16.06.2021, 13:31 244

BİZ ÇOK HÜR VE ÖZGÜRMÜYÜZ ?..

İnsanlar yaratılış itibariyle hür ve özgür yaratılır ve özgürdürler ancak; belirli bir yaş ve dönem sonrası, yani akil baliğ olduktan sonra asıl hür ve özgürlüklerini kendi iradeleriyle belirlerler.

Hür veya hürriyet serbest ve bağımsız olma, istediğini istediği zaman yapma, etme ve yaşamada hiçbir sınırlaması olmayan anlamına gelse de bu yaşam tarzı her toplum ve millet için, her toplum ve millette belirli bir inanca sahip hele hele İslam inancına sahip herkes için geçerli olmayandır.

Özgür veya özgürlük ise; hür ve hürriyetin eş anlamlısı olup yine istediğini istediği gibi yapma, etme, yaşama ve kısacası tam anlamıyla her şeyde bağımsız ve serbest olma anlamını taşısa da bu düşünce ve yaşama tarzı da yine yukarıda ifade ettiğimiz inanç ve düşünce sahibi bulunan herkes için geçerli olmayandır hele hele Müslüman kitlede, gerçek manada Müslümanlığı yaşayan ve gerçek Müslümanım diyenlerde.

Oysaki; hemen hemen herkeste beşeri anlamda hür ve özgür olma özlemi doğar ve bu konuda olduk olmadık mücadele içerisine girer kimi olgunca kimileri de isyan noktasına dönüştürecek derecede.

Yazımızın başlığında ifade ettiğimiz gibi biz, yani İslam’la müşerref olmuş ve asırlar öncesi İslam’ın bayraktarlığı şerefini üstlenmiş ve bugüne kadar bu ulvi görevi ifa etmekte bulunan Türk Milleti, yine asırlardır tüm unsurlarıyla bir arada yaşamış ve o gün bugündür ortaya koyulan engel ve ortaya atılan fitne tohumlarına ve oluşturulan girdaplara rağmen bir arada yaşamakta olan Aziz Türk Milleti olarak beşeri alanlarda yani bunlardan biri ekonomi alanında olduğu gibi ilahi anlamda da Hür ve Özgür değiliz hele de ilahi anlamda İslam geçinen, kamufle amaçlı Müslüman olduklarını ifade edip aldatıcı davranan, toplumun dini duygularını istismar edip Müslüman geçinen sözde Müslüman ve Müslümanım diyenler dışında.

Bu görüş ve düşüncemize katılmayıp nasıl olur ülke ve millet ve de Müslümanlar hür ve özgür değildir, böyle bir şey olamaz, böyle saçmalık olur mu diyenler olabilir. Hatta ve hatta olmadık yersiz düşünceler ileri sürüp bizi suçlayabilirler. Bizim ileri sürdüğümüz bu görüş ve düşüncemize karşı bu ve gibi değişik tepkiler gayet doğal ve yerinde tepkiler. Ancak ve ancak günümüzde olan ve yaşanılan bazı olumsuz hadise ve gelişmelere aklıselim bakıp mantık süzgecinden geçirdiklerinde göreceklerdir ki; gerçekten istihdamı tamamlayamamış, işsizliği tam anlamıyla çözememiş, her ne kadar son yıl ve dönemlerde dışarıya savunma amaçlı kullanılan Siha ve İha denen insansız hava aracı ihraç eden, Doğal Gaz rezervleri yükselen bir ülke konumuna gelmiş olsak da yine de birçok genel ihtiyacımızı olmadık devletlerden ithal ederek henüz arzu edilen boyutta bir ekonomi güce sahip olmadığımızdan olacak ki ülke ve millet olarak bağımsızlığımızı elde etmediğimizi ve gerçek Müslüman olanların, özellikle Müslüman Türk Milleti’nin sadece beşeri anlamda değil, İslam’ i ve insani boyutta da hür ve özgür olmadıklarını görecek, bu da yetmez sadece ve sadece Müslüman Türk Milleti’nin değil, Müslüman insanın, insanların, insanca yaşayanların bil cümlesinin ilahi anlamda hür ve özgür olmadıklarını görüp anlayacak ve bize hak vereceklerdir. Meseleye aklıselim bakıp yaklaştıklarında bize hak vereceklerini de düşünüyoruz.

Meselenin özünü ifade edecek olursak; insanların, insan olup insan endeksli düşünüp yaşayanların hele de gerçek manada bir inanca, yani yukarıda ifadeye çalıştığımız üzere İslam inancına sahip Müslümanım diyen toplumların bir cümlesi Allah’a gerçek kul olma noktasında yaşamın her alanında istedikleri gibi düşünüp yaşama gibi bir hürriyete ve özgürlüğe sahip değillerdir ve o anlamda hür ve özgür değillerdir. İstedikleri her görüş ve düşünce peşinde koşup yaşama ve insanların yaşamasına vesile olma gibi hür ve özgür yaşama hakkımız var deme gibi bir lüksleri yoktur ve olamazda her ne kadar hür ve özgür olduklarını söyleyen aklı evvel Müslüman geçinenler olsa da.

Soruyor ve diyoruz ki;

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi millet olarak, Müslüman geçinen toplum ve toplumlar olarak ihtiyaç duyduğumuz birçok şeyi dışarıdan, hem de olmadık devletlerden, yani İslam’a hakaret eden ve Müslümanlara zulm eden, Müslümanların mabetlerine ket vuran, yıkımına çalışan isimleri lazım olmayan devlet ve yandaşlarından almıyor muyuz?

Devlet ve millet olarak ne kadar üretici ve ne kadar tüketiciyiz?

İstihdam alanlarımızın sayısı ve işsizlik ne boyutta?

Ekonomik olarak neredeyiz ve ne kadar güçlüyüz?

Müslümanlar olarak, gerçek Müslümanlar olarak sayımız ne ve ne kadar?

Gerçek Müslüman olarak gördüğümüz insanlar kendilerini ne kadar sorgulamakta?

İslami yaşamın neresindeyiz?

İslami yaşam çerçevesinde Müslümanca yaşadıklarını söyleyip dillendiren insanların olur olmaz zaman da İslam’ ve Müslümanlığa aykırı, insani ve ahlaki olmayan bir yaşamı ki bunlar;

Anneye ve babaya laik evlat olmama, olamama,

Vatana ve millete bile bile ihanet etme ve ya ihanet edenlerle dirsek temasında bulunma,

Aile mahremiyetini ortadan kaldırma ve kaldırmaya yönelik fiiliyatlar da bulunma,

Kainat ve insan yaratılışının ana teması olan sevginin paylaşılmaması, evlatlar arası ayrımcılığın yapılması, anne veya babanın çocuklarını birbirlerine göstermeyip çocuklarını aile ve yakınlarının sevgisinden mahrum bırakıp zulm etmeleri,

Fakir-fukara ve gurabanın hakkını gasp etme,

İnsani ve İslam’ i düşünce ve yaşamın (İstismardan uzak gerçek Manada yaşanan) engellenmesi,

Üreticilikten çok tüketiciliğin özendirilip toplum düzen ve yaşamının sekteye uğratılması ve gibi olumsuz gelişmelerin istenildiği zaman yaşanması insanca mı, insani mi veya Müslümanca mı?

Tabii ki hayır diyoruz ve birçok insanın, insanca düşünen ve yaşayan, Müslümanım diyen ve gerçek manada Müslümanca yaşayanların birçoklarının bu görüşte birleşip ittifak edeceklerini düşünüyoruz.

Evet netice olarak;

İnsan olan, Müslüman olan ve Müslümanım diyenlerin bil cümlesi ne kadar ısrar ederlerse etsinler, ne kadar yok hayır biz hem insan ve Müslüman olarak hür ve özgürüz deseler de olmadık şeyleri yapma, yaşama ve söyleme lüksleri olacak kadar hür ve özgür değillerdir ve olamazlarda çünkü her şeyden önce hem insanlar ve hem de Müslümanlar. O nedenle diyoruz ki biz, bizden kasıt Biz Müslüman Aziz Türk Milleti olarak beşeri anlamda da çok hür ve özgür değiliz, ilahi anlamda da çoktan öte hiç hür ve özgür değiliz, olmaya da çalışmamalıyız.

Çünkü; Müslümanız.

Çünkü Müslümanlıktan önce insanız.

Çünkü insan ve Müslüman olarak kamil olma yolunda gayret sarf edeniz olmadık olumsuz yaşamı gerçekleştirip kendimizle tezata düşmemeye çalışanız, çalışan olmalıyız…

İstediğimiz zaman ve yerde insanlığımıza ve inancımıza aykırı hareket edemeyiz, adam gibi adam, gerçek Müslüman olmak ve yaşamak zorundayız içki içmemek, hırsızlık yapmamak, olmadık sebeplerle insanı kırmamalı hak ve hukukuna tecavüz etmemeli, cana kıyılacak sebepler üretmemeliyiz.

AYETLER

*Onlardan peygamberi inciten ve "O her söylenene kulak veriyor" diyenler var. De ki: "O sizin için hayırlı olana kulak veriyor; Allah’a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah’ın resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır." Tevbe:61

*Onlar sizi hoşnut etmek için (sizden olduklarına dair) Allah’a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı asıl Allah ve resulünü hoşnut etmek için çalışmaları gerekirdi. Tevbe:62

*Bilmiyorlar mı ki Allah ve resulüne karşı çıkanı, içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir! İşte büyük rezillik de budur. Tevbe:63

*Münafıklar, kendileri aleyhine olmak üzere kalplerindekini ortaya çıkaracak bir sürenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki: "Alay edin bakalım! Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır." Tevbe:64

*Onlara soracak olsan mutlaka, "Biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu!" derler. De ki: "Siz Allah ile, O’nun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?" Tevbe:65

*Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkârcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Tevbe:66

*Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah’ı umursamadılar, O da onları kendi hallerine bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. Tevbe:67

*Allah, erkeğiyle kadınıyla münafıklara ve açıktan inkârcılık yapanlara, içinde ebedî olarak kalacakları cehennem ateşini vaad etmiştir. Onlara bu yeter de artar! Allah onları lânetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Tevbe:68

*(Ey münafıklar! Sizin durumunuz da) sizden öncekilerin durumuna benziyor; üstelik onlar sizden daha güçlüydü, malları ve evlâtları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem âhirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır, asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Tevbe:69

*Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim’in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi, asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Tevbe:70

*Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir; iyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Tevbe:71

*Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedî olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve adn cennetlerinde güzel meskenler vaad etmiştir. Allah’ın rızası ise hepsinden büyüktür, işte büyük bahtiyarlık da odur. Tevbe:72

*Ey peygamber! İnkârcılara ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran; onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur! Tevbe:73

*Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkârcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkârcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öç almaya kalkışmaları için Allah’ın ve O’nun lütfu sayesinde resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu! Eğer pişman olup tövbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur; yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır; artık yer yüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı bulunur. Tevbe:74

*Onların içinde öyleleri var ki, "Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz" diye Allah’a söz vermişlerdi. Tevbe:75

GÜZEL SÖZLER

*Hakiki hürriyet, yüksek fikirlere esir olmaktır. Cenap Şahabettin

*Hür olmak demek, yaratılmışlara köle olmaktan kurtulmak demektir. Hallacı Mansur

*Nelerin esiri olduğunu anlayanlar, hürriyetin eşiğinde demektir. Nurettin Topçu

*Özgürlük isteyen kişi; kendisi gibi başkaları için de özgürlük isteyen, kendi düşüncelerine uymayan, onlarla zıt olan düşüncelere ille birer yalan, birer yanlış diye bakmayan kişidir. Nurullah Ataç

*Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Said Nursi Hz.

ERZURUM

Karlar ülkesinin çocuğuyum
Beyazın nam saldığı
Çilenin buram buram tüttüğü
Bir diyârdır benim yaşadığım

İçli sevdalarla yüklü
Yüreği türkülere vurgun
Sabırlı insanlar yurdudur
Erzurum

Boynu tevekkülle Hak' ka çevrili
Kanaati katık edip ekmeğine
Tüketir ömrünü
Tıpkı bir türküdeki gibi:
'Başı pare pare dumanlı dağlar
Firkatinen aşıp giden yine ben oldum.
Eller göçün çekmiş gider yaylaya
Göçün çekip sarpa düşen yine ben oldum.

Ecel kalesine gidenler gelir
Emir haktan vade yetenler ölür
Nidem sevdiceğim elden ne gelir
Ayrılık defterini yazan yine ben oldum...'

Ak bir sonsuzluğun ortasında
Dayamış sırtını Palandöken'e
Mana erleriyle dolu toprakta
Vermiş bir zirveyi
Ulu bir sese

Bu şehrin
Sokağı...caddesi...çarşısı...
Destansı bir geçmişten
Bize tarih mirasıdır

Ve bu destan şehrin hayalhanesinde
Şimdi bir kız gezmektedir:
'Elinde divit kalem
Dertlere derman yazan'

Kalem kaşlı, sırma saçlı bu güzel
Gönlünün şenliğini türkülere dökmektedir:
'Erzurum oylum oylum
Geliyor servi boylum
Servi boylum gelince
Şen olur benim gönlüm'

Erzurum kal'ası taş
Çift gezer iki gardaş
Büyüğü şöyle böyle
Küçüğü cevahir taş'

Bu şehir sesidir baştanbaşa bir milletin

Bu şehir bekçisidir yüzyıllardır hürriyetin

Belki hiçbir zaman
Kadri bilinmeyecektir
Erzurum'un...

Ama vatan uğrunda terk-i can etmek
Hep muradı olacaktır
Erzurumlunun...

İsmail Bingöl/Erzurum
 

MESELA

Bir dünya düşlüyorum, her şey güllük gülistan

Cihanı barış sarmış, hiç savaş yok mesela

Silah icat olmamış, arınmış kirden pastan

Ortadoğu'da huzur, Afrika tok mesela

Dünya koca bir ana; kolu, yüreği, beyni

Kucaklar sarar bizi, huzur veriyor koynu

Dilimiz aynı bir dil, şarkı-türkümüz aynı

Hem rengimiz, ırkımız, soyumuz tek mesela

Umutlar ve hayaller hiç çıkmıyormuş boşa

Derdimiz ortaktır hep, neşemiz ortak neşe

Makam-mevki de neymiş gerek yok ki yarışa

Malımız, servetimiz... Sırtımız pek mesela

Vedat Yılmaz/Elazığ

BU DÜNYA PARA

Bu zamanda ister Ali ol, ister Veli,

Parasız insanın yoktur değeri,

Bu zamanda ister akıllı ol, ister deli,

Eğer paran var ise severler seni.

İbrahim Hancı/Elazığ-Palu

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Galatasaray 8 17
4. Trabzonspor 8 16
5. Beşiktaş 7 14
6. Konyaspor 7 14
7. Fenerbahçe 6 13
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 7 14
2. Sakaryaspor 7 12
3. Pendikspor 7 12
4. Bodrumspor 7 11
5. Keçiörengücü 6 11
6. Boluspor 5 10
7. Bandırmaspor 5 10
8. Rizespor 6 9
9. Samsunspor 6 9
10. Manisa FK 5 8
11. Tuzlaspor 6 8
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 6 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 7 6
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 7 17
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 6 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Bournemouth 8 9
13. Leeds United 6 8
14. Aston Villa 7 7
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 6 18
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 6 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Villarreal 7 12
7. Osasuna 6 12
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 7 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Sevilla 7 5
17. Espanyol 6 4
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 6 1
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@