26.12.2018, 13:35 1061

EDEBİ ŞAHSİYETLERDEN-10-

       İnsan nedir?

      İnsan kimdir? Ve gibi bir takım sorular zaman zaman da olsa akıllara takılmıyor ve sorulmuyor değil doğrusu. Zaman içerisinde bu ve gibi bir takım sorular insanın aklına gelebiliyor, soruluyor ve sorulmakta da.

       Bu ve gibi sorulan veya sorulacak sorular karşısında her ne kadar birileri farklı anlamlarla tanımda bulunmuş veya ifade etmiş ise de insanı bizce insan; bir sevgi üzerine yaratılan kainat içerisinde yaratılanların en değerli ve şereflisi olan bir canlıdır.

       Yani bir diğer anlamda insan, Eşrefülmahlukat’ tır, mahluklar içerisinde en değerli olandır.

       İnsan; kendisi sevgidir ve sevgi sunandır.

       İnsan; insan endeksli sevgi sahibi,

       İnsan; varlığını idame ettirdiği vatanına ve vatanın değerlerine bağlı olmakla beraber mensubu olduğu milletine sevdalı, milli ve manevi değerler ölçüsünde ideal bir yaşam sahibi olandır.

       İdeal sahibi olandır ifademizde ki kasıt tüketicilikten öte üretici bir ruha, maddi anlamdan öte manevi anlamda, ilim ve irfan, edep ve adap noktasında üreten bir yaşama sahip insan olandır.

       İnsan hakkında erenler sınıfından bir büyüğümüz olan Hacı Bektaşi Veli Hz. ‘’İnsanın değeri yüreğinin ağırlığı kadardır.’’diye ifade ettiği sözünden hareketle bizde sonuç itibariyle diyoruz ki insan; yüreğinin ağırlığı kadar değer bulan, kadir kıymet bilen ve sahibi olandır.

       İşte bu noktadan hareketle bu hafta bugün; yüreğinde insan sevgisini yoğun yaşadığını ve insan endeksli olup insana değer veren ve verilmesinden yana tavır sergilediğini gördüğümüz duygu ve düşünce sahibi bir değerimizi,

       İnsan içerisinde fedakar ve vefakar sınıfından ana kimliğiyle üretici ruha sahip olan bir şaire olmanın yanında bir yorumcu ve aynı zamanda musikişinas bir değerimizi, bir edebi şahsiyetimizi, bu sıfatların üstünde bir sıfat olan bir ANA’ yı, şaire bir hanımı sizlerle buluşturalım istedik.

        Bu edebi şahsiyetimiz;

         Zengin tarihi bir geçmişe ve de kültüre sahip olan Hitit, Asur, Selçuklu ve Memlukluların varlık gösterdiklerini bıraktıkları Aslantepe höyüğü, Cafer höyük, Uluç, Taşhan, Ak minare camii, Malatya kalesi ve Kanlı Kümbet gibi bıraktıkları bu eserlerle bildiğimiz,

         El dokumacılığının oldukça yaygın olduğu, meyvelerden kayısı ve ceviz ve de türküleriyle, türküleri dillendiren sanatçıları ile ön plana çıkmış, YesilyurtBattalgazi- Yazıhan- Darende- Kuluncak- Hekimhan- Arguvan- Pötürge- Kale- Akçadağ ve Doğanşehir gibi hem tarihi hem de kültür bakımından kendiyle bir bütün olan ilçelerin var olduğu,

Diyebiliriz ki; Türkiye de birçok ünlü şahsiyetin (Türkiye’yi idare etmiş Başbakan-Cumhurbaşkanı- siyasetçilerin- bürokrat ve sanatçıların) yetişmiş olduğu, komşusu Elazığ’ın fersah fersah gerisinde iken siyasilerinin sahiplenmesiyle bir anda atağa kalkıp gelişen ve doğunun en güzel ve gelişmiş şehirlerinden biri durumuna gelmiş 44 plakaya sahip MALATYA iline bağlı;

Takriben 104 Km. uzaklıkta olup ilk yerleşimi M.Ö. 111'de Tunç devrinde başlamış, Hitit, Roma ve Bizans devirlerinde de devam etmiş, sonrasında Selçuklu-Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine gelmiş, merkezinde yer alan Ören Höyük ve ikinciler Höyük’ün bulunduğu,

Osmanlı döneminde Sultan Abdulhamid' in Doğu Anadolu'da meydana getirdiği Hamidiye Alayları çerçevesinde Osmanlı ordusuna at (Sultan Suyundaki Hara) ve zahire yetiştirmiş,

Kürecik ve Levent olmak üzere 2 bucağa, Ören ve Yukarı Kozluca olmak üzere üç belediyeye,   72 köy, 9 mahalle ve 169 mezraya sahip, ova ve dağlık bir konumda bulunan, ekonomik gelirinin çiftçilik ve yurt dışında bulunan işçilerin getirisi ile tarıma dayalı olan,

Eğitim (Öğretmen yetiştiren yatılı bir okulun ki bu okul bugün olmayan Akçadağ Öğretmen Okulu) ve kültürel faaliyetler ile halkın büyük şehirlerle fazla ilişkili olması ile kısıtlı olan sosyal hayatı gelişmiş, okuma yazma oranının yüksek seviyede olduğunu yaptığımız araştırma sonucu öğrendiğimiz,

Bunun yanında Eğitimci, Şair ve Şaire bolluğunu da yabana atmamamız gereken Akçadağ  İlçesi’ nin yetiştirdiği bir değerdir.

Bu değerimiz, bu edebi şahsiyetimiz; 

Öncelikle bir şaire, bir yorumcu ve aynı zamanda bir müzisyen,

Sevgiyi esas almış, insan endeksli sevgisiyle kendini ön planda tutan,

Vatan ve millet sevgi ve sevdası yoğunluğuyla milli ve manevi değerlerine son derece bağlı,

Riya ve istismardan uzak samimi tarzda içten olan insan sevgisi hep istismar edilmiş olmasına rağmen sevgiden taviz vermeyerek yaşamına devam eden,

Şiirleri; sevgi kokan, vatan ve millet sevgisi ağır basan, sevgi kaynaklı hasret ve sitem dolu mısraların ağırlıkta olduğu,

Şiirleri birçok dergi, gazete ve gazetelerde ki kültür-Sanat sayfaları ile antolojilerde yayınlanmış olmakla beraber iki ayrı eserde toplanarak yayın hayatına kazandırılmış ve birçoğu da hem albüm haline getirilmiş ve hem de bestelenerek türküleştirilmiş,

Birkaç şiir mahfilinin de üyesi olarak yerini almış,

Vatan ve millete karşı ihanet söz konusu oldu mu ihanetçilere karşı sözü ağır, bedduası bol olduğu gibi ihanete uğrayan milletine ve özellikle güvenlik mensuplarına yönelik duası gani gani olan,

Kısa ve öz olarak şiirlerinden yola çıkarak ifade edecek olursak eğer; sevgi kaynaklı hem ilahi hem de beşeri aşkı öne çıkaran şiirlerin sahibi diyebileceğimiz gibi haksızlık ve ihanete uğramış, vefasız ve kadir kıymet bilmezler yüzünden acılar yaşamış olmasından dolayı acıların şairesi ve yorumcusu diyebileceğimiz şahsiyet; bir Şaire- bir Müzisyen ve Yorumcu yönüyle tanıdığımız Burçak KARATAŞ Hanım’ dır.

Biz bu şairemizi hasbelkader kendimizce sizlere tanıtmaya çalıştıksa da isterim ki birde kendi lisanı halleriyle tanıyasınız. İşte çok yönlü edebi şahsiyetimiz olan şaire Burçak KARATAŞ Hanım ve işte siz değerli okurlarımız.

                             EDEBİ ŞAHSİYETLERDEN BURÇAK KARATAŞ KİMDİR?

Hayata şiirle cevap veren bir şaire olarak Malatya-Akçadağ ilçesinde dünyaya geldim. İlkokulu Ankara’da- Ortaokulu Kahraman Maraş-Elbistan’da okudum. Rahatsızlığım nedeniyle tahsil hayatımı devam ettiremedim ancak küçük yaşlarda başlayan şiir ve müzik çalışmalarıma ara vermeksizin devam ettim.

İlk kitabım Gönül Evim Kardelen ve Gönül Evi Adlı Albümle yüreklere taht kuran şaire olarak kendi bestelerim akabinde birçok bestekarlar tarafından da yüzden fazla eserlerim bestelenmiş ve halen bestelenmeye devam edilmektedir.

İlesam ve msg üyesi olan şahsımın şiirlerini besteleyen muhteşem yürekler sırasıyla; M. Şerif Kayran- Dürdane Bağdatlı- Alper Zoroğlu- Gürsel Koysüren- Kamber Özdemir- Erdoğan Tozoğlu- Mustafa Dişbudak- Türker Tora- Niyazi Güday- Erdem Tekin- Yunus Emre Yücel Beylerdir.

Birçok ödüle layık görülmemle beraber yerel gazete ve radyo tv. emekçilerinin de katkılarıyla eserlerim Antoloji gazete dergi ve radyolar eşliğinde sosyal medya üzerinden siz güzel yüreklere sunulmaktadır. Antoloji dünya şairleri Buta Azerbaycan’ da katılımda bulundum.

Eserlerim;

Tuzlu çayır Cem Evi ozanların kaleminden Aşık Mahsuni Şerif Antolojisinde yer almanın yanında Ankara ve  Gaziantep Öz Vatan Gazetesi ile Elazığ Günışığı Gazetesi’nde Perşembe günleri yayınlanmakta olan Gönül Tahtından adlı Kültür Sanat sayfasında da çoğu zaman yayınlanmakta.  

Kümbet dergisi de aylık baskılarında şiirlerime yer vererek yayınlamakta. Yüzden fazla radyo ve yerel Tv.de de eserlerim seslendirilip yayınlanmakla kalmayıp yapılan davetler üzerine birçok derneğin şiir dinletilerine katılım sağlayarak yorumcu sıfatıyla kendi eserlerimi seslendirmekteyim.

Yıldız Yağmuru adlı ikinci kitabımla sevenlerimi selamlıyor şiir yüreklerin yumuşatıcısı

duyguların kamçısı diyerek saygılar sunar yukarıda ifade ettiğim gibi İlesam ve msg üyesiyim.

 İki çocuk annesi bir şaire olarak yıllardır Ankara’da ikamet etmekteyim.
 

                                                                        AYETLER

*Yine biz iyilik işleyenlere yani yapanlara bir bütün halinde her şeyi ayrı ayrı açıklamak, doğru yolu göstermek ve rahmet olmak üzere Musa’ya kitap verdik. Ta ki İsrailoğulları Rablerine kavuşacaklarına inansınlar. En’am: 154

*Bu ise indirdiğimiz mübarek kitap Kur’an’ dır. Artık ona uyunuz ve kötülüklerden sakınınız ki rahmet edilenlerden olasınız. En’am: 155

                                                                    GÜZEL SÖZLER
*Çirkefleştiğin ömrümde saygı arıyorsan boşuna uğraşma ben ona nokta koydum.
*Biz dostun dar günde arandığını sanırdık var günde aranırmış Aziz'im
*Ben para için hiç insan kaybetmedim ama insan için çok para kaybettim. Burçak Karataş

 

BAK BİTENE
Maraş’tan yolcu gele
Yolcu değil yol tükene
Yüreğim doldu gene
Hasret değil bak bitene
     Oy havar canım havar
     Dayanacak halım mı var?
     Birde sen gel de ne var
     Hasret değil bak bitene
Engel var aşamadım
Boz bulandım taşamadım
Sen say ki yaşamadım
Hasret değil bak bitene
     Fincanda fal kapandı
     Kar yağdı yollar tıkandı
     Çarelerim hep budandı
     Hasret değil bak bitene

 

            HEMİ
Vuslata ermeyen bir sancı gibi
Sen sızla ben seni çekeyim hemi? 
Otogarda duran o hancı gibi 
Sen hep git ben bilet keseyim hemi?
     Vadesi dolacak hastalar gibi
     Bir ömür matemli yastalar gibi
     Adresi bulunmaz postalar gibi
     Sen hep git ben seni isteyim hemi?
Kalbimi bağrında kurşunlara diz
Ne resmini bırak ne senden bir iz
Pes sesim kalmasın bağırayım tiz 
Sen hep git ben seni sesleyim hemi? 
     Ölümle eş değer ayrılığa bak.
     Gecemi gündüze bağlayan sağnak 
     Bir yağmurla seni uğurlayarak
     Sen hep git ben seni özleyim hemi?
Burçağın kaderi sana ölmek mi
Hasretle bağrını böyle dövmek mi
Gezdiğimiz yerde serap görmek mi
Sen hep git ben seni gözleyim hemi?

 

              ANKARA ŞAHİT
Ben sana deliydim aldırmıyordun.
Aşkımı kalbine doldurmuyordun.
Bir misket havası çaldırmıyordun.
Ankara şahit bak sor sokaklara.
     Hüzzamdı makamım dağ taş inledi.
     Sabrında sonu var aha gümledi.
     Ben sustum bu başkent öyle inledi.
     Ankara şahit bak sor sokaklara. 
Avare yolların berduşu oldum.
Sevdanın kör kütük sarhoşu oldum.
O tatsız gönlünün mayhoşu oldum. 
Ankara şahit bak sor sokaklara. 


     Demiş ki ben onun kadrini bildim
     Bi sorun öyleyse niye delirdim?
     Açtığı çukura kefensiz girdim
     Ankara şahit bak sor sokaklara 
Burçağım elinin hamuru oldu
Çiğneyip de geçti çamuru oldu
Yandıkça bir maden kömürü oldu
Ankara şahit bak sor sokaklara

       Burçak KARATAŞ/Malatya-Akçadağ

Dostlarım- Şair ve yazar(Edebi çevrece) ağabey- kardeş ve arkadaşlarım- yakınlarım tarafından şahsıma gönderilecek veya elden teslim etmeleri gereken her türlü koli veya paketi, kitap veya davetiyeleri bundan böyle; 

       PİAR FOTOĞRAFÇILIK OFİSİ
Bosnahersek Bulvarı PTT Meydanı karşısı Cihangir İş Merkezi 2. Noterin üstü Kat-3/11 Elazığ adresine göndermelerini veya teslim etmelerini önemle rica ederim. TLF: 0505 776 8435

 

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 20 Eylül 2021
İmsak 04:34
Güneş 05:58
Öğle 12:23
İkindi 15:54
Akşam 18:39
Yatsı 19:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@