banner74

2. Elazığ Çalıştayı'nda umut dağıtıldı

İlki Elazığ’da 9 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen “Elazığlılar Çalıştayının ikincisi Ankara’da düzenlendi.

ELAZIĞ GÜNCEL 20.04.2010, 19:11 20.04.2010, 19:11
1821
2. Elazığ Çalıştayı'nda umut dağıtıldı
İlki Elazığ’da 9 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen “Elazığlılar Çalıştayı”nın ikincisi Ankara’da düzenlendi.
Ankara’da bulunan Elazığ Evi’nde gerçekleşen Çalıştay’a, Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Elazığ Valisi Muammer Erol, Ak Parti Elazığ Milletvekili Necati Çetinkaya, ETSO Başkanı Ali Şekerdağ, Ankara’da bulunan Elazığ Dernekleri Başkanları, Elazığlı bürokratlar ve Elazığlılar katıldı.

ÇALIŞTAYIN GÜNDEMİ
1. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Gençlik Merkezi ve Salonları Projesi:

Proje Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca uygun görülmüş ve Sayın Bakanımız Faruk Nafız ÖZAK beye arz edilmiştir, imza aşamasında olan bu proje kabul edildiği takdirde, “Gerekçelerimiz” bölümünde de açıklandığı gibi çeşitli sosyal, kültürel, sanatsal ve spor ile ilgili tesisler temin edilecek ve faydalanması gerekenlerin hizmetine sunulmuş olacaktır.
Proje ilgili olarak söz alan Kadirhan Sunguroğlu, projenin son şekli hakkında şunları söyledi:
“Konu ile alakalı ciddi çalışmalar yapmamıza rağmen netice alınması uzun sürebilir. Konu ile ilgili edindiğimiz veriler bizim bu işi sabırla takip etmemizi gerektirecektir. Çünkü mevcut devam eden Erzurum ve Trabzon projeleri bitmeden bize ödenek çıkma ihtimalinin biraz daha zamana ve bizim takip gücümüze bağlı olduğu gerçeğini gördük, ancak bu işin olabilmesi için gerekli uğraşları vereceğimizi Elazığ kamuoyuyla paylaşmak istedik saygılarımla.”

2. Fırat Televizyonu yayınının sürdürülmesinin sağlanması:
F.Ü.’nin 17 yıldır yayın hayatını sürdüren Fırat Televizyonu, RTÜK tarafından hazırlanan yeni yasa teklifinin bu şekilde kanunlaşması halinde yayın hayatını sürdüremeyecektir. Üniversitelerin yayın yapmaları hem İletişim Fakültesi öğrencilerinin iyi yetişmesini sağlamak, hem de eğitim amaçlı programların mutfağını oluşturması bakımından önemlidir.
Proje hakkında cevap veren RTÜK Üyesi Hasan Tahsin Fendoğlu, Fırat Televizyonu’nun kapatılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını, Anayasanın ilgili maddesi gereğince de böyle bir işlemin olamayacağının altını çizerek, Elazığ kamuoyunun bu konuda endişelerinin olmaması gerektiğini net olarak ifade etti. Fendoğlu, TRT ile ilgili bir çalışmanın var olduğunu TRT’nin Ramazan Programlarının Elazığ’da bir ay süreyle yayın yapması hususu ile de ilgileneceğini belirttiler.

3. Elazığ Kültür Merkezi’nin tamamlanması:
Uzun yıllardır bir türlü bitirilemeyen Elazığ Kültür Merkezinin biran önce tamamlanarak İlimizin bu konudaki eksikliğinin giderilmesi.
Projenin takipçisi olan Murat Katipoğlu ise bu işlemin ihalesinin 3 yılda tamamlanmasının hedeflendiğini toplam bir milyon TL’nin İlde olduğunu, 1.5 milyon TL’nin ise bakanlıkta ayrıldığının; ancak 12.5 milyon daha gerektiğini belirterek para olması durumunda bu işin 3 yıl sürmeyeceğini söyledi ve park probleminin de çözülmesi gerektiğini bildirdi.
4. Kobilerin desteklenmesi:
KOBİ’ler konusunda açıklamayı Ali Şekerdağ yaptı. Şekerdağ, Maden, Mermer, tarım, bağcılık, su ürünleri, turizm ve hizmet sektöründe avantajlarını çok iyi kullanmamız gerektiğinden bahsederek; bunlar ve benzeri konular ile ilgili teşvik, hibe, kredi ile ilgili proje çalışmalarının yapılması çalışmaları üzerinde durdu.

5. 200 kişilik kız yurdu:
200 kişilik kız yurdu için TEV’e resmi olarak başvurulduğunu ve TEV yönetim kurulunca 20-NİSAN-2010 tarihinden sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında kararın verileceğini ve bu konuda neticeden ümitli olduklarını Elazığ kamuoyuna gelişmelerden gerekli bilgilendirmeyi yapacaklarını belirttiler.
TEV ile ilgili çalışma konusunda Gürkan Özensoy konuştu.
Özensoy, “TEV toplantısında olumlu bir karar çıkması halinde 200 kişilik bir kız yurdunu ilimize kazandırabileceğimizi belirttiler. Bu konuda çok ciddi bir takip programı oluşturduklarını. Ayrıca AK PARTİ genel başkan başdanışmanı milletvekilimiz Sayın Necati ÇETİNKAYA ise yurt konusunun 200 değil 2000 kişilik bir büyük kompleks üzerinde durduklarını bunun en kısa zamanda müjdesini vereceğini kamuoyunun bilgisine sundular. Bu konuyla alakalı görüşmelerin devam ettiğini ve sonuç alma noktasına geldiklerini belirttiler.” dedi.

6. Çıraklık eğitimi:
MEB’e bağlı mevcut çıraklık eğitimine destek kredisi AB’den alınması çalışmalarının başlatılarak bahse konu kurumun eğitim alanında güçlendirilmesi.
Proje hakkında Maruf Çelik konuştu:
“Sanayide çalıştırılacak elemanların nitelikli ve kalifiye olabilmeleri için çıraklık eğitiminin üzerinde durulması gereken önemli konulardan biri olduğu gerçeğinin göz önünde bulundurulup ETSO ve milli eğitimin bu konuda birlikte hareket ederek gerekli yüksek eğitim düzeyinin yakalanması sağlanmalıdır. Çünkü kalifiye eleman verimlilik demektir. Üretimin dünya standartlarında oluşabilmesi için ve sanayicinin verimli iş oluşturabilmesi için bu konunun can damarı olduğu gerçeğinin kavranması gerekmektedir.”

7. Ramazan Programı:
Harput"ta ramazan aylarında TRT’nin herhangi bir kanalının Bedesten kurarak bir ay boyunca iftardan önce ve sahur programı yapmasının sağlanması ve bu konu ile ilgili TRT genel müdürüne en kısa sürede bir heyet gönderilerek netice alınması.
Projenin sun durumunu Muzaffer Ertürk anlattı.
Ertürk, Yaklaşık 4 kez bu konunun gündeme alındığını ve Harput”ta bir bedesten kurularak bu işin HARPUT-ELAZIĞ tanıtımına çok büyük katkı sağlayabilecek konuma gelebileceğini belirtti. Bu konu ile ilgili oluşturulacak bir kurulun ise vakit geçirmeden acilen TRT Genel Müdürünü ziyaret etmelerini talep ettiler.

8. İlin kısa-orta ve uzun vadeli hedeflerinin belirlenmesi işinin yukarıda bahsettiğimiz komisyonlarca tespiti:
Komisyonların; İlimizin acil sorunlarını tespit etmesi ve bu sorunlardan kısa vadede çözümü gerçekleştirilebileceklerden netice alınmasının sağlanması için, gerekli girişimlerde bulunulması ile çözüme kavuşturduklarını Valilik-Belediye-Üniversite, STK ve basın kuruluşları ile paylaşması.
Komisyonlar hakkında Şuay Alpay bilgi verdi.
“Çalıştayın lobi faaliyeti olarak algılanması gerektiğini düşünüyorum. Beyin fırtınasının yapılması gerekir. Daha sıklıkla yapılması gerekir diye düşünüyorum. 8. madde swot analiz çalışmalarının ETSO ve Valiliğin çalışma programının alınması ve bu doğrultuda çalışılmalıdır.”

9. İlimizin, Gelişim Master planlarının hazırlanması için girişimlerde bulunulması:
İlimizin gelişmesi için gerekli Master planının hazırlandıktan sonra, hazineye ait arsaların tespiti ve değerlendirilmesi; ayrıca Elazığ il haritası üzerinde, bu arsaların belirlenmesi, master planında yeni OSB’lerin oluşturulması, mevcut OSB’de Lojistik ve Gümrükleme merkezinin kurulması.
Projenin son şekli hakkında Ahmet Kaya konuştu.
Kaya, 9. madde de 2001 yılında 2065 yılını hedef alan bir çalışma var olduğunu, İl çevre planı hazırlanarak yürürlüğe girmesi gerektiğini, Hangi sektörün öne çıktığı avantaj- dezavantajların neler olduğunu ve çevre düzeni planının olması lazım olduğunu belirtti. Çaydaçıra kavşağı konusunda battı-çıktı yol şeklinin yanlış olduğunu ifade eden Kaya, ayrıca ETSO başkanlığı ve Valilik İl Özel İdaresinin de bu konularda çalışmaları olduğu söylenerek bu bilgilerin ortak değerlendirilmesi istendi.

10. Medya mensubu hemşerilerimizin ilimiz için katkılarının sağlanması:
İlimiz ile alakalı, kültür, sanat ve tanıtım programları yapılması, Elazığ’a ait olan folklor, müzik, turizm alanlarındaki özelliklerimizin profesyonel bir şekilde duyurulması; ülke genelindeki önemli fuarlara ve yurt dışındaki organizasyonlara katılarak Elazığ’ ın tanıtılmasının sağlanması.
Projenin tanıtımı hakkında Gürkan Özensoy söz aldı. Özensoy, Medya mensubu hemşerilerimizin ilimizin tanıtım konusunda her zaman hazır olduklarını. FLASH TV’nin 3 saatlik bir ELAZIĞI TANITIM programı yapılabileceklerini bildirdiği açıklandı. İçeriğinde ise; Kürsübaşı-Folklor-Sanatçılar-Yemek tanıtım köşesi-8 köşe şapkanın tanıtımı-Çayda çıranın doğuşu-turistik ve tarihi yerlerimizin tanıtımı-Kınagecesi-v.d.olacaktır. Ayrıca KANAL 9 Televizyonu da her zaman böyle programlar yapabileceğimizi, ayrıca ramazan programını Harput’ta yapabilecekleri bilgisini Yaren-i Harput derneği yönetim kurulu başkanlığına ilettiklerini bir müjde olarak Elazığ kamuoyuyla paylaştı.
11. Hazar Baba Kamp Eğitim Merkezi kurulması ile ilgili proje hazırlanması:
F.Ü. BESYO ve Sivrice Kaymakamlığı tarafından 50 yataklı Eğitim Oteli olarak yapılması düşünülen proje, Elazığ ilinin bağlı olduğu Fırat Kalkınma Ajansı’na sunulacak ve gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Yaz etkinliğinde İzcilik ve Doğa kampları, Yabancı Dil kampları, Sağlık ve sportif kampları, Kış etkinliğinde ise; Kayak kampları, Kış gençlik ve spor kampları vb. düşünülmektedir.
Proje hakkında İzmet Ülker görüş bildirdi. Ülker, Dağcılık ve kayak federasyonu başkanlığı yaptığını belirterek; hazar baba dağına ikili yarı kapalı sistem teleferik sisteminin daha uygun olacağını belirterek, “Örneği de Balçova’daki kabindir. Hazar gölü korunarak kullanılması gereken bir göldür. Hazar gölü kanalizasyon projesi ne zaman bitecek Sn. Valimden soruyorum. Gölün çevresi özellikle Keban gölü çevresine yazlık konutlar yapılmalı ve Akdeniz ve ege tatil göçünün önüne geçilmelidir. Tarımsal Kalkınma konulu bir panelin yapılması halinde de Prof. Melih BOYBAK bey yardıma hazırdır” dedi.
Gürkan ÖZENSOY ise Fırat Kalkınma Ajansı’na sunulacak bir proje olması halinde değerlendirmeye alınacağını bildirdi. Bu konularda fikir alışverişlerinin yapılıp sağlıklı projelerin ortaya çıkacağını ve bu nedenle tüm paylaşımlara açık olduklarını dile getirdiler.

12. Küçük ve Orta Ölçekli Sermayenin güçlendirilmesi:
İhracata yönelik imalat ve üretimlerimizin, dış pazarlar bulması yönünde çalışmalar yapmak, Elazığ’da Serbest Ticaret Bölgesi kurulması yönünde çalışmalarda bulunmak.
Proje hakkında ise Maruf Çelik görüş bildirdi.
Çelik, El'azizdeki üreticilerin kapılarını dış dünyaya açabilmeleri hususunda ETSO nun bu konularla ilgili seminerler düzenlemesi. F.Ü. ile işbirliği içerisinde çalışmalar oluşturulması El'aziz’i tanıtım programları yapması, Üreticilerimizin dünya yarışına katılabilmeleri için gerekli üretim kalitelerinin oluşturulabilmesi, için gerekli standart bilgilendirmelerinin yapılması.bilgi donanımları için TÜSİAD VE TOBB bünyesinden yardımlar talep edip bu konuda sempozyumlar tertip etmesinin gerekli olduğunu ve sık sık dışarıdan bu konularla ilgili bilim adamları ve iş adamlarınca konferanslar tertip edilmesi konularını dile getirdi.

13. Kültür A.Ş. kurulması:
Elazığ’ın kültürel faaliyetlerinin tek elden ve etkili yönetilmesinin sağlanması amacıyla, gerekli hukuki altyapının oluşturularak kamu veya kamu-özel sektör katılımı ile bir şirketin kurulmasının sağlanması.
Proje hakkında söz alan Şuay Alpay, Vali yardımcısının başkanlığında ELESKAV gibi bir birimin hali hazırda buna benzer bir çalışmayı yaptığını bunun üzerinde durulması gerektiğini belirtti.

14. Komisyonlar: Elazığ Temsil Heyeti ve Çalış tay Komisyonu belirlenmesi.
15. TURİZM: Harput Kültür Turizm Koruma ve Gelişim bölgesinin ilanı ile ilgili çalışmalar, İl Özel İdare imar planlarını hazırladı ve uygulama aşamasındaki çalışmalar devam ediyor.
Konuya ilişkin açıklamayı da Vali Muammer Erol yaptı.
Vali Erol, “Öznesi ben olan cümleleri gelecek zamanın beni ile kullanalım. Yoksa özellikle ikinci bölümde geleceğe dönük taahhüt ve gayretler ifaden eden öznesi ben olan cümlelerde eksiklik oldu.
Elazığ ile ilgili haberleri lütfen herkes takip etsin. Sağlık ve Eğitim konusu ön sırada olduğumuz ve çevre illere hizmet ettiğimiz sektörlerdir. Balıkçılık ile ilgili 500 kişilik bir tesisi yapan hemşerimiz var işlem başladı Fırat Kalkınma Ajansı vasıtasıyla 4 il birlikte düşünülerek proje hazırlanıyor. Gelen misafirler Harput”ta kalmak veya konaklamak istiyor. En fazla yazık edilen 3000 yıllık Türk-İslam kültürü var. Buna da en güzel örnek Mardin örneğidir, müftü beyin başkanlığında Harput kitap hazinelerini alıp insanların bilgilendirmesine sunuyoruz. Bütün hazirundan kitap istiyorum Elazığ Kültür Merkezi’nin tamamlanması ihale süresi 3 yıl ayrılması gereken 15 milyon TL (kültür merkezi için) ihalesi de yapılmak üzere (çevre planı ihale edildi 9. madde)
Şunda kesin emin olun bütün konuşmacıların konuşmaları ile ilgili notlar alındı bu da ne kadar bu çalıştaya önem verildiğini gösteriyor” dedi.

Vali Erol’un değerlendirmesinden sonra Divan Başkanı Gürkan ÖZENSOY İnsanların yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutmamalarını ve gücünü insanların yararına kullanmaları gerektiğini söyleyerek; bütün divan üyesi STK başkanlarına ve İzmir’den teşrif eden 2 güzide derneğin başkanlarına da söz vererek oturuma katılanlara teşekkür edip; maddelerin en kısa zamanda rapor halinde bütün katılımcılara, basın mensuplarına gönderileceğini söyledi.
3. Elazığ Çalıştay Toplantısı İzmir’de yapılacak.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 08 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@