2022’YE BÜYÜK UMUTLARLA GİRİYORUZ…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 yılı beklentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

ELAZIĞ GÜNCEL 31.12.2021, 15:47 31.12.2021, 17:03 Günışığı Gazetesi
68
2022’YE BÜYÜK UMUTLARLA GİRİYORUZ…

 Arslan; “Depremin etkileri ve pandemi süreci ile küresel ekonomik dalgalanmaların tüm olumsuz etkilerine rağmen, Elazığ TSO olarak; 4 yıllık stratejik plandan taviz vermeden, kararlılıkla tüm hedeflerimize adım adım yürüyoruz. 2022 yılı Elazığ adına yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Kendi başarı hikayesini, üyemiz ve halkımızla birlikte yazmanın mutluluğunu yaşıyoruz. ”dedi

Başkan Arslan, dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili, 2021 yılında yaşananları özetleyerek; "2021 yılının dünya ve ülkemiz açısından, nasıl geçtiğine dair özet bir değerlendirmede bulunacak olursak; Korona Virüs salgınının, neden olduğu ekonomik durgunluğun ardından, toparlanma sürecine giren küresel ekonomiye, 2021 yılında yükselen enflasyon damgasını vurmuştur. Tedarik zincirinde yaşanan Covid-19 salgınından kaynaklanan sıkıntılar, ekonomik normalleşmeyle artan tüketici talebini karşılayamayınca, dünya genelinde fiyat artışlarını körüklemiştir.

Öte yandan; küresel toparlanma ile aşıya olan erişim arasındaki pozitif ilişki, 2021 yılında daha da belirgin hale gelmiştir. Aşıya erişimin rahat olduğu ülkelerde, ekonomik faaliyetlerde normalleşme gözlenirken, aşıya erişimin kısıtlı olduğu ülkelerde, vaka ve ölüm sayıları artmış ve ekonomik toparlanmanın hızı yavaşlamıştır. Bu nedenle, küresel toparlanma ülkeler arasında ayrışma göstermiştir. Küresel toparlanmanın dengesiz biçimde gerçekleşmesinde, Korona Virüs salgınında yeni varyantların ortaya çıkması ve kapanmaların yanı sıra, arz-talep dengesizlikleri, tüketim kalıplarındaki değişim, çip ve enerji krizi, nakliye maliyetlerindeki yüksek oranlı artışlar, ülkelerin mali destek politikalarındaki ayrışmalar da, önemli rol oynamıştır. Nitekim, küresel risk iştahı Korona Virüs’ün, daha bulaşıcı ve aşıya dirençli olduğu belirtilen Omicron varyantının etkisiyle baskı altında kalmıştır.

Küresel ölçekte salgına ilişkin kaygıların, yeniden yükselmesiyle birlikte, pek çok ülkede korona virüsle mücadele tedbirlerinin kademeli biçimde, yeniden uygulamaya geçirilmesi küresel ekonomik aktivitenin önümüzdeki dönemdeki seyrine ilişkin, beklentileri olumsuz yönde etkilemiştir" dedi.

“Riskler ve Beklentileri Dile Getirdik”

Başkan Arslan, ülkemizde özellikle Ağustos ayından başlayan ve piyasaların ön görebilirliğini ortadan kaldıran döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve bu sürecin ülke ekonomisine getirdiği riskler üzerine, 4 kez medya üzerinde uyarılarda bulunduğunu belirterek, açıklamalrını şu şekilde sürdürdü; “Eylül ayında gazete röportajımız, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında iki TV ve bir gazete söyleşimizde iş dünyasının yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedefinin önemi üzerinde durarak, başta döviz kurları olmak üzere; enflasyonla mücadele ve iş dünyasının sürdürülebilir ekonomik yapı içerisinde, yer almasıyla ilgili çok önemli uyarılarda bulunarak ,beklentilerimizin altını çizdik. Bu endişelerimizi ve taleplerimizi TOBB üzerinden ilgili bakanlıklara da ulaştırarak, hem yerelde, hem de üst kuruluşumuz üzerinden etkili olmaya gayret ettik. İş dünyasının çatı örgütü olarak, hem sorumluluğumuz hem de, hassasiyetimiz gereğince açık yüreklilikle çağrılarımızı yaparak, atılması gereken adımlarla ilgili beklentilerimizi ifade ettik”

“Sürdürülebilirlik Önem Kazanmıştır”

Başkan Arslan, Aralık ayı içerisinde açıklanan, Yeni Ekonomi Modeliyle dövizdeki dalgalanmaların önlenerek, kara tablonun dağıtıldığını ancak bu durumun sürdürülebilir kılınarak, iş dünyası ve piyasalarda güven ortamının oluşması için devamlılığının önemine dikkat çekti.

Arslan değerlendirmesinde; "Ekonomimizdeki aşırı dalgalanmalara çare olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından, Yeni Ekonomi Modeli açıklanmıştır. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen bu modelde, para ve maliye politikalarının, eşgüdümü ile tüm araçların etkin şekilde kullanılması öngörülürken, yüksek büyüme ve yüksek cari açık sarmalından çıkılması hedeflenmektedir. Yeni ekonomik modelde; düşük faiz ortamı ile yatırımların desteklenmesi, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesi, rekabetçi kur avantajı ve yatırımların artmasıyla, ihracatın artırılması ithalatın düşürülmesi ve nihayetinde cari açığın cari fazlaya evirilerek, dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Ancak, tamamen ihracat ve döviz getirisi üzerine odaklanılmamalı. İç piyasanın taşıyacağı riskleri de hesaba katmalıyız. Şöyle ki; şu son birkaç ayda cari fazla vermemize rağmen, dövizdeki dalgalanmayı bastıramamamız, enflasyon beklentilerini ve risk primini yükseltti. Bu durumun, yatırım ortamını olumsuz etkileme riski yaratabileceği kanaatindeyim" ifadelerini kullandı

“Elazığ Ekonomisi ve Sanayisi Hızlı Toparlanma Sürecine Girmiştir”

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ ekonomisi ve sanayisinde toparlanma sürecinin başladığına dikkat çekerek; “24 Ocak 2020 depreminin olumsuz etkileri, pandemi süreci, küresel ekonomik daralmalar ve ülkemizdeki döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaların yaşandığı bu yıl, belki ülkemiz ve dünya ekonomisinde son 10 yılın en zorlu süreci oldu. Bu döneme rağmen, ilimiz iş dünyası; hem ticarette,  hem de üretim ve istihdamda, bir önceki yıla göre daha iyi bir performans gösterdi. 2020 yılına göre ihracatımız ,neredeyse iki kat artarak 320 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. SGK verileri, çek-senet ve banka kredilerinin geri dönüşlerinde de, yine bir önceki yıla göre daha iyi bir yıl geçirdik. Odamız yeni üye ve terk işlemlerine baktığımız zaman da, yine yeni kayıtlarda bir önceki yıla göre yüzde 15’lik artışın olduğunu görmekteyiz.

Bu yıl, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğümüz tarafından ilimiz için; 36 yeni teşvik belgesi düzenlendiğini görmekteyiz. Böylesine zorlu bir dönemde; 36 yeni girişim küçümsenmemelidir. İnanıyorum ki, Yeni Ekonomi Programı, 2022 yılı Mart-Nisan dönemine kadar, güven ortamını tesis ederek, kurlardaki aşırı dalgalanmaları önlemesiyle birlikte yeni yatırım sayısı, en az iki katına çıkacaktır. Pandemi etkisiyle hizmetler sektörümüzün toparlanması, bu yıl içerisinde beklenen seviyede olmamıştır. Yine inşaat ve taahhüt sektörümüzde, girdi maliyetleri ve kur dalgalanmaları nedeniyle tarihi bir durgunluk ve zor bir süreç yaşamıştır.

Bu sektörlerimiz için de, 2022 yılında umutlu olduğumuzu ve devletimizin destekleriyle ve alınacak yeni ilave tedbirlerle, hızlı bir toparlanma dönemi yaşanacağına inanıyoruz” dedi.

“Sektörel Beklentileri İlgili Makamlara Taşıdık”

Arslan, 2021 yılında meslek komitesi üyelerinden gelen, 63 ayrı sorun ve çözüm talebinin yerelde ve TOBB üzerinden ilgili bakanlıklara gönderildiğini ifade ederek; “Bu hizmet dönemimizde, meslek komite üyelerimizin de, çok aktif şekilde görevlerini yapması neticesinde; sahadan gelen 63 ayrı konuyu ilgili makamlara taşıdık. Bu sorunlardan yüzde 40’a yakınına çözüm üretirken, diğerleri kısmen çözülmüş veya süreçleri devam etmektedir. Odamızın hizmet kalitesinin yükselmesinde, en önemli beslenme kaynağı olan meslek komitelerimizin bu denli aktif olması, bir çok üyemizin sorunun çözümünde ön açıcı olmuştur. Bu nedenle tüm meslek komite üyelerimize teşekkür ediyorum. Aynı performansı, 2022’de artırarak devam ettireceklerine inanıyorum.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

“Stratejik Plandan Taviz Vermeden Hedeflerimizi Gerçekleştiriyoruz”

Başkan Arslan, odanın 2018-2022 yılı Elazığ TSO’nun Stratejik Plan Hedefleri doğrultusunda, faaliyetlerini gerçekleştirdiğini belirterek; “Odamız tarafından hazırlanmış olan ve 4 ana başlık altında 103 maddeden oluşan stratejik planımıza sadık kalınarak, her bir başlık altında belirlenen hedefler bir bir hayata geçirilmektedir. 2018 yılında başlayan ve 2021 yılı sonuna geldiğimizde planının, %83’ünün gerçekleştirilmiş olduğunu görmekten, gerçekten çok büyük bir mutluluk duymaktayım. Meclisimize, yönetimimize, meslek komitemize, profesyonellerimize, paydaşlarımıza ve tüm yöneticilerimize destek ve katkıları için yürekten teşekkür ediyorum.

2021 yılı hizmet dönemimiz içerisinde; 4 ana başlık altında gerçekleştirdiğimiz her faaliyetin ayrıntısı, 2021 Yılı Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır. Raporumuz başta tüm üyelerimiz olmak üzere, kamuoyunun ulaşabileceği şekilde odamız web sitesinde yer almaktadır.

Ancak burada şunu belirteyim ki, TOBB Akreditasyon sistemi içerisinde A sınıfı oda statüsünde izleme sürecine girmiş olan Elazığ TSO, hem üyesine, hem de ilimize değer üreten çalışmalar gerçekleştirmekte ve artık bölgesel bir temsil yeteneğine kavuşmuştur. 1884 yılında kurulmuş olan ve 150 yıla yaklaşan mazisiyle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası; bu kadim kültürün önemli bir parçası olması misyonunu, en etkili şekilde bugün de devam ettirmektedir” dedi.

“2022’den Umutluyuz”

Başkan Arslan, pandemi sürecinin aşılama ile birlikte etkilerinin azalacağını bekledikleri, 2022 yılında ilimizde yatırımların artacağını ve ticaretin normalleşeceğini ifade ederek, “Yeni Ekonomi Programı’nın, sürdürülebilir kılınması ile birlikte; aşılamanın da etkisiyle, pandemi sürecinin olumsuzluklarının azalacağını bekliyoruz. Altyapı çalışmalarını büyük bir hızla sürdürdüğümüz; Teknova OSB, Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB, Tekstil Kent Projesi, ilimiz için çok sayıda yatırım için önemli bir çekim merkezi olacaktır. Bu süreçte işsizliğin azalması ve iç ticaretin canlanması en önemli beklentimizdir.” açıklamasında bulundu

“ELAGRO İnovasyon Projemizi Hayata Geçiriyoruz

Elazığ TSO öncülüğünde kurulan, çok ortaklı yapılarla 2021’de yatırım süreçlerinin başlatıldığını ifade eden Arslan; “İlimizin yıllardan beri hep hayalini kurduğu, çok ortaklı modelleri çok şükür kurarak hayata geçirdik. Biyogaz üretim tesisimiz ve gübre yatırımımız başlamış durumda. Oda tarihinin en büyük hibesini alarak; ELAGRO İnovasyon Projemizi hayata geçiriyoruz. Tarım ve hayvancılığın tüm süreçlerinin, profesyonelce yönetileceği ve sürdürülebilir kılınacağı bu proje; Elazığ için yeni bir dönemin başlangıcı ve rol modeli olacaktır. Bu yapı altında binlerce çiftçimiz ve projeye ortak olmak isteyen üyemiz yer alabilecektir. Buradan, Türkiye’ye örnek olacak bir Elazığ hikayesi yazıyoruz. Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere, ekonomik değer olabilecek her kaynağımızı, halkımızın refahına kanalize ederek, bölgesinde sözde değil, gerçek bir çekim merkezi oluşturacağız. 2018 yılından başlayan bu süreçlerin her bir adımı kararlı, istikrarlı, planlı ve projeli bir şekilde yürütülmüş ve artık uygulama süreçleri start almıştır. Bu yeni dönemin hikayesini, tüm üyelerimiz ve halkımızla birlikte yazacağız.” dedi

“Üyelerimizin ve Tüm Halkımızın Yeni Yılını Tebrik Ediyorum”

Elazığ TSO’nun 2021 yılında, aylar itibarı ile hizmet istatistiklerini de paylaşan Başkan Arslan; “Her bir yönetim organımız ile odamız birimleri, çok özverili ve mesai mefhumu gözetmeksizin, bu başarıyı göğüslemişlerdir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın, son 4 yıldaki bu gelişim ve başarı öyküsünün altında; azimli ve kararlı çalışma vardır. 2021 yılı birimler bazındaki hizmet istatistikleri incelendiğinde, çok yoğun bir emeğin olduğu görülmektedir. Daha fazla çalışmaktan ve üretmekten geri durmadan, 2022’de kaldığımız yerden devam kararlılığı içerisinde olduğumuzu, tüm üyelerimizle paylaşmak istiyorum.  Bu düşüncelerle; 2022 yılının tüm üyelerimize ve halkımıza sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini temenni ediyor, güven, destek ve dualarına talip olduğumuzu belirterek, Yeni yıllarını kutluyorum” ifadelerini kullandı

ELAZIĞ TSO 2021 HİZMET İSTATİSTİKLERİ

ELAZIĞ TSO HİZMET BAŞLIKLARI

12 Ay Toplamı

Hesapları İnceleme Komisyonu, Coğrafi İşaret İhtisas Çalışma Grubu,

28

Personel Toplantı Sayısı

11

Eğitim, Bilgilendirme, Dış Ticaret, Seminer ve Konferans Sayısı (Webinar-TOBB ve İlgili Kurumlar İşbirliğinde)

76

Oda Üyeleri İçin İmzalanan Protokol Sayısı

41

Toplam Yeni Kayıt

631

Toplam Terk İşlemi

143

Faaliyet Belgesi

6044

İhale Durum Belgesi

1814

Oda Kayıt Sicil Belgesi

6369

Ticari İkametgah Belgesi

2043

Yerli İstekli Belgesi

128

Ortaklık Teyit Belgesi

2092

Meslekten Men Edildiğine Dair Belge

278

Düzenlenen Kapasite Raporu

186

Ekspertiz Raporu

20

Yerli Malı Belgesi

25

Su İhtiyaç Belgesi

14

İş Makinası Tescili

405

Tic.Sicil Yapılan Tescil ve Kuruluş İşlemi

2344

Tic.Sicil Yapılan Resmi Yazışma

1360

Tic.Sicil İmzaya Gönderilen ve Tasnif Edilen Gazete Adeti

2528

Tic.Sicil Yapılan Defter Tasdiki

411

Tic.Sicil Taranan Evrak Adeti

4210

Tici. Sicil Verilen Belge Adeti

3946

K Yetki Belgeleri (Yeni Yetki Belgesi)

422

Eklenen K Belgesi Adeti

1201

Sigortacılık Levha Kayıt Başvurusu

10

Sigortacılık Levha Kaydı Silinen Üye Sayısı

1

Sigortacılık Nevi Değişiklik İşlem Sayısı

4

Sigortacılık Levha Bilgi Güncelleme Sayısı

120

Sigortacılık Fiziki Tetkik Sayısı

36

Sigortacılık Şube Açılışı Sayısı

10

Menşe Belgesi

259

Euro-1 Belgesi

56

Güncellenen Üye mail Adresi

102

Güncellenen Üye GSM Bilgisi

100

Yayınlanan Bülten Sayısı

253

Yayın  (Basılı / Dijital yayın)

18

Hazırlanan Rapor-Dosya Sayısı

57

Görüş Oluşturma/Talep Sayısı

63

Yerel Basında Yer Alma Adedi

1299

Ulusal Basında Yer Alma Adedi

67

Bölgesel Medyada Yer Alma Adedi

36

İnternet Haber Yansımaları Toplamı

2796

Gazete Tiraj Sayısına Göre Erişim

403378

Twtter Takipçi Sayısı

20145

Twtter Paylaşım Sayısı

570

Twtter Etkileşim Sayısı

515

Twtter Beğeni Sayısı

5816

İnstagram Takipçi Sayısı

44

İnstagram Paylaşım Sayısı

560

İnstagram Beğeni Sayısı

4102

Facebook Takipçi Sayısı

5121

Facebook Paylaşım Sayısı

557

Facebook Beğeni Sayısı

7126

Elazığ TSO Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı

121

Elazığ TSO Web Sitesi Tekil Ziyaretçi Sayısı

54

Elazığ TSO Web Sitesi İlk Kez Gerçekleşen Ziyaret

44

Elazığ TSO Web Tekrar Gelen  Ziyaret

20

Elazığ TSO Web Haber Giriş Sayısı

190

Elazığ TSO Web Duyuru Giriş Sayısı

270

Elazığ TSO Web Etkinlik Takvimine Giriş Sayısı

108

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 21 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@