Bugün 18 Ağustos 2017 - Cuma
Spor Haberleri
Seri İlanlar
İhale İlanları
Foto Galeri
Video Galeri
Bedrettin Keleştimur
Bedrettin Keleştimur
bkelestemur23@gmail.com
MANAS’TA FAALİYETLER DİZİSİ
12 Ocak 2017 12:22

 MANAS’TA FAALİYETLER DİZİSİ

                                                             Bedrettin KELEŞTİMUR

2006 Yılı, MANAS Gönül Evi’nin Açılış Yılıdır…

O yıldan itibare günümüze doğru geldiğimizde;

Bu mekânda,  “yüzlerce faaliyet…” gerçekleştiriliyor!

Geçen 10 yılın tatlı serüveni!

Bizim Coğrafyamızın genel tarifinde;

“ses, söz ve sohbet…” vardır!

“Kelam ve Kalem…” birlikte ifade edilir!

“İlim, Ahlak,  Adalet,  Moral…” kadim yol arkadaşları!

Harput ismiyle müsemma; “tarihi buluşturan şehir”

O güzelliği/ erdemliği günümüzde; Elazığ Şehri üstlenmiş…

MANA Gönül Evi, bu kutlu yolculuğun;  “cazibe merkezinde…”

Bu kutlu faaliyetleri üç ana bölümde değerlendirebiliriz

Birincisi, “şehri, kendi tarihi ve kültürel değerleriyle…” buluşturma!

İkincisi,  “Kardeş Şehirler…” projesi kapsamında değerlendirilen çalışmalar!

Üçüncüsü,  “Uluslar arası kültür ve Sanat…” faaliyetleri!

***                                       ***

Bu Hafta,14 Ocak 2016 Cumartesi Günü, Saat; 13.00’de;

MANAS Gönül Evi’nde; “Elazığ-Diyarbakır Buluşması…”

Diyarbakır’dan;  “gönül ehli…” dostlarımızla biraraya geleceğiz!

Diyarbakırla,  Elazığ Şehri olarak birlikte birçok faaliyete imza attık

Bizleri biraraya getiren; oratk değerlerimizi paylaştığımız;

Bizleri kaynaştıran; “ses ve söz ırmağı…”

Türkülerimiz, Şarkılarımız, Divanlarımız, Hoyratlarımız, Manilerimiz;

En kadar saf, temiz, duru ve güçlü…

21-23 Ocak 2011 Tarihini hatırlayınız;

“Celal Güzelses’ten Enver Demirbağ’a…”

O ihtişamlı gece, TRT ekranlarından, Türkiye’ye yankılanmıştı!

***                                       ***

Elazığ ile Diyarbakır İlimizi biraraya getiren şahsiyet;

“Ali Emiri Efendi’ye Saygı Gecesi…”

Ali Emiri Efendi, Diyarbakır’ın yetiştirdiği bir mümtaz şahsiyet

(1857-1924) yılları arasında yaşamışlar.

Osmanlının son dönemi ile Cumhuriyetimizin ilk yılları

Bu şahsiyetin, Türk Kültür Hayatımıza en büyük kazanımı;

“Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lügatit Türk” olmuştur.

Bu eser, halen “milli kütüphanemizde…” muhafaza edilmektedir.

Faaliyetler zinciri tatlı bir serüven misali akıp gidiyor…

Bir şey var ki, “gönülleri şad ediyor!”

16 Aralık 2013 Tarihinde, Sivastayız…

Orada da, “Sivas-Diyarbakır Kültür Sanat Buluşmasında…”

MANAS Gönül Evi’de yer alıyorlardı!

Bu köprüleri, 21. Asrın Alperen ruhlu şahsiyetleri kuruyorlar!

Bu coğrafyaya olan, “vefa borçlarını…” ödüyorlar!

Bu organizasyondan bir yıl sonra;

“27 Nisan 2014 tarihinde…”

Diyarbakır’dan; Şair ve Yazarları Elazığ’da ağırlıyoruz!

Bu günün güzelliğini de, “tarihe not…” düşüyoruz!

20 Eylül 2014 Tarihinde,

“Diyarbakır-Karacadağ Şiir Akşamları…”

Bu faaliyet, “Diyarbakır Gazi Köşkünde…” gerçekleştiriliyor

***                                       ***

Bugün sizlerele daha önce de kaleme aldığım bir yazımı paylaşacağım;

 

Bugün (27 Nisan 2014) Tarihi bir günü daha birlikte idrak etmekteyiz!

“Elazığ-Diyarbakır Şiir Şöleni”

Bu şölenin ismine geliniz,

“Kürsübaşı Sohbetleri…” diyelim!

Bu sohbetlerin bizim dilimizde ki adı,

“Muhabbettir…”

Ne deriz,

“Muhabbetten doğdu, Muhammed!”

Bu kavramın kökünde;

Sevgi vardır,

Dostluk vardır,

Kardeşlik Hukuku vardır,

Yarenlik vardır!

Elazığ’daki, “Kürsübaşı” Sohbetlerinin adı;

Diyarbakır’da,  “Velime…” olarak bilinir!

Urfa’da, “Sıra Geceleri…”

Sivas, Tokat, Gümüşhane’de,  “Herfene…”

Gaziantep’te, “Barak Odası…”

Erzurum da ise, “Bar Odası…” olarak bilinir.

Sohbet geleneğinin bütün Anadolu’da;

Değişik isimlerle anıldığını görüyoruz!

O gelenekler bizleri,

“Kardeş Şehirler…” ufkuna taşımıştır!

O güzel tarihi birlikteliği,

Elazığ- Diyarbakır şehirleri olarak;

21-23 Ocak 2011 Tarihinde;

“Elazığ- Diyarbakır Kültür Buluşması”

Bu buluşmada, iki güzel ismi;

“Celal Güzelses ve Enver Demirbağ’ı…” birlikte yâd ettik!

14-16 Mart 2013 tarihinde;

“Ali Emiri Efendi’ye Saygı Gecesi…” ni de birlikte düzenledik!

Bu buluşmalar, inşallah;

Tarihte iz bırakan şahsiyetlerle devam edecektir…

Bizler bunun gayretinde,

Bunun çabası içerisinde olacağız…

Bütün bu çalışmalarla şunu göreceğiz;

“İlimde, irfanda, ortak ideallerde bizleri bir araya getiren şahsiyetler…”

Sadece iki şehri değil;

Coğrafyayı da bir araya getirmektedirler!

Diyarbakır’ı anlatırken bizler;

“Enbiya’nın, Evliya’nın, Âlimlerin, Ariflerin, Ulu Zatların mekânı…”deriz…

Böyle bir mekân elbette kendi içinden, Anadolu’yu aydınlatan, şahsiyetler çıkaracaktı

Bir döneme ışık olabilecek abidevi şahsiyetler…

Buradan nereye geleceğim,  2014 yılının Elazığ’ına…

Diyarbakır ve Elazığ için şöyle diyorduk;

Anadolu’nun iki kadim şehri, yöneticileriyle,

Şair ve edipleriyle şurada bir irfan mektebi oluşturuyorlar…

 Bu vesile ile tarihe yolculuk yapıyorlar…

Üç kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı,

Tevhit dininin üzerinde doğduğu,

Tarihin en şanlı coğrafyasında,

Elâzığ Diyarbakır, birçok benzerlikleri olan tarihin iki bahtlı, tahtlı ve otağlı şehri…

Diyarbakır, Mekke ve Medine’den sonra, En fazla Sahabe Makamına sahip!

Peygamberimiz (sav)’ın nur halkasından, Onlarca Sahabe Diyarbakır’da yatmaktadır!

Sahabe ki, Kur’an, onlar için; “En hayırlı ümmet” diyor!

Tarihte, İşgal ezikliğini yaşamamış; Tarihin iki sevdalı Şehri, Diyarbakır ve Elâzığ!
Artuklu ’nun üç kolu; Diyarbakır, Mardin ve Harput…

 O kollar uzanır, Fırat’ın, Dicle’nin gittiği yollardan…

O kollar uzanır, Erzurum’dan Halep’e…

Gazi Belek Diyarı olur, Haçlıya karşı, İslam’ın kılıcını kuşanır…

O kılıç sahibi, Kılıç Aslan gibi, Selahattin Eyyubi gibi,

Bir yürekli cihangir!

Yürürken Diyarbakır’da; Dağ (Harput) Kapısından, Tarihi yaşar gibiyim… Surlar üzerinde; Matematik Veya geometrik bir hesap mıdır?

Yuvarlak, dörtgen, beşgen, altıgen şekillerde; 82 Burç sıralanır…

Surlardan nice kapılar açılır; Mardin’e, Urfa’ya, Harput’a…

O kapılar; Kültürümün, Sanatımın Gönül Kapılarıdırlar…

Ve yürürüm zamana; İbn-ün Ezrak’ın, İbrahim Gülşeni’nin, Molla Çelebi’nin, H. Ragıp Müderris’in, Ahmet Mürşidi’nin, Ali Emiri’nin, Ebu’l Kasım Amidi’nin, Kalem ve Kelam rıhtımında…

O kalemler, ‘Kalası’dır, Diyarbakır’ın…

Ziya Gökalp, Süleyman Nazif, Cahit Sıtkı Tarancı, Faik Ali Ozansoyla,

Açılır penceresi, kutlu şehrin… Yankılanır o edebi seda, Sezai Karakoç’un ruh dünyasında

Diyarbakır ve Elâzığ, Gönlümüzün iki bağı

Celal Güzelses’ten Enver ve Paşa Demirbağ’a,

Bir hoş seda yankılanır, gönül Dünyamıza…

Kapılar; Hasretim der, Aç gönül bağını der!

Köprüler, Kaldırın aramızdaki dağı der,

Fuzuli, “Bağban bir gül için Bin hare(dikene) hizmetkâr olur”

Hz. Mevlana’nın ilk durağı, Anadolu’da, Elâzığ’dır…

Elâzığ, Gönüllerin diyarıdır!

Bizim türkülerimiz; Bu toprağın, ‘Çığlığıdır…’

Bizim musikimiz, her makamda, bir ayrı hoyrattır!

Bizim musikimiz, her makamda, dertli gönlüme hayrattır!

Bizim musikimiz, Davut’tan almış İlhamını... 70 bin âlemle paylaşır gamını!

***                             ***

Yunus’un dili anahtar olmuştur;

Mevlana gönlüyle Anadolu’ya…

Surlarında ışıl ışıl yıldızlar;

Işık olur, akar semalarına…

Sahabe ruhaniyetiyle her dem;

Şehri Diyarbakır, canlar içredir

O can sedası Harput’tan yükselir…

Ahi Evran yürekli iki kardeş;

Şehriyardır;  şiirde ve sanat’ta…

Coğrafyamın adı, ‘gönül …’ evimdir!

Sevgi nöbetinde nevbaharımdır!

Açar gül kokulu laleler, nergizler…

Aşk ilmeklerin sinesinde gizler…

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz;

Nisan ayı kadar ılık ve nemli…

Haki sevdalarınız hikmet dolu…

Mısralara, ‘nutku ilahi…’ derim!

Sanatın dilinde, ‘irfan mektebi…’

Birliğe, barışa şahadetimdir…

Âdetimdir, sözün başında Selam;

Sonrası,  muhabbet tadında Kelam!

 

 

 

 

BU YAZIYI PAYLAŞIN!
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Digg'de Paylaş Del.icio.us'ta Paylaş Google'da Paylaş Yahoo'da Paylaş Technorati'de Paylaş
Yorum Yaz
Adınız Soyadınız
Yorumunuz
Yorumu Doğrula

Yorumlar
19 Ağustos 2017 01:55
76 kez okundu
18 Ağustos 2017 01:23
105 kez okundu
16 Ağustos 2017 14:03
130 kez okundu
14 Ağustos 2017 12:43
175 kez okundu
14 Ağustos 2017 03:09
150 kez okundu
11 Ağustos 2017 11:52
196 kez okundu
09 Ağustos 2017 13:13
177 kez okundu
08 Ağustos 2017 13:52
184 kez okundu
07 Ağustos 2017 16:07
200 kez okundu
06 Ağustos 2017 13:02
247 kez okundu
02 Ağustos 2017 13:01
110 kez okundu
03 Ağustos 2017 13:00
129 kez okundu
Günışığı Android Uygulaması
ELAZIGELAZIG
Ulu Cami’nin eğriliği tescillendi
6966 kez görüntülendi
Elazığ'da bisiklet yarışı
26049 kez görüntülendi
Sivasspor Maçı
52560 kez görüntülendi
Fenerbahçe Maçı
64417 kez görüntülendi
Sıra
Takım
O
G
M
P
1
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş
1
1
0
3
2
ADANASPOR
1
1
0
3
3
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
3
4
ALTINORDU
1
1
0
3
5
ADANA DEMİRSPOR
1
0
0
1
6
BALIKESİRSPOR BALTOK
1
0
0
1
7
BOLUSPOR
1
0
0
1
8
ESKİŞEHİRSPOR
1
0
0
1
9
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
10
İSTANBULSPOR A.Ş
1
0
0
1
Günışığı Gazetesi - Yeni Medya Gazetecilik Basın Yayın Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2013