NACİ ONUR’DAN MEMİŞOĞLU
08 Şubat 2018 18:12

Dr. M. Naci Onur,  “Fikret Memişoğlu / Hayatı, Şiirleri ve Hakkında Yazılanlarisimli eseriyle şu sıra Elazığ kültür sanat camiasının gündeminde. 424 sayfa, büyük boy basılan kitap, Manas Yayınlarının 70. eseri olup kapak tasarımı Dr. Tamer Kavuran’a, dizgi ve sayfa düzeni Öğr. Gör. Recep Bağcı’ya aittir.

Şu cümleler, Onur Hocanın kitaba yazdığı Önsöz’den:

“…..Fikret Memişoğlu’nun Elazığ’a hizmeti çok yönlü olmuştur. Av. Fikret Memişoğlu, dergi çıkarırken bu dergide, yazı ve şiirler yazmanın, dernek başkanlığının, avukatlığın yanısıra, bu şehrin kanaat önderi olarak, milletvekillerinin yapabileceği çalışmaları yapmış, hizmetlerde bulunmuş, Elazığ’ın haklarını savunmuştur.”

Devamında ise şu cümle;

“Bu şekilde ilimize hizmet ederken de hiçbir karşılık ve ikbal beklemeyen Av. Fikret Memişoğlu’na vefa borcumuzu ödemek için biz de onunla ilgili mufassal bir eser ortaya koymayı amaçladık.”

Bu mufassal esere bir“Takrizkaleme alan mütevazı insan Prof. Dr. Kerim Sunguroğlu ise şöylece giriş yapıyor yazısına;

“Rahmetli Fikret Memişoğlu, Harput kültürü, folkloru, tarihi ve gelenekleri kadar, Türk Tarihi, Türk Edebiyatı ve Hukuk alanında da bizim kuşağımıza hocalık yapmış faziletli, onurlu bir ağabeyimizdi. Engin birikimi yanında hoşgörü ve nezaketi ile de hepimizin sevgi ve saygısını kazanmıştı.”

Sunguroğlu’nun şu tespitlerini de yazımıza almadan geçmek istemiyoruz;

“Fikret Memişoğlu, usta bir şair olarak da ünlüdür. / Şiirlerine, musikinin tatlı ahengini katarak aruz ve hece vezni ile yazdığı sevgi dolu, duygu yüklü gazellerini, rubailerini, koşmalarını, destanlarını, müstezatlarını zevkle okumaktayız.”

Önsöz, Takriz ve Sunuş yazılarını müteakip eser başlıca şu bölümlerden oluşmakta:

*Av. Fikret Memişoğlu ve Hayatı

*Edebî Şahsiyeti

*Şair Fikret Memişoğlu

*Nâsir Fikret Memişoğlu

*Harput Müziği ve Halk Oyunları Ustası Memişoğlu

*Eserleri

*Av. Fikret Memişoğlu’nun Şiirleri

*Hakkında Yazılanlar

*Fotoğraflarla Fikret Memişoğlu

Dr. M. Naci Onur, Elazığ kültür ve sanatına kayda değer katkıları olan güzide bir şahsiyet. İlimizin neredeyse unutulmaya yüz tutmuş kimi değerlerini o günyüzüne çıkardı. Elimizdeki bu son Memişoğlu kitabı için dehiçbir karşılık ve ikbal beklemeden”senelerdir nasıl uğraştığını, bilgi ve kaynaklara ne zorluklarla ulaştığını bilenlerdeniz.Onur’un başlıca basılı eserlerini sayacak olursak;

*Hamdullah Hamdi’nin Yusuf ile Züleyha Mesnevisi (1986, 1991)

*Harputlu Divan Şairleri (1988, 2013)

*Harputlu Rahmi Divanı (1996)

*Harputlu Şair Hacı Hayri Bey (2004)

*Harputlu Şair Mustafa Sabri Efendi (2007)

*Elazığlı Güftekârlar (2010)

*Av. Fikret Memişoğlu (2017)

Ve bir artı olarak diyebiliriz ki Naci Onur-Sedat Çağlayan ikilisinin bir yerel TV kanalında yaptıkları tarih, edebiyat sohbetleri de doğrusu ilimiz tarihi, edebiyatı, kültürü açısından kayda değer önemi haizdir. Bizce, bu programlarda konuşulanlar sözde kalarak uçup gitmemeli, yazıya dökülerek kalıcı kılınmalıdır.

Tekrar sadede gelecek, Memişoğlu’na dönecek olursak; Fikret Memişoğlu (1915-1968) erken yaşta hayat defterini kapamış olmasına rağmen birbirinden değerli birçok eser bırakmış bir münevver fanidir. Harput Âhengi, Harput Dîvânı, Harput Halk Bilgileri, Nebiler Mesnevisi onun başlıca eserleridir. Memişoğlu’nun ayrıca, Fetih Destanı diye bir risalesi vardır ki Onur Hoca, bu destan denemesini de rahmetlinin şiirleri arasına katmayı tercih etmiştir.

İçimizden geçen bir hususu daha ifade etme gereği duyuyoruz. Fikret Memişoğlu’nun bilhassa kaydedilmesi ve üzerinde uzun uzun durulması gereken bir eseri de vefatına kadar ancak 36 sayı çıkarabilmiş olduğu Yeni Fırat dergisidir. Yeni Fırat, hem yerel hem ulusal bazda bir yayın olduğu gibi aynı zamanda da kaliteli bir sanat-edebiyat, kültür-folklor dergisi idi. Doğrusu, bu şehrin bugün dahi bu düzeyde bir dergiye ihtiyacı vardır.

Memişoğlu’nunDüş Gibişiirinden iki dörtlükle diyeceklerimize son vermek niyetindeyiz:

            Duydukça sesini içim ürperir

            Mutlu bir müjdeye ermişim gibi

            Salınıp güldükçe, gönlüm yeşerir

            Yeşil bir daldan gül dermişim gibi.

 

            Âh içten içe bir yanan korum ben

            Yol verip gidene gel diyorum ben

            Gelir er geç diye bekliyorum ben

            Yoluna göz nuru sermişim gibi.

Bu köşe yazısı, Elazığ Haber - Günışığı Gazetesi - http://www.gunisigigazetesi.net sitesinden alınmıştır.