"Her krizle başa çıkabilme potansiyeline sahibiz"
09 Kasım 2017 17:23
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından düzenlenen "Küresel ve Bölgesel Jeopolitikadaki Kaymaları Anlamak’’ temalı kongreye katılarak konuşma gerçekleştirdi.

 Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından düzenlenen "Küresel ve Bölgesel Jeopolitikadaki Kaymaları Anlamak’’ temalı kongreye katılarak konuşma gerçekleştirdi.

Kongreye Bakan Yardımcısı Alpay’ın yanı sıra Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Savaşan, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurul Üyesi Mehmet Altuntaş, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Semi Okumuş, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Üyesi İbrahim Hakkı Polat katıldı.
Bakan Yardımcısı Alpay, Jeopolitik değişimler karşısında bazı bölgelerin uluslararası politikada ön plana çıkması ve diğer bölgelerin marjinal durumda kalmalarının, “jeopolitik kayma” kavramı ile açıklanabildiğini ve Jeopolitik kaymaların, ana tiyatro sahnesinin değişmesi olarak tarif edildiğini ifade etti.

Alpay: "Küresel jeopolitik ile ilgili iki temel gelişme; tek kutuplu dünya düzeninden çok kutuplu dünya düzenine ve Avrupa-Atlantik merkezli dünyadan Asya-Pasifik merkezli dünya sistemine geçişini izliyor ve takip ediyoruz. Teknolojik gerçekler bağlamında bilgi çağının liderliğinde uzay jeopolitiğinin doğuşunu görüyoruz. Nano teknoloji ve nükleer silahlar ve benzeri olgularla birlikte yerküre egemenliğinden gökküre egemenliğine geçişi anlamamız ve anlamlandırmamız ve konuşmamız gerekiyor." dedi.

Bakan Yardımcısı Alpay, klasik dönemde jeopolitik kaymalar ve kaynakların merkezlere uzaklığına veya yakınlığına ve ana ticaret güzergâhlarındaki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkarken, günümüzde dinamik bir şekilde gerçekleşen tehdit algılamalarına göre şekillenebildiğini dile getirdi. 
Alpay, bölgesel ve küresel rekabetin giderek daha fazla sertleştiğini ve kaotik hale geldiğini ifade ederek, Türkiye'nin ve sınırlarının güvenliğini sağlayacağını ve bölgesinde yaşanan gelişmelere karşı hassasiyetini en üst noktadan sürdüreceğini açıkladı.

Alpay, bunun bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurgukayarak, Türkiye'nin bölgesel güç olma vizyonunu sürdüreceğini ve ittifaklar, stratejik ortaklıklar ile ilgili dinamik bir yaklaşıma sahip olmak zorunda olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin eşsiz bir jeopolitiğe, köklü bir medeniyet ve devlete sahip olduğunu dile getiren Alpay, "Yeterli miktarda petrolümüz, doğalgazımız ve kritik yeraltı zenginliklerimiz yok ama oldukça zengin bir insan kaynağımız var. Her türlü iç ve dış krizle başa çıkabilme, yönetebilme yeteneği ve potansiyele sahibiz" dedi.

Bu haber, Elazığ Haber - Günışığı Gazetesi - http://www.gunisigigazetesi.net sitesinden alınmıştır.