Bugün 24 Mart 2018 - Cumartesi
Spor Haberleri
Seri İlanlar
İhale İlanları
Foto Galeri
Video Galeri
Dursun Aksoy
Dursun Aksoy
dursunaksoy59@mynet.com
KADİM İLÇE PALU...
22 Şubat 2018 12:42

 GÖNÜL TAHTINDAN

                                                                                            KADİM İLÇE PALU...

            İnsanları varlığıyla ayakta tutan ve de devamlılığını sağlayan değerleridir, milli ve manevi alanda var olup yaşatılmış ve yaşatılması gerekli olan değerler.

            Tabi söz konusu değerler, insanı varlığıyla ayakta tutan değerler toplumlara ve milletlere göre değişir.

Biz Türk Milleti’ nin,

Asırlardır tüm unsurlarıyla kardeşçe bir arada yaşamış ve bizleri biz olmaktan çıkarmaya, yok etmeye çalışan şer güçlere rağmen bir arada yaşama mücadelesi veren Aziz Türk Milleti’nin kendine has, kendine özgü değerleri vardır.

Bu değerler bizde bir başkadır.

            Biz, Aziz Türk Milleti’nin önem verdiği kendine has, kendine özgü değerlerin başında insan ve insanlık ile insana insanlık,

Milli ve manevi değerlerine samimi ölçülerde bağlı olan insan, insanlar,

            Vatan,

            Millet,

            Din,

            Dil,

            Müslüman Türk Milleti’nin vazgeçilmezi olan ezan,

Bayrak,

Bunların devamlılığı adına mücadele eden şahsiyetler ile ahrete irtihal eden manevi mimarlar,

Edebi şahsiyetler ile değerler uğruna değerleri yok etmeye çalışan şer güçlere karşı verdiği mücadele sonrası şahadete eren şehitler gelir.

            İnsanları ayakta tutan ve devamlılığını sağlayan değerlerin yaşamı ve devamlılığı vatanla kaimdir.

            Vatan başlı başına bir değer, tüm değerleri bağrında bulunduran, koruyan ve yaşatandır.

            İnsansız düşünülmeyen tek şeydir vatan.

            Vatan namus,

            Vatan ar,

            Vatan uğrunda ölünendir.

Vatan dendi mi akan sular durur bağrında barındırdığı kadir kıymet ve değer bilir insanlarınca.

Vatanı vatan yapan, bağrında barındırdığı değerleri muhafaza edip yaşatan insan olmakla beraber insanların varlığını idameye çalıştığı mekanlardır da iller, ilçeler ve beldeler gibi.

            Her karışı ama istisnasız her karışı cennet misali güzellikte tarih kokan, her karışında ayrı bir kültür zenginliği yatan ülkemizde, yani Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde var olan tarih ve kültür zenginliğini koruyup kollayarak manevi mimar ve edipleriyle var olup güzelliklerin yaşandığı, huzurun hakim kılındığı aziz vatanımızı vatan kılan yerlerden biri de KADİM İLÇE PALU’ dur.

            Ülkemizde, cennet misali güzellikte olduğu akli selim herkes ama herkes tarafından bilinen Anavatanımız da; tarihi çok eskilere gidecek kadar derin, kültür zenginliği tartışılmaz, kendine bağlı ilçeler ve ilçelerde ki kültür zenginlikleriyle bir bütün olan, Doğu Anadolu Bölgesinin huzur adası diyebileceğimiz,

Sivrice’de ki Hazar Gölü ve Hazar Baba kayak tesisi,

Karakoçan’da ki Golan Kaplıcası-Özlüce Barajı ve Peri Vadisi,

Fırat’la bütünleşen Murat Nehrinin var olup ortasından geçtiği,

Keban’da ki Nimri Dede-Yusuf Ziya Paşa Cami-Keban Barajı ve Çırçır Şelalesi,

Ağın’ın Bağdat Fatihi Gençosman, destan şairi N. Y. Gençosmanoğlu, Narı ve Leblebisi,

Maden’in türkülere konu olmuş dağı ve maden kaynağı,

Batı yakasında Kömürhan ile doğu yakasında Gülüşkür köprüleri,

Baskil’in Hasan Baba ve Kayısısı,

Arıcak’ın Ters Lalesi,

Alacakaya’nın madeni,

Kendi bünyesinde var olan Arap ve Fetih Ahmet Baba-Beyzade-Kazım ve İmam Efendi, Süt Kale’ (Harput Kalesi) si, han, hamam, camileri ve de musikisi ile kendini konuşturan gözde illerinden ELAZIĞ’ ın tarihi derin, kültürü zengin ilçesi KADİM İLÇE PALU;

            Tarihi derinliği ve kültür zenginliği tartışılmaz ölçüde çok eskilere ama çok eskilere dayanan,

Tarihi şahsiyetlerin ki bunlardan biri Palu’yu fetheden Cimşit Bey ve Harput’un fetih kararını burada alıp Harput’u fetheden ve Malatya emirinin eşiyle izdivacını gerçekleştiren Belek Gazi Bey’in otağ kurduğu,

Bugün; geçmişteki yenilgilerinin getirdiği hazımsızlık sonucu hınçlarını alamamanın hırsıyla bizleri sürekli uğraştıran (Haçlı) dış güçlerce üzerinde çok mutlu yaşamasak ta varlığı varlığımız, onur ve övünç kaynağımız vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ihaneti yıllar öncesinden planlanmış Dersim İsyanı’nı bastırmak adına aşiret ağa ve beyleriyle görüştüğü (ki bunlardan biri Diyab Ağa bir diğeri de asıl ismi Şadan olup halk arasında Şadi Bey olarak bilinen Şadi Bey’in torunlarından OHU’ lu Necip Ağa’dır. ) ve bunlarla yaptığı görüşme ve istişare sonucu çok önemli kararların alındığı,

1936 yılında 86 Pare (adet) köy, Çan ve (Lehan) Başyurt nahiyeleriyle ilçe hüviyetini kazanmış, l200 yıllarında Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat’ın otağ kurduğu-Mevlana Celaleddin-i Rumi Hz. nin 3 yıl gibi bir zaman geçirdiği-Şeyh Ahmet YESEVİ soyundan Pir Cemal Abdal ve gibi birçok edip ve manevi mimarların metfun olduğu KARAKOÇAN ile,

Son yıllarda siyasi ikbal uğruna birer belde olan ARICAK ve KOVANCILAR’ ın kendinden ayrılarak ilçe konumuna getirildiği,

Manevi mimarlardan Şehy Samini ve Şeyh Ali          Sep(d) ti Hz. ve gibi, hem manevi anlamda hem de beşeri anlamda gönlümüzde taht kurmuş mükemmel Farsça ve Osmanlıca diline hakim olmakla beraber iyi bir şair merhum Hüsamettin Sep (d) tioğlu ile kişiliği tartışılmaz-siyasi yönü ağır- Elazığ’a dolayısı ile ilçesine ekonomik anlamda büyük katkı sunmakla kalmayıp sıkıntısı olup ta kendilerine baş vurulduğunda siyasi görüş ve fikri sorgulamadan kişi ve kişilerin işini gören merhum Ali Rıza Sep (d) tıoğlu gibi birçok manevi mimar, edip ve bürokratın metfun bulunduğu,

             Musiki duayenlerden Paşa (Mehmet) ve Enver Demirbağ kardeşlerin yetiştiği ve onları yetiştiren dayıları Ali Bey’in nam saldığı,

Onlarca manevi mimar, edip, şair, yazar, araştırmacı, bürokrat ve siyasi erkan, eğitimcilik-Şairlik-Yazarlık yönü dışında bağımsız olarak Elazığ Belediye Başkanlığı yapmış olmakla çok yönlü bir şahsiyet ve duayen Şükrü KACAR Ağabeyimiz-Hocamız gibi nice değerler yetiştirmiş ve halen yetiştirmekte olan,

Huzur ve güvenin hakim olduğu,

Adına methiyeler dizildiği gibi ağıtların da yakıldığı, şiirlerin yazıldığı Murat Nehri’nin içinden geçtiği,

Doğu Anadolu’ya giden tren hattının içinden geçerek ikiye böldüğü,

Kalesi, han, hamam ve camileriyle, ülke ekonomisine büyük katkı sunan ovasıyla, bağ ve bahçeleriyle anlatılmaz ölçü ve derecede değerleri tartışılmaz bir ilçedir.

Sonuç itibariyle kısa ve öz olarak ifade etmeye çalışırsak PALU;

Tarihi ve kültürüyle alakalı hakkında çok güzel şeyler söylenmiş, yazılmış ve çizilmiş,

Şiir, mani ve yazılar yazılmış, türküler dillendirilmiş olmasına rağmen daha çok şeylerin söylenmesi yanında daha çok yazılıp çizilmesi ve de gerçek manada adam gibi sahiplenilmesi,

Hatta ve hatta kendinden koparılarak ilçe yapılan Kovancılar ilçesinin tekrar bünyesine bağlanılarak ülke ekonomisi ve kültürüne katkı noktasında laik olduğu yere getirilmesi gereken kadim ilçedir Palu.

Diye biliriz ki tarihiyle, kültürüyle, eski durumunu baz aldığımızda nüfusuyla, ülke ekonomisine katkısı ve insan gücüyle ülkemizde ki ilçeler içerisinde en KADİM İLÇEDİR PALU...

Ülkemiz genelinde var olan bu ve benzeri ilçelerimiz (Karakoçan ilçemiz dahil olmak üzere) tüm yönleriyle sahiplenilmesi gereken ilçelerdir.

PALU, değerleriyle, değerlerin ürettiği değerlerle sahiplenilmeli ve zenginliği muhafaza edilerek daha bir zenginleştirilmelidir diyor son noktamızı koyuyoruz.

 

                                                                                          AYETLER

*Gökleri ve yeri hak ile yaratan O’ dur. O’nun ol diyeceği gün her şey oluverir. Sözü haktır. Sur üfürüleceği günde mülk O’nundur. Görünmeyeni de bilendir.O Hakim’dir, her şeyi hakkiyle bilendir. En’am:73

*Hani İbrahim, babası Azer’e: Sen putları Allah’ mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. En’am:74

*Biz İbrahim’e yakinen bilenlerden olması için göklerin ve yerin melekutunu yani kainatın yaratılışında ki muhteşem gerçeğini plan ve proğram ile hakikatini de öylece gösteriyorduk. En’am:75                                                                                    

                                                                                                GÜZEL SÖZLER

*Ey can; kimseyi kırma. Sözden ağırı yoktur. Beden çok yükü kaldırır ama gönül her sözü kaldıramaz!. Hz. Mevlana

*Tarihi engin, kültürü zengin, doğası harika, insanı mert, tarihin her noktasında devletine, milletine, bayrağına ve dolayısıyla ülkesine bağlı bireylerin, şahsiyetlerin harman olduğu ve huzurun hakim kılındığı kadim ilçe Palu’nun bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Fadıl ÜLGEN

*Tarihi derin kültürü tartışılmaz ölçüde zengin Elazığ’ın kadim ilçelerinden Palu, değerleriyle, değerlerin ürettiği değerlerle sahiplenilmeli ve zenginliği muhafaza edilerek daha bir zenginleştirilmelidir. Mehmet Dursun AKSOY

 

             ŞANLI PALU’M

Tarihle karşılaştın, nice tarihler yazdın,

Nice serden geçti yiğitleri bağrına aldın,

4000 Yıllık tarihi sabırla yaşayarak yazdın,

Yaz ebede kadar şanlı tarihini Palu’m,

Senden uzak olsak da, hep seninleyiz.

     639’da tekbirle kucaklaştın selama durdun,

     Nice medeniyetlerle kucaklaşıp bağrına aldın,

     1517’de son medeniyetle ebediyen buluştun,

     İlimde, tasavvufta hoş sada bölgeler açtın,

     Selam sana, saygı sana hey koca Palu’m.

 

Bahçelerde yeşilin var can katar içimize,

Tarihinde her şey var gerek kalmaz sözümüze,

Bilinir erenlerin dervişlerin hep olacaktır,

Silkinip döneceğiz kendi özümüze,

Sabret bunu ispatlayacağız Palu’m.

     Murat Nehri abı hayat taşır böler Palu’yu ikiye,

     Kardeşçe kucaklaşmak varken bu bölünmek niye,

     Palu Kalesi ilgi bekler, nazar eder bizlere,

     İlim, irfan, yarenlik bu topraklardan hepimize hediye,

     Sana hizmet edenlere gönülden selam Palu’m.

Murat BİLGİN/Elazığ-Palu

 

          PALU

Sessizlik kabusu üstüne çökmüş
İnsansız şehrin hiç tadı yokmuş 
Kalanların her biri, bir birine düşmüş
Çaresiz kaldı şu güzelim Palu

     Meleyecek koyun, kuzu kalmadı
     Bağ bahçeler nasibini almadı
     Yeni nesil kıymetini bilmedi 
     Çaresiz kaldı şu güzelim Palu’m

Kapılar kapandı, tütmez bacalar 
Ezan okumuyor artik, şehirde hocalar 
Hasret birbirine kardeş, bacılar 
Çaresiz kaldı şu güzelim Palu

     Hasret kaldık horozların sesine 
     Kuş konardı dedemizin fesine 
     Bir gün gelir işler döner tersine 
     Çaresiz kaldı şu güzelim Palu

Doğduğu yerden doyduğu yere 
Gidiyor ne yapsın kalmış biçare 
Yollar diken tutmuş evler virane 
Çaresiz kaldı şu güzelim Palu

     Bir başkaydı çocuklukta şehrimizin
     Misafir gelirdi amca, dayımız 
     Sorulmuyor simdi hal, hatırımız 
     Çaresiz kalmış su güzelim Palu

Işıklar sönmüş her yer karanlık 
Bunlara sebep hep fukaralık
Ne sohbet var, ne evlerde yarenlik 
Çaresiz kaldı su güzelim Palu

     Değirmenler viran taşlar dönmüyor 
     İçimizde Palu hasreti sönmüyor 
     Gidenler gidiyor geri gelmiyor 
     Çaresiz kaldı şu güzelim Palu

Ömer SAĞLAM/Elazığ-Palu

 

   PALU’YU TANIYALIM

Cimşit Bey Palu’yu etti fet

Seni hiç unutmayacak bu millet

Biz seni Rahmetle anarız

Daima huzur içinde yat

     Şu Palu evliyalar diyarı

     Hem kışı hoştur hem de baharı

     Alim Ulema Kırklar diyarı

     Allah’ım bize nasip et imanı

Benim güzel Palu’m her şeye değer

Burada yaşadı ağalar beyler

Gidenlere biz olamadık engel

Yıkıldı konaklar kalmadı evler

      Zeve Çarşıbaşı oldu harabe

     Ne dükkanlar kaldı ne de darabe

     Gitti beyler hiç kalmadı marabe

     Cimşit bey Makamı duruyor ayakta

Palu’m senin var yiğidin merdin

Senin yukarı çıkmaktı derdin

Hele bak kuruldu Kalekent’ in

Bir anda ilçeyi aydınlattın

     Palu’nun Hasan Balo Parkı

     Yaz gelince toplanır halkı

     Havası hoştur suyu hoştur

     Görenlerin duruyor aklı

İbrahim sen alıştın sobalı eve

Sakın sende hiç kimseye olma gebe

Çok zor günler geçirdin sende

Kader böyle ne güle darıl ne bülbüle

     Şair İbrahim bırak kağıdı kalemi

     Sakın sen dostlardan hiç kesme selamı

     Alim şairinde kalmadı değeri

     Artık sende otur seyret şu alemi

İbrahim HANCI/Elazığ-Palu

 

MURAT’A HASRET

Murat kenarında üzüm bağları

Bir başka yükselir Mastar Dağları

Görmeğe pek değer bahar çağları

     Dağlara çıkıp da göresim gelir

     Gönlümü Murat’a veresim gelir

Murat kıyıları bakar köylere

Suları çoğalır döner sellere

Coşkun dalgaları düşer dillere

     Kıyılar baharda yeşerir durur

     Rüzgarlar estikçe birden kudurur

Dağların üstünü sarınca duman

Dalgaları dehşet, vermiyor aman

Coştukça coşuyor zaman ve zaman

     Soyunup içinde çimesim gelir

     Gönlümü Murat’a veresim gelir.

Şükrü KACAR/Elazığ-Palu

 

                  HOCAM

Sizlere emanet şu körpe yavrum,

Ortalıkta sürtüp gezmesin hocam!

Gözümün çırası, tek tasam, kaygım

Aç, sefil, perişan kalmasın hocam!

      İlimle uğraşsın, cehle dalmasın! 

      Kahraman yetişsin, korkak olmasın!

      Rabbini tanısın, dinsiz kalmasın!

      Ahrette yakanı tutmasın hocam!

Tarih okusun ki ne imiş görsün!

Her bir kötülüğü kalbinden silsin!

Türk’ün şerefini, şanını bilsin!

Kendi milletine çatmasın hocam!

     Benden söylemesi, evlâdım aha

     Cahil bir anayım, ne diyem daha?

     Hep dua ederim yüce Allah’a;

     Bilâl’im rayından çıkmasın hocam!

            Bilal IŞIKLI- Kırşehir

 

HER ŞEY VATAN İÇİN

Aziz toprağımda dünyanın gözü var

Verilmez her çakıl taştan kan izi var

Yüz binler şehit yüz binlerce gazi var

Zalimlere sen fırsat verme Allahım

     Bu vatan kolay kazanılmamış böyle

     Ya Rab kahramanım muhafaza eyle

     Gözü dönmüş kafir küffarı kahreyle

     Zalimlere sen fırsat verme Allahım

Mühimmat yığmışlar sınıra sinsice

Türkiyeme oyun oynarlar kahpece

Ansızın gelmek varmış bir gün gece

Zalimlere sen fırsat verme Allahım

     Bir yanım Afrin diğer yanım Kerbela

     Lanet terör kırk beş yıldır başa bela

     Ay yıldızım için baş koydum bu yola

     Zalimlere sen fırsat verme Allahım

Mevlam inşallah askerimi korusun

Hep dünya mazlumları için yürüsün

Düşman leşleri çöplüklerde çürüsün

Zalimlere sen fırsat verme Allahım

     Ahmet Mehmeti bölmeye çalıştılar

     Müslümanlar kanı dökmeye alıştılar

     Ülkeler gasp edip tek tek bölüştüler

     Zalimlere sen fırsat verme Allahım

Ahmet DEMİR /Elazığ-Keban

 


 

 

BU YAZIYI PAYLAŞIN!
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Digg'de Paylaş Del.icio.us'ta Paylaş Google'da Paylaş Yahoo'da Paylaş Technorati'de Paylaş
Yorum Yaz
Adınız Soyadınız
Yorumunuz
Yorumu Doğrula

Yorumlar
22 Mart 2018 13:35
256 kez okundu
15 Mart 2018 14:47
779 kez okundu
08 Mart 2018 11:36
904 kez okundu
01 Mart 2018 11:56
994 kez okundu
22 Şubat 2018 12:42
1322 kez okundu
14 Şubat 2018 21:19
1017 kez okundu
31 Ocak 2018 16:10
993 kez okundu
25 Ocak 2018 19:26
1348 kez okundu
10 Ocak 2018 19:19
1010 kez okundu
03 Ocak 2018 19:25
1615 kez okundu
28 Aralık 2017 11:30
976 kez okundu
Günışığı Android Uygulaması
ELAZIGELAZIG
Ulu Cami’nin eğriliği tescillendi
10854 kez görüntülendi
Elazığ'da bisiklet yarışı
32150 kez görüntülendi
Sivasspor Maçı
58937 kez görüntülendi
Fenerbahçe Maçı
70789 kez görüntülendi
Sıra
Takım
O
G
M
P
1
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş
24
13
5
45
2
ÜMRANİYESPOR
24
13
6
44
3
MKE ANKARAGÜCÜ
24
12
5
43
4
GAZİŞEHİR G.ANTEP
24
10
6
38
5
İSTANBULSPOR A.Ş
24
11
8
38
6
BOLUSPOR
24
11
9
37
7
ALTINORDU
24
10
8
36
8
ELAZIĞSPOR
24
9
7
35
9
BALIKESİRSPOR BALTOK
24
10
8
33
10
ERZURUM BŞ. BLD.
24
8
7
33
Günışığı Gazetesi - Yeni Medya Gazetecilik Basın Yayın Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır © 2005-2018