29.12.2021, 14:04 331

BAYRAK

Milletlerin kendilerine özgü birtakım değerleri vardır. Bunlardan biri bayraktır. Bayrak milletlerin varlık sembolüdür, Olmazsa olmazlarındandır hele hele Biz Aziz Türk Milleti nezdinde.

Bayrak sıradan bir bez değil ve görülmemelidir.

Tıpkı büyük devlet adamı, askeri deha, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği üzere ‘’Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez.’’

Bizde,

Biz Aziz Türk Milleti nezdinde çok büyük bir değer olan, olmazsa olmazımız, namus, şeref, şan ve onurumuz olup uğrunda ölümü göze aldığımız, rengini;

Din için- Namus için- Vatan için ve de bizi biz olarak temsil eden Aziz Şehitlerin kanından alan, gecenin karanlığını aydınlığa çeviren Ay’ın, bir diğer ifade ile Ay Dede ‘ nin Şavkı’ n dan oluşan Al Bayrak dendi mi akla;

Millet,

Değerleri uğruna gözünü daldan budaktan esirgemeyip ölümü göze alan tüm unsurlarıyla bir bütün olmuş, yaratılan tüm olumsuzluklara, sokulmak istenen tüm girdaplara rağmen bütünlüğünü bozmayıp kardeşçe yaşama azmini sürdüren Aziz Türk Milleti,

Milletin varlık gösterdiği vatan, Anavatan,

Ar, namus, şan, şeref, onur,

Bayrak üzerine gönül pınarlarından kaynamış şiirler,

Kaleme alınmış yazılar,

Dillendirilmiş güzel ve anlamlı sözler,

Bayrakla ilgili çok güzel ve bir o kadar değerli, bir o kadar anlamlı ve de sadece o günler değil ebede kadar dilden dile dolaşarak söylenip anlatılacak ve her biri ibret vesikası olan ve olacak sözler ifade ederek sergileyen, yine o minvalde toplumu aydınlatıcı görüş ve düşüncelerini ortaya koyan M. Kemal Atatürk-M. Akif Ersoy-M. Cemal Kuntay- A. Nihat Asya-Aşık Sefai-Aşık Veysel ve daha nice nice edebi değer ve şahsiyetler gelir akla.

Türk Bayrağı’nın değeri biz Türk milletinin nezdinde iki yönlü anlam ifade eder.

Hem ilahi yönden hem de beşeri yönden olmak üzere iki yönlü büyük bir anlam ifade eder.

Hani demiş ya!.. Mithat Cemal Kuntay üstadımız: ‘’Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır’’ diye.

Bayrak, AL BAYRAK, uğrunda ölünen, göz kırpmadan ölüm göze alınandır.

Allah; gönlerde nazlı nazlı dalgalanan, dalgalandıkça bizi onurlandıran, varlığımızdan haberdar kılan bayrağımıza, AI Bayrağımıza zeval vermek uğruna uzanan hain ellere fırsat vermesin.

Büyük değerlere sahip biz Aziz Türk Milleti’ni değerlerine sahip çıkmaktan mahrum kılmasın Yüce Rabbim. Devletimize, Yüce Milletimize, ordumuz ve güvenlik kuvvetlerimize zeval verenleri kahru perişan eylesin ve de zeval vermek isteyenlere de fırsat vermesin, onları da Kahhar bi ismi sıfatı ile kahretsin Allah’ım.

Amin- Aminnn- Aminnnnn- Aminnnnnnn…

‘’Ne Mutlu Türküm Diyene’’ ve de diyebilenlere diyoruz.

BİR KONUK BİR KONU

ÜŞÜYEN BİR YILDIZ

Merhum Mehmed Akif’in Vefatının 85. Yılı Münasebetiyle…

Elleri üşüyordu.

Ama yüreği sımsıcaktı. O günlerde büyük bir maddi sıkıntı içindeydi. Ankara’nın soğuğunda, ceketle gezerdi. Paltosu bile yoktu. Çok soğuk günlerde arkadaşı Şefik Kolaylı’dan muşamba giysisini ödünç alarak giyerdi.

7 Kasım 1920’de gazetelerde yer alan bir ilan gördü. Genelkurmay Başkanlığı’nın isteği üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği ilanda, bir İstiklal Marşı yarışması açıldığı ve bu marş için 500 Lira para ödülü konulduğu belirtiliyordu. O zamanlarda çok büyük bir para olan bu miktara neler alınmazdı ki?

Dönemin en büyük şairlerinden biri olan Mehmed Akif, bu ilanla hiç ilgilenmedi. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Fakat hiçbiri istenilen nitelikte bulunmadı. Bunun üzerine dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi ve arkadaşları Mehmed Akif’e başvurdular. Mehmed Akif ise, milleti için bu işi para için yapamayacağını belirterek isteği geri çevirdi. Bunun üzerine Hamdullah Suphi Bey kendisinin yarışma dışında tutulacağı sözünü vererek, marşı yazma sözünü aldı. Böylece Mehmed Akif Merhum, İstiklal Marşı’nı yazmaya başladı.

Ankara’da gece gelen ilhamı kaçırmamak için, bazı dörtlükleri mum ışığında Tacettin Dergahı’nın duvarlarına kazıdı. Her kelimesi, adeta yüzlerce şehidi anlatan İstiklal Marşı’mız Akif’in kalemiyle en güzel ifadesini bulmuş oldu. 17 Şubat 1921’de Sebilürreşad Dergisi’nde yayınlandı. 1 Mart 1921’de Hamdullah Suphi Bey tarafından Meclis’ de okudu. Okunurken şiddetli alkışlarla defalarca kesildi. Ruhları bir heyecan sardı. 12 Mart 1921’de dört kez okunup ayakta alkışlanmış, meclisi bir coşku tufanı kaplamıştı. Alkışlarla meclis inlerken Mehmed Akif mahcubiyetinden başını kolları arasına alarak, sıranın üzerine yumuldu. Mecliste duramayıp dışarı çıktı.

Milletimiz için yaptığı bu işte, alkışlarla gurur duyma ücretini bile çok gördü kendine. Aynı gün meclis tarafından milli marş olarak kabul edildi.

Verilen ödülü kabul etmemesi çok yadırganıp tuhaf karşılanmıştı. Ama kendisi buna hiç mi hiç aldırmamıştı.

… Ve hala üşüyordu.

Milletimizi milli mücadeleye hazırlamak için koşturup vaaz verirken de üşüyordu.

Yine arkadaşından aldığı ödünç paltoyu giyiyordu. Bir gün Şefik Bey ona: “Şu mükafatı reddetmeyip bir palto alsan olmaz mıydı?” diyecek oldu. Mehmed Akif, böyle konuştuğu için iki ay Şefik Beyle konuşmadı. Artık Ankara’nın çok soğuk günlerinde de ceketle dolaşıyordu.

…Ve hala üşüyordu.

“İrtica 906” kod adıyla hakkında dosya tutulup takip edildiğinde, Mısır’a gitmek/ hicret etmek mecburiyetinde bırakıldığında, Vefatından kısa bir süre önce, hastalığı ilerleyip memleketine/ vatanına döndüğünde,

… Ve hala üşüyordu.

Vefatından kısa bir süre önce hasta yatağında ziyaretine gelenlerce söz İstiklal Marşı’na gelmiş ve biri, “Acaba yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı?” demiştir. Bitap halde yatan Merhum Mehmed Akif, birden ibre başını kaldırıp cevap vermiş, “Allah, bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın” demişti,

… Ve hala üşüyordu.

Vefat edince, cenazesine hiç kimsenin katılmaması için, yukarıdan emir verildiğinde de,

…. Hep üşüyordu.

20. Asrın kutup yıldızı,

Rahmet duası ve hürmetle… Halis Bilgin/Elazığ

AYETLER

*Müjdeci gelince, gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür hale geldi. Dedi ki: “Ben size, ‘Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim’ demedim mi?” Yusuf:96

*“Ey babamız! Bizim günahlarımızın affını dile! Çünkü biz gerçekten hata ettik” dediler. Yusuf:97

*Yakup, “Sizin için biraz sonra rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O çok bağışlayan, pek esirgeyendir” dedi. Yusuf:98

*Yusuf’un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve “Allah’ın izniyle Mısır’a güven içinde girin” dedi. Yusuf:99

*Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar; Yusuf dedi ki: “Babacığım! İşte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş; rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu rabbim bana lütuflar da bulundu: Beni zindandan çıkardı, sizi çölden (çıkarıp buraya) getirdi, üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra! Şüphesiz rabbim dilediğine çok lütufkârdır. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.” Yusuf:100

*Ey rabbim bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat!” Yusuf:101

*İşte bu kıssa, gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar, tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman, sen onların yanında değildin. Yusuf:102

*Sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Yusuf: 103

*Halbuki sen bunun karşılığında onlardan bir ücret de istemiyorsun. Kur’an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Yusuf:104

*Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirip geçip giderler. Yusuf:105

*Onların çoğu ortak koşmadan Allah’a iman etmezler. Yusuf:106

*Allah tarafından onlara kuşatıcı bir azabın gelmesi veya onlar farkında olmaksızın kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini güvende mi hissediyorlar? Yusuf:107

*De ki: İşte bu benim yolumdur. Ben ne yaptığımı bilerek Allah’a çağırıyorum; ben ve bana uyan

Iar bunu yapıyoruz. Allah’ı ortaklardan tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Yusuf:108

*Senden önce de şehir halkı içinden seçip kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber göndermedik. İnkârcılar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Günahtan sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hâlâ aklınızı kullanmıyor musunuz? Yusuf:109

*Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı sayıldıklarını anladıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat, suça gömülmüş olanlardan azabımız geri çevrilmez. Yusuf:110

*Ant olsun onların kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Kur’an, uydurulabilecek bir söz değildir; fakat o, kendinden öncekiler için onay, her şey için detaylı açıklama, iman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Yusuf:111

GÜZEL SÖZLER

*Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez. Mustafa Kemal Atatürk

*Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor; Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor. Mehmet Akif Ersoy

*Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mithat Cemal Kuntay

*Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmaya

nın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun, yuvasını bozacağım. Arif Nihat Asya

*Bayraksızlar bayraksızlar. Yere düşse bayrak sızlar. Nerden bilsin kıymetini, soysuz sopsuz bayraksızlar. Aşık Sefai

ŞEHİDİM

Al bayrağa sarılı pak bedenin

Güle dönmüş mis kokulu kefenin

İpekten yumuşak hayattar tenin

Nur içinde yat kahraman şehidim

Arşa doğru taşınırken pak naşın

Tüm melekler akıtırlar göz yaşın

Cebrail’dir Hak yanında yoldaşın

Nur içinde yat kahraman şehidim

Mahşere gelirsin akan kanınla

Nurdan daha parlak cisim canınla

Çağrılırsın şehit namı şanınla

Nur içinde yat kahraman şehidim

Böyle olur varlığın şükrü eda

Hak yolunda yapasın canın feda

Kazımada nasip eylesin Hüda

Nur içinde yat kahraman şehidim

Kazım KILINÇ/Malatya-Yazıhan

KUTSAL BAYRAK

Düşman siperini onunla yardık

Sonunda zafere onunla vardık

Mübarek şehidi onunla sardık

Kem gözden korusun bayrağımı Hak

Düşmeyecek yere bu kutsal bayrak

Dağları aşarak koyulduk yola

Açıldı kapılar Alparslan kula

Yerleştik Fatih’le can İstanbul’a

Resulün muradı buydu muhakkak

Düşmeyecek yere bu kutsal bayrak

AI rengi solmasın diye kan verdik

Dalgalansın diye nice can verdik

Esen rüzgarına heyecan verdik

Dikildiği her yer mübarek toprak

Düşmeyecek yere bu kutsal bayrak

Nejat Yılmaz /Elazığ

BAYRAĞIM

Aşkına yanarım bayrağımın

Ne mutlu Türk’üm diyene

Türk askerlerini çok severim

Ne mutlu Türk’üm diyene

Hatta esen ve bayrağımı dalgalandıran

O güzel rüzgâra aşığım

Ne mutlu Türk’üm diyene

Emirhan Işık/Elazığ

Yorumlar (1)
Nejat yılmaz 8 ay önce
Çok güzel olmuş. Benim şiirime de
yer verdiğiniz için teşekkür ederim Selamlar.
Namaz Vakti 13 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 2 6
2. Başakşehir 1 3
3. Alanyaspor 1 3
4. Adana Demirspor 1 3
5. Beşiktaş 1 3
6. Galatasaray 1 3
7. Fenerbahçe 1 1
8. Ümraniye 1 1
9. Gaziantep FK 1 1
10. Sivasspor 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Giresunspor 1 0
14. Antalyaspor 1 0
15. Hatayspor 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 1 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Samsunspor 1 3
2. Adanaspor 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ö.K Yeni Malatya 0 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. M.City 1 3
5. Newcastle 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leeds United 1 3
8. Chelsea 1 3
9. Brentford 1 1
10. Fulham 1 1
11. Leicester City 1 1
12. Liverpool 1 1
13. M. United 1 0
14. Wolverhampton Wanderers 1 0
15. Everton 1 0
16. Aston Villa 1 0
17. Crystal Palace 1 0
18. Nottingham Forest 1 0
19. West Ham United 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Osasuna 1 3
2. Almeria 0 0
3. Athletic Bilbao 0 0
4. Atletico Madrid 0 0
5. Barcelona 0 0
6. Cadiz 0 0
7. Celta Vigo 0 0
8. Elche 0 0
9. Espanyol 0 0
10. Getafe 0 0
11. Girona 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Valencia 0 0
19. Villarreal 0 0
20. Sevilla 1 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@