Bugün 23 Şubat 2018 - Cuma
Spor Haberleri
Seri İlanlar
İhale İlanları
Foto Galeri
Video Galeri
Hasan Erden
Hasan Erden
herden1950@hotmail.com
Türkiye’ye karşı gizli oyunları ...
07 Nisan 2013 13:23

Türkiye’ye karşı gizli oyunları açığa çıkaran İngiliz Gizli Belgeleri

 
Araştırmacı Yazar Erol Uluben’in “İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye” adlı kitabı, yazarın kendi anlattığına göre, 46 cilt tutan, İngiliz Gizli Belgelerinden seçilmiş Türkiye ile ilgili belgeleri içeriyor. Uluben’in seçtiği belgeler, Osmanlı’nın son zamanlarında ve Milli Mücadele döneminde ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin Türkiye üzerinde oynadıkları oyunları anlatıyor. Belgeleri okuduğunuzda, ekonomik, siyasi ve askeri alanda oynanan o günkü oyunların, bugünkü oyunlarla büyük çapta benzeştiğini görüyorsunuz.
İşte sözkonusu belgelerden bazıları:
·        Sayfa: 34 (1096-1907) ( Albay C. Surtees tarafından rapor)
“…Türk askeri birçok kez malzemesiz, yiyeceksiz, ayakkabısız, barınaksız yaşamış, yürümüş ve savaşmıştır.  (…) Fransa ve Almanya bu memleketteki malî kudretini gittikçe arttırmakta ve ipi hergün biraz daha germektedir… Her iki taraf da Türk Hükümetine yüksek faizli yeni borçlar teklif etmekte, işe yaramaz âtıl kapitâli arttırarak Türk Hükümetini ellerinde tutmaktadırlar… Türkler harcamalarını kontrol etmezlerse bu iflâsa kadar gidecektir, böylece bu iki devlet bekledikleri fırsatı elde edeceklerdir. (…) Osmanlı İmparatorluğunun akılsızca borçlanması ve korkunç israfı yüzünden Türk Devleti mahvolmakta…”
·        Cilt: 269 Yıl: 1911, Sayfa 177 ( Sir Mark  Skyse) :
“…Öyle sanıyorum ki, Avrupalı mâliyecilerin Türkiye’de yaptıklarını sinsi bir vahşet olarak isimlendirmek hatâlı olmaz.”
·        Sayfa No: 180 -Belge No: 161- 30.Temmuz.1910
“…Aslında Fransız mâliyecileri, Türkiye’nin hayat kanını emmektedirler.”
Bugün de ABD ve Avrupa Türkiye’nin kanını emmiyorlar mı? Özelleştirmelerle Milli gelir sağlayan tüm kurumlar ve kuruluşlar satılmadı mı? Direkt ya da dolaylı olarak yabancıların ellerine geçmedi mi? Türkiye’nin en zengin madenlerinin kullanım hakları yabancıların ellerinde değil mi? Uluslar arası maden tröstleri Anadolu’yu paylaşmanın planlarını yapmıyorlar mı? Ankara yöneticilerinin kendi itiraflarına göre, Anadolu’da yabancıların ellerine geçen topraklarda ve arazilerde her geçen gün büyük artış görülmüyor mu?
·        Sayfa N0: 381- Belge No: 429- 14. Aralık. 1913 ( Mr. Obeirneden Sir E. Greye)
“(…) Türkiye’deAmerikan  Protestan misyonerleri… Misyonerler bütün çalışmalarını Rum ve Ermenilere yönelttiler. Amerikan misyonerlerinin en büyük başarısı kolejler vasıtası ile oldu. İstanbul’daki kolej 1840’da  Robert kolej adını aldı. İlk talebelerin hemen hepsi Ermeni gençlerindendi. Bu koleji bitirenler, zamanla birçok milletin  lideri durumuna geldiler. Buradan çıkan Bulgar öğrencileri, Bulgaristan’daki milli hareketin başına geçtiler… Amerikan  Protestanlarına göre  Müslümanlar kafirdir, bu yüzden onların aleyhine propaganda yapıp, insan kasabı oldukları efsanesini yayıyorlardı… Misyonerler  Ermenileri Müslümanlara (Türkler) karşı hazırladılar, dinamit yapmasını öğrettiler ve her fırsatta onları İslâm’a karşı kullandılar.” (…)
 
“TÜRKLERİN ERMENİLERİÖLDÜRDÜĞÜ DOĞRU DEĞİL”
·        Sayfa No: 643- Belge No:426-25. Haziran. 1919
“…Amerika Cumhurbaşkanı Wilson Türkler Avrupa’da çok uzun zaman kaldılar ve oradan tamamen temizlenmelidirler dedi.”
·        Sayfa No:817- Belge No:548- 10-Ekim-1919 (Harbord tarafından)
“…İstanbul’dan Mardin’e kadar bütün bölgeleri gezdik… Türklerin Ermenileri öldürmek istediklerine dair bir işaret görmedik… Üç ay önce Ermenilerin tek bir adam kalmayıncaya kadar kesildiğini duymuştuk, halbuki duyduklarımızın hiçbiri doğru değildi...”
Türklerin Ermenileri öldürdüğüne dair hiçbir belge bulunamadığı itiraf ve ifade edilmesine rağmen bugün, “Türklerin Ermenilere karşı büyük bir soykırım yaptığı” iftirasında bulunanlar maalesef Türkiye yönetimleri tarafından ödüllendirilmiş ve “Âkil Adamlar” olarak seçilmiştir. [1]  
·        Sayfa No:831-Belge No:511-14-Ekim-1919 ( İngiliz Yüksek Komiserliğinden Amiral Sir  D. Robecke)
“…İtalyanlar İzmir’deki Müslümanların dinlerini değiştirip İtalyan vatandaşı yapmak istiyorlar… Fakat benim anladığım Türklerden çok korkuyorlar.”
Bugün daha aynı doğrultuda misyonerlik faaliyetleri, yönetimlerin sağladığı imkanlarla ve fırsatlarla gerçekleştirilmiyor mu? Hatta misyonerlik için oluşturulmuş Vatikan projeleri resmi devlet programları olarak icra edilmiyor mu?. Türkiye’yi Hıristiyanlaştıracak faaliyetlerin önündeki tüm engeller kaldırılmış bulunmuyor mu?
·        Sayfa No:873- Belge No: 585- 11-Kasım- 1919 ( Amiral Sir F. Robeckten Lord Curzona)
“…İstanbul’a Ermeni ve Rum göçmenleri geliyor. Amerikalılar bunlara yardım ediyorlar… Ayrıca İzmir bölgesinde evleri yandığı ve yıkıldığı için evsiz barksız kalan Müslümanların durumu da bizi hayli utandırıyor. Şimdi her tarafta milliyetçi adı altında çeteler türedi. Mustafa Kemal ve adamları bütün yabancıların ve özellikle İngilizlerin gitmesini istiyor.”
 
“TAŞNAKLAR MÜTHİŞ VAHŞETLER YAPIYOR”
·        Sayfa No:907-Belge No:609-28-Kasım 1919 ( Mr. Kitsondan Sir. E. Crowea)
“…Ermenilerin Müslüman komşularını kesmesinden hiç şüphe etmem… Taşnaklar müthiş bir vahşetle çalışıyorlar… Kürtlere her ne kadar inanmasak da onları kullanmamız çıkarımız gereğidir. Doğu illerine gelince; Türklerle harp etmeden o bölgeleri Ermenistan ve Kürdistan diye bölemeyiz…” (…)
 
“AMACIMIZ: TÜRKİYE’Yİ BÖLMEK, ARKADAŞ GİBİ DAVRANIP HÜKMETMEK”
·        Sayfa No:1003 Belge No:647 -25 Aralık1919 (Mr. Ryanın raporu):
“Milliyetçiler şimdi iki yol kullanıyor: Milliyetçi ol, çünkü İslam’ı kurtaracak tek yol odur. İslama sadık ol, çünkü senin milli varlığını kurtaracak tek yol odur… Bu fikirlerin  her ikisi de İslam dünyasındaki İngiliz hakimiyetini mahvedebilir. Biz; gerçek ideali din gibi davranacak çıkarcı grubu idareci olarak getirmeye çalışacağız.Panislamizmi ezemeyiz, bu tıpkı Batı’daki milliyetçilik gibidir. Bizim şimdiki amacımız bölmek, arkadaş gibi davranıp kazanmak ve sonra hükmetmek olmalıdır…” (…)
Bugün de İslam ve Türkiye düşmanları Ankara yöneticilerine arkadaş gibi davranarak “dost” ve “müttefik” ayaklarıyla ülkemizi bölecek açılımlara adım attırmıyorlar mı? Eyalet sistemlerini kabul ettirmeğe çalışmıyorlar mı?
·        Sayfa No: 291, 297, 300-   Belge No:36, 37, 38- 28 Şubat 1920 ( İngiliz Dışişlerindeki Toplantı)
“Mr. Cambona göre: (…) Erzurum’un yeni kurulacak Ermeni Devletine katılacağı bir sırada; Mustafa Kemal olmasaydı Ermenilerin bir şansı olurdu… Mustafa Kemal’in askerleri hiç para almıyor, onları harekete geçiren vatan aşkıdır.”
 
“İNGİLİZ İŞGAL KUVVETLERİ’NİN MASRAFLARINI TÜRKİYE ÖDEYECEK”
·        Sayfa No: 338, 358, 411, 450, 570-Belge No:42, 45, 50, 55, 62, 66 -3-20. Mart.1920 ( İngiliz Dışişlerindeki Toplantı)
“Mali işler Türklerin eline hiçbir şekilde bırakılamaz. Ayrıca bütün işgâl masraflarını ve toplanan bu komisyonların parasını da Türkler verecek… Sinyor Litti, “Türkler İzmir’i isteyeceklerdir, biz de pekâla, İzmir’i işgâl için yaptığımız bütün masrafları  verin deriz, tabii Türkler bunu ödeyemeyeceklerine göre İzmir de bize kalır” dedi. Buna karşılık: Loyd George; ”bizim Suriye’deki birliklerimiz oradan çıkacak, yani bunun masrafını biz mi, ödeyeceğiz? Hiç böyle saçma şey olur mu? Hepsini Türkler ödemelidir. İngiliz vergi müfettişleri bu iş için 750 milyon Sterlin ödediler, bütün bunları Türklerden altın olarak alacağız, Türklerin altın stoklarını ele geçirmeliyiz” dedi… Mr. Cambon, “ilk yapacağımız iş bunların milliyetçi liderlerini yok etmek olmalıdır” (…)
Bugün de ABD’nin ve NATO’nun, Türkiye’de konuşlandırılan askeri sistemlerinin ve askerlerinin masrafları Türkiye’ye ödetilmiyor mu?
·        Sayfa No:553-Belge No:62-11.Temmuz.1920
“Türklerden başka ırklar devlet haline getirilecektir. İzmir ve Trakya Türklerin elinden alınacak, Amerikan Cumhurbaşkanı (Wilson) nın karar vereceği sınırlar içerinde hür bir Ermenistan kurulacaktır… Türklerin uygar dünyaya bir daha ihanet etmemesi için sıkı tedbirler alınacaktır bu sebeple Türkiye küçük bir devlet haline getirilecektir…”(…)
Bugün de Türkiye eyaletlere bölünmek istenmiyor mu, Türklerden başka ırkların küçük küçük devletçikler haline getirilmesi hedeflenmiyor mu?
·        Sayfa no: 846-Belge No: 98-22-23. Ağustos.1920 ( İngiliz ve İtalyan Başbakanlarının görüşmesi)
Llyod George, “Türkler bize ihanet ettiler. Çanakkale’de binlerce insanımız öldü. Şimdi Türklerin ölümüne kim bakar.” (…)
 
“KÜRTLERİN TÜRKLERDEN AYRILMASI ÇOK GÜÇ, ONLARI KULLANMALIYIZ”
·        Sayfa No: 146 - Belge No:144- 23.Eylül.1920 (Mr. Rayn’ın Anadolu Milli Hareketi hakkındaki notu: )
“…Türkler yapılan sulhu çok sert ve adaletsiz buldular. İstanbul hükümeti son derece zayıf ve iflas etmiş durumdadır. Milliyetçiler de zayıf, Yunanlılar ise zırhlar içinde pırıl pırıl ve hazır… İtalyanlar politik ve ekonomik bakımdan Türkiye’yi emmek istiyorlar. Kürtlerin, Türklerden ayrılmaları çok güç. Böyle olmakla beraber majestenin hükümeti Kürtleri Kemalistlere karşı kullanabilir. Anadolu’yu milliyetçiler karşı cesaretlendirmeliyiz. Halkın milliyetçilerden bıkkın olduğu teorisini yaymalıyız.”
Bugün de ABD, AB ve İsrail, PKK’yı ve Irak’ın Kuzeyindeki Barzani gruplarını kullanmıyor mu? Mali yönden desteklemiyor mu? PKK’yı ve Barzani silahlı güçlerini eğitmiyor mu? Çeyrek asırdan fazla bir zamandır, bölücü terör örgütü Amerikan askeri  stratejileri doğrultusunda sevk ve idare edilmedi mi, Türkiye’nin bölünmesi için kullanılmadı mı, son müzakere görüşmelerinde de kullanılmıyor mu?
 
“AVRUPA TÜRKİYE’NİN ÇÖZÜLMESİNİ VE PARÇALANMASINI BEKLİYORLAR”
·        Sayfa No: 550- Belge No: 554- 24.Şubat 1912
“Kral Ferdinant’ın en büyük ihtirâsı İstanbul merkez olmak üzere Bizans İmparatorluğunu kurmaktır.”
“… Şimdilik Avrupa Türkiye’nin çözülmesini bekliyor, o zaman vilâyetler kucağına düşecek.(…)”
Bugün de ABD ve AB aynı şekilde, bütün Türkiye’yi birlik halinde tutan üniter devlet yapısının kaldırılmasını istemiyorlar mı ve dayatmıyorlar mı? Bu sayede Müslüman Türk milletinin çözülmesini ve Anadolu vilayetlerinin kendi kucaklarına düşmesini beklemiyorlar mı? 
·        Sayfa no: 157-Belge No:152-5.Ekim.1920 ( Venizelostan Llyod Georgea)
      “…Türk hükümetinin Mustafa Kemali ortadan kaldıramayacağına kanaat getirdim… Mustafa Kemale karşı tedbir olarak: “Bütün Türkleri İstanbul’dan atalım, Karadenizde Pontus Rum Devletini kuralım. Bunlar İslâmiyete karşıdır.”
 
“İNGİLİZLER KENDİLERİNİ İSLAM’IN KORUYUCUSU GİBİ GÖSTERMELİ”
·        Sayfa No:193-Belge No:186-27.Kasım.1920 (Sir H.Rumboltdan Lord Curzona
“Eğer çok şiddetle askeri harekâta geçmezsek milliyetçiler üstünlüğü ele geçirecekler… Biz, kendimizi bolşevizme karşı İslâm’ın koruyucusu gibi göstermeliyiz… Ayrıca, şimdiye kadar Rusları İslâm dünyasının düşmanı zanneden İslâm dünyası yavaş yavaş uyanıp gerçek düşmanlarının İngiltere olduğunu anlamaya başladı.”
İngilizler gibi, bugün de İslam’a savaş açmış bulunan ABD, kendisini İslam’ın hamisi ve dostu gibi göstermeğe ve inandırmağa çalışmıyor mu? Amerika, Afganistan ve Irak işgallerinde ve Libya’da bir milyondan fazla Müslüman’ı öldürmesine ve katliama tabi tutmasına rağmen, İslam ülkeleri yöneticileri bu “koruyuculuk” ve “dostluk” tuzağına düşmüş bulunmuyor mu?
 
BUGÜN TÜRKİYE’YE KARŞI OYNANAN OYUNLAR DÜNKÜ OYUNLARLA AYNI
Erol Uluben’in “İngiliz Gizli belgelerinde Türkiye” adlı kitabından seçtiğimiz bölümlerde bir asır önce Türkiye’ye karşı sömürgeci Haçlı dünyasının Osmanlı’ya ve Türkiye’ye karşı nasıl oyunlar oynadıklarını açıkça ortaya koyuyor.
Bugün’ün Haçlı sömürgecileri de aynı oyunları oynuyorlar. 2001 yılında İslam dünyasına “Haçlı Seferi” başlatmış bulunan ABD’nin ve Batı’nın Türkiye ile ilgili gizli belgeleri ortaya çıkarıldığında, bir asır önce İngiliz gizli belgelerinde kaydedilmiş bulunan oyunların tıpkısının ve aynısının tekrar edildiği ve uygulandığı görülecektir. Nitekim daha önceki yazılarımızda, Türkiye’nin gerek ekonomik ve gerekse siyasi ve askeri yönden elini ve kolunu bağlayan ve adeta sömürgeleştiren anlaşmalardan bazı örnekler vermiştik, okuyucularımız hatırlayacaklardır.
 
SONUÇ
Arzettiğimiz Gizli İngiliz Belgeleri’nde ortaya konulan, bir asır önce Türkiye’ye karşı oynanan oyunlar, atalarımız tarafından Milli Mücadele ile bozulmuş ve boşa çıkarılmış, Türkiye devleti ve vatanı,  bu sayede onlardan bize miras kalmıştır.
Günümüz Türkiye yöneticileri ve sorumluları,  bugün ülkemize karşı oynanan oyunları Müslüman Türk milleti adına bozabilecek ve boşa çıkarabilecek midir?
Dedelerimizden ve atalarımızdan aldığımız emanetleri, bu dini, bu devleti ve bu vatanı aynı şekilde evlatlarımıza ve torunlarımıza miras bırakabilecek miyiz?
Sevgiler, saygılar…
herden1950@hotmail.com


[1]Ödüllendirilenler iki örnek Orhan Pamuk ve Yaşar Kemal’dir Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ödüllendirilmişlerdir. “Türklerin Ermeni soykurumu yaptığı” iftirasını kabul edenlerden diğer örnekler Murat Belge ve Etyen Mahçupyan’dır, son günlerde “Âkil Adamlar” oluşumunda seçilmişler ve onurlandırılmışlardır. Onlarla birlikte aynı oluşumda yer alanlar arasında, ayrıca “soykırım yaptık” gerekçesiyle Ermenilerden özür dileyenlerden şu isimler vardır: Ali Bayramoğlu, Tarhan Erdem, Lale Mansur, Oral Çalışlar, Yıldıray Uğur.
BU YAZIYI PAYLAŞIN!
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Digg'de Paylaş Del.icio.us'ta Paylaş Google'da Paylaş Yahoo'da Paylaş Technorati'de Paylaş
Yorum Yaz
Adınız Soyadınız
Yorumunuz
Yorumu Doğrula

Yorumlar
Günışığı Android Uygulaması
ELAZIGELAZIG
Ulu Cami’nin eğriliği tescillendi
10317 kez görüntülendi
Elazığ'da bisiklet yarışı
31460 kez görüntülendi
Sivasspor Maçı
58179 kez görüntülendi
Fenerbahçe Maçı
70024 kez görüntülendi
Sıra
Takım
O
G
M
P
1
ÜMRANİYESPOR
19
11
3
38
2
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş
19
11
3
38
3
MKE ANKARAGÜCÜ
19
10
4
35
4
GİRESUNSPOR
19
8
4
31
5
BALIKESİRSPOR BALTOK
19
9
5
29
6
İSTANBULSPOR A.Ş
19
8
6
29
7
BOLUSPOR
19
8
8
27
8
ADANASPOR
19
7
6
27
9
GAZİŞEHİR G.ANTEP
19
6
5
26
10
ALTINORDU
19
7
7
26
Günışığı Gazetesi - Yeni Medya Gazetecilik Basın Yayın Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2018