17.03.2021, 13:02 376

ÇANAKKALE DERKEN;

Her toplumun, toplumun oluşturduğu her milletin kendine özgü değer ve değerleri vardır. Biz Türk Milleti’nin de kendine özgü bir değil birden fazla değeri ve değerleri bulunmakta yaşanan destanlar gibi. Bunlardan biri varlığımızı hür ve bağımsız kılan, haşre dek hür yaşayışımızı sağlayan Çanakkale Destanı’dır.

Çanakkale Derken;

Milli ve manevi değerlerden yoksun ve şuursuz kişi ve kişilerce ülkemizde ki şehirlerden, 81 ilden biri olarak adlandırılan sadece bir şehir ismi olarak gelir akıllarına.

Bu kişilerce öyle bilinip değerlendirilse veya değerlendirilmeye çalışılıp telaffuz edilse de,

Çanakkale derken;

Akla il gelen,

Milli ve manevi değerlerine bağlı ve değerlere değer katan kişi ve kişilerce akla ilk gelen bir şehir ismi olmaktan çok öte bir Destan,

Değerlerine bağlı olup değerini her geçen gün katmerleştiren bir milletin, asırlardır bir arada kardeşçe yaşamış ve halen daha oluşturulan tüm girdaplara rağmen kardeşçe bir arada yaşamaya devam eden aziz bir milletin, Aziz Türk Milleti’ nin oluşturduğu Destan gelir akla.

Çanakkale derken;

Vatan,

Namus, ar, şan, şeref diye bilinen vatan sevgisi,

Varlığı ve muhafazası için ölüm, tereddütsüz şehadet gelir akla…

Vatanın, yani ülkenin muhafazası için ölümü göze almış kahramanlar, merhum M. Akif Ersoy’un şiirinde ifade buyurduğu Bedrin Aslanları, cengaverlerin bir arada olduğu ve yapılan mücadelede kimsenin kimseyi göremediği ve tanımadığı mahşer, Mahşer Yeri,

Mutlu ölüm, ecdat tarafından emanet bırakılan candan öte aziz bilinen vatanı, yedi düvel dediğimiz düşmanlardan kurtarmak adına verilen mücadelede yaşanan mutlu ölüm ve bu ölüme koşan Asımın nesli,

Peygamberlerin, sahabelerin ve cümle erenlerin var olup himmet buyurdukları yer,

Mahşer anı ve muzafferiyat sonrası kainatı yoktan var kılan Cenabı Zülcelal Hazretleri’nin nuri cemalinin görüldüğü yer gelir akla…

Efe’nin Zeybeği, Dadaş’ın Barı, Gakgoş’un Halay ve Çayda Çırası,

Kaldırılması mümkün olmayan top ve Cenabı Allah’ın izni ve inayeti ile O topu kaldıran ve zafer sonrası kendisine tevdi edilen maaşı tıpkı merhum M. A. Ersoy gibi kabul etmeyen merhum Koca Yusuf,

Mücadelenin başarıya ulaşması için mermi ve benzeri malzemeleri taşıyan Analar- Bacılar- ninelerin yanında devletin ve milletin zevaline çalışan ve isyan eden asiler ile başkaldıran hainler gelir akla…

Vatan toprağına helal edilen kanlar ve bu kanları taşıyan şehadete ermiş ve gazi olmuşların bedenleri,

Tüm unsurlarıyla asırlardır bir bütün olarak bir arada yaşamış ve yaşamakta olan Aziz Türk Milleti’nin haşre kadar hür yaşayışı gelir akla…

Hedefiniz ileri diyen başkomutan, büyük devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gelir akla…

Kısa ve öz olarak ifade edecek olursak Çanakkale derken;

Yapılan mücadele sonrası elde edilen muzafferiyatla yazılan, şehit kanıyla yazılan Destan gelir akla, ilk akla gelen Destan, üzerine ağıtlar yakılmış türküler söylenmiş, gönül pınarlarından şiirler dile gelmiş, yazılar yazılmış, çok anlamlı sözler söylenmiş Destan, Çanakkale Destanı gelir akla…

Çanakkale’de verilen mücadele sonrası elde edilen zafer bir andın gereğidir. Bugün toplumu ve toplumun gelecek vadeden gençlerin şuursuz yaşaması adına kaldırılmak istenen ANDIMIZ’ ın gereğidir.

Destan şehri Çanakkale, Çanakkale, bir destanın, aziz milletin elde ettiği şanlı bir zaferin destan şehridir. Çanakkale zaferi ve benzeri zaferlerde şehadete ermiş tüm şehitlerimizin şehadetine nail olmamız dileğiyle ahirete irtihal etmiş gazilerimiz ve yakınlarına rahmet, hayatta olan gazi ve ailelerine sabırlar diliyor Allah onlardan razi olsun diyoruz. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ diyebilen ve diyebilenlere...

NOT: Geçen hafta ki sayfamızda Bir Konuk Bir Konu köşemizde yayınladığımız Şehir Ruhu Oluşturmak başlıklı yazının müellifi olan Veysi Şekercileroğlu Bey kardeşimizin ismi nasıl olmuşsa gazetede yazılmamış. Sayfa düzenlemesinden doğan bir yanlış nedeniyle ismi internette geçen ancak gazetede geçmeyen kardeşimize olan özür borcumuzu belirtmek isteriz bir erdem gereği…

AYETLER

*İnkâra sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar; çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Enfal:59

*Allah’ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz, ama Allah’ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere, onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı, zerrece haksızlığa uğratılmadan size tastamam ödenecektir. Enfal:60

*Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah’a güven; O her şeyi işitendir ve bilendir. Enfal:61

*Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter; yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O’dur. Enfal: 62

*Müminlerin gönüllerini birleştiren de O’ dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın onların gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Enfal:63

GÜZEL SÖZLER

*“Medeniyet dediğin açmaksa bedeninin her yerini… Desene hayvanlar senden daha medeni”

*“Şarka bakmaz, garbi bilmez, edepten yok payesi bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi”

*“Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili; git önce edep, hayâ öğren”

*“Zannetme ki ecdadın asırlarca uyudu, nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu!”

Mehmet Akif Ersoy

ÜÇ AYLARIN İNCİSİ

Rabbim üç aylara, ayca nur vermiş

Işığın raksı için Alem’ e billur vermiş

Gönlü billur, kılıcı nur, gözü kan

Türk’ü İslam Bahçesi’ne sur vermiş!..

Gün batmış,gece gitmez;bahtım kara neyleyim?

Bir değil üç ay için: nice eyvah eyleyim!..

Yarrabbi; üç ayları, rahmetinle nurlandır:

Bir yeşil rüya gibi, sana destan söyleyim!..

Yarabbi; Kur’an’ın nuruyla yıka

Turan’ın bir karış toprağını da!..

Bir nurdan sevinçle al canımızı

Ve yükselt rüzgarın bayrağını da!..

A.Tevfik Ozan/Elazığ-Harput

ÇANAKKALE DESTANI

Ben Yozgatlı Hasan.. Bir minik kuzu..

Girince böğrüne bir ince sızı,

Anam, al kınayı yaktı başıma,

Şehadet suyunu döktü başıma.

Bir beyaz buluta bindirdi beni,

Çanakkale için indirdi beni.

Geride bin parça yürek bıraktım,

Anamın sözünü göğsüme taktım:

“Vatan kurtulmadan ölünmez oğul,

Sen ölürsen vatan bölünmez oğul!”

Ağrı’dan, Bitlis’ten, Van’dan gelenim,

Akın akın dört bir yandan gelenim.

Adıyaman, Urfa, Samsun neresi?

Çanakkale dersen, aha şurası…

Gelmemek olmazdı benim bildiğim,

Düğün davetiydi koşup geldiğim.

Efeler zeybekte, dadaş bardadır;

Çayda çıra, horon, halay burdadır.

Sağdıca bayrakla kanımı verdim,

Damada armağan canımı verdim.

Seyit Onbaşı’yım sırtım demirden,

Üç yüzlük mermiyi alırım yerden,

Ya Allah, diyerek şaha kalkarım;

Topların sevinci kalmasın yarım.

Mermiyle beraber ben de giderim,

Vatana borcumu böyle öderim.

Zemzemle yıkanır bu koca deniz,

Gülistana döner Çanakkale’miz.

Adımıza destan dizsin ozanlar,

Unutmasın bizi tarih yazanlar.

Anzak askeriyim, olmaz olaydım;

Boğazlar önüne gelmez olaydım.

Çıplak gözle görülmeyen ordular,

Kale gibi karşımızda durdular.

Kellesi koltukta vuruşan vardı,

Eyvah! Çanakkale dünya kadardı.

Cengâverin adı Gazanfer olmuş,

Mehmetçik ezelden Muzaffer olmuş.

Cihanda bir yiğit gördüm yine de,

Mutlu bir ölüyüm Çanakkale’de.

‘Asımın nesli’ yim altın yeleli,

Zulme baş eğmedim arşa geleli.

Çanakkale, savaş değil mahşerdi;

Şehitlerin vuruştuğu bir yerdi.

“Bedr’in aslanları” yalın kılıçtı,

Barbaros, ufukta delikler açtı.

Ulubatlı Hasan ok atıyordu,

Rabbim bize zafer yaratıyordu.

Şükrün doruğunda cümle erenler,

Yüce Rabbin cemalini görenler…

Dedem Korkut geldi soy soylamaya,

Ebedi yurdumda boy boylamaya:

“Ergenekon denen bir ulu yerden,

Geldim ki ordumuz gelir seferden.

Malazgirt’te Alparslan’ı görendim,

Söğüt’te postumu yere serendim.

Yıldırım’da ümidimi bulmuştum,

Fatih’le çağları süsledi muştum.

Çanakkale tacı oldu tarihin,

Birlik olun, dirlik olun, sevinin;

Elde kopuz başlayalım türküye,

Haşre kadar hür yaşasın Türkiye!”

Yusuf Dursun/Yozgat-(İstanbul)

VATAN SEVDASI

Hür doğmuşuz ezelden, hep bilinir şanımız

Bu vatan toprağına helal olsun kanımız

Korku nedir bilmezdi, elleri silah tutan

Hedefiniz ileri diyordu başkomutan

Al şanlı bayrağıma nikahlı vatan eri

Mermi taşırken anam, sevinciydi zaferi

Aşımızı pişirir, cephede savaşırdı

İhtiyarı genciyle zafere ulaşırdı

Çanakkale geçilmez iman gücümüz vardı

Allah Allah diyeni yedi düvel duyardı

O, vatan sevdasını kalbinde taşıyordu

Atatürk’üm, önderim engeller aşıyordu

Destan yazdı tarihe kahraman Türk ordusu

Geçit vermez Mehmed’im,yok kimseden korkusu

Al şanlı bayrağımız burçlara dikilirdi

Düşmanlar korkusundan geriye çekilirdi

Şehidimin kanıyla sulanmıştır vatanım

Vatan size minnettar, bu toprakta yatanım

Başkaldıran hainler büyük gaflete dalmış

İstiklali adına Türk Millet’ i uyanmış!..

Mahir Gürbüz/Elazığ

BİR KONUK BİR KONU

ANDIMIZ

Devlet Bahçeli

“Türk’üm, Doğruyum” haykırışıyla başlayan Öğrenci Andımız; 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş; 1972, 1997 ve 2012 yıllarında da değişikliğe uğramıştır.

And, adı üstünde yemindir, milli ruhun körpe dimağlara aşılanması, milli değerlerin aktarılmasıdır. Hatırlanacağı üzere, Öğrenci Andımızın kaldırılmasına dönük yönetmelik düzenlemesine karşı Türk Eğitim Sendikası’nın Danıştay’a açmış olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal davası 24 Nisan 2018 tarihinde Danıştay 8.Dairesi tarafından karara bağlanmıştır.

Bu kapsamda Danıştay 8.Dairesi, 8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1.maddesinin iptalini temyiz yolu açık olmak suretiyle kararlaştırmıştır.

Bunun üzerine söz konusu iptal kararının temyiz edilmesi amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na karşı dava açılmıştır. Türkiye’nin çok hassas bir döneminde, geçtiğimiz Cuma günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu sorumsuzca, şuursuzca, haktan ve hukuktan mahrum bir şekilde, adeta yangına körükle gider gibi, 8.Daire’nin kararını bozduğu medyaya yansımıştır. Konunun bir başka tuhaf ve tartışmalı yönü ise, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Şubat ayında bu kararın alındığı, ne var ki halen imzalanmadığı anlaşılmıştır.

Türkiye’nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bugünlerde, medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan Öğrenci Andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır. Yaklaşık iki yıldır bekletilen bu davanın, bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır, marazidir, melun bir hevesin ve hedefin işaretidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Türk’üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır. Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.

Milliyetçi Hareket Partisi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun henüz açıklanmamış, fakat bir vasıtayla sızdırılmış kararına şiddetle karşıdır. Kaldı ki Öğrenci Andımızın okullarda okutulmasına engel çıkarmak, hukuken set çekmek haysiyetli ve demokratik bir tavır olamayacaktır. HDP’ li bölücülerin fezlekelerinin TBMM’ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır.

Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir.

Yorumlar (3)
M.AKSAN 5 ay önce
Hocam teşekkür ediyorum.
Güzel bir yazı olmuş.
Yüreğinize ve kaleminize sağlık olsun.
murat 5 ay önce
hocam yüreğinize kaleminize sağlık
Mahir Gürbüz 5 ay önce
Köşe yazarı Sayın Dursun Aksoy Bey. Kaleminiz daim olsun. Yazılarınızı zevkle okuyorum. Kaleminiz sonsuza kadar devamlı yazmayı sürdürsün inşAllah...
33°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 01 Ağustos 2021
İmsak 03:38
Güneş 05:17
Öğle 12:35
İkindi 16:26
Akşam 19:43
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@