22.09.2021, 11:51 296

AYETLER IŞIĞINDA!..-1-

Öyle inanıyorum ki bizim olduğu gibi bizleri yoktan var kılan, varlığımızdan haberdar eden Yüce Allah’a iman etmiş, insanların doğru yolu bulması noktasında vesileler kılıp doğruya yönelmelerini sağlayan birçok aklıselim insanın zaman zaman değişik vesilelerle dile getirdiği bir söz vardır.

Deriz ki; toplumda arzu edilenin geneli olmasa da birçok güzelliğin yaşanması ve anlamını bulması yanında olması gereken gerçek ve samimi inanç ve inanç kaynaklı sevgi ve güvenin tesisi için olmazsa olmazlardan olan, Allah’ın biz kullarına Peygamberler vasıtasıyla gönderdiği emirler olan ayetler, Peygamberimizin (Hz. Muhammed Mustafa s.a.s) hadisleri ve de alim, ülema ve edebi şahsiyetlerin günümüze kadar gelen anlamlı sözlerinin ışığında hareket edip yaşamakla mümkündür, bunlar ışığında yaşanmadığı müddetçe toplumda arzu edilen ve beklenen güzellik, sağlık ve huzura ermek mümkün değildir.

Evet;

Ayetler Işığında yaşanmış olunsa, hem de gerçek manada samimiyet çerçevesinde yaşanmış olunsa;

Allah’ı tanımamazlık olur mu?

Allah’ın tanıyor, biliyor ve iman etmiş gibi davranıp aksini yaşamak olur mu?

Sevgi yoksunluğu olur mu?

Haklı veya haksız bir şekilde biri veya birileriyle bozuşmuş, haksızlığa uğraması sebebiyle araları bozulmuş olması nedeniyle hakkını helal etmeyip Allah’a havale ettiği bir insan veya insanlara karşı seviyor gibi görünmek, hastalandığı veya öldüğünde ziyaretine gitmek veya cenazesine gidip taziyesinde oturmak gibi bir riyakarlık söz konusu olur mu?

Topluma zararı had safhayı aşmış insanları sevmek ve onlara karşı şakşakçılık yapmak olur mu?

Allah’ın kesin ve değişmez, yorumu yapılıp açıklık getirilmez ayetlerinden Faiz’e, rüşvete, zinaya, yalan yanlış yemin etmeye, insan öldürmeye, zulümde bulunmaya, yalan şahitlik yapıp doğruyu saptırmaya veya doğru söylemeye çalışırken gerçekleri gizleyip yalan yanlış konuşarak davanın uzamasına vesile olmaya ve gibi daha birçok olumsuzluğu yaşama ve yaşatmaya sebep olunur mu?

Fırsatçı olup tefecilik yapmak, fahiş fiyata mal satmak olur mu?

Kısa ve öz olarak ayetlerde belirtilen emir ve yasakların tümü bile bile inkar edilerek toplumun huzur ve güveni, sağlık-sıhhat ve afiyetinin bozulması sağlanır mı?

Toplumun varlığını idame ettirdiği namus-şan- şeref ve haysiyeti olarak bilinen ve de olmazsa olmazlardan olup ecdadın büyük bedeller ödeyerek elde dip emanet olarak bıraktığı vatana, Anavatana ihanet, isyan ve başkaldırıda bulunulur mu?

Tabii ki soru dizisiyle ele alıp sizlerle paylaştığımız bu olumsuzlukların hiçbiri yaşansın istenmez, yaşanması ve yaşatılması kabul görmez ve arzu edilmez. Ancak gelin görün ki; bunlar ve bunlar gibi daha nice olumsuzluklar yaşanmış, yaşanıyor ve halen daha yaşanmakta.

Sebep;

Elbette ki yukarıda ifadeye çalıştığımız üzere Ayetler Işığında bir yaşamın olmayışı ve yaşanmayışıdır.

Ha!.. ayetler ışığında güzellikleri yaşayan ve yaşatan yok mudur?

Elbette ki çok azda olsa var, varlar.

Zaten geçmişte olsun, günümüzde olsun güzellikleri yaşayan ve yaşatanlar var olmuş ve halen var olanlar ile Din için, İman’ ın muhafazası, Vatan bütünlüğü, Bayrak gönlerde sürekli dalgalanması ve Ezan’ ın dinmeden okunması ve gibi değerlerin var olup devamiyeti için mücadele edip şehadet şerbeti içmiş Şehitler, sessizler, gerçek alim ve ülema yani içtihat sahibi manevi mimarlar, insan kazanma noktasında samimi hizmette bulunan gerçek insanlar, kimilerinin beğenmeyerek tepeden baktığı, sokakta gezerken birilerinin itibar etmediği değerler yüzündendir beklenmeyen ve arzu edilmeyen kötülük fazla yaşanmamakta, yaşanıyor olanlarında çok fazla zarar vermemesine sebep olunmakta.

Sonuç itibariyle toplum olarak arzu edip yaşanmasını istediğimiz birçok güzelliğin yaşanması için bizleri yoktan var kılıp emirleri doğrultusunda yaşamamızı isteyen Yüce Allah’ın Ayetleri Işığında yaşamak gerek, yaşanması içinde gayret sarf etmek gerek.

İnsan, insan, illa ki insan olmak gerek…

AYETLER

*İşte kendilerine yazık edenler bunlardır; uydurdukları (tanrılar) da yanlarından kaybolup gitti.Hud:21

*Şüphesiz bunlar, ahiret te en çok ziyana uğrayanlardır. Hud:22

*İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapan ve rablerine gönül huzuruyla teslim olanlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedî kalacaklardır. Hud:23

*Bu iki grubun durumu, kör ve sağır olan kimse ile gören ve işiten kimsenin durumuna benzer. Bunlar eşit olur mu? Hâlâ ibret almıyor musunuz? Hud:24

*Gerçek şu ki biz Nûh’u kavmine elçi olarak gönderdik; şöyle dedi: “Allah’tan başkasına tapmayın!” diye size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Doğrusu ben, başınıza gelecek can yakıcı bir günün azabından korkuyorum” dedi. Hud:25-26

*Kavminin ileri gelen inkârcıları, “Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Sana sığ görüşlü ayak takımımızdan başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de kabul etmiyoruz, bilâkis sizin yalancı olduğunuz kanaatini taşıyoruz” dediler. Hud:27

*Nûh şöyle dedi: “Ey kavmim! Bir de şöyle düşünün: Ya benim, rabbimden gelmiş açık bir delilim varsa ve O kendi katından bana rahmet vermiş de siz bunu anlamamışsanız! Siz rahmeti istemediğiniz halde biz sizi ona zorlayabilir miyiz? Hud:28

*Ey kavmim! Buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah’a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim; onlar (imanları sayesinde) rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Hud:29

*Ey kavmim! Onları kovarsam, beni Allah’a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Hud:30

*Size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum, gaybı da bilmem, melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için, ‘Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir’ diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum!” Hud: 31

*Dediler ki: “Ey Nuh! Gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin. Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir!” Hud:32

*Nuh dedi ki: “Onu size ancak dilerse Allah getirir. Siz (O’nu) âciz bırakamazsınız. Hud:33

*Eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin rabbinizdir ve O’na döndürüleceksiniz.” Hud:34

*Yoksa, “Bunu o kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer onu uydurduysam sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur.” Hud:35

*Nuh’ a vahyolundu ki: “Kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme! Hud: 36

*Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap, haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma! Onlar boğulacaklar!” Hud:37

*Nuh gemiyi yaparken, kavminin ileri gelenleri yanına uğradıkça onunla alay ediyorlardı. Dedi ki: “Bizimle alay ediyorsanız edin bakalım! Ama bilin ki sizin alay ettiğiniz gibi (günü gelecek) biz de sizinle öyle alay edeceğiz! Hud: 38

*Rezil edecek bir cezaya kimin çarptırılacağını, sürekli azabın kimin başına geleceğini yakında göreceksiniz!” Hud:39

*Nihayet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh’a dedik ki: “Her türden (hayvan) birer çift ile -daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında- aileni ve iman edenleri gemiye bindir!” Zaten onunla birlikte pek azı iman etmişti. Hud: 40

*Nuh, “Haydi gemiye binin! Yüzerken de dururken de Allah’ın adını anın. Şüphesiz ki rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir” dedi. Hud:41

*Derken gemi onları, dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nûh, uzak duran oğluna, “Haydi yavrum gel, sen de bizimle birlikte gemiye bin, kâfirlerle beraber olma!” diye seslendi. Hud:42

*Oğlu, “Beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım” diye cevap verdi. Nuh dedi ki: “Bugün Allah’ın hükmünden ancak O’nun esirgedikleri kurtulacaktır” derken aralarına dalga giriverdi, böylece o da boğulanlardan oldu. Hud:43

*Sonra “Ey toprak suyunu yut! Ey gök sen de tut!” denildi. Su çekildi; hüküm yerini buldu ve gemi Cûdî’nin üzerine oturdu; “Zalimlerin topunun canı cehenneme!” denildi. Hud:44

*Nuh rabbine şöyle seslendi: “Ey rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette haktır. Sen hâkimlerin en âdilisin” dedi. Hud: 45

*Allah buyurdu ki: “Ey Nuh! O senin ailenden değildir. Çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. Sakın hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme! Ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.” Hud: 46

*Nuh dedi ki: “Ey rabbim! Ben, senden hakkında bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten yine sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, kaybedenlerden olurum!” Hud:47

*Denildi ki: “Ey Nuh! Sana ve seninle beraber olan gruplar üzerine bizden selâm ve bereketlerle gemiden in! İleride, bir süre faydalandıracağımız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azapla cezalandırılacak topluluklar da olacaktır. Hud: 48

*Ey peygamber! İşte bu anlatılanlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin! Sabret, çünkü iyi son günahtan sakınanlarındır. Hud:49

*Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; O’ndan başka tanrınız yoktur, siz sadece uydurmaktasınız. Hud:50

*Ey kavmim! Bunun karşılığında ben sizden bir ücret istemiyorum; benim hizmetimin karşılığı ancak beni yaratana aittir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? Hud: 51

*Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmayı dileyin, sonra O’na tövbe edin ki üzerinize bolca yağmur göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın; sakın günahkârlar olup Allah’tan yüz çevirmeyin!” Hud: 52

*Dediler ki: “Ey Hûd! Bize açık bir mûcize getirmedin; biz senin sözünle tanrılarımızı bırakacak değiliz. Biz sana iman edecek de değiliz. Hud: 53

*‘Tanrılarımızdan biri senin aklını almış!’ demekten başka söyleyeceğimiz söz yok!” Hûd dedi ki: “Ben Allah’ı şahit tutuyorum; siz de şahit olun ki sizin Allah’ı bırakıp da O’na ortak koştuklarınızdan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun, bana aman vermeyin! Hud:54-55

GÜZEL SÖZLER

*İnsana ateşe yaklaşır gibi yaklaş. Ne çok yakın ol ne çok uzak. İ. Hakkı Hz.

*Mevlâ’yı sevenin üç üstünlüğü vardır. Biri deniz gibi cömertlik; biri güneş gibi şefkatli olmak, diğeri de toprak gibi mütevazi olmaktır. Çünkü, varlık kıymetinin kaynağı sevgidir. O kadar ki varlığın kaynağı sevgidir. O kadar ki varlığın yaratılış temeli sevgidir. İ. Hakkı Hz.

*Çektiğin her gamın ardından feraha kavuşursun, Yaşadığın her gecenin sonunda sabahı bulursun. Erzurum’ lu İbrahim Hakkı Hz.

DOĞRU YOL EBEDİLİK İMANDANDIR

Eşq cövründən əsil aşiq olan ar etməz,

Eyləyər yarə vəfa şövqilə,naçar etməz.

Yar üçündür,eləməz canını təslim qeyrə,

Özgə sövdayə düşüb eşqdə bazar etməz.

Bədə süz,saqi,alaq verdiyimiz qan əvəzi,

Nuş edək,bəlkə bizə məst cəfa yar etməz.

Ta ki varam-dedim ey yar-dəhənin sirrini aç,

Dedi:-Yar yarını yoxluqla ümüdvar etməz.

Dərdə təsvir əvəzi,çək məni-rəssamə dedim,

Dedi:-İnsan olan insanlığa azar etməz.

Yaşayar zövq ilə,bu bəzmə hər aşiq doğulan,

Ölsə də öz qəminə qeyrini qəmxar etməz.

Bizəban eşq dadın çox görüb,aşiqdi,onu

Azacıq kim ki,duyub dərk edər inkar etməz.

Ürəyimdə,ey nigarım,o qəmim həmin qalıbdır,

Mənə vəslədək əmanət verilən qəmin qalıbdır.

Puç olur əgərçi səhra gəzə aşiq eşq üzündən,

Gəlib əqli karə,Məcnun yaradıb zəmin qalıbdır.

Nəzərimdə,-illər ötmüş-günümü qaraldan afət,

Gözü türk,xalı hindu,qara zülfi çin qalıbdır.

Bu mələk siyasət ilə qılıb öylə sehr icad,

Ki,görən olur əsiri nə ki,insü cin qalıbdır.

Könül oldu bir zamanlar neçə işvəkara mənzil,

Gedib indi hamı,sakin tək o nazənin qalıbdır.

Məni yandırar dəmadəm,ki sücudin eylədim tərk,

Bu büt ilə ol zəmandan aramız sərin qalıbdır.

Yenə Bizəban həmindir,yenə eşqidə mətindir,

Həzin idi onda qəmlər,yenə də həzin qalıbdır.

Neylərəm mən o gülü,xarə baxandan sonra,

Sevmərəm ta onu əğyarə baxandan sonra!

Bisütun zərrə imiş,verdi qərarın Şirin,

Zar könlümdəki dağlarə baxandan sonra.

Dəmbədəm artdı fələklər çəkələr ahimə sədd,

Göydə hər gün alışan narə baxandan sonra.

Etmə təşviqi-şərab,ey könül,onsuz məstəm,

Nazü qəmzəylə o məhparə baxandan sonra.

Bivəfa yarə görə göz yaşı tökməm, ömrün-

Ömrümə həsr eləyən yarə baxandan sonra.

Tutdu həmta özünü büllbüli-şeyda mənlə,

Çox utandım,belə biarə baxandan sonra.

Bizəban,hər gülün eşqilə fəğan etmə,yetər,

Sakin ol,bir kərə İlqarə baxandan sonra.

Nə qəradı bəxtim,ey dil,mənə yox səfa ömürdən,

Çəkirəm,-yetər,ağ oldu,-nə ki var cəfa ömürdən.

Səbəb eşqdən,məhəbbət sənə bəsləməkdir,ey şux,

Gedər idim olmasaydın,demədən vida,ömürdən.

Gəhi meyli zülfə salmış,gəhi bağlanır fənayə,

Könül əylənir mənimlə, arayıb bəqa ömürdən.

Nəzər əhliyəm,gözümdən bu məlahətin yayınmaz,

Nəzir etmişəm,nəzər sal,edərəm fəda ömürdən.

Mənə,eşqi tərk qıl der,yenə cəhl edib bu,naseh,

Usanıb nəsihətindən,eləmir həya ömürdən.

Dəyişir fəsillər ilən hər il əhli-eşqin halı,

Küsür,ağlayır,umur ya yeni macəra ömürdən.

Üzülüb əlində canı,zəfər aqibət sənindir,

Yaşa,Bizəban,tükətdin deyəsən səda ömürdən.

İlgar Bizaban/Azerbaycan

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 17 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Giresunspor 9 8
18. Kasımpaşa 8 6
19. Göztepe 8 5
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Eyüpspor 9 17
4. Bandırmaspor 9 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 8 10
13. Manisa FK 8 9
14. Boluspor 7 8
15. İstanbulspor 7 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 8 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. M. United 8 14
6. Everton 7 14
7. Brentford 8 12
8. Wolverhampton 8 12
9. Tottenham 7 12
10. West Ham 7 11
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Newcastle 7 3
19. Burnley 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Atletico Madrid 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@