25.08.2021, 14:51 243

AĞUSTOS AYI VE YAŞANAN ZAFERLER

Tarihi zenginlik noktasında; tarihi en derin, en temiz, en zengin ve de zaferlerle dolu, zaferleri bayrama dönüştürmüş tek millet biziz, Biz Aziz Türk Milletiyiz.

Millet olarak, Aziz Türk Milleti olarak sahibi olduğumuz bu zenginlikler inkar edilemez bir gerçektir.

Millet olarak; bir gerçeğimiz daha var ki O’da İslami ve insanı düşünce doğrultusunda asırlar öncesi kucaklayıp bağrımıza bastığımız ancak sonradan dışa bağımlı ve maşası ihanet şebekeleriyle bir olup ihanet edenlerin yarattığı tüm olumsuzluk ve bu olumsuzluk nedeniyle yaşadığımız acı ve hüznün süreli olmasıyla beraber bunlara karşı kökten bir tedbirin alınmayışı ve gerekli ağır müeyyidenin uygulanmamasıdır.

Evet;

Tarihi zenginlik dedik, bu zenginliklerde zaferler dedik, bunların bayrama dönüştürdüğümüzü söyledik ve asırlardır bu zenginliğin nimetiyle beraber külfetini yani olumsuzluğunu yaşadığımızı söyledik.

Hani bir söz var der ki; ‘’Her nimetin bir külfeti veya her külfetin bir nimeti vardır’’ diye. Zaferler külfet gibi görülse de aslında büyük bir nimettir bizler ve bizlerin varlığı ve bağımsızlığı için.

Birileri kabul eder mi, hoş görür mü bilmiyoruz ancak bildiğimiz yukarıda ifadeye çalıştığımız üzere gerçeğimiz bu bizim. Bu gerçeklerimiz hakkında kim veya kimler ne düşünür çokta önemli değil bizim için.

Hemen her millette olduğu gibi Biz Aziz Türk Milleti nezdinde de tarihlerin ve tarihlerin içinde saklı olduğu ayların çok ama çok büyük bir değeri ve anlamı vardır Destanlaşmış Zaferlerin içerisinde yer aldığı zaferler veya destanlar ayı Ağustos Ayı gibi…

Bu ayda; büyük ecdadımız cennet mekan Sultan Alp Arslan, Gazi Mustafa (Mustafa Kemal Atatürk) Kemal Paşa ve diğer büyükler kadar Destanlar Şairi Elazığ’ın ilçesi Ağın’ın yetiştirdiği edebi şahsiyetlerden merhum Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’ da hatırlanan ve hatırlanması gerekenler arasındadır.

Ağustos ayı; biz milletin var oluşunda ve zenginliklerimizin bayrama dönüştürülmesinde büyük bir yeri vardır diğer aylara rağmen.

Çünkü bu ayda, bu destanlaşmış zaferler ayında milletin var oluşu ve bağımsızlığı söz konusudur. Bağımsızlık biz milletin var oluşudur her ne kadar ekonomik olarak çokta bağımsız olmasak ta.

İşte;

Aziz millet olarak tarihi zenginliklerimiz ve bu zenginliklerin içerisinde barındığı Destanlar ayı Ağustos ve tarihi seyir içerisinde elde edilen zenginlikleri kazanırken asırlar öncesinden günümüze kadar ödediğimiz ve halen daha ödemeye devam ettiğimiz bedellere rağmen bayrama dönüştürdüğümüz tarihi zaferler;

26 Ağustos 1071 ebediyen minnettar ve müteşekkir olacağımız Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu orduları Malazgirt'te Bizans ordularını yenerek Malazgirt Zaferi’ni elde edip Türkler' e Anadolu'nun kapısını açmış olması.

22 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’ un başlaması ve Baş Komutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’

nın harekatı bizzat Afyonkarahisar yakınlarındaki Kocatepe'den idare etmesi.

Ve dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanıp sonrasında bayrama dönüşmesi.

23.08.1923 te Lozan Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmış olması.

Hemen hemen bütün aylarımızda büyük olaylar cereyan etmiş büyük gelişmeler yaşanmışsa da Ağustos Ayında yaşanan, Aziz Türk Milleti lehine cereyan eden büyük tarihi olaylar ve gelişmelerden dolayı söz konusu bu ay daha büyük önem arz etmekte30 Ağustos Zafer Bayramı 1926 dan beri Bayram olarak kutlanan bir milli bayramlarımızdan biri olması.

Kısaca zaferler ayı diye bildiğimiz ve milli bayramın yaşandığı bir aydır Ağustos ayı.

Bu ay, yani 30 Ağustos günü, ilk kez 1924'te Dumlupınar'da Çal Köyü yakınlarında Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle eski ifadeyle Başkumandan şimdiki ifadeyle de Başkomutanlık Zaferi adıyla kutlanmıştır.

Zaferi kutlamak için iki yıl gibi bir zaman dilimini beklemenin en önemli sebebi 1923 yılının Türkiye açısından, oluşan yeni Türkiye açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı.

Netice itibariyle içinde bulunduğumuz ay olan Ağustos Ayı biz milletin var oluşunda ve sonrasında gelişen ve millete bayram oluşturan tarihi seyirlerin yaşandığı tarihler çok önemli ve anlamlı tarihlerdir. Ağustos Ayı deyip geçmemek ve göz ardı etmemek gerek.

Biz milletin var oluşu ve bağımsızlığımızı elde edip varlığımızın devamında her türlü zorlu şartlara rağmen mücadeleyi elden bırakmayıp zaferler elde edip Bu Aziz coğrafyayı, vatanı, Anavatan dediğimiz bu kutsal beldeyi bizlere emanet eden ecdadımıza binlerce defa rahmet diliyoruz.

Allah onlardan binlerce defa razi olsun. Vatanın bütünlüğünde, milletin birlik ve beraberliğinde katkısı olmuş cümle insanımıza, değerlerimize minnettar ve şükran borçlu olduğumuzu da belirtmek isteriz.

Allah’a binlerce defa şükürler olsun ki o değerlerimiz var olmuşlar ve bu aziz vatanı her türlü olumsuz şartlara rağmen büyük bedeller ödeyerek kazanmış, bayrama dönüştürüp bize vatan kılmışlar.

AYETER

*Elif-lâm-râ. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Yunus:1

*İçlerinden bir kişiye, “insanları uyar ve iman edenlerin Allah katında değerli bir yeri bulunduğunu müjdele” diye vahiy göndermemiz insanlar için şaşılacak bir şey midir? Bir de inkâr edenler, “bu, kuşkusuz apaçık bir büyücü” demektedirler. Yunus:2

*Kuşkusuz rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da (yarattığı) arşa hâkim olan, her işi yöneten Allah’tır. O izin vermedikçe şefaat edecek biri de yoktur. İşte bu Allah sizin rabbinizdir, öyleyse O’na kulluk ediniz. Bunları düşünmez misiniz? Yunus:3

*Hepiniz dönüp O’nun huzurunda toplanacaksınız, bu Allah’ın gerçek vaadidir. O, baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin! İnkâr yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi ise kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır. Yunus:4

*Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O’dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de âyetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Yunus:5

*Geceyle gündüzün farklı olmasında, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, O’na saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Yunus:6

*Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir..Yunus:7-8

*İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, rableri onlara, inanmaları sebebiyle yol gösterir; nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Yunus:9

*Orada onların duaları, “Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allahım!”; karşılıklı iyi dilekleri de “selâm” şeklinde olacaktır. Duaları da, “Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamdolsun” diyerek son bulur. Yunus:10

*Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. Yunus:11

*İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde yan üstü yatarken veya otururken ya da ayakta iken hemen bize dua etmeye koyulur; onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise -sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi- inkârcılığa dönüp yoluna devam eder; haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Yunus:12

*Sizden önceki nice nesilleri, haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik; halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi, ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Yunus:13

*Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi, onlardan sonra yerlerine getirdik. Yunus:14

*Kendilerine âyetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, “Bundan başka bir Kur’an getir veya bunu değiştir” dediler. Onlara şöyle de: “Onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur, ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım.” Yunus:15

*Yine de ki: “Allah (öyle) dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim ne de siz onu anlayabilirdiniz; o gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım, siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz?” Yunus:16

*Allah hakkında yalan uyduran veya O’nun âyetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Yunus:17

GÜZEL SÖZLER

*Zavallı insanoğlu, Eğer fakirlikten korktuğu kadar cehennemden de korkarsa, ikisinden de kurtulur. İmamı Gazali

*Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır. Sultan Alp Arslan

*Biz Türkler temiz Müslümanlarız. Bid’at nedir bilmeyiz. Onun için Allah bizi aziz kıldı. Sultan Alp Arslan

MALAZGİRT DESTANI

Bin yetmiş bir yılı… Ağustos ayı…

Fetih duaları sardı dünyayı.

Dağlardan taşlardan duyuldu tekbir,

Dedem Korkut cevap verdi: Allah bir!

Altaylardan kopup gelen çığ gibi,

Saf tuttu yiğitler birer tığ gibi.

Sanki Çin Seddi’nde kırk Kürşat’tılar

Canlarını yurt harcına kattılar.

Bu savaşta Sultan da bir er de bir,

Şehitlere gökler de bir yer de bir.

İsteyen cennete koşar kol kola,

İstemeyen varsa uğurlar ola!

Malazgirt ovası tekbir sesinden,

İnledi Sultan’ın tek/bir sesinden:

“Allah diyen kalmaz geride canlar,

Şehadete önde koşar Sultanlar.

Oğuz Ata’m gibi coştum, çağladım;

Kır atımın kuyruğunu bağladım.

Şahit olsun bana Tanrı dağları,

Dişlerimle sökeceğim ağları.

Ok gibi fırlayan bedenim olsun,

Ölürsem elbisem kefenim olsun.

Baş koydum bu yola dönemem geri,

Rabbim bize nasip etsin zaferi.”

.“Oklar sadağında, kılıçlar kında;

Deli bir vaveyla kopar yakında.

Az kaldı yüreğim, az kaldı sabret;

Allah’ın yardımı bizimle elbet

Ansızın vur emri geldiği zaman,

Oklar hedefini deldiği zaman,

Anadolu yurt olacak millete;

Türk soyu erecek kutlu devlete.

At kişnemesinden, şehit kanından,

Deştikçe toprağın dört bir yanından

Malazgirt’ten şanlı tarih çıkacak;

‘Kızıl Elma’ yeni yurda akacak.”

. “Kös vurulsun, davul tokmak inlesin;

Tekbir seslerini yer gök dinlesin.

Yiğitlerim hilal gibi yayılsın,

Keferenin nefesleri sayılsın.

Aslanlar kükresin, şimşekler çaksın;

Kılıç şakırtısı gökleri yaksın.

Değdiğiniz yerde kalmasın mecal,

Helal olsun hakkım sizlere helal.

‘Anadolu’ diye mühür kazılsın,

Malazgirt aşkına destan yazılsın.

Bizdik yarınlara vatan verenler,

Ak alnıma dua kılsın erenler.”

.“Sultan Alparslan’ım, Türkoğlu Türk’üm;

Gök çadır altında söylensin türküm.

Mirasımdır size bu kutlu belde,

Mahşere dek böyle taşıyın elde.

Bir taşı oynarsa Anadolu’nun,

Sönerse ışığı Allah yolunun,

Bilinsin ki elim uzanır size;

Gafilleri bir bir getirir dize.

Solmasın âlemde gülümüz bizim,

Şakısın cihanda dilimiz bizim.

İlelebet Türk’ün olsun bu vatan,

Razı olsun bizden yüce Yaradan.”

Yusuf Dursun/Yozgat-İstanbul

HUDUT NAMUSTUR

Edirne’den Van’a,

Muğla’dan Ardahan’a

Arife, bayrama dönerken sessiz

İki kadın,

Kaderlerini yaşar

Birbirinden habersiz.

Birinin kaçmış uykusu

Sabahı beklerken pencerede

Kuş seslerine karışır

“Oğul” diyen duası.

Diğeri, uykusunu uzatmak ister

Rüyasına girsin diye

Yavrusunun babası.

3 Ekim Cuma

Bayram ertesi

İhanet,

Bürünüp insan suretine

“Esfele safilin” den geldi.

Hayasızca kusup zehrini

Döndüğü zaman geri

Daha da alçalmış buldu

Aşağıların aşağısındaki yerini

Hudut namustur yazanlar

Aktütün’ ün kayalıklarına

O gün

Bayraklaştılar Bayraktepe’ de

Millet hatırladı unuttuğunu

Ve öğrendi yeniden

Bayrağın,

Nasıl bayrak

Ve toprağın

Nasıl vatan olduğunu

Her gecenin sonunda

Bir el

Güneş doğmadan evvel

Uzanıp gökten

Birer damla kan isteyecek

Şehitlerden

Sonra

Şahadet parmağıyla

En uzaktaki dağın taşına, toprağına

“Hudut namustur” yazacak

Namussuzluğun inadına.

Fazıl Ahmet BAHADIR/Kayseri

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@