12.08.2020, 13:49 616

BİZİM KARAKOÇAN’DA-9-

Hayatta en çok sevdiğimiz husus ve görüşlerden biri olup ifade edilmesi gereken kavram ‘’Ben’’ değil, ‘’Biz’’ olmalı, biz diye düşünülmeli ve biz diye ifade edilmeli. Çünkü Ben; benliği, enaniyeti, günümüz anlamıyla Ego ‘yu çağrıştırdığı için Ben değil Biz demeli ve diyebilmeliyiz.

Var olup yaşamınızı sürdürdüğünüz yer ve mekan sadece ve sadece sizin olmadığı gibi başkalarının da değildir. O nedenle; yer ve mekanlar ile benzeri yerler için benim deme gibi bir lüksünüzün olmadığı, biz deme gibi bir mecburiyetinizin olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle bizde varlık membaımızı sadece bizim olduğunu düşünmüyor, bizimle beraber en az bizim kadar o yerleri seven ve benimseyenlerin olduğunu düşündük ve varlık membaımız için çoğul anlamında herkes adına Bizim Karakoçan ifadesini kullandık.

Çok önceleri bir yazı dizisi olarak ele alıp Bizim Karakoçan’da dediğimiz konumuzun bugünkü konuğu; Karakoçan’ı Anlatmak başlıklı yazısıyla ilçemizi bizim kadar sevdiğine ve önemseyip sahiplendiğine inandığımız, fahri hemşerisi olarak kabul ettiğimiz Elazığ-Ağın ilçesi Konak Köyü’nün yetiştirdiği edebi şahsiyetlerden Eğitimci-Şair ve Yazar Bedrettin Keleştimur Bey’dir.

İşte siz değerli okurlarım işte Karakoçan’ı Anlatmak başlığıyla varlık menbaımız Karakoçan’ı kendilerince anlatan edebi şahsiyetlerden, değerimiz Bedrettin Keleştimur Bey.

KARAKOÇAN’I ANLATMAK…
Masamın üzerinde ‘Eski Yazı bir Mektup’ Mektubun tarihi, 30 Mart 1977 tarihi…

Mektup, rahmetli büyüğümüz (babaannemiz Mükerreme Keleştimur)’dan, İmam Efendi’

nin Kızı Nuriye Hanım’a yazılmış. Mektubu bizlere, Nuriye Hanım’ın evladı merhum Av. Bahaddin Danış Beyefendi verdiler.

Bu mektupla nerelere gelmek istiyorum…

Rahmetli Babaannem, Harput’ta medfun İmam Efendi(Hafız Osman Bedrettin) den ders

almışlar. İmam Efendi Ağın ve yöresini tenvir(aydınlatma)etme için Büyük Dedemizin Ağın-Saraycık-Konak Köyüne gelirler.. Tarihi Konaklarda misafir edilirler.. O konaklar, o dönemlerin irfan ocakları özelliğini taşırlar.. O dönemlerde, aile bağları, dostluklar, yârenlikler çok güçlüdür.. Sevgili Babam Devlet Memuru olarak 1959-1965 tarihlerinde Palu’da ikamet ettikleri tarihlerde; ilim ve irfan dostlukları devam edecektir.. Palu-Bahçelerde çocukluk hatıralarımız.. İmam Efendinin muhterem kızları Nuriye Hanım Karakoçan Beylerinden Abdurrahman Danış Bey’in eşleridir. Çocukluk yıllarımızda, Babaannemizle birlikte Karakoçan’a gidiş-gelişlerimiz olmuştur.

Nesilden nesile devam eden dostluklar.. Karakoçan’ın hemen doğusunda yer alan Kuruca geçidi, 2372 metre yüksekliğinde olup Elazığ yolu istikametinde. Kuruca Tepesi’ni geçtiğinizde önünüzde; ‘vadileriyle birlikte ’ genelde düz bir ovaya doğru inişe geçiyorsunuz. 2372 metre gibi yüksek bir rakımdan; 1092 metre gibi bir rakıma iniyorsunuz.. Aradaki fark ne kadar; takriben, 1280 metre bir iniş.. Bazen önünüzde bir, ‘sis denizi uzanıyor’ Müthiş bir hava değişimi.. Göz alabildiğine verimli topraklar.. Ve özellikle bu yolları gece geçiyorsanız; ‘sağınızda solunuzda ışıklar…’ yerleşim yerleri…

Elazığ İlimizin en az göç veren yöresidir; “Karakoçan-Kovancılar ve Palu İlçemiz…”
Karakoçan- Kovancılar arası, 35 km. Kovancılar- Palu arası, 8 km. Kovancılar’ ın nüfusu,

38 bin 774, Karakoçan’ın nüfusu; yaz ayları hariç 28 bin 702, Palu’nun nüfusu; 23 bin 834’tür. Üç ilçemizin toplam nüfusu, 91 bin 310. Karakoçan, 86 köy, Başyurt ve Çan olmak üzere iki nahiye ve 7 mahalleden oluşuyor. Kovancılar, 77 köy ve 14 mahalleden oluşuyor..Palu İlçemiz, 36 köy ve 10 mahalleden oluşuyor…Üç ilçemizin toplam köy Sayısı, 200 köy ve 31 mahalle.. Elazığ’ın il nüfusu, 2018 yılına göre 595 bin 638’dir. Elazığ ilinin yüzölçümü, 9.313 km2. Elazığ ilinde km2’ye, 64 insan düşüyor.. Bu yöreleri gezmenizi, görmenizi, özellikle de tarihi hatıralara; yüreğinizle dokunmanızı isterim…

Harput denilince hafızalara; “Anadolu’nun Başbuğ’u Belek Gazi gelecektir.” Tarihçiler Belek Gazi’yi, Selahaddin-i Eyyubi, Kılıç Arslan’ la aynı minvalde tutarlar. İşte Belek Gazi’nin gönül yarenleri; “Okçu Yusufların, Çaka Beylerin, Hamza ve Bahadır Gazilerin bizlere bıraktıkları güzel Yurt!” Tarihle bütünleşen o güzel insanların evlatları Karakoçan İlçemizin ruhaniyetine o kadar sinmiştir ki manevi bir ihtişamı yaşarsınız…

Günümüzde Karakoçan İlçemizi biraz daha yakından tanımak isterseniz; Elâzığ’ın 104 km Kuzey Doğu’sunda, yer alan Karakoçan İlçemiz Cumhuriyet Döneminde kurulan ‘yeşilin bütün tonlarının göz alıcı kartpostal güzelliğinde ’ iç turizme açık davetiye çıkaran bir İlçemiz… Karakoçan İlçemiz, Cumhuriyet Döneminin 13. yılında 1936 yılında, Türkiye’deki yeni idari düzenlemelerle; Kığı’nın Çan Nahiyesi ile Palu’nun Ohu Nahiyelerinin birleştirilerek, Karakoçan adı altında, Elâzığ’a bağlanıyor.. Karakoçan’ın ilk yerleşim yeri, ‘Karakoçan (Karkoçan)Köyü’ seçiliyor.. Sonra, bu yer Ohu Nahiyesi iken Tepe Köyü İlçe Merkezi olarak değiştiriliyor…13. yy Anadolu’nun “Aydınlanma Çağıdır!” Bu çağın en önemli siması, Hz. Mevlana’dır…1200’lü yıllarda, bugünkü Afganistan’ın Belh şehrinden bir aşk fırtınası kopar. Sanki deryalar yürür. İlim ve Hikmet abidesi Sultan Bahaettin Veled ve aile evradı ile birlikte aylar süren bir kutlu yolculuktur bu.. O yolculukta Anadolu iklimini derinden etkileyen Hz. Mevlana`da vardır.

Bahaeddin Veled ve henüz çocuk yaştaki Hz. Mevlana ilk durak olarak bugünkü Elâzığ- Karakoçan İlçesi Okçular Beldesidir. Kaynaklar Hz. Mevlana`nın Okçular Beldesinde 3-5 yıl arasında
ikamet ettiğini yazar. O yıllar burası Selçuklu diyarıdır ve hakimi Alaaddin Keykübat’tır. Bahaeddin Veled ve evladı Hz. Mevlana`nın şüphesiz ki, Elazığ iklimine derin tesirleri olmuştur. Bugün Harput denilince ilk akıllara gelen; Ulemadır, Ümeradır, bilim ve tefekkür merkezi olarak sürekli cazibesini korumasıdır. Bu coğrafyanın manevi iklimi bir büyük ihtişamı gözlerinizin önüne getirecektir. "Bağdat Kapısın Açtı" türküsüyle aynı duyguları birlikte terennüm ettiğimiz "Genç Osman" Elazığ`ın Ağın İlçesinde makamı vardır. Ahi Evran’ın bıraktığı `Ahilik` tahtının bir ayağı, Harput`ta; Ahi Musa Evran ile bilinir. Mevlana Halid-i Bağdadi Hz. nin bir büyük talebesi asrın velisi, Piri Şeyh Ali Sepdi Hz. nin makamı Elazığ`ın Palu ilçesindedir. Onun talebesi 8. Kutup Samini Hz. nin makamı Palu’da dır. Nakşilik silsilesinin o halkasının büyük Uleması ve Velisi halk arasında İmam Efendi olarak bilinen Hafız Osman Bedrettin Hz. nin makamı Harput`tadır. Elazığ-Harput öyle deryalardan beslenmiştir ki, O deryaların bir kolu `da Kafkaslara; Dağıstanlı Hoca`ya uzanır. Daha isimlerini sayamadığımız büyük velilerin, gazilerin, alp ve erenlerin mekanıdır bu coğrafya!. Sürekli o velilerin nefesiyle yıkanmış, hayat bulmuştur. Hala o feyzin adımlarında yürüyen bir nesil var.

İşte, bu güzel insanların ikliminde Hz. Mevlana`yı da gören ve yaşayan ve halen bahsini ettiğimiz Okçular Beldesinde Hz. Mevlana`nın akrabalarının da bulunduğu bu güzel Vatan Coğrafyamız için kaleme aldığım bir şiiri sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyayı güzel görür, güzel düşünür ve yorumlarsanız hayat ta güzelleşir, şüphesiz ki!
MESNEVİ’DEN OKUR, NEYDEN ÇALARIZ!
“Taht şehri, baht şehri, gönül şehrine
Akan nehir içinde Karakoçan! ..
Gökte yıldız, ışık seli mihrine,
O mihre sancaktır, kucak açan! ..
Bu yurtta, Mevlana sorula dursun! ..
Yüreğini verir, Anadolu’ya
Ki, coğrafya şefkat, vatan soluya
Moğol, Haçlı gibi kopan doluya
Neyden ses verir; kandan yoğrula dursun! .
Sultan Bahaeddin Veled atası
Okçularsa, canlara can katası
Yurt olur gönüllere han kıtası
Üç yıl mahreminde aşkla gıdası
Çilesi dertlere sarıla dursun! ..
Mevlana’dır, vatanın aşk tapusu
Şems ile açılır gönül kapısı
Anadolu insanının yapısı
Özünde pişmeye varıla dursun! .

Bu yürek, kin ile dayanmaz zora! ..
İfrat, tefrika, şirk silinmez kara
Şiddet kirdir, pastır, kapanmaz yara! ..
Yaramız, acımız savrula dursun! ..
Mesneviden okur, neyden çalarız
Aşk ile mey ile Hây’dan dolarız! ..
Can çıkar huydan, bedenden solarız! ..
Gül yağı çıramız yakıla dursun,
Ecel şerbetimiz içile dursun… “

Mevlana Yürekli İlçemiz Karakoçan, tarihin her döneminde önemli şahsiyetler yetiştirecektir. İşte tarihte iz bırakan şahsiyetlerden birisi de, Av. Hüseyin Avni Ulaş’ tır. Bu şahsiyet Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Erzurum Şubesinin kurulmasında önemli roller üstlenecekler. 1. TBMM’ne Erzurum Milletvekili sıfatı ile katılmışlar.. Günümüzde de, Karakoçan İlçemiz, aynı güzellikte/erdemli şahsiyetleri kendi bağrından çıkaran, Stratejik öneme sahip olan bir ilçemizdir. Bu İlçemizin,‘tarihi değerleri..’ gelecek nesillere çok iyi anlatılmalıdır. Özellikle de, “Hz. Mevlana” 17 Aralık Tarihinde Uluslar arası organizasyonlarla bu ilçede anılmalıdır!

Tarihe karşı, ecdada karşı, geleceğe karşı sorumluluklarımız olduğunu bilelim. Günümüzde, “İletişim Teknolojilerini ne kadar kullanabiliyoruz!” Karakoçan’ın yetiştirdiği şairlerden M. Faik Güngör ne diyorlar;

“Yüzevler’ de Battal gören gözümdür

Deveci’ de tüten ocak özümdür

Pir Cemal Abdal dışa taşan sözümdür

İyiye güzele yar Karakoçan”.

Şair Fadıl Karlıdağ ise bir şiirinde;

“Ohu derler buraya, bir güzel mekân

Bir güzel çaydır akan

Türküleriyle, manileriyle

Geleneğiyle, göreneğiyle

Barajıyla, kanalıyla

Dört bir yana yayılmış köküyle dalıyla

Köklü bir çınar yürek yakan”

Şiiri, Sanatı, Edebiyatı, Musikiyi yıllar öncesinde Karakoçan’a sevdiren bir kahraman insan;
M. Dursun Aksoy..Onun gayretleriyle 7 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleşen ‘Karakoçan 1. Golan Kaplıcası Şiir Şöleni’ aradan 16 yıl geçmesine rağmen hala bütün canlılığıyla, diriliğiyle hafızalarda..

Şiirin, Sanatın, Edebiyatın, Musikinin birleştirici ruhunu bu İlçemize niye taşımayız! Tarihi değerleri ve hatıralarıyla niye buluşmuyoruz? Anlamış değilim…Karakoçan İlçemizin bir farklı zenginliği nedir?

31 Ekim 1963’lerde Almanya ile Türkiye arasında imzalanan, “Türk İşgücü Anlaşması” Bu tarihten itibaren Anadolu’nun birçok yöresinden Avrupa’ya çalışmak için giden;“Gurbetçilerimiz..” O gurbet hikâyesinin içerisinde, ‘Karakoçan İlçemizde’ yer alacaktır. O gidiş, Türkiye genelinde; 1973’ ler de, 865 binlere ulaşacaktır.. Elâzığ’dan, Karakoçan’dan; İstanbul’a, Sirkeci garına giden gurbetçiler buradan Almanya’nın yolunu tutuyorlardı. Bir nesil, derken iki nesil, üç nesil geldi geçti. Gün gelecek Karakoçan İlçemize de, ‘emeğin dönüşü’ olmuştur. Bu dönüşüm, Karakoçan ekonomisinin gelişmesin

de önemli katma değer sağlayacaktır. Karakoçan, su varlığı/zenginliği ile de coğrafyamızın bir cazibe
merkezi durumundadır. Özlüce, Pembelik, Seyrantepe, Tatar ve Kalecik Barajları ilçede büyük bir su havzası meydana getirmektedir..

İlçenin mevcut akarsularına baktığımızda; Kalecik Deresi, Kuşçu ve Ohu Çayı ile Peri Suyu

yeşil dokuyu gök mavisi ile bir bakıma buluşturur. Yeşilin bütün renkleri ile raks eden coğrafyamın harikalar yöresi. Peri Çayı üzerindeki Golan Kaplıcaları muhteşem bir dekora sahip. Sahip olduğumuz değerleri ne kadar biliyoruz? O değerlere ne kadar yakınız? Veya ne kadar iç içeyiz!

Silinmez yaram, acım var

Ne kışım, ne yazım var

Ben Yesevi Dergâhından el almış,

Horasan Erenlerinden,

Pir Sultan Abdal’ım.

Ben şefkatin adı, Anadolu’yum

Ben bir koca çınar

Ebedi Devlet yurduyum.

Her âlim bir kaledir; Arz’ı, duası taşır...

Sözün burasında bir önemli çağrımızı yinelemek isterim. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyet Başkanlığı dönemindedir, Cemiyet Başkanı olarak da, tarihi çağrımız olacaktır. 01.Haziran 2005 tarihli O çağrımızda; Mevlana Yüreği. Günümüzden 14 yıl önceki çağrımızda cemiyet olarak ne diyoruz; “Vefatlarının üzerinden 732 yıl geçmesine rağmen 21. asırda eserleri; Türkiye’de, İslâm dünyasında ve birçok dillere çevrilerek asrımızda da en fazla okunan ve üzerinde sayısız eserler yazılmış ve rivayetler aktarılmış olduğunu biliyoruz.

Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı olarak, bugün yine Elâzığ kamu vicdanında güzel yankılar uyandıracağına inandığımız tekliflerimizi yineliyor ve diyoruz ki öncelikle Mevlana’nın ailesi ile birlikte üç yıl ikâmet ettiği vatan coğrafyasının bu nadide beldesine, Mevlâna isminin verilmesi,

Manevi güzelliklerinin hatırası olarak, Mevlâna makamının yapılması ve Fırat Üniversitesi tarafından Mevlana’nın ailesi ile birlikte Belh Şehrinden başlayan yolculuğunun manevi hatıralarını günümüze yansıtacak bir Bilgi Şöleni ile Okçu Yusuf anısına okçuluk turnuvasının gerçekleştirilmesini talep ediyoruz.

Mevlâna ne diyor; “Sevgiden tatlıdır safileşir/ Sevgiden bakırlar altın kesilir/ Dertler sevgiyle derman olur / Ölüler sevgiyle dirilir/Şah bile sevgiye kuldur, köledir.” Böyle bir sevgi şöleni ile Anadolu’yu aydınlatan bir ulu kişiyi Elâzığ’ın Karakoçan İlçesi’nde, gençlik hatıralarının geçtiği diyârlarda anmak istiyoruz.

2020 Yılına girerken karşılaşıp büyük acılar yaşadığımız deprem afeti ve sonrasında ise dünyaya yayılmış olup dolayısıyla ülkemizi, ilimizi ve özellikle de yurt dışında insanı bol olan Karakoçan ilçemizde de yaygınlaşan Corona illetine rağmen o tarihi çağrımızı burada tekrar hafızalara
taşımak istedim efendim. Selam ve Muhabbetle…

Evet; tarihi ve kültürü derin, bizim zaman zaman dile getirdiğimiz gibi misafir konuğumuzun da ifade ettiği üzere çok değerli şahsiyetlerin (Mevlana Hz., Okçu Yusuf, P. C. Abdal, Sefkar ve Garip Baba kardeşler, Necip (Ağa) Erdem, H. Avni Ulaş, M. Nuri Okçuoğlu, 1. Mec.kürsüsü bulunan Mahmut Penah Sığınak ve daha nicesinin) var olup yetiştiği ilçemiz hakkında duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşan vatan ve millet sevdalısı, yazı ve şiirlerinden büyük haz duyduğumuz, Ağın-Konak köyünün yetiştirdiği edebi şahsiyetlerden Eğitimci, Şair ve Yazar Bedrettin Keleştimur Bey’e sonsuz teşekkürlerimizi sunar, ilçemizin gelişmesinde katkısı olanları kalbi duygularla tebrik eder, ilçeyi karalayacak bir takım olumsuzluklar tertip ederek oyun oynayanları Allah’a havale ettiğimizi belirtir, selam sevgi ve dua ile kalın diyoruz.

GÜZEL SÖZLER

*Dünyayı güzel görür, güzel düşünür ve yorumlarsanız hayat da güzelleşir, şüphesiz ki!
*Harput denilince hafızalara; “Anadolu’nun Başbuğ’u Belek Gazi gelecektir.” Tarihçiler Belek Gazi’yi, Selahaddin-i Eyyubi, Kılıç Arslan’ la aynı minvalde tutarlar. İşte Belek Gazi’nin gönül yarenleri; “Okçu Yusufların, Çaka Beylerin, Hamza ve Bahadır Gazilerin bizlere bıraktıkları güzel Yurt!” Tarihle bütünleşen o güzel insanların evlatları Karakoçan İlçemizin ruhaniyetine o kadar sinmiştir ki manevi bir ihtişamı yaşarsınız. Bedrettin Keleştimur

*Her gülen yüzü mutlu sanma. O gülen yüzün ardında yangın yerine dönmüş ne yürekler var. Sedat Günay

*Zaman içerisinde söyler dururuz; hayatın bir mektep, yani bir okul olduğunu ve sonra ilave ederek bu okulun bir kitabının, bir defterinin, bir kaleminin ve de yaptığınız bir yanlış işlemi silecek bir silgisinin olmadığı bir okul olduğunu. M. Dursun Aksoy

Yorumlar (10)
Bedrettin kelestimur 1 yıl önce
Dursun Aksoy ismiyle ilk hafızalara Karakocan Ildeniz gelir Dursun Kardeşimiz doğduğu, yetiştiği ata yurdunu Bir Niyazi Yıldırım gibi, bir Fethi Gemuhluoğlu gibi aşkla sevmiş, kalemiyle, kelamiyla, gönül bahçesinde bu aziz bildiği yurduna hizmet erbabı olmuştur, Karakocan İlçemizin bilinmesinde, tanınmasında, gelecek nesillere taşınmasında bir kahraman bilge kişidir. Her ilçemizin, her şehrimizin böyle vefalı gönül ehli bahadırlara ihtiyacı var selam ve dua ile
B. ATLI 1 yıl önce
Yüreğinize ve kaleminize sağlık üstad. Umarım İlimizde Karakoçan hakkında bir farkındalık oluşturur. Selam be dua ile
Habip YAŞAR 1 yıl önce
Bedrettin beyin detaylı ve önemli izahatı ve sizlerinde(Dursun bey) gayret ve emeğinize teşekkür ederim.Yureginize,kaleminize sağlık.
Günerkan Aydoğmuş 1 yıl önce
Sevgili Dursun kardeşim,bu haftaki yazını zevkle okudum. Karakoçan'ı tanımayanların bu yazıyı okumalarını salık veririm! Tebrik ediyorum.
Fadıl Karlıdağ 1 yıl önce
İlçemizin güzelliklerini dile getiren bu güzel yazılar için değerli kalemlere sayın M.Dursun Aksoy ve sayın Bedrettin Keleştimur beylere teşekkür ediyorum bir Karakoçanlı olarak. Kaleminize ve yüreğinize sağlık...
Abdurrahman Erdem 1 yıl önce
Mevlana nın Anadolu da ilk olarak Karakoçan da konakladığını ilk kez öğrenmiş oldum. Bilgilendirici bir yazı. Teşekkürler.
Vahdettin Batmaz 1 yıl önce
İnsan özelliklerini ve güzelliklerini bünyesinde taşıyan ve yine insanlar için uygulamalarıyla sergileyen, sn. Mehmet Dursun Aksay can yeğenim.
Yıllardır bu anlatılanların hayat bulması ve hakkı olan Karakoçan ilçe de fiilata dönüşmesini ve hayat bulmasını çok istiyen, 6 yıl bir zaman diliminde sürekli Karakoçana İlçe Haber Gazetesinde,çeşitli yerel dergilerde dile getirmiştim. Bunun en yakın tanığıda; Bu hususta yıllardır yine bu konular ve değer yargılarımız üzerinde araştırmalar yapan ve uygulamaları için büyük mücadale veren biri olarak çok iyi bilen siniz.
Ancak acı bir gerçek var ki; tüm bu önemli olan, yazınız içeriğinde emek vererek yer verdiğiniz, insan oğlunun olmazsa olmazı olan kültür sanat, Tarihimiz, Tarihimizdeki yerimiz ve değerlerimiz, bunların gelecek nesillere bıraktığı eserler, ne yazık ki, okuma ve araştırma yoksunu bir toplum olmamız sonucunda, bu gün bunları dile getirip, kişi bilgi ve geleceğine katkı sunan bu hususlar değer görüp, çok değerli ve hiç bir maddi güçle alınamayacak bu hazinelere sahip çok olmuyor.
Sizi ve çok değerli misafirinizi candan kutluyor ve teşekkür ederim. Dedim ya, okumayan ve araştırma yan, halen o orta çağ zihniyetini ve yaşam biçimini yaşayıp yaşatma iç güdüsü taşıyanlar tarafından yönetilip yönlendirildiğimiz sürece, acı ama gerçek olan bu olumsuzlukları yaşamaya devam ederiz.
Yüreğinden öpüyorum. Yıkmak ve usanmak yok, yazmaya ve araştırmaya devam.Selam ve sevgiler
Emin KÜÇÜK 1 yıl önce
Karakoçan sevdalısı Dursun Bey ,İlçemizi güzel ve sade bir dille ifade ettiğiniz için size ve Bedrettin Beye teşekkür ederim.Kaleminize sağlık.Şiir akşamları isteğinize destek verdiğimi bildiririm.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 16 Eylül 2021
İmsak 04:34
Güneş 05:58
Öğle 12:23
İkindi 15:54
Akşam 18:39
Yatsı 19:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@