06.05.2020, 16:30 582

ANLAYAMIYORUZ!..

Söze nasıl, neresinden ve ne şekilde başlasak bilemiyoruz, toplum olarak yaşadığımız ve yaşamakta olduğumuz olumsuzlukları ve bunların bir şekilde son bulması gerekirken niçin bir türlü son bulmadığını anlayamıyoruz.

            İnsanın olduğu her yer ve zamanda olumlu gelişmelerle beraber olumsuzlukların çok daha fazla yaşandığını, yaşanmamasının düşünülmemesi gerektiğini hep söyler dururuz.

            İnsan; canlı varlıklar içerisinde her ne kadar Eşreful Mahluk, yani en şerefli bir varlık, kainatın kendisi için yaratılan özel bir varlık olsa da netice itibariyle bir nefis taşımakta ve taşıdığı nefse hakimiyet mücadelesi verip güzel şeylerin yaşanmasını sağlamaya çalışsa da illa ki zayıf tarafı olan bir mahluktur.

            Nefis; insanlar için muhafazası zor bir iştir, mücadelenin en zor tarafıdır, manevi anlamda korunması gereken bir ruh hali olarak bilinse de beşeri anlamda da önem arz edendir. Şunu diyebilir ki her kesin, ama hemen herkesin mücadele de zorlandığı, muhasebede zayıf kaldığı, en büyük savaşın verildiğidir nefis.

            Bu arada nefis mücadelesi ile alakalı bir yaşanmışlığı, Efendiler Efendisi Peygamber Efendimiz ile bir sahabe arasında geçen ders misali ibretlik bir husussu belirtmenin yararlı olacağını düşünüyoruz.

            Şöyle ki;Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ (s.a.s) nın da katılmış olduğu ve büyük bir mücadele sonrası elde ettikleri zafer dönüşünde sahabenin Efendimize ‘’Ya Rasulallah, Elhamdulillah çok şükür müşrikleri (Küffarı) bir kez daha yenerek mağlup edip bu en büyük savaşı da kazandık ve rahatladık der. Efendimiz cevap olarak hayır der. Sahabe şaşırır ve sorar. Neden ve niçin Ya Resülallah daha en zor olan hangi savaş var ki siz böyle söylediniz diye sorar.

            Efendimiz; çok kısa bir ifadeyle anlamlı ve düşündürücü ve de can alıcı cevabı verir ve der ki; asıl en büyük mücadeleyi vererek kazanmamız gereken en büyük savaş NEFİS ile yapacağımız mücadele, yani kazanmamız gereken savaştır der.

            Evet; verilmesi gereken en büyük mücadelenin ve kazanılması sonucu getirisinin çok ama çok fazla olan ta kendisidir nefis..

İşte bu nedenle; Yaşanması hiç mi hiç istenmeyen ancak hiçbir zaman ve hiçbir şekilde bitmeyen olumsuzlukların devamı ve süregelmesi nefse hakimiyetin olmayışıdır.

Bunun ana kaynağı da inançsızlıktır.  İnanmışlık dile gelse de samimi olmayan, tevekkülden uzak inançsızlığın sonucu olduğunu düşünüyoruz.

Nefse hakimiyetsizliği ve bundan kaynaklı; İki yüzlülük, Riyakarlık, İstismarın her türlüsü, İnanç ve Sevgi de samimiyetsizlik,

Kainatın yaratılış sebebi olan insanın insanı, insanlığı, insan endeksli olması ve gibi hem manevi anlamda hem de beşeri anlamda güzellik ve hoşnutluğun yaşanmasına sebep olması gerekirken yaşanmamasının kaynağı inanca dayalı nefse hakimiyetsizliktir.

Söz konusu nefse hakimiyetsizliğin sebebidir ki; biz insanların yaşadığı afet ve günümüzde yaşadığımız insanı insanlıktan eden, bırakın beşeri görevleri, ilahi görevleri bile tam anlamıyla yaşayamaz ve işleyemez duruma düşüren hastalıklara rağmen ders alınmayıp her türlü kötülük ve melanet halen daha devam etmekte ve halen daha bunun sebebinin inançsızlık ve inançsızlıktan kaynaklı nefse hakimiyetsizlik olduğunun anlaşılmamasını anlayamıyoruz.  

Yine nefse hakimiyetsizliğin getirdiği; Allah korkusunun olmaması ve dolayısıyla emrinde sayılı olan değerlerin bilinmemesi, değerler arasında en büyük yeri alan vatan ve millete olan sevginin ve vefanın samimiyetsizliği, ne verirlerse versinler karşısındakileri düşünmeden hep ben deyip biz diyemeyerek doymak bilmez aç gözlülüğü anlayamıyoruz.

Sonuç olarak; bakıyorsunuz toplum olarak yaşadığımız musibetler sonucu mağdur sınıfına giren insanlara en büyük desteği ve katkıyı sunan (zaman içerisinde yapılan yardımlarda yanlışlığı yapanların var olduğu bir tarafa) devletin bünyesinde oluşturduğu Sosyal Yardımlaşma ve Hizmet Vakfı gibi kurum ve kuruluşları yanında,

 Ama inancı gereği, ama desinler babından birçok kuruluş ve papatya misali kurulmuş bulunan medya ve basında boy boy resimlerle gövde gösterisi yapan dernekler ile hayırsever iş adamlarımız tarafından yapılan yardımlar sonucu halen daha yokluk naralarının atıldığını duymakta ve görmekteyiz.

Devlet ve birçok yardım kuruluşları tarafından yapılan bunca güzel ve anlamlı yardımlara rağmen halen daha yokluk naraları atılması sonucu insan düşünmeden ve sormadan edemiyor.

Bizde düşündük soralım istedik ve soruyoruz.

Gerçekten devletin resmi kayıtlarla yaptığı yardımlar dışında yapılan yardımlar yeterli yapılmıyor da yapılıyormuş gibi gösteriliyor veya yeterli yapılmayıp göstermelik yapılarak insanların duygularıyla alay mı ediliyor?

Yapılan yardımların planlamasız yapılıyor olmasından dolayı kişilere birden fazla yardım yapılarak yardıma muhtaç olup kendilerini ifade edemeyenlere ulaşmıyor mu?  

Yardımlar yapılıyor da insanlar aldıkları yardımları başka yerde ve şehirde bulunan yakın akraba ve çocuklarına göndermek için tekrar almak mı istiyor?

Yoksa ki; yapılan yardımlar gerçekten yapılıyor da (Yardımların eğer devlet tarafından olsun eğer hayır severler tarafından olsun çok fazla yapıldığından zerre kadar şüphe duymuyoruz) insanlar yapılan yardımları inançsızlık sonucu ruhlarında oluşan tatminsizlik ve kanaatsizlikleri gereği doymak bilmeyişlerinden mi inkar ediliyor?

Evet işte bunu anlayamıyoruz.. Acaba hangisi doğru ve gerçek olandır. Birileri yaşanılan olumsuzlukların sebebini bizim ifade ettiğimizin dışında anlaşılmamasını açıklayıp bilgimize sunsa çok mutlu olur ve huzur buluruz. Biz yakinen çok iyi biliyor ve görüyoruz ki devletimizin fakir fukaraya, imkansız olanlara yaptığı yardımlar haddinden fazla ve inkar götürmezdir birileri siyaset adına ön plana çıkmak için aksini dillendirse veya birileri bunları istismara devam etse de.

Sonuç olarak diyoruz ki;

Yeter artık bu inançsızlık ve inançsızlık gereği ruhlarda oluşan tatminsizlik, kin ve nefret.

Yeter artık yaşadığımız musibetlerden ders çıkarmamız gerekirken ders çıkarmayıp halen daha inançsız bir yaşama devam etmek ve inanç kaynaklı sevgiyi sevgisizliğe dönüştürmek, kin ve nefreti devam ettirmek, vatana ve millete ihaneti şiar edinmişliği bırakmamak yeter.

Değerlerimizi ki bunlardan biri Anne ve Babalarımızdır bunları her zaman ve her şartta bilmemiz ve de koruyup kollamamız gerekirken vahşi batının ticari amaçlı ileri sürdüğü uyduruk günlere sığdırıp göstermelik kutlamalar sonrasında unutulmalarını, bakım evlerine atılıp onlar yerine hayvanlara değer verilmesini anlayamıyoruz ve yeter diyoruz.

Elbette hayvanlarda bir can ve bakıma muhtaç ve sahiplenilmeli ancak, analar-babalar-nine ve dedeler-şefkate muhtaç kimsesiz yaşlı ve çocuklar kadar değil.

Bizi biz olmaktan çıkarmaya çalışanlarla ister devlet olarak siyaset veya strateji gereği ister siyasiler olarak isterse millet olarak dost olmak veya görünmek ve de onlara yardımda bulunmak,

Mazlum ve mağdur soydaşlarımız ile dünya Müslümanlarına yapılan zulme duyarsız kalmak,

Biz demek yerine halen daha ben, ben demek yeter, yeter artık.

Bunları ve bunlar gibi yaşanan onlarca olumsuzluğu yaşamak yeter artık bitsin diyor son olsun istiyoruz millet olarak, Aziz Türk Milleti olarak bu anlayamadıklarımız…   

   

           

                                                                          AYETLER

 *İçlerinden bir topluluk, "Allah’ın helâk edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki!" deyince onlar, "Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye; bir de sakınıp çekinirler ümidiyle" şeklinde cevap verdiler. A’raf: 164

* İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık, haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azap ile cezalandırdık. A’raf: 165

                                                                    GÜZEL SÖZLER

*Anneler sevilmeli hem de çok sevilmeli. Vatana ve millete ihanet eden değil değer katacak evlatlar yetiştiren, evladının ruhuna sevgiyi, insan sevgisini işleyen, sevdiklerine sevgisini sunmayı engellemeyen gerçek anneler, bir diğer ifade ile Ana, Analar yılda bir gün değil her gün sevilmeli hem de çok.

*Ben annemi gerçek anne olduğu için çok sevdim. Annemi seven sadece ben değil, 38 yıl birlikte oturacak kadar hem eşim, hem de eşimle oluşturduğumuz nadide bahçemizin nadide gülleri evlatlarım da çok sevdi. Allah eşim ve evlatlarımdan razı, annemin ruhu da şad olsun. Mehmet Dursun Aksoy

BENİM ANNEM BİR MELEKTİR

Gece saat üçte kalkar.

Uyanmış mı diye bakar.

Bizim için kalbi çarpar.

Benim annem bir melektir.

     Benim annem bir çiçektir.

     Eşi yok, dünyada tektir.

     Bu canıma canlar katar.

     Benim annem bir melektir.

Bazen beşte bazen üçte,

Her zamanda aynı güçte,

Bizim için hemen koşar.

İki eli olsa işte;

     Anne demek, güven demek.

     Bizim için, verir emek.

     Emeğine saygı gerek

     Benim annem bir melektir.

Gıyasettin GÜNEŞ/Elazığ-Palu

ÇAĞIM GEÇTİ KORKUYORUM

Çağım geçti korkuyorum

Üstüme çok varma gönül

Yeter artı uslan biraz

Halim naçar, yorma gönül

     Saçlarıma kar yağalı

     Açtığın hep dilek falı

     Çoktan bitti sevda yolu

     Yine tuzak kurma gönül

Yüz çevirdim yaban ele

Gel düşürme dilden dile

Ne mecnun et, ne de köle;

Can evimden vurma gönül.

     Alev söndü, köz olacak

     Gül dalında nazlanacak

     Bir koklasan, haz kalacak;

     Umutlara salma gönül.

Derman yoktur zalim derde

Her müşküle çözüm nerde?

Bilmez misin bu son perde;

Mağrurlanıp durma gönül.

     Ruhum yorgun, beden hasta

     Vakit hazan, düşler yasta

     Veda ettim eşe, dosta;

     Ayrılığı sorma gönül.

Mahir Gürbüz/Elazığ

BİR GECİKMİŞ BAHAR

Duydum çiçeklerde bir ince sızı

Yapraklar yeşilden sarıya dönmüş!

Andım hayal meyal o vefasızı

Tel tel saçlarına bir ömür gömmüş!..

    Koştum çeşme çeşme, pınar pınar sen

    Hep benden çok önce geçip gitmişsin

    Boş hanlara çıkar olmuş yollarım,

    Hanları sen yudum yudum içmişsin!..

Bu sırlar ölüme kalmış

Yağmur yağmur çözülecek

Bir bulut dolanır durur,

Ölüm ha geldi, gelecek!...

Ahmet Tevfik Ozan

ALÇAK OLUR
Seven gönül alçak olur!.
Gözü gönlü aç, şükürsüz;
Nimete nankör alçak olur!..

Bedrettin Keleştimur/Elazığ-Ağın

KÖYDEN PEYZAJ

Sabahı erken olur köyün

Ezanla başlar gün

    Bitsin diye bütün işler

    Yarım kalır tatlı düşler

Bahçe, tarla, çift-çubuk

Seferberdir çoluk-çocuk.

    Toprak doymaz, ter ister    

    Sen verdikçe beter ister.

Dursuz duraksız biteviye

İşler vaktinde bite diye

     Pancar, pamuk, kayısı, üzüm…

     Derken bulutta kokusu güzün

Emekler nadas olur, ürünler harman

Bir avuç su gibi zaman…

     Geçer gider bir hoş ömür…

     Ufukta kış görünür.

 R. Mithat Yılmaz/Elazığ 

VİRÜS 

Çok aniden yaktı yıktı

Dünyayı evlere tıktı

Tuttuğunun canı çıktı 

Hele bakın bir virüse

     Mikroskopik ufak canlı

     Yayılmada heyecanlı 

     Çok vicdansız eli kanlı 

     Hele bakın bir virüse

Bu işler olmaz boş yere

Mesajı teknolojilere

Büyük bir ders zalimlere

Hele bakın bir virüse

     Bu hâl düşündürür beni

     Saç dökülür çıkar keli

     Gelir bir dünya düzeni

     Hele bakın bir virüse.

Tuncer SÖNMEZ/Tunceli-Pertek

ŞEHR-İ  RAMAZAN
On bir ay üstüne esmeye başlayan
Saadet rüzgarı Şehr-i Ramazan
Varlığınla erişti huzura cihan
Ayların sultanı Şehr-i Ramazan
     Bir kutlu zamansın Hicret'ten beri
     Pirüpak olansın günahtan beri
     Zamanı aşarak gel bize beri
    Ayların sultanı Şehr-i Ramazan
Mahyalarla yazılsın güzel adın
Sabır kaşığıyla alınsın tadın
Gönül diyarına varsın anlamın
Ayların sultanı Şehr-i Ramazan
     Atılsın toplar Harput eteklerinden
     Buluşsun Müminler saf saf derinden
     Reyyan kapıları açılsın senlen
     Ayların sultanı Şehr-i Ramazan
Oruç mümine kalkan, nefse kelepçe
Avamın tuttuğu ağız ve mide
Erenler tutarlar seni hep kalpçe
Ayların sultanı Şehr-i Ramazan
     Karagöz, meddah, Kavuklu, Pişekar
     Diş kirası, zimem ecdaddan yadigar
     Her lahzanda ayrı güzellikler var
     Ayların sultanı Şehr-i Ramazan
Bu ay kurtuluştur, yücedir kadri
Kadrini bilerek ara Kadir'i
Kadir'e erenler olurlar safi
Ayların sultanı Şehr-i Ramazan
Ruçhan (Ali) POLAT/Elazığ-Kovancılar

Yorumlar (1)
RUÇHAN POLAT 1 yıl önce
Öncelikle köşenizde şiirimi yayınladığınız için canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Benim gibi yazmaya çalışan bir kişi için böyle bir köşenin olmasının önemi çok büyük. Yazma isteğimizin artmasına vesile olduğunuzdan tekrardan teşekkür ediyor selam ve saygılarımı iletiyorum.
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@