15.06.2022, 15:20 186

DERS ALDIK MI YAŞANANLARDAN?

Büyük bir millet, hem de çok büyük bir millet olduğumuz gerçeği inkar edilemez olduğu gibi göz ardı da edilemezdir.

            Millet olarak,

Zaman zaman ifade ettiğimiz üzere asırlar boyudur tüm unsurlarıyla her zaman bir bütün olmuş, bütünlük içerisinde geçmişten günümüze kadar gelen süre içerisinde kurulan her türlü oyun ve desise ile oluşturulan girdaplara rağmen bütünlüğünü bozmamış ve birilerinin yoğun gayret ve çabaları sonucu bütünlüğü bozulamamışAziz Türk Milleti olarak derin bir tarih, geniş ve zengin bir kültür sahibi ve mazisi derin bir milletiz.

            Varlık gösterdiğimiz, İslam’ın bayraktarlığını sorumluluk duygusu içerisinde üstlendiğimiz günden bu yana çok acı şeyler ama çok acı şeyler yaşamış olan bir aziz bir millet olmamız yanında çok ta güzel ve anlamlı güzellikler yaşamış ve yaşatmış bir milletiz.

            Hayatın güzellikleri içerisinde olan ve geleceği daha sağlıklı hale getirmek adına yaşanması gereken hasletlerden birinin yaşanan ve yaşatılan acı olsun, tatlı olsun hadiselerden ders, dersler çıkarmak ve almaktır.

            Yukarıda ifadeye çalıştığımız üzere çok ama çok anlamsız olduğu gibi çok ta anlamlı ve acı hadiseler yaşayan bir millet olarak yaşadıklarımızdan ders, dersler çıkarmadığımız, almadığımız gerçeğine sahip bir millet olduğumuzu ifade ederken yanlış bir ifade de bulunmadığımızı düşünüyoruz.

            Millet olarak,

Aziz Türk Milleti olarak yaşadığımız tarihlerde ki olaylardan ders çıkarmadığımızı, ders almadığımızı düşündüğümüz tarihlere ve günümüzde bize yönelik, millet olarak yok olup tarihten silinmemize yönelik girişilen ve uygulanarak yaşatılan olaylara, gelişmelere baktığımızda hiçbir şekilde ders almadığımız ortada.

Mesela;

Dış güç dediğimiz mihrakların tahrik ve destekleriyle içerden yakılıp yıkılmamıza sebep olan ihanet şebekeleri tehcir sonrası rahat durmayarak dış ülkelerde bulunan bürokratlarımızı katletmeleri yetmezmiş gibi üstüne üstlük dış ve içeride ki hain işbirlikçiler desteği ile terör örgütü kurarak katliam yapanların dedelerinin1915 tarihinde yaşattıkları acı olaylardan,

1918’ de yaşanan ve yaşatılanlardan,

1920’ de yaşanan ve yaşatılan ile yaşadıklarımızdan,

1923 Lozan Barış anlaşması ve sonrasından,

1925’ de yine dış mihraklı destekçilerin kışkırtma ve tahrikleri ile yaşatılan ve onlarca masum insanın ve askerin helakına sebep olan Şeyh Sait İsyanı’ ndan,

1938’de yine ve ne yazık ki özellikle Rusya’nınhimaye ve desteği ile Ermeni ve taşnakların farklı bir kimlikle giriştiği Dersim İsyanı sonucu gelişen olumsuz gelişmeden,

1960’ ta haksız yere yapılan darbe sonucu yine onlarca masumun kanına girişildiği, idamların geliştiği, olması ve yaşanması kabul edilemez olan ve ihanetin bir başka boyutuyla girişilen sindirme operasyonundan,

1964’ te KKTC’ de girişilen katliamdan ve katliamın son bulması adına 1974’te tarafımızca girişilen Barış Harekatı ve sonrasında adım adım gelişen ve Biz Aziz Türk Milleti’ni ekonomik refaha ulaştıracağı içinmutlu kılan olumlu gelişmelerden,

1980’de yine yersiz ve anlamsız gelişerek onlarca gencin haksız yere idam edildiği, taş duvarlara mahkum kılındığı darbeden,

2016’da;geçmişten dersler alınmadığı ve çıkarılmadığından olduğuna inandığımız Bir Başkaldırı İsyanı’nın15 Temmuz da başlatılarak ülkenin ve milletin geleceğinintarihsel-kültürel ve de ekonomik bağlamda kararmasına vesile olan olumsuzluktan,

Had safhada yaşanan tüketicilik ve hoyratça yapılan israfile öncelikle insani ve sonrasında İslami yaşantımızda ki tezatlar nedeniyle biraz da maksatlı olarak başlatılarak her geçen gün tırmanışa geçen sevgi ve ahlak yoksunluğundan ders aldık mı?

Dersler çıkardık mı?

Ve de

Söz konusu tüm olumsuzlukların yaşandığı bu tarihler öncesi ve arası olmakla beraber sonrasında bugüne kadar yaşanan ve yaşanmış bulunan deprem, sel, çığ, heyelan, yangın, fırsatçılık ve de haksız yere uygulanan stok ve stokçuluk yapanların vicdansızlıklarından bir nebzede olsun ders aldık mı?

Veya ders alıp gereken tedbirleri alarak yaşanmaması noktasında gerekeni yaptık mı?

Koca bir maalesef ki hiçbir ders çıkarmadığımız kanaatindeyiz çünkü yaşadığımız hoş olmayan olumsuz gelişmeler ayan beyan ortada.

Hele de bir hafta önce Antalya’nın Serik İlçe’ sinde ki bir lisede kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim üzerinden haddi aşarak birazdan öte tahrik amaçlı yaşanan dinsizlik göstergesi çirkin davranışın yaşanmış olması,

İki gün önce ilimiz Elazığ'da yağan yoğun yağmur nedeniyle, şehir merkezinde ve çevresinde yaşanan sıkıntılardan ve vatandaşların yaşadığı mağduriyetten,

Alınması gereken öncelikli tedbirleri aldık mı?

Yine koca bir hayır.

Ne kadar ve nasıl aldık?

Bizce hemen hemen hiç, hem de koca bir hiç.

Ya! yanlış ve eksiklerin aksine doğru ve tam olanlar yok mu?

Var elbet olmaz mı?

Ancak yeterli değil, yeterli olmadığı düşünülüp dillendirilmekte.

            Alınması gereken öncelikli tedbirlerialmayı, ne kadar ve nasıl aldığımızı bir kenara bırakın hani halk arasında denir ya Aynı tas aynı hamam diye bizim halimiz de birazdan öte öyle Böyle gelmiş böyle gider tarzında devam ediyor hal ve ahvalimiz.

San ki geçmişte hiçbir olumsuzluk yaşamamış ve üzerimizde yaşatılmamış gibi dış mihraklar ve eli maşalıların peşlerine takılmış gider bir haldeyiz.

            Evet; hal ve ahvalimiz buyken başka ne dene bilinir ki,

            Sözü olan desin.

Ama kırmadan dökmeden ve ders çıkarılması gereken şekliyle…

AYETLER

*Onlar canlı değil ölüdürler; insanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. NahI:21

*Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. NahI:22

*Hiç şüphesiz Allah, onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O, büyüklük taslayanları asla sevmez NahI:23

*Onlara, “Rabbiniz ne indirdi?” diye sorulduğunda “Eskilerin masallarını!” diye cevap verirler.NahI:24

*Sonuç olarak, kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün, yüklendikleri şey ne kadar kötü! NahI:25

*Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah’ın azabı binalarını, temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. NahIı:26

*Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil ve perişan eder de: “Hani nerede o sizin uğrunda Mü’minlere düşman kesildiğiniz sözde ortaklarım?” diye sorar. Kendilerine ilim verilenler ise: “Bugün her türlü rezillik ve azap kâfirlerin üzerinedir” derler. NahI:27

*Melekler, böylesi kâfirlerin canlarını onlar küfür ve günah içinde bizzat kendilerine yazık ederken alırlar. Onlar, azabı görünce teslim bayrağını çeker ve mazeret bulma gayreti içinde: “Biz hiçbir kötülük işlemiyorduk” derler. Kendilerine şöyle denilir: “Hayır, hayır! Şüphesiz Allah, sizin neler yaptığınızı çok iyi bilmektedir.”NahI:28

*“Haydi, içinde ebedî kalmak üzere girin bakalım cehennemin kapılarından içeri! Büyüklenip duranların kalacağı yer ne kötüdür!”NahI:29

*Gönülleri Allah’a saygıyla dopdolu olup O’na karşı gelmekten sakınanlara: “Rabbiniz ne indiriyor?” diye sorulduğunda onlar: “Sadece iyilik ve güzellik indiriyor” derler. İyilik yapanlara bu dünya hayatında güzel bir mükâfat vardır. ahiret yurdu ise onlar için daha hayırlıdır. Gönüllerinde besledikleri o derin saygıyla Allah’a karşı gelmekten sakınanların varacağı yurt gerçekten ne güzeldir! NahI:30

*O yurt Adn cennetleridir ki, oraya girerler, altından ırmaklar akar, orada onlar için diledikleri her şey vardır. Allah, takva sahiplerini işte böyle mükâfatlandırır. NahI:31

*Onlar ki, tertemiz bir hayat yaşarlarken melekler gelip incitmeden canlarını alırlar; bir taraftan da kendilerini: “Selam olsun size! Yaptığınız güzel amellere karşılık girin cennete!” diye müjdelerler. NahI:32

*O inkârcılar, ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar! Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti, fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. NahI:33

*Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. NahI:34

*Müşrikler dediler ki: “Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız O’ndan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi O’na rağmen haram da saymazdık.” Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. NahI:35

GÜZEL SÖZLER

*İnsanı gıybetten ve başkasını kötülemekten iki şey alıkoyar. Kendi kusurlarını düşünmek ve zikrullah ile arkadaş olup dilini tutmak.

*Başkalarına zulmeden ve Allah’a isyan eden kimselere ihsan ve ikram edilmez. Çünkü zalime ihsanda mazluma haksızlık vardır. Mazlumun hakkına riayet daha mühimdir. İmam-ı Gazali

BU VATAN BİZİM

Destanın şanlı oğlu Oğuz bizim,
Çaldıranı toz eden Yavuz bizim,
Yürüdük tankların tam üzerine,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Cumhurbaşkanım emretti : “sokağa çıkın”
Cesaret devini göğsüne takın,
Şu koşan nineye, dedeye bakın,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim.

Köprüler tutulmuş maşa ellerce,
İnsanlar sokağa aktılar sellerce,
Türküler söylenir kalır yıllarca

Şanlı bayrak elde gider hainin üstüne,
Ya kuzgun leşe der, ya devlet başa,
Millet bir oldukça yok telaşa,
Çocuklar rahat olun, Temmuz bizim,

     Bu vatan bizim.

Ekrem CİNOĞLU

HAKİMLER HAKİM’İ VAR

Her şeyin bir hükmü var

Düzeni ölçüsü var

Bekle bir sırası var

Hakimler Hâkimi var

Bulur yeri adalet

Yeter ki bekle sabret

İşin sonunu seyret

Hakimler Hâkimi var

Güven Rabbine sonsuz

Olmaz hiçbir şey Onsuz

Rahmet keremi uçsuz

Hakimler Hâkimi var

Bırak gayzı hiddeti

Affet gütme şiddeti

Safi tut sen niyeti

Hakimler Hâkimi var

Her şeyi kolay eder

Derdine derman eder

Lütfunu ihsan eder

Hakimler Hâkimi var

Yeter ki O'na dayan

Her şeydir O'na ayan

Yardımı gelir her an

Hakimler Hâkimi var

Hakimler o gün sanık

Kendisi o gün tanık

Görünür her şey açık

Hakimler Hâkimi var

Kazım Kılınç/Malatya

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 13 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 2 6
2. Başakşehir 1 3
3. Alanyaspor 1 3
4. Adana Demirspor 1 3
5. Beşiktaş 1 3
6. Galatasaray 1 3
7. Fenerbahçe 1 1
8. Ümraniye 1 1
9. Gaziantep FK 1 1
10. Sivasspor 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Giresunspor 1 0
14. Antalyaspor 1 0
15. Hatayspor 1 0
16. Kayserispor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 1 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Samsunspor 1 3
2. Adanaspor 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ö.K Yeni Malatya 0 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. M.City 1 3
5. Newcastle 1 3
6. Brighton 1 3
7. Leeds United 1 3
8. Chelsea 1 3
9. Brentford 1 1
10. Fulham 1 1
11. Leicester City 1 1
12. Liverpool 1 1
13. M. United 1 0
14. Wolverhampton Wanderers 1 0
15. Everton 1 0
16. Aston Villa 1 0
17. Crystal Palace 1 0
18. Nottingham Forest 1 0
19. West Ham United 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Osasuna 1 3
2. Almeria 0 0
3. Athletic Bilbao 0 0
4. Atletico Madrid 0 0
5. Barcelona 0 0
6. Cadiz 0 0
7. Celta Vigo 0 0
8. Elche 0 0
9. Espanyol 0 0
10. Getafe 0 0
11. Girona 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Valencia 0 0
19. Villarreal 0 0
20. Sevilla 1 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@