Mermeri kazandıramıyoruz

Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği (EMMAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ TSO Başkan Adayı Asilhan Arslan, Elazığ’da bulunan mermer rezervinin Türkiye’deki rezervin yüzde 7’sini oluşturduğunu vurgulayarak, Elazığ’ın bu rezervi sanayiye ve ekonomiye kazandıramadığını ifade etti.

EKONOMİ 05.08.2016, 09:36 05.08.2016, 09:36
8632
Mermeri kazandıramıyoruz
HABER: SEVDA DEMİR
Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği (EMMAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Elazığ TSO Başkan Adayı Asilhan Arslan, Elazığ'daki mermer üretimi ve ihracatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Elazığ’da bulunan mermer rezervinin Türkiye’deki rezervin yüzde 7’sini oluşturduğunu vurgulayan Asilhan Arslan, Elazığ’ın bu rezervi sanayiye ve ekonomiye kazandıramadığını ifade etti.
Elazığ’daki mermercilerin kendilerini geliştiremediğini anlatan Arslan, İl genelindeki fabrikaların birçoğunun atölye düzeyinde kaldığını söyledi.
Türkiye’de mermercilik çok gerideyken Elazığ’daki mermercilerin çok iyi düzeyde olduğunu ancak daha sonra diğer illerde gelişmeler kaydedilirken Elazığ'ın ilerleme kaydedemediğini aktaran Arslan, bunun en önemli sebebinin pazarlama ve zihniyet olduğunu vurguladı.
Yatırımcıların para kazanınca kendiişlerine yatırım yapmayarak, başka sektörlere yöneldiğini kaydeden Arslan, "Biz hiçbir zaman üretelim, kendi markamızı oluşturalım, üretime yatırım yapıp, kalitemizi arttıralım, dünyaya açılalım derdinde olmadık. Bu duruş çok az bir seviyede kaldı ve eriyip gitti. Anadolu’nun diğer şehirlerinde de bu var ama Elazığ’da daha yaygın. İnsanlar biraz para kazanınca kendi işine yatırım yapmıyor. Başka sektörlerde yatırımlar yapmaya başlıyor. Bu da esas işlerindeki güçlerini azaltıyor ve gelişim kaydetmek bir yana geri gidiş başlıyor. Elazığ da Doğrudan mermer ihraç oranı 30 Milyon Dolar civarında, üreticilerimizin birçoğu ihracatçı firmalara ürünlerini satarak onlar aracılığıyla ihracını yapıyor. Yani endirekt olarak ihraç tutarımızın 60 Milyon Dolar olduğunu söyleyebiliriz. En başta Elazığ’ın vişne mermeri gibi dünyada eşi benzeri olmayan tür mermeri var. Yine Elazığ’daki taşlar kendine has taşlar. Başka bir yerde kolay bulunabilen taşlar değil, Mesela onx var, vişne var, körpe taşı var. Bunla kendine has başka yerde alternatifi olmayan taşlar. Ama bunu yeteri kadar değerlendiremiyoruz maalesef.” dedi.
 
SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ‘NE İHTİYAÇ VAR
Elazığ’da mermer sektörünün gelişmesi için Sektörel Dış Ticaret Şirketi‘nin (SDŞ) gerekli olduğunun altını çizen Arslan, daha önceden denenen ancak bazı sebeplerle başarıya ulaşamayan SDŞ’nin yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Arslan bu şirketin sektörde fiyat istikrarından pazarlama eksikliğine, nitelikli eleman temininden daha verimli üretim yapılabilmesine kadar pek çok soruna çözümler sunabileceğini belirterek, “Sektörel Dış Ticaret Şirketi kurulması kümelenmeye katkıda bulunacak bir hamle olacaktır. SDŞ’nin tekrar kurulması mermerin pazarlanması ve yeni pazarların oluşturulması alanlarında da çok faydalı olacaktır. Ayrıca SDŞ Elazığ mermerinin daha etkin pazarlanmasını sağlayabilecek ve dolayısı ile mevcut pazarın büyümesine yardımcı olabilecek bir oluşum olacaktır. “Kümelenme” çalışmalarını yeniden hayata geçirerek hızlandırılması gerekmektedir, oda üyelerimizin ciddi bir beklentisi vardır.” ifadelerine yer verdi.
 
FUAR ALANI, ELAZIĞ'IN İHTİYACI
Elazığ'da yapılabilecek bir Fuar Alanı'nın kent için önemli fırsatlara vesile olabileceğine dikkat çeken Asilhan Arslan, bu konuda Elazığ’daki yerel yönetimlere, sektör temsilcilerine ve diğer aktörlere önemli görevler düştüğünü ifade etti.
İhracat prosedürleri ile ilgili sorunu çözebilmenin nitelikli eleman temini veya yetiştirilmesi ile mümkün olabileceğini vurgulayan Arslan, "Bu noktada Fırat Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü’nden destek istemek şirketlerin daha rahat işlem takibi yapabilmelerine olanak sağlayacaktır.  Elazığ’da düzenlenecek bir Yapı Fuarı’nın şehre ve bölgeye her anlamda katkısı olacaktır. Bu tür faaliyetler şehrin kalkınmasına yardımcı olacaktır. Yapı Fuarı bünyesinde mermer, inşaat, mobilya ve ilgili sektörlerin kapsanması düzenlenecek sadece mermer kapsamlı bir fuardan daha etkili olabilecektir. Mermer yan sektörleri ile beraber, inşaat, yapı, mobilya, nakliye ve hizmet sektörlerinin de gelişmesi ilin kalkınmasını hızlandıracak ve istenen düzeye gelmesini sağlayacaktır. Elazığ’ın mermer konusunda bir cazibe merkezi olması gerekmektedir. Elazığ Vişne gibi lokomotif bir mermer türüne sahip olması Elazığ’ı bu konuda şanslı yapmaktadır. Bununla ilgili olarak gerekirse profesyonel tanıtım ajanslarıyla çalışarak Sektörün imajının başta yurt çapında sonrasında da dünya çapında iyi noktalara taşınması gerekmektedir. Elazığ’ı mermer ile anılacak duruma getirmek için ulusal çapta bir çalışma yapılabilir. Mermer firmaları bir araya getirilerek bir “Sektör Platformu” kurulması sağlanmalıdır. Bu platform, mermer sektörünün genel sorunlarının tartışıldığı ve sağlanmasında zorluk çekilen mermer firmaları arasındaki birlikiçin etkili bir ortam olabilir." şeklinde konuştu.
 
DERNEKLERE BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneğinin sektör içerisinde birlik ve ortak hareket zemini kazandırmak gibi önemli görevleri üstlenmeleri gerektiğini belirten Arslan, derneğin aktif şekilde sektörün sevk idaresinde paydaşlar ile eşgüdümlü olarak çalışmasının daha faydalı olacağını dile getirdi.
Sivil Toplum Kuruluşlarının kamuoyu oluşturma kabiliyetlerinin önemine vurgu yapan Arslan, sektörün sorunlarının daha üst platformlara taşınabilmesi ve Türkiye’deki diğer benzer derneklerle ortak hareket ederek makro çapta bir etki yapabilmesi doğrultusunda derneklerin verimli bir faydalanma sağlayacağını ifade etti.
 
VİŞNE MOLOZLARI TİCARİ DEĞERE DÖNÜŞEBİLİR
Vişne molozlarının ticari değere dönüştürülebileceğini aktaran Arslan diğer mermer türlerine oranla vişne mermerinin bu konuya elverişli olduğunu söyledi.
Mermer alanında inovasyon çalışmalarının artırılması gerektiğini kaydeden Arslan şöyle konuştu: "Bu tür taşlarda molozlar ya fabrikada üretime katılarak ya da daha ekonomik üretim sağlanabilmesi açısından ocakta kesilmiş malzemeye dönüştürülmeye başlandı molozların fabrikaya taşıma maliyeti olmadan, ara ürüne dönüştürülmesi ile hem molozların değerlendirilmesi hem de nakliye tasarrufu sağlayarak maliyetleri düşürmek adına önemli bir adım atmaya başladık. Mermerin önemli yan sektörlerinden birisi olan süs eşyası üretiminin, bu okul atölyelerinde yeniden yapılması ve pazarlanması ilimize artı değer sağlayan bir faaliyet alanıdır, bu ürünlerin ülke çapında pazarlanması sağlanmalıdır. Mermer alanında inovasyon çalışmalarının artırılması gereklidir. Ocak üretiminde daha verimli blok üretimi için, fabrika üretiminde daha az fireli üretim için ve mermer yan sektör üretimlerinde de mermerden azami seviyede faydalanabilmek için inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarına önem verilmelidir.  Ar-Ge ile beraber şirketlerin geliştirecekleri know-how kabiliyetleri de üretim ve pazarlama aşamalarında olumlu yansıyacak başka bir faktördür. Şirketler bünyelerinde bu tür departmanlar kurmaları konusunda yönlendirilmeli ve Fırat Üniversitesi ile mutlaka ortak hareket etme noktasında teşvik edilmelidirler. Demiryolu iyi gümrük noktası ile birlikte değerlendirildiğinde bir nakliye alternatifi olarak düşünülebilir. Ancak demiryolu taşımacılığının maliyetlerini de iyi hesaplamak gerekmektedir. Demiryolu altyapı maliyetlerinin yüksekliği dikkate alındığında bu alternatifin ne kadar rantabl olduğu iyi değerlendirilmelidir."
 
MARKA DEĞERİ YÜKSEK FİRMA SAYISI ARTTIRILMALI
Elazığ’da marka değeri yüksek firma sayısının artırılması gerektiğini belirten Arslan, "Diyarbakır, Afyon, Burdur, Balıkesir gibi şehirlerin mermercilik hususunda Elazığ’dan bir adım daha ileride olduğu düşünülürse, bu şehirlerdeki Mermer dernekleri ile bir toplantı düzenlenmesi veya Elazığ’da oluşturulması bu raporda teklif edilen Sektörel Platformlara bu şehirlerden de firmaların davet edilmesi çok faydalı olacaktır. Sektörde bunun eksikliği çokça hissedilmektedir. Sadece firmaları bir araya getirerek sorunlarını beraberce konuşma platformu bile oluşturmak Elazığ mermerciliği açısından çok büyük kazanç olacaktır. Elazığ’da marka değeri yüksek olan firma sayısının artırılması gerekmektedir. Bu her anlamda şehrin kalkınmasında etkili olacaktır." şeklinde konuştu.
 
MERMER ÜRETİMİ KONUSUNDA EĞİTİM VERİLMELİ
Mermer üretimi konusunda eğitimlerin önemine vurgu yapan Asilhan Arslan bu konuda Avrupa Birliği ile ortak proje gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
Nitelikli ve her türlü eleman eksikliğinin giderilebilmesi için her seviyede elemanların alttan yetiştirilmesi gerektiğini anlatan Asilhan Arslan şöyle devam etti: "Mermercilik konusunda kendisini ispatlamış İtalya, İspanya gibi ülkelerde ocak ve fabrika üretimi ile ilgili eğitimlerin aldırılması ilimizin ve bölgenin önemli bir sorunu olan verimli üretim konusuna çok olumlu katkıda bulunacaktır. Bunun için Avrupa Birliği ile ortak bir proje gerçekleştirilmesi Elazığ mermer firmalarınca da çok olumlu karşılanacağı kanaatini hasıl etmiştir. Nitelikli ve her türlü eleman eksikliğinin giderilebilmesi için her seviyede elemanların alttan yetiştirilmesi gereklidir. Eleman yetiştirebilecek seviyede nitelikli elemanların firma bünyesinde bulunması bunun için ön şarttır. Yetiştirilen elemanların da elde tutulabilmesi için ise doğru insan kaynakları politikalarının uygulanması gerekmektedir. Bu orta vadede eleman eksikliği problemini çözecektir.  Mermer makineleri ve yan malzemelere yönelik sanayinin Elazığ’da oluşması, Elazığ’ı mermer konusunda bir cazibe merkezi olma yolunda olumlu etkileyecektir. Sektördeki maliyetlere yönelik sağlanabilecek her türlü teşvik, indirim, iyileştirme vs. mermer sektörünün maliyetlerini ciddi oranda düşürebilecektir. Mermer blok nakliyelerinin özelliğinden dolayı özel taşıma römorklarının taşıyabileceği yük miktarının artırılması önerisi değerlendirilebilir. Demiryolu taşımacılığının avantajlı hale getirilmesi ve özendirilmesi gerekmektedir. Sektörün kullanımı için tahsis edilen krediler arttırılmalı ve uygun geri ödeme koşulları sağlanmalıdır. Madencilik sektörü ilk yatırımı çok fazla olan ve riski yüksek bir sektördür. Yatırılan sermayenin geri dönüşü uzun yıllar almaktadır. İş güvenliği yatırımları da dahil olmak üzere, sektör finansal konularda da teşvik verilerek desteklenmelidir."

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@