İSTİKRAR KAVRAMI ÜZERİNE
03 Ocak 2018 14:57

 İSTİKRAR KAVRAMI ÜZERİNE

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Üzerinde en fazla titrememiz gereken,

Temel kavramların ilkleri arasında yer alan, “İstikrar Kavramı…”

İstikrar sözlükte, “düzenlilik içinde sürüp gitme, kararlılık.

Karar kılma, oturma, yerleşme.”

İstikrarı yakından ilgilendiren bir söz vardır;

“En kötü karar, kararsızlıktan iyidir!”

Fatih’in,  “Ya Ben İstanbul’u alırım Ya da İstanbul Ben’i”

İstanbul’u kuşatan iradenin, ‘kararlılığını…’ bizlere tarif ediyor.

O kararlılığın içerisinde, ‘özgüveni…’ okuyabilir siniz!

“Sabrı ve Tahammülü…” okuyabilir siniz!

“Niyet, Amel ve İstikameti…” birlikte okuyabilir siniz!

“Risk alma ölçülerini…” okuyabilir siniz!

S. Ayverdi ne diyorlar;

“Devletini, sağlam bir iman ve istikrar müessesesi olarak teşkilatlandırmıştır.”

***                             ***

İstikrar veya devamlılık konularında inancımız ne diyor;

“Amellerin Allah’a en sevimli olanı, az da olsa devamlı olanıdır.” (Hadis)

İstikrar,  “devamlılık, süreklilik…” olarak tanımlanır.

“Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır.” (Hadis)

Niyet etmek, bir konuda; “irade belirlemek/ veya irade ortaya koymaktır!”

Bir diğer hadiste, “İki günü eşit olan aldanmıştır!”

Burada ne vardır?

Devamlılık içerisinde,  “kendini yenileme…”

Devamlılık içerisinde,  “değişimi moralize etme…”

Konfüçyüs ne diyorlar,

“Davranışlarında ölçülü olanlar, pek az hata yaparlar.”

Montaigne ne diyorlar,

“Doğru ve temiz işler hep ölçülü ve ağırbaşlıdır.

Ölçü olmayan yerde kavga, gürültü ve haksızlık vardır.”

Kur’anda ne buyruluyor;

“Doğru terazi ile tartın” (Şuara, 182)

“İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin.

Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.” (Şuara, 183)

Ölçü,  “hak, hukuk, adalet, terazi, doğruluk…” anlamlarına geliyor.

Hadis, “Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helak oldular.”

***                             ***

Prof. Dr. Sadık Kemal Tural’ın, “İstikrar Kavramı…” üzerinde şöyle diyorlar;

“İstikrar, bir varlığa ait yapının ve işlevin, kararında olması, sabit
bulunması,

Bozulmaması, düzenini ve dengesini koruması,

Var oluş sebebine uygun kalması anlamını taşıyor.

İstikrarsızlık, bedende hastalık, toplumda ise, bozuk düzen, anarşi ve
kaos demektir.

İnsan, bedenî ve ruhî ihtiyaçlarını bilinçli bir çaba içinde giderirken,

Düşünce ve davranışlarında istikrarlı olmak zorundadır.

İşlevinin gereği olan görev ve sorumluluğu başarıyla yerine getirmeye ehliyet,

Bu durumun reddedilmezliğine liyâkat diyoruz.

İnsan, zekâsını kullanabilmeli, görev, sorumluluk ve ehliyetine uygun
davranmalı,

 psiko-sosyolojik bir bütünlük olmanın gereklerini istikrar göstererek
yaşamalıdır.

İstikrar kavramı, siyaset, adalet, yönetim, maliye, ticaret, sağlık,
güvenlik, eğitim

Alanları için -- o alanların uzmanlarınca-- ayrı ayrı tanımlanması gerekir.”

***                             ***

Bir Brezilya Atasözünde, ‘istikrarın-sürekliliğin…’ önemine vurgu yapılır;

“Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir.”

Süreklilikte, ‘aynileşme…’ söz konusudur.

Bizim bir Atasözümüzde, “damlaya damlaya göl olur!”

Bir katreyken, ‘derya olmak…’

İstikrarın neticesi/ veya onun ‘verimliliğidir’

Hz. Âdem’den Allah’ın Resulüne kadar gelip geçen;

124 bin peygamberin, “Tevhit Mücadelesi…”

Kâinatın var oluşundan günümüze kadar devam eden…”

“İstikrar Kavramının…” insan hayatı ile ‘aynileşmesidir!’

O halde ne diyebiliriz,

İnsanlık tarihi, eşittir;  “İstikrar…”

Örnekler verebilecek olursanız;

Karıncadaki istikrar,  “kararlılık!”

Fatihteki istikrar,  “iradedir!”

Hz. Eyüp’teki istikrar, “sabırdır!”

Allah Resulü (asv),  “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim!”

İstikrar,  ‘ulvi bir duruşu…’ ufuk ve gayeyi ifade eder.

“Her gün yeni bir başlangıçtır” sözünde;

Niyet, Ameli, İstikameti/ yani İstikrarı, birlikte okuyabiliriz!

İstikrar kavramında,  “inşa ve ihya…” eden bir anlayışı da okuyabiliriz!

***                             ***

Fethi Gemuhluoğlu’nun güzel bir sözü vardır;

“insan öncelikle kendisine dost olacak…”

O dostluğu anlatırken/ veya ifade etmeye çalışırken;

“iç dünyasında anlamlı ve istikrarlı bir yapı kuramayan insan…”

Dış dünyasında,  “istikrarlı bir irade…” ortaya koyamaz!

İstikrarı engelleyen, “terbiye olmamış nefis…”

Ve onun akabinde, “cehalet…”

Ve onun devamında,  “haset…”

Bütün bunlar, “disiplinsiz bir hayatı…” karşımıza çıkarır.

Woltaire ne diyorlar, “Hırs bir sandalın yelkenini şişiren rüzgâra benzer;

Fazlası gemiyi batırır, azı da gemiyi olduğu yerde tutar.”

Siyasette istikrarın tarifinde,  “halkla bütünleşme…” nasıl ifade edilir;

“Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör.”

İnsan için istikrar ne kadar önem taşıyorsa,

Aile için de, toplum için de, devlet için de;

İstikrar o kadar önemlidir.

Bu köşe yazısı, Elazığ Haber - Günışığı Gazetesi - http://www.gunisigigazetesi.net sitesinden alınmıştır.