18.05.2022, 17:16 111

AYETLER IŞIĞINDA -3-

İnsan hayatında, yani yaşamı içerisinde var olan bir takım değerlerin varlığı hemen hemen aklıselim birçok insanın bildiği bir gerçek.

Bu değerlerin kimi normal rutin işleyen, işlenebilir değerler kimi de vazgeçilmezlerden olan ve  olmazsa olmaz olan ana değerlerdir.

            Ana değerlerin başında gelen ana değer; kişi ve kişilerin inancıdır, inancı gereği uygulayıp yaşaması kaçınılmaz değerlerden biri inandığı, biz müslüman toplumların iman ettiği kutsal kitaplardır ki bunların başında son din İslamı’n ana esas olarak kabul edip iman ettiği Kur’an-ı Kerim,

            Kur’an-ı Kerimi oluşturan,

            İnsan yaşamına düzen veren nizam ve intizamı ifade edip anlatan,

İnsan inancının gereğini yapıp yaşamasına rehber olan,

Müslüman toplumları birbirlerine bağlayan, kardeş kılıp kucaklamasını emreden ayetlerdir.

Birde kainatın yaratılış sebebi iki cihan güneşi, efendiler efendisi peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)nın günümüze kadar gelen hadisleri ile inanç ve ilmine inanılan içtihat sahibi alim ve ülema ile milli ve manevi değerler çerçevesinde bir hayat süren,topluma yararlı hizmetlerde bulunan edebi şahsiyetlerin gönül pınarlarından kaynayıp dışa yansıyarak günümüze ve günümüz ötesinde bile geçerliliğini sürdürecek olan güzel sözlerdir.

Bunların ışığında yaşamayı sağlayan değerlerden biri de değer bilmektir, yani vefalı olmaktır, yaradanın emri doğrultusunda, ayetler ve güzel sözler rehberliğinde insan mayası olan sevgiyi esas alarak yaşamı sürdürme azmi ve gayretidir.

Maalesef ve ne yazık ki günümüz olaylarına ve yaşanan gelişmelere baktığımızda toplum huzur ve güvenini göz önüne aldığımız da millet olarak pekte Ayetler, Hadisler ve de Güzel Sözler ışığından istifade edilerek bir yaşam sürüldüğünü göremiyoruz din alimleri, manevi mimar ve edebi şahsiyetlerin sergiledikleri azim ve gayrete rağmen.

Bir demokrası,

Bir özgürlük,

Bir hürriyet,

Bir ben istediğim gibi yaşarım havası ve teranesi almış başını gidiyor olduğunu görmekteyiz karşısındaki insan ve insanların demokrasisini, hürriyet ve özgürlüğünü, milli ve manevi değerlerini hesaba almamacasına.

Böylesine çelişkili bir yaşam süren ve birilerinin maşalığını yaparak sürdüren, ısrarla sürdürmeye çalışanların varlığı kabul edilir değil toplumun büyük bir çoğunluğunun aklıselim olması karşısında.

Acaba diyerek toplumun büyük çoğunluğunun aklıselim olduğunu söyleyerek yanlış bir şey mi söylüyoruz diye zaman zaman düşünmüyor ve kendimizi sorgulamıyor da değiliz doğrusu.

Ama ne olursa olsun doğruyu, güzeli, erdem olanı yaşamak ve yaşatmak zorunda ve mecburiyetindeyiz gelecek nesillere bir şeyler bırakmak adına.

Millet olarak, her zaman ifade ettiğimiz üzere tüm unsurlarıyla her türlü olumsuzluklara rağmen bir olmayı, bir arada olmayı başarmış Aziz Türk Milleti olarak ayetler, hadisler, anlamlı güzel sözler ışığında yaşamak zorundayız bizi, bizleri parçalayıp yok etmek isteyenlere inat.

Evet netice itibariyle;

Biz, biz olmalıyız

Biz, bir bütün olup bizi parçalara ayırıp yok etmek isteyenlere karşı dik durup varlığımızı muhafaza etmeye çalışmalıyız,

Siyaset üstü bir yaşamı esas alarak birbirimizi kucaklamayı, kenetlenmeyi ve birbirimize karşı tebessümle bakmayı becermek ve başarmak durumundayız.

Biz, bizi bilmez isek el bizi bilmez. Biz bizi sevmez isek el bizi sevmez. Birbirimize karşı tebessümümüzü sürdürmeli tebessümle yaklaşmalıyız İnsani ve İslam'i gereğince.

O halde biz bizi bilip biz bizi sevmeli, birbirimize karşı tebessümümüzü esirgemeyerek birilerinin emelini kursaklarında koymalıyız. İşte o zaman biz biz olur ayetler ışığında yaşadığımızı söyleyebiliriz.

*Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi! Hicr:73

*Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik, üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık! Hicr:74

*İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Hicr:75

*Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hâlâ duruyor. Hicr:76

*Onda da inananlar için bir ders vardır. Hicr:77

*Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğu idi. Hicr:78

*Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Hicr:79

*Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Hicr:80

*Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik, fakat bunlara sırt çevirdiler. Hicr:81

*Onlar, güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Hicr:82

*Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı! Hicr:83

*Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Hicr:84

*Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut. Hicr:85

*İyi bilesin ki rabbin, evet O, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır, her şeyi bilmektedir. Hicr:86

*Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan (âyetlerden) yedisini ve yüce Kur’an’ı verdik. Hicr:87

*Kâfirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mü’minlere (şefkat) kanadını indir. Hicr:88

*“Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım” de. Hicr:89

*Nitekim biz, bölüp parçalayanları cezalandırdık. Hicr:90

*Kur’an’ı parçalara ayıranlar yok mu; Hicr:91

*Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz! Hicr:92-93

*Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme! Hicr:94

*Allah’ın yanında başka bir tanrı daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar! Hicr:95-96

*Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Hicr:97

*Ama sen rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol!Hicr:98

*Kesin olan şey gelinceye kadar rabbine kulluk et. Hicr:99

*Allah’ın emri yerine gelecektir; artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. NahI:1

GÜZEL SÖZLER

*İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden kimselere yaklaşmayın.

*İbret almak istersen, hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla.

*Dünya işlerinde bir darlığa ve sıkıntıya düşen kimse, ibadete yönelmelidir.

*İlmi sevmeyende hayır yoktur. Böyle kimselerle dostluk ve bağlılığını kes. Çünkü, ilim kalplerin hayatı, gözlerin aydınlığıdır.İmam-ı Şafii

RAHMETELLİLALEMİN

Nurundan halk oldu bu cümle alem

Başladı yazmaya kudretten kalem

Hürmetine bütün bu fazlı kerem

Salluala resulina Muhammed

Hadsiz selatüselam sana Ahmet

Sohbetinle ümmiler oldu alim

Nurlandı gönüller hep oldu halim

Ravzanda edildi Hakikat talim

Sallu ala resulina Muhammed

Hadsiz selatü selam sana Ahmet

Sensin cümle nebilerin serveri

Eyliyanınasfiyanın rehberi

İnsanların nur yüzlü münevveri

Sallu ala resulina Muhammed

Hadsiz selatü selam sana Ahmet

Hayran kaldı hep görenler yüzünü

Umman oldu her işiten sözünü

Hak sevgisi kapladı tüm özünü

Sallu ala resulina Muhammed

Hadsiz selatü selam sana Ahmet

Ezkarınla arş semavat inlerdi

Tespihini dağlar taşlar dinlerdi

Cemaatin İnsan melek cinlerdi

Sallu ala resulina Muhammed

Hadsiz selatü selam sana Ahmet

Rehber bize her halin hareketin

Şaşmadı hiç terazi adaletin

Hala devamda feyzin bereketin

Sallu ala resulina Muhammed

Hadsiz selatü selam sana Ahmet

Müminler etti sana canlar feda

Etrafında toplandı paşa geda

Refike ulaşıp eyledin veda

Salu ala resulina Muhammed

Hadsiz selatü selam sana Ahmed

Kazım KıIınç/MaIatya

                     MESEIA

Bir dünya düşlüyorum, her şey güllük gülistan

Cihanı barış sarmış, hiç savaş yok mesela...

Silah icat olmamış, arınmış kirden pastan

Ortadoğu'da huzur, Afrika tok mesela...

Dünya koca bir ana; kolu, yüreği, beyni...

Kucaklar sarar bizi, huzur veriyor koynu

Dilimiz aynı bir dil, şarkı türkümüz aynı

Hem rengimiz, ırkımız, soyumuz tek mesela...

Umutlar ve hayaller hiç çıkmıyormuş boşa

Derdimiz ortaktır hep, neşemiz ortak neşe

Makam mevki de neymiş gerek yok ki yarışa

Malımız, servetimiz... Sırtımız pek mesela...

Vedat YıImaz/EIazığ

GÜLİSTAN İSTANBUL

İçimde fırtına, dışımda bora;

İstanbul diyerek düştüm yollara.

Yollarım bir ayaz, zehir zemberek

Yolları çözmeye bir şiir gerek.

“Gülistan”dan bahsedince ayaza,

Bir anda kara kış, çevrildi yaza.

Bahar bahar oldu yollar önümde,

Bir kıpırtı çiçek açtı canımda.

İstanbul yoluna şiir ekerim,

Şiirime yıldızları dökerim.

     İçimde fırtına, dışımda bora;

     Yollarıma kilit vurma Ankara.

     Bu yolun sonu yok içimden başka,

     Bırak da geçeyim gönülden köşke.

     Çamlıca’nın kirpiğine konayım,

     Kadıköy’ün gözlerinde yunayım.

     Haliç’ten içime gedik açılsın,

     Aşiyan’ dan yüreğime geçilsin.

     Yollar beni sobelesin, ebeyim;

     Her şiirde İstanbul’a gebeyim.

İçimde fırtına, dışımda bora;

Bir yanım gül beyaz, bir yanım yara.

Eyüp sırtlarına sorun yaramı,

Emirgan aşkıyla sarın yaramı.

Bolu Dağı başımıza yağmadan,

Beyaz afet üstümüze doğmadan,

Hüzün dağlarına koyun ayazı,

İstanbul yazıyor alnımda yazı.

Laleleri deste deste İstanbul,

Her tepesi bir güldeste İstanbul.

     İçimde fırtına, dışımda bora;

     Üç yanım denizdir, bir yanım kara.

     Deniz, kucağımda Bebek gibidir,

     Kara, Gülhane’de çiçek gibidir.

     Deniz, Adalar’da arı ve duru,

     Kara, Beykoz’da bir Yuşa yağmuru.

     Deniz, Ortaköy’de sahile vurur,

     Kara, Üsküdar’da namaza durur.

     Denizim İstanbul, karam İstanbul,

     Bana başka şehir haram İstanbul.

İçimde fırtına, dışımda bora;

Açtım yüreğimi İstanbul, fora!

Bir Boğaz şifresi verin içime,

“İstanbul” diyerek girin içime.

Adalar’dan yâre haber uçurun,

Heybeli’yi şiirime içirin.

Delinsin içimde hüzün dağları,

Serilsin önüme huzur çağları.

Sevgim sana bayrak olsun İstanbul,

Canım sende toprak olsun İstanbul.

Yusuf Dursun/Yozgat-İstanbuI

TEBESSÜM

Tebessüm baldan şerbet,

İnsan için bir iksir,

Güler yüz gibisi yok,

Baldan şerbettir tebessüm.

     Derde ilaç dermandır,

     Muhtaçtır ona insan,

     Güler yüz gibisi yok,

     Baldan şerbettir tebessüm.

M. Dursun AKSOY/Elazığ-Karakoçan

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@