Elazığ'ın geleceği parlak!

Elazığ’da Fırat Nehri Batı sahasında bulunan 50 bin ton ağırlığındaki Altın rezervi çıkarılmayı bekliyor.

EKONOMİ 25.04.2010, 23:51 25.04.2010, 23:51
4361
Elazığ'ın geleceği parlak!
Vedat YETİK – Fatma ÖZMEN
Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün verilerine göre, Elazığ’da 50 bin ton ağırlığında altın rezervi bulunuyor.

Kurum’dan yapılan yazılı açıklamada, Keban ilçesi sınırları içinde yer alan Fırat Nehrinin Batı sahasında 40 bin 700 ton görünür, 10 bin 600 ton da muhtemel altın rezervi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Elazığ’ın birçok önemli yer altı maden kaynaklarına sahip olduğu, bunların başında ise krom, mermer, bakır, kurşun, çinko, demir, manganez, şelit, florit ve kireçtaşı geldiği kaydedildi.

Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü’nün Elazığ ili ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda metalik maden ve endüstriyel hammadde yataklarının yanı sıra Dünya’da önemli bir pazara sahip olan Altın (Au) cevherinin de kent sahası içerisinde büyük oranda yer aldığı kaydedildi.

ELAZIĞ’IN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI
MTA’nın verdiği bilgilere göre, 26 milyon ton olan Türkiye krom potansiyelinin % 45’lik bölümünün Elazığ Guleman bölgesinde bulunduğu, Guleman Bölgesinin krom potansiyeli ve üretimi açısından birinci önemli bölge olduğu belirtildi.

Bölgede, geçmiş yıllardan günümüze üretim yapılan büyük yatakların Gölalan, Yunusdere, Ayıpınar, Kef, Kapin ve Lasir olarak yer aldığı, ancak bunlardan günümüzde sadece Kapin ocağında açık işletme yapıldığı belirtildi. Türkiye’de bulunan iki ferrokrom tesisinden biri Guleman’da yer alıyor. Bölgedeki en önemli kurşun-çinko yataklarından birinin ise Keban-Simli Kurşun-Çinko yatağı olduğu bildirildi. Bu yatakta, % 4.51 Pb, % 5.28 Zn ve 100 gr/ton Ag değerleri saptandığı, 86.800 ton görünür, 48.000 ton muhtemel ve 1.000.000 ton mümkün rezerv belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Keban-Simli gümüşlü kurşun-çinko yatağından geçmişte 577.000 ton tüvenan cevher üretimi yapıldığı ancak bu kaynağın günümüzde işletilmediğini belirtildi.

Elazığ’ın bakır yatakları bakımından da büyük önem arzettiği belirtilen açıklamada, Keban-Nallıziyaret ve Sivrice-Uslu sahalarının ildeki diğer önemli bakır yataklarından biri olduğu, Nallıziyaret yatağında toplam 4.5 milyon ton rezerv belirlendiği vurgulandı. Bunun dışında Keban, Palu ve Sivrice ilçelerinde çok sayıda küçük boyutlu bakır-kurşun-çinko-molibden zuhurları bulunduğu ifade edilirken, İlde ayrıca çok sayıda manganez cevherleşmelerinin bulunduğu ancak bunların büyük çoğunluğunun küçük boyutlu zuhurlar niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada Maden ilçesindeki % 16-20 arasında Mn içeriğine sahip zuhurların toplam
rezervinin 1960 ton olduğu, İldeki önemli demir zuhurlarının ise Keban ve Baskil ilçelerinde bulunduğu anlatıldı.
Baskil-Karakaş demir zuhurunda 126.270 ton görünür rezerv, Keban Aşvan demir zuhurunda ise 23.798 ton görünür demir rezervi tespit edilirken.,Bölge endüstriyel hammadde açısından da başta mermer olmak üzere önemli oluşumlara sahip.
Yöredeki mermer yatakları kişiler ve özel kuruluşlarca işletilirken Mermer dışında ildeki diğer endüstriyel hammaddelerin florit ve kireçtaşı olduğu kaydedildi

ALTIN ( Au )
Keban (Fırat batısı) Au Sahası
Tenör : 1.2 gr/ton Au, 142.9 gr/ton Ag,
Rezerv : 40.700 ton görünür, 10.600 ton muhtemel rezerv.

BAKIR-KURŞUN-ÇİNKO ( Cu-Pb-Zn )
Keban-Simli Pb-Zn İşletmesi
Tenör : % 4.51 Pb, % 5.28 Zn (100 gr/ton Ag değeri bilinmektedir)
Rezerv : 86.800 ton görünür, 48.000 ton muhtemel, 1.000.000 ton mümkün rezerv vardır.
Metal içeriği olarak 77.119 ton Pb, 90.277 ton Zn bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda
577.000 ton tüvenan cevher üretimi yapılmıştır. Yatakta üretim yoktur.
Keban-Zeytindağı zuhuru
Tenör : % 0.7 Zn, % 2 Pb (1.64-2.35 gr/ton Au, 40.1-47.3 gr/ton Ag değerleri
bilinmektedir).
Rezerv : Zuhur olduğu için rezerve yönelik çalışma yoktur.
Yurtbaşı-Gurbet zuhuru
Tenör : % 37 Zn, % 15.5 Cu,
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
Palu-Kedek zuhuru
Tenör : % 1.30 Cu, % 0.60 Zn,
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
Sivrice-Helezür Sahası
Tenör : % 2-3 Cu, %1 Zn, % 30 pirit
Rezerv : 50.000 ton muhtemel rezerv. Metal içeriği olarak 1.000 ton Cu, 500 ton Zn,
15.000 ton pirit bulunmaktadır.
Ergani-Şeyhyüt Tepe Sahası
Tenör : % 2 Cu
Rezerv : 2.000.000 ton görünür, 3.000.000 ton muhtemel rezerv.
Ergani-Türbe (Kafir,Topaluşağı,Mihrapdağı) Sahası
Tenör : % 1.34 Cu
Rezerv : 351.000 ton görünür rezerv. Metal içeriği ise 47.034 ton bakırdır.
Palu-Karaçör (Deri) zuhuru
Tenör : % 7-12 Pb, % 28-40 Zn
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur..
Keban-Nallıziyaret Yatağı
Tenör :% 0.092 Cu, % 0.014 Mo, % 0.054 W. Yataktaki diğer cevher mineralleri Pb, Zn
ve F
Rezerv : 4.500.000 ton görünür+muhtemel rezerv.
Keban-Bergayın zuhuru
Tenör : % 8 Pb-Zn
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
Keban-Karamağaradere zuhuru
Tenör :% 1Pb, % 1 Zn ve % ve % 0.76 Mo
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
Ergani-Ana Yatak
Tenör : % 20.20 pirit, % 12.54 S, % 1.39 Cu
Rezerv : 3.500.684 ton görünür rezerv vardır. Metal içeriği 203.628 ton bakırdır. Geçmiş
yıllarda yataktan 8-10 milyon ton üretim yapılmış olup, yatak terkedilmiştir.
Ergani-Mihrapdağı Sahası
Tenör : % 2.5 Cu
Rezerv : 290.000 ton rezerv belirlenmiştir. Geçmiş yıllarda üretim yapılmıştır.
Ergani-Hacan Sahası
Tenör : % 1.60 Cu
Rezerv : 40.000 ton görünür+muhtemel rezerv vardır. Metal içeriği 640 ton bakırdır.
Ergani (Mızır Tepe, Mergen Tepe, Kısabekir) zuhuru
Tenör :%1.38 Cu,
Rezerv :Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.
Baskil Nazaruşağı
Tenör :% 2 Cu (2.4 gr/ton Au, 4.2 gr/ton Ag değerleri bilinmektedir).
Rezerv : 49.000 ton mümkün rezerv.
Sivrice-Uslu bakır sahası
Tenör : % 0.26 Cu
Rezerv : Sahada % 0.26 Cu tenörlü 1.635.653 ton görünür, % 24 Cu tenörlü 2.592.650
ton muhtemel rezerv vardır.

DEMİR ( Fe )
Merkez-Aşvan Sahası
Tenör : % 31.88 ve % 54.49 Fe
Rezerv :% 54.49 Fe tenörlü 23.798 ton görünür rezerv, % 31.88 Fe tenörlü 164.250 ton
görünür rezerv vardır. Yatağın bir kısmı geçmiş yıllarda işletilmiştir.
Baskil-Karakaş Sahası
Tenör : % 51.84 Fe, % 6.54 SiO2, % 0.36 Al2O3
Rezerv : 126.270 ton görünür rezerv. Yatağın bir kısmı baraj gölü altında kalmış olup
kısmen işletilmiştir.
Keban-(Yahyalı ve Birivan-Hemzikan) Zuhurları
Tenör : Bilinmiyor.
Rezerv : 3 adet zuhur. Zuhur olduğundan rezerve yönelik çalışma yoktur.

FLORİT ( F )
Keban-Karamadara Sahası
Tenör : % 40 CaF2, MnO, Pb, Zn, Fe2S, Mn
Rezerv : 604 ton görünür,18.000 ton mümkün rezerv. Yatak geçmiş yıllarda üretilmiş.

KİREÇTAŞI ( Kçt )
Sivrice (Örençay Köyü) Sahası
Tenör : % 54.30 CaO
Rezerv : 36.250.000 ton muhtemel rezerv.
Elazığ-Cipköy
Tenör : -
Rezerv : 80.000.000 ton görünür+ mümkün+muhtemel rezerv.

KROM ( Cr )
İl genelinde: 22 adet yatak ve zuhur gurubu saptanmıştır. Geçmiş yıllarda çoğunda üretim
yapılmıştır. Günümüzde sadece Kapin ve Sori Yataklarında işletme faaliyetleri
sürdürülmektedir.
Tenör : % 15-35 Cr2O3
Rezerv : % 35 Cr2O3 ve üzeri. 500.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv, % 15-35
Cr2O3 tenörlü 7.000.000 ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv.

MANGANEZ ( Mn )
Karakoçan (Sağın), Maden (Hazerik, Keydan, Satırlı, Körez, Değirmendere, Şadıyan,
Elbistan) Sahaları
Tenör : % 16-20 Mn
Rezerv : 2.000 ton toplam rezerv. Yataklar geçmişte işletilmiştir.

MERMER ( Mr )
Guleman-Altınoluk Köyü Yatağı-ELAZIĞ VİŞNE
Kalite : Kırmızı, yeşil renkli çakıllar gene aynı renkli çimento ile tutturulmasıyla
oluşmuşlardır. Sertliği 3, yoğunluğu 2.72 g/cm3, porozitesi % 3.2
Rezerv : 15.000.000 m3. Bu yörede birçok mermer yatakları kişiler ve özel kuruluşlarca
işletilmektedir.

MOLİBDEN (Mo)-WOLFRAM (Şel)
Keban-Soğanlıköy
Tenör : % 0.26 Mo, % 0.051 WO3
Rezerv : 25.000 ton görünür, 230.000 ton muhtemel rezerv.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 21 34
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@