Hakem Kavramı

El-Hakem,  Cenab-ı Allah’ın 99 isimlerinden…
RL-HAKEM; “Her şeye hakkıyla hükmeden,
Her şeye hâkim olan, her hakkı yerine getiren…”
El-Hakem kavramı üzerinde durmak istiyoruz…
“Hükmedendir, en iyi kararı verendir, en son karar verendir!”
Elbette ki,
“Her şeyin hükmü Allah’a aittir”
“Verdiği hükümleri eksiksiz yerine getirir”
“O hakem olandır ve mutlaka hak ile hüküm verir”
Cenab-ı Allah (cc), El-Hakem sıfatıyla;
“Hak ile batılı, 
İyi ile kötüyü,
Güzel ile çirkini,
Doğru ile yanlışı” birbirinden ayırır.
***            ***
Sözlükte Hakem kavramı nedir?
“Bir anlaşmazlığı çözmek için iki tarafın başvurduğu kimse,
Ya da kendisine seçme yetkisi verilen bilirkişi”
Mekke hayatında olsun, Medine hayatında olsun;
İhtilafların çözümü için, ‘Allah Resulüne başvurulurdu’
Allah Resulü(asv), “kendisine güvenilen güzel insan olarak anılırdı!”
Nisa Suresi 59. Ayette şöyle buyruluyor;
“Ey inananlar! Allah’a itaat edin, Peygambere ve sizden,
Buyruk sahibi olanlara itaat edin.
Eğer bir şeyde çekişirseniz, 
Allah’a ve ahret gününe inanmışsanız,
Onun halini Allah’a ve Peygambere bırakın.
Bu hayırlı ve netice itibariyle en güzeldir.”
Allah ve Resulüne itaat…
Kutsi bir emirdir…
O itaat bizleri, ‘fitneden koruyacaktır’
Nisa Suresi 80. Ayette şöyle buyruluyor;
“Kim Resulullah’a itaat ederse Allah’a itaat etmiş olur”
Yolumuz, ‘Kur’an ve sünnet yolu…’
Kur’an ve Sünnet,  ‘bizlere hakemdir’
Bir Hadiste de şöyle buyruluyor;
“Peygamber size her ne getirirse onu alın,
Sizi neden menederse ondan da sakının”
***            ***
Kur’an da, “hakem kavramı” birçok ayetlerde yer almaktsdır.
Nisa Suresi 35. Ayet, “aile ile ilgili bir ayettir”
(Kadın ile kocanın) aralarının açılmasından korkarsanız,
Bu durumda erkeğin ailesinden bir hakem,
Kadının ailesinden bir hakem gönderin
Bunlar (arayı) düzeltmek isterlerse,
Allah’da aralarında başarı sağlar.
Şüphesiz Allah bilendir, haberdar olandır!”
Hakem, “Aksaçlı ilim ve marifet sahibi bilge kişilerdir”
Onların hakemliğine başvurulmalıdır!
Toplumda, ‘uzlaşı’ çok önemlidir!
İç huzuru ve İç barış olmadan; ‘dışınızda da barış olmaz’
Bir insanın, “içi dışına hâkim olacaktır!”
“niyetler hayırlı olursa, akıbette hayırlı olur!”
Samimi ve dürüst,  içten saygılı olmak…
***        ***
Maide Suresi 43. Ayette de şöyle buyrulur;
“Allah’ın hükmünün bulunduğu Tevrat yanlarında olduğu halde,
Seni nasıl hakem kılıyorlar
Ve sonra bunun peşinden yüz çeviriyorlar?
İşte onlar inanmış değildir!”
Bir yanda Allah Resulünün (asv), ‘doğruluğuna’ inanacaksınız,
Allah Resulünü(asv) kendinize; “hakem seçeceksiniz!”
Sonra, verilen karara uymayacak ve yüz çevireceksiniz!
Burada, “ikiyüzlülüğün fotoğrafı…”
Burada,  “inanç zafiyeti…” göreceksiniz!
Önce, “itaat ettim’ sonra,  ‘isyan ettim’ .çelişkisi…
Allah Resulü (asv) ne buyuruyorlar?
“Allah’dan başka bir hakem mi arayayım?
Oysa O, size kitabı açıklamış olarak indirmiştir”
Bakara Suresi, 146. Ayette şöyle buyrulur;
“Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi)
Öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar.
Onlardan bir takımı, doğrusu bile bile hakkı gizlerler.”
***            ***
Hakem, sözlük anlamı neydi?
“Bir anlaşmazlığı çözmek için iki tarafın başvurduğu kimse,
Ya da kendisine seçme yetkisi verilen bilirkişi”
Hakemler, ‘hak ve hukuk çizgisinde…’
Toplumun üzerinde ittifak ettiği kişilerdir…
O ittifak neler olabilir?
“güvenilir olmak, bilgi ve marifet sahibi olmak!”
Batı dünyasında, “1809 yılında İsveç’te ortaya çıkan!”
Ombudsman/ yani Kamu Hakemi…
“Hakem bilirkişi sözleşmesi!”
Burada karşımıza, ‘3. Kişi/ yani uzman bilirkişi’ gibi bir kavram!
Anlaşmazlıklarda, ‘karar verici…’ sıfatı olan…
Bilimsel makalelerde, ‘hakem denetimi’ söz konusudur!
Burada bir vesile ile “Dünya Kupası Finallerinde görev yapan,
İlk Türk Hakem Doğan Babacan’ı rahmetle anmak isterim!
Spor hayatından bilimsel hayata kadar,
Hayatın ana temasında, ‘hakem’ vardır!
Çözüm yolunda, ‘hakeme başvurulur’
Sahasında, ‘bilge/ veya uzman kişi’ olan hakemin de;
“Hak üzere karar vermesi…” 
“Doğru ile yanlışı birbirinden ayırması…”
İnsan/veya kamunun ‘iç huzuru’ veya güvenliği için elzemdir!

YORUM EKLE