Öğretmen asla öğreten kişi olarak tanımlanmamalıdır

Bir Öğretmen, öğrencisinin bireysel yeteneklerini, farklılıklarını, hayallerini, hedeflerini ve bilişsel donanımlarını kullanma özelliklerini akademik bilgi, meslek aşkı ve kuvvetli çocuk sevgisindeki sezgileriyle açığa çıkarmalıdır.  Bu farklılıkları da göz önüne alarak, müfredatı öğrencilerin bireysel yeteneklerine göre kılavuzlamalıdır.
İnsanı insan yapan en önemli şey eğitimdir; üst düzey düşünme becerilerini geliştiren, farklılıkları açığa çıkaran, kaliteli, milli, ahlaki, bilimsel ve evrensel bir eğitim ile birlikte kişinin yaşama kattığı değerlerdir insanı insan yapan. "Ürettiğimiz ve başardığımız kadar insanız." Gerçekçi, ilkeli, estetik,  sevgi temelli, kurumun misyon ve vizyonuna hizmet anlayışı ile görev yapmak.
Bir eğitimcinin en önemli özelliği meslek aşkı, çocuk sevgisi, akademik bilgi ve sürekli gelişmeci-yenilikçi bir anlayışla nefes alıp vermesidir. “Bir eğitimci yaşamı seyretmez, yaşar. ”Emekli bir sınıf öğretmeniyim. Meslek hayatım boyunca, çocukların gözlerindeki ışıltıdan ve yüzlerindeki tebessümlerden Evrenin dilini öğrendim; özgürlüğün tadını çıkardım. Kalbimdeki çocukluğu yaşamaya çalıştım. Bunun için de öncelikle kendimi “”sevgiyle” tanımayı öğrenerek, yaşadığımın farkında oldum. Bir eğitimci farkında olduğunda öğrenciyi “çok özel bir birey” olarak fark eder. Onu kabullenir, güven verir. “Sen çok değerlisin” mesajını veririm.
Eğitim değişimdir. “Değişimin kendisi değilse eğitim, başka ne işe yarar ki..” diyen İZGÖREN, bir öğretmenin iyiye, güzele ve mükemmele doğru bir yolculuğa çıkarak kendini yenilemeli ve değiştirebilmelidir. İnsanlar doğaları gereği bilmek, tanımak ve anlamak ister. Çünkü anlamak; Tanımaktır; tanımak sevmektir. Sevmek ise ”Bağışlamaktır” İnsan eğitimle insan olmanın en üst seviyesine çıkar. Eğitimde kalıcı davranışlar model olmakla kazandırılır. Eğitimde yer ve mekân ile psikolojik durumlar ve iletişim göz önünde bulundurularak en uygun yöntemin veya yöntemlerin seçilmesiyle gerçekleştirilir. 
Sonuç olarak, bir öğretmen eğitimsel duruşunu, tüm çalışma süreçlerini gerçekçi, samimi, bilimsel, ahlakî, milli ve manevi, lâik biri olarak dünya insanını yetiştirme kurgusu üzerinde şekillendirmelidir.  Öğretmen,  farklılıkları, hayalleri ortaya çıkaran “öğretimi öğretmekten çok, öğretimi sevdiren bir" anlayışı ile, yaratıcı, eleştirel düşünen, üreten, mutlu olmasını başaran bireyler yetiştirme üzerine kurgulamalı ve tüm iş ortakları, aileler ve süpervizyon yardımları da alarak hareket etmelidir. 
Toplumun ve ülkenin geleceği için, misyon ve vizyonuna göre, bir öğretmen veya eğitimci ortak akıl, ortak kalp ve ortak ruh oluşturarak çerçeve planları hazırlamalı ve çevre beklentileri doğrultusunda harekete geçerek başarıya, mutluluğa ulaşmada güven vermeli ve kalpleri tatmin edebilmelidir. 

YORUM EKLE