27.09.2018, 10:43 1591

Biz korkuyoruz!..

Her canlıda, özellikle de insan oğlunun fıtratında var olan ruhi öğelerden biri de korkmak veya korkmamaktır.
Korkmak; korkaklık gibi düşünülüp görülse ve ayıplanılsa da aslında korkmak, aynı zamanda erkekliktir korkaklık değildir.
Hani bir söz var derler ya! ‘’Arlı arından korkar arsız der ki benden korkar veya korkuyor’’
İşte korkmak her zaman korkaklıktan değil, kişinin kendisinde var olup yaşadığı ve de değer verdiği değerlerin zedelenmesinden korkmasıdır.
Eğitim noksanı veya eğitimli görünüp eğitimsiz, kültür yoksunu toplumlarda, aile ve ailenin yetiştirdiği bireylerde korkmamanın bir paye, bir zenginlik ve üstünlük olduğu düşünülerek korkunun bir zaaf olduğu görülüp korkanlar ayıplanıp aşağılanır.
İnanç, Eğitim ve Kültür seviyesi yüksek toplum ve ailelerde korkmamanın bir paye yani bir kimlik ve üstünlük olmadığı, korkmanın insani ve fıtri bir yaşam tarzı olduğu, yaradanından sevgiyle korkması, arından korkması kabul görmüş ve öyle davranılır.
O sebeptendir ki yukarıda belirttiğimiz hasletlere sahip toplumlar, insanlar korkarlar kendilerini yoktan var kılan Hak’tan, arından, namus ve şerefinden, kendilerini aziz kılmak yerine zelil kılan dişi kuşundan yani ailesinden, adaletsiz ve hukuksuz davranmaktan, sevgi yoksunu olmaktan.
Alemde yaratılan insanlar içerisinde biz fakir de inancımız gereği, değer verdiğimiz değerler gereği aşağıda belirteceğimiz değerlerin zedelenmesinden, söz konusu değerleri önemsemeyip zedeleyen, zedelemeyi meslek haline getirerek yaşayan ve yaşatan insan müsveddelerinden korkuyoruz ve diyoruz ki;
Biz korkuyoruz!...  
Ol deyince olduran, yeri göğü sevgi-rahmet ve şefkatiyle yoktan var edip donatan, biz insanları topraktan yaratan Allah’tan,
İki cihan serveri son peygamber ve Allah’ın resulü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) nın emirleri ve sünnetine muhalefetten,
Cenabı Allah’ın vahi yoluyla ayet ayet indirttiği emirler ve yasakların ayetlerle bariz bir şekilde belirtildiği son kitap Kur’an-ı Kerim’in içeriğine aykırı davranmaktan ve davrananlardan biz korkuyoruz! .
Neden?
Çünkü bizi yaratan Mevla’ya isyandan,
İnancımızda zaafa düşmekten,
Arımızdan,
Namusumuzdan,
Şeref ve haysiyetimizden,
Asalet ve kişiliğimizden,
Ecdat yadigari kutsal vatanımıza halel getirmekten getirilmesinden,
Çevremizde var olan sayısız değerli ve şahsiyetli insanların onur ve şerefine halel getirmekten biz korkuyoruz!…
Sevgiyi biliyor ve insanı-insanları seviyor gibi görünüp sevgi nedir bilmeyen, insanlıktan nasiplenmemişlerden,
İnsan ve insanları sevmeyen, kendinden öte aile fertlerini veya varsa çocuğunu bile sevmeyen, çocuğu üzerinden ruhunda biriktirdiği kin ve nefretini kusanlardan,
İnsan görünümlü olup insanlıktan nasiplenmemiş,
İnançlı görünüp inançtan uzak, riya ve istismara yakın olanlardan biz korkuyoruz!…
Neden?
Çünkü inancımızdan
Arımızdan,
Namusumuzdan,
Şeref ve haysiyetimizden,
Asalet ve kişiliğimizden,
Çevremizde var olan sayısız değerli ve şahsiyetli insanların onur ve şerefine halel getirmekten biz korkuyoruz!..
İnsan sevgisinden yoksun olduğu için gerçek manada vatan ve millet sevgi ve sevdasını yüreğine nakşetmemiş,
Bu çerçevede var olan milli ve manevi değerlerin tümünü göstermelik yaşayan, mahalleye, bulunduğu çevresine veya ortama hoş görünmek adına bazı dini ve milli vecibeleri yaşayan ve yaşar gibi görünen,
Ekonomik olsun, fikri ve düşünce noktasında olsun üretme ve üretkenlik nedir bilmeyip hep tüketici yaşayan asalaklardan,
Gözleri kör,
Kulakları sağır,
Vicdanı kıt,
Duygu yoksunu ve sorumluluk bilinci olmayan sorumsuz,
Cahilden, özellikle de okumuş cahilden,
Aile mefhumu, sorumluluk şuur ve bilinci oluşmamış ve oturmamış ve de doyumsuz,
Velhasılı kelam insani tüm değerlerden haberdar ve yaşıyormuş gibi görünen ve davranan ancak tümünden bihaber olan insan müsveddelerinden biz korkuyoruz her ne kadar alimler-bilim adamları ve uzmanlar korku hakkında farklı şeyler söylemiş, farklı düşünceler ortaya atmış, farklı sözler sarf ederek korkunun yanlış veya zararlı olduğunu belirtmiş olsalar da…
Allah’ı bilen, emir ve yasaklarına uyan inançlı, inancını samimi çerçevede yaşayan ve yaşamaya çalışan insanlar,
Ar-namus-haya,
Şeref ve haysiyet,
Asalet ve kişiliğini düşünen ve muhafazaya çalışan,
Ailesi ve kendinden öte çevresini ve çevresinde bulunan değerli şahsiyetli insanların onur ve şerefine halel getirmekten imtina eden insanlar korkar, korkmalı da.
İşte bizde bu duygu ve düşünce ile korkuyoruz..
Kısa ve öz olarak ifade etmek gerekirse biz korkuyoruz!..
Korkmayanlar veya korkuyu ayıp ve yanlış bir şey sayıp kabul etmeyip biz korkmuyoruz diyenler var olsa da BİZ KORKUYORUZ!...
Değerlerimiz ile demoğratif yapımızın değiştirilerek veya değişerek asimile olup bozulmaktan BİZ KORKUYORUZ!... En azından biz korkuyoruz kimseler korkuyu ayıplayıp korkmasalar da…
 
AYETLER
*Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: “Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız.” Onların insanlardan olan dostları, “Ey Rabbimiz! Bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık” diyecekler. Allah da diyecek ki: “Allah’ın diledikleri (affettikleri) hariç, içinde ebedî kalmak üzere duracağınız yer ateştir.” Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.En’am:128
*İşte biz, kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. En’am: 129
*(O gün Allah, şöyle diyecektir:) “Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldattı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. En’am:130
*Bu (peygamberlerin gönderilmesi), Allah’ın, halkları habersizken ülkeleri haksız yere helâk etmeyeceği içindir. En’am:131
*Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. En’am:132
 
GÜZEL SÖZLER
*Bir yandan korkun bir yandan umudun varsa iki kanatlı olursun, tek kanatla uçulmaz zaten. Mevlana
*Cesaret zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Yavuz Sultan Selim
*Allah korkusu, açlık korkusu, ayıp korkusu, en son da vicdan korkusu bulunmayan yerde insan vardır; ama insanlık yoktur. Kazım Taşkent
İnanç, Eğitim ve Kültür seviyesi yüksek toplum ve ailelerde korkmamanın bir paye yani bir kimlik ve üstünlük olmadığı, korkmanın insani ve fıtri bir yaşam tarzı olduğu, yaradanından sevgiyle korkması, arından korkması kabul görmüş ve öyle davranılır. M. Dursun Aksoy
 
        TAŞ ETTİN
Mansur idim kırdın kolum kanadım
Huzurumu acı ile eş ettin
Cennetülden rana idi gül bağım
Talan edip tacı tahtı taş ettin
     Cennetül Kübra da menzil aradım
     Ama oldum cihan öte taradım
     Hal böyleyken hangi işe yaradım
     Doldu kıyılarım gözüm yaş ettin
Cennetül baki de huzura varıp
Yol bilmeze aşkın adresi sorup
Dergâhında gözü yaşlı yalvarıp
Seccademi kaburgama döş ettin
     Cennetül esmada duydum o sesi
     Muallâydı aldığı her nefesi
     Kevser ile dolu duran ilk tası
     Bir yudumluk dudağıma aş ettin
Cennetül meva da aradım yerim
Yapılana yalnız Yaradan kerim
İşte hal vaziyet bendeki durum
Durduk yerde derdigahı iş ettin..
Gülden TAŞ/Artvin
 
CAHİLLE SOHBETE BEN GİRMEM ASLA
Cahille sohbete ben girmem asla
Hiç kimseyi hakir gören değilim
Yolumu çizmişim ilim ihlasla
Huşusuz dergaha giren değilim
     Başımın tacıdır alimin sözü
     Onlarla aşarım dağ tepe düzü
     Peygamber sevdası gönlümün közü
     İblisin safında duran değilim
Hakka aşık olan kalır mı yaya
Şükürler ederim aldığım paya
Ceddimden hasıldır bendeki maya
Sabırla yoğruldum viran değilim
     Eyyübün şifalı suyundan içtim
     Gül kokusu sardı kendimden geçtim
     Kul hakkı yiyenin yanından kaçtım
     Onlara bir selam veren değilim
Aşkın deryasında yüzenler bilir
Ebedi gerçeği çözenler bilir
Benim bu sevdamı sezenler bilir
Dostları kapımdan süren değilim
     Derin acılara düşsem de bile
     Tevekkül ederek çekerim çile
     İnsanlık bilene bu canım köle
     Gönülleri üzen yoran değilim
İhsan NAZİK/Elazığ
 
BUNLAR GELMESİN
Ehli imandandır bizim hanemiz
Aldanıp şeytana uyan gelmesin
Verene şükrolsun, haddince yeriz
Tıka-basa yiyip, doyan gelmesin
     Diktatör düzende adalet olmaz
     Adil olan düzen zaten bozulmaz
     Fakire beş kuruş vermeyi bilmez
     Tomarla parayı sayan gelmesin
Laf ile tersine akıtır suyu
El-ayak öpmez mi yalaka huyu
Koltuğa yapışmış hep yıllar boyu
Huy edip devleti soyan gelmesin
     Aydınlık düzene bir kibrit yakmaz
     Hileden-hurdadan hiç mi hiç bıkmaz
     Elbet vicdanı yok Allahtan korkmaz
     Yetimin hakkını yiyen gelmesin
Aldığını öde, hesabı yığma
Borcuna sahip çık yok öyle yağma
Hilekâr düzenbaz anadan doğma
Fesadı fitneyi yayan gelmesi
     Hakk’ın nimeti çok tek tek sayılmaz
     Namert sofrasında karın doyulmaz
     Her duyulan başka yerde denilmez
     Bizden yalan gıybet duyan gelmesin
Mevla’ ya bağlıyız sırtımız pektir
Mazimiz tertemiz yüzümüz aktır
Dosdoğru yoldayız kaygımız yoktur
Ahvalimiz böyle, cayan gelmesin
Vedat YILMAZ/Elazığ
 
DÜNYA TİTRER ŞANINDAN
Anadolu Türk devleti
Bayrağı zirvede kale
Dünya da İslam milleti
Bizle gider istikbale
     Destansı bir geçmişteniz
     İnler tarih, yer gök deniz
     Dalları tutan kökteniz
     Bizimledir her merhale
Soy ağacı destan yazar
Aslı derinlere uzar
Haçlı birleşse ne yazar
Bizimledir her merhale
     Işık tutmuş ya Atamız
     Aynı soyuz aynı kanız
     Biz hep birlikte vatanız
     Bizimledir her merhale
Bayrak yaptık kanımızdan
Ayla yıldız canımızdan
Dünya titrer şanımızdan
Bizimledir her merhale
Tuncer SÖNMEZ/Tunceli-Pertek
 
                  NAAT
Anlatamaz na’tını, ne kelime ne hece.
Bin gündüze bedeldir senin doğduğun gece.
     Zatını Kur’an över, başka söze ne gerek.
     Selam eder Yüce Rab, selam eder her melek.
Şeref buldu dünyamız, sen dünyaya gelince.
Buz kaplamış yürekler eridi ince ince.
     Saadetin mührünü,  açtı gönüller şahı.
     Çöle cennet getirdi,  güllerin padişahı.
Bu ot bitmez vadiye, gül gerek sefa için.
Sevdalar can buldu, Muhammet Mustafa için.
    Yaratılmış ne varsa, onu nurundan tanır.
    Resulün ışığından karanlıklar utanır.
 Ayak bastığın yerde, kum tanesi olaydım.
Erişeydim vuslata, mutluluğu bulaydım.
     Ümmetin olabilmek vazgeçilmez murattır
     Yoluna yüz sürmek en büyük saltanattır.
Gönlünün sarayında herkese bir yer vardı.
O saraya girenler hayatını kurtardı.
     İftiracı müşrikler diyar diyar gezdiler.
     Kendi yalanlarından,  kendileri bezdiler.
Ebuleheb elleri, elbette kuruyacak.
Ebucehl’in  şerrinden, Rabbimiz koruyacak.
     Rüyamda bir görseydim, nuruna dayanmazdım.
     Tutardım ellerinden, bir daha uyanmazdım.
Ravzana vardığımda, haberini versinler.
Ümmetinden günahkâr,  Nejat geldi desinler
NEJAT YILMAZ-ELAZIĞ
 
            Qəzəllər
O gün,ey dilbərim,hüsnü cəmalından ki,söz düşdü,
Çıxıb sinəmdən ahim atəşindən ərşə köz düşdü.
Nə,oldu qismətim bir yol,vüsala eyləyim hicrət,
Nə,bir yol xoşqədəmlərdən fərağ mülkumdə iz düşdü.
Bəyənmib sinəmin dağlarını ənqa könül uçdu,
O zülfü zirvə zənn etdi,ilişdi,bəndə tez düşdü.
Məni şərh etmir el,hamı yəqin asanə bağlanmış,
Deyən Qeys əhvalatından mənim qissəm qəliz düşdü.
    X                           X                              X
    Zülfi-şahmarın görüb gülzar ara,vəhm eyləyib,
    Könlüm aram etməyir,ey şux,o andan lərzdir.
    Rəsmdir aşiq dözə hicranə,çün,eşq artırar,
    Yoxsa vəsl üçün aradə bir nəfəslik mərzdir.
    Nola eşq izharı iqrar ilə müşküldür sana,
    Bir zəbandır,Bizəban,şe`rində hər söz ərzdir
      X                X                 X
Xəyalı,aşiqə gər,rəsm zülfi-qarə çəkir,
Salıb bəlayə o,bimarı könlü,darə çəkir.
Çəkilməyir-çəkinib qəmzədən,alır qələmə,
Düşünməyir ki,qəzəb qaşı zülfüqarə çəkir.
Alıb əyağı,üzüb yerdən əl,verib badə,
Qurub cahanı bu biçarə dağıdarə çəkir.
Gərəkdi sormaq özündən,ləbin şəfa sirrin,
Qonub şikəst arı,güldən nə cür ki,çarə çəkir.
Verir təravəti rəssamı üzdə vəsfi üçün,
Bu,xalü xətt keçilməz,deyib,işarə çəkir.
Salar onu düşünüb dilrübalərin dilinə,
Bu şe`ri,gizli tutur Bizəban,kənarə çəkir.
İlgar Bizeban/Azarbaycan
 
Dostlarım- Şair ve yazar(Edebi çevrece) ağabey- kardeş ve arkadaşlarım- yakınlarım tarafından şahsıma gönderilecek veya elden teslim etmeleri gereken her türlü koli veya paketi, kitap veya davetiyeleri bundan böyle; 
PİAR FOTOĞRAFÇILIK OFİSİ
Bosnahersek Bulvarı PTT Meydanı karşısı Cihangir İş Merkezi 2. Noterin üstü Kat-3/11 Elazığ adresine göndermelerini veya teslim etmelerini önemle rica ederim. TLF: 0505 776 8435
 
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@