23.01.2019, 14:25 832

23.01.2019 - GÖNÜL TAHTINDAN SARIKAMIŞ’TA 104 YIL ÖNCE

Çoğu zaman deriz; bizde, biz Aziz Türk Milleti’nin nezdinde tarihlerin büyük ehemmiyeti vardır diye. Bizde, derin tarih ve derin tarihimiz içerisinde çok önemli olayların yaşanıp geliştiği tarihlerimiz sayamayacağımız kadar fazla.

            Ve yine çoğu zaman deriz ki; tarihimiz veya kültürümüz ile değer verdiğimiz şahsiyetler sadece yılda bir kez değil her zaman olmasa da arada bir hatırlanıp hatırlatılmalı diye.. O nedenle geçen hafta yayınlanması gereken bu yazımızı bu hafta bugüne bıraktık unutulmaması adına.  

Çok iyi biliyoruz ki; bir milletin veya milleti oluşturan bir toplumun geçmişini, yani kültürel olgularını sergileyip geleceklerine yön veren bilimlerden biridir tarih.

            Her milletin tarihi akışı farklıdır hem de çok. Biz Aziz Türk Milleti’nin tarihi akışı dünyada var olan tüm milletlerin tarihi akışından çok daha farklıdır.

Büyük mücadeleler vererek acı içinde yaşayıp yıkılmış birçok devletin ardından devletler kurmuş, üç kıtaya hükmederek birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve halen daha yapmakta bulunan Biz Aziz Türk Milleti’nin;

Varlıkla beraber yoklukla hem hal olmuş,

Sevinçle beraber acılarla yoğrulup acıları Gardaş edinmiş,

İslam’ın bayraktarlığını yapmış (ve halen daha torunları olarak her türlü sıkıntıya rağmen bizlerin yapmakta olduğu bayraktarlık şerefi devam etmekte) büyük bir ecdadın ahvadı olarak acılarla iç içe olup yoğrulmuş büyük bir millet, üzerimizde oynanan her tür entrikaya rağmen tüm unsurlarımızla büyük bir devlet olduğumuz inkar edilmez bir gerçek.

Biz Aziz Türk Milleti; 

Balkan Savaşı,

Destanlaşmış Çanakkale Savaşı gibi biri yenilgiyle bir diğeri ise bir milletin hürriyet ve bağımsızlığını elde ettiği galibiyetle de olsa büyük acılar yaşanarak sonuçlanan savaşlardan sonra bu millete acılar yaşatan, acısı halen daha yüreklerde tazeliğini koruyan bir diğer acılı an ve tarihimizden biri her yıl olduğu gibi bu yıl da 104. yılı kutlanan Sarıkamış Harekatı ve yazılan destanıdır.

Sarıkamış; iki kez kavrulmuşluktur.

Birincisi; Yemen’in sıcağında kavrulmuşluk,

İkincisi ise; Sarıkamış, Allahuekber dağlarında ki soğuğun, sıfırın altında ki donun kavrulmuşluğudur.

Bu topraklarda gözü olup düşmanlığı alenen bilinen ancak günümüz şartlarında dost geçinilen Ruslar ve oldum olası ezeli düşman Ermeniler ile düşmanlıkları gizli olan sözüm (Alman, İngiliz ve gibi..) ona batılı dostlarla (Dost bildiklerimizin bizleri attığı kuyu) yaşanan ve binlerce askerimizin yok oluşuna sebep bir savaştır Sarıkamış Harekatı.

Sarıkamış Harekatı; cehalet ve tecrübesizliğin, enaniyet ve gururun çok az da olsa var olduğu bu sebeplerden dolayı acılarla dolu mağlubiyetin yaşandığı bir harekat diyebiliriz.

Birçok insan bu görüşe katılmıyor olsa da gerçek bu.

Yalan ve yanlışın arkasına sığınıp gerçekleri göz ardı edenlerin geleceklerinin pek parlak olduğu söylenemez. 

Sarıkamış; üzerine romanların, onlarca şiir ve makalelerin yazıldığı, güzel ve de anlamlı sözlerin ifade edildiği, ağıtların yakılıp türkülerin bestelendiği acı dolu bir harekatın adıdır.

Evet; 1.Dünya Savaşı'nın Osmanlı tarihi açısından en acı, toplumu derinden yaralayan acılarından biri olan Sarıkamış Harekatı bu yıl itibariyle 104 yıl önce 22 Aralık 1914'te başlamış,

Felaketin ötesinde bir felakete dönüşen ve unutulması mümkün olmayan harekâtta Yemen’in sıcağından kavrulmuşlukları yetmezmiş gibi Sarıkamış’ın soğuğunda da kavrulan binlerce Osmanlı askerinin yaşamını yitirdiği destanlaşmış bir harekattır Sarıkamış.

104 yıl önce yaşanan Sarıkamış harekatının amaçlarından biri; geçmişte başımıza bela ancak

bu gün itibariyle dost bilinen Rus kuşatmasını püskürtmek, Ermenistan’la olan birliktelikleri sonucu ülkemiz üzerinde var olan emellerini boşa çıkarmaktı ama maalesef öyle olmadı.

Çünkü bu harekatta yukarıda ifade ettiğimiz gibi Osmanlı ordusu binlerce askerini ya soğuktan donarak ya da hastalıktan kaybetmişti. Acısı halen daha yüreklerde tazeliğini korumakta olan destanlaşmış harekatın bitiş tarihi konusunda farklı görüşler ortaya konulsa da yaygın olan Enver Paşa’nın görevi Hafız Hakkı Paşa’ya devredip cepheden ayrıldığı tarih olan 9 Ocak olduğu yönündedir.

Sarıkamış'a nasıl gelindi? gibi ve benzeri bir takım soru soranlar olabilir.

Tabii bunun birçok sebepleri vardır.

Bizce asıl sebeplerden birincisi; sözüm ona dost ve müttefik bilinen batılı devletlerin, günümüzde kendilerini zaman zaman da olsa sahnede gördüğümüz şer güçlerin tabiri caiz ise ecdadımızı pohpohlayıp cihada davet etmesi,

İkinci sebep; Kafkasya’nın durumu yani bugün ÇİN’ de olduğu gibi ne halde olduklarından bihaber olduğumuz Müslüman kardeşlerimizin, (Doğu Türkistan’ lı) soydaşlarımızın geleceği ile sınırımızın güvenliği,

Üçüncü sebep; Kafkas Cephesinde elde edilen kısmi başarı sonucu yukarıda ifade ettiğimiz hususlardan biri olan cehalet sonucu ileriyi görememek ve ruhta oluşan enaniyet idi.

İleriyi görememezlikten olacak ki düşman birliklerinin gücünü fark edememenin sonucu bu harekat büyük acılara ve sonrasında hezimete sebep oldu. Millet olarak inancımız gereği yaşanması gereken buydu, nasip böyle imiş diye kendi kendimizi teselli ettiğimiz acı dolu bir olaydır bu harekat.

Sonuç olarak;

Acıların, hem de unutulması mümkün olmayan acıların yaşandığı Balkan, Çanakkale, Dumlupınar, Sakarya savaşları ve Sarıkamış harekatın da hayatlarını kaybetmiş ecdadımıza Allah’tan rahmet diliyoruz.

Bu Aziz Türk Milleti’ne böylesi acıları tekrar yaşatmamasını, bugün dış mihrakların desteğiyle ülkemizde acılar yaşatan terör olaylarının son bulmasını, üzerimizde oynanan oyunların bertaraf edilmesini bizleri yoktan var kılan Yüce Allah’tan niyaz ediyor ve diyoruz ki;

Mekanınız cennet, ruhunuz şad olsun;

Ey Balkan, Çanakkale, Dumlupınar, Sakarya, Sarıkamış ve din için, bayrak için, ülkenin birlik, beraberlik ve bütünlüğü ile milletin geleceği için mücadele ederek hayatını kaybetmiş günümüz şehitleri…

Destanlaşmış Sarıkamış Harekatı’ nı; unutmamak, unutturmamak, hafızalarda tazeliğini korumak adına olmakla beraber ecdada olan vefa gereği her yıl törenlerle kutlanmasını ve anılmasını sağlayan özellikle Prof Dr. Bingür SÖNMEZ Beyefendi’ye, tüm kurum ve kuruluşlar ile vatan ve millet sevgi ve sevdası dorukta olan güzel insanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunar, Allah razı olsun deriz.

                                                                        AYETLER

*Onlar inanmak için illa da kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini yahut ta Rabbinin bazı ayetlerinin yani mucizelerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin bazı ayetleri kıyamet alametleri geldiği gün daha önce inanmamış veya inanıp da onunla amel etmemiş olan kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. Onlara de ki: Bekleyiniz, biz de bekliyoruz. En’am:158

*Ey Muhammed dinlerini parçalayanlarla ayrı ayrı gruplaşanlar yok mu? senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a aittir. Sonun da O, yapmış olduklarını kendilerine bildirecektir. En’an:159

                                                                  GÜZEL SÖZLER

*İnsanın değeri yüreğinin ağırlığı kadardır. Hacı Bektaşi Veli

*Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür. M. K. Atatürk

*İnsan her nefesini mezardan uzaklaşmak için alır ama her nefes alışında ömründen bir nefeslik zaman azalır. Namık Kemal

*İstiklalimiz için nice bedeller ödenmiştir. Türk milleti tarih içinde tezahür eden eşsiz bir kaynaşmanın mahsulüdür. Devlet Bahçeli

*Atatürk; “Doğdu, devrimler yaptı, Cumhuriyet’i kurdu ve öldü. Atatürk bu değildir. O’nun son 15 gününü bile anlatmak insanların aylarını alır. Atatürk’e daha fazla sahip çıkalım ve daha iyi tanıyalım”. Bingür SÖNMEZ

*İnsan; varlığını idame ettirdiği vatanına, vatanın değerlerine bağlı, mensubu olduğu milletine sevdalı, milli ve manevi değerler ölçüsünde ideal bir yaşam sahibi olandır. M. Dursun AKSOY

SARIKAMIŞ
Hayallerim karardı, kara kara yazıldı
Ordular yürümedi, durdu Sarıkamış’ta.
Tam doksan bin yiğitler saf saf oldu dizildi
Kara kader kurbanlar verdi Sarıkamış’ta.

     Anaların feryadı hıçkırık gelinlerde,
     Matemin izi düştü gör kınalı ellerde
     Kimi dere tepede, kimi yamaç bellerde
     Tazecik fidanları kırdı Sarıkamış’ta.

Harekât kara kışta er oldu Sarıkamış,
Dağ deviren Mehmet’e zor oldu Sarıkamış,
Düşmanın sevindiği yer oldu Sarıkamış,
Vatanım milli yası, gördü Sarıkamış’ta.

     Allahuekber dağı tipi, boran fırtına,
     Bir de ayazı bindi askerimin sırtına,
     Enver Paşa bakmadı mevsimin bu şartına,
     Asker ızdırabını serdi Sarıkamış’ta.

Karşısında düşman yok Mehmet’i saldı dağa
Ne sırtında bir kaban ne potin var ayağa
Hasmım sıcak köşede ben esir oldum çığa
Ecel fırtınasıyla sardı Sarıkamış’ta.

     Zivin’ den, Kara Urgan ondan çetin Soğanlı,
     Bu dağlar şehit yurdu bu dağ şöhretli, şanlı
     Bu dağlarda yatıyor kınalı delikanlı
     Buzullarla vuslata vardı Sarıkamış’ta.

Karacakız kâr bana şehidin türbe taşı
Belli bu yüce Hâk’tan bir imtihan savaşı
Bak atiden maziye eğilmez Türk’ün başı
Milletim bu günü de gördü Sarıkamış’ta.
Süreyya KAYA/Bursa

       ALLI TURNAM

Bizim köyden ne haberler getirdin

Bizim köyün çeşmeleri akar mı?

Allı gelin yaylalara çıkar mı?

Allı Turnam bizim köyden ne haber?

     Yaz gelince çoluk çocuk kaynaşır

     Koyun kuzu çeşmelerde oynaşır

     Allı Turnam bölük bölük dolaşır

     Telli turnam bizim köyden ne haber?

Allı Turnam bizim köyün ocakları tüter mi?

Yaz gelince kumruları öter mi?

Lale, sümbül yaylalarda biter mi?

Telli turnam bizim köyden ne haber?

İffet Sanaç/Elazığ

      NE DİYEYİM

Durduk yerde gelir kafa bozarlar
Dövsen ayıp olur dövmesen olmaz
Bir iş yapsan kıskanırlar kızarlar
Sövsen ayıp olur sövmesen olmaz

     Güçleri yeterse boğmak isterler
     Yüz verdin mi başa çıkmak isterler
     Çıkar varsa seni sevmek isterler
     Kovsan ayıp olur kovmasan olmaz

Uçakları olsa gözü cipinde
Dili kuyu kazar eli ipinde
Birçok hayvan gezer insan tipinde
Sevsen ayıp olur sevmesen olmaz

     Akıl fukarası ilim bekârı
     Burnu kafasından gezer yukarı
     Ayağına gelir varsa çıkarı
     Savsan ayıp olur savmasan olmaz

Âşık Gürkani yem kesmem sesimi
Arif üstatlardan aldım dersimi
Kalkıp orda izzetimi nefsimi
Övsem ayıp olur övmesem olmaz

Âşık Enver Gürkani-KARS

TÜRKİYE’M ANNEM GİBİ

Sensin bana can suyundan içiren,

Sevdim seni annem gibi Türkiye’m.

Sensin beni kanadıyla uçuran,

Sevdim seni annem gibi Türkiye’m.

     Sütünle besledin Türkçe dilimi,

     Sevginle suladın gonca gülümü,

     Kokunu duyarak buldum yolumu,

     Sevdim seni annem gibi Türkiye’m.

Eğilmez dağların beşiğim oldu,

Engin denizlerin döşeğim oldu,

Ay yıldızlı bayrak ışığım oldu,

Sevdim seni annem gibi Türkiye’m.

     Ninniyle mâniyle uyuttun beni,

     Masalla destanla büyüttün beni,

     Cennet kokusuyla bir tuttun beni,

     Sevdim seni annem gibi Türkiye’m.

Doğudan batıya yön verdin bana,

Kuzeyden güneye ün verdin bana,

Şanlı tarihinle şan verdin bana,

Sevdim seni annem gibi Türkiye’m.

     İstersen yoluna güller sereyim,

     İstersen uğruna canlar vereyim,

     Son uykuya kucağında gireyim,

     Sevdim seni annem gibi Türkiye’m.

Yusuf Dursun/Yozgat

Yorumlar (1)
Erdal Aydın 3 yıl önce
Allah razı olsun.
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@