Ali Emîrî Efendi’ye Saygı Günleri Başlıyor

Büyük mütefekkîr ve münevver” Ali Emîrî Efendi Elazığ ve Diyarbakır’da düzenlenecek ilmî toplantılar, konserler ve tiyatro gösterileriyle anılacak.

ELAZIĞ GÜNCEL 13.03.2013, 10:06 13.03.2013, 10:06
1850
Ali Emîrî Efendi’ye Saygı Günleri Başlıyor

Türkçemizin ilk ve ölümsüz yazılı eseri Divan-ü Lugât’it Türk’ü asırlar sonra bularak milletimize kazandıran, 16 bin ciltlik paha biçilmez yazma eserlerini “Millet Kütüphanesi”ni kurarak bağışlayan, “şair, edib, münekkid, kitap hâmîsi ve bağışlayıcısı büyük mütefekkîr ve münevver” Ali Emîrî Efendi Elazığ ve Diyarbakır’da düzenlenecek ilmî toplantılar, konserler ve tiyatro gösterileriyle anılacak.


Elazîz vilayetinde defterdarlık ve vali vekilliği görevlerinde de bulunan Diyarbekirli “Ali Emîrî Efendi’ye Saygı” etkinlikleri çerçevesinde;“Türk Dünyası’nın Şeydâ Bülbülü” Büyük Şairimiz Muhammed Fuzûlî de Türkiye ve Azerbaycan’dan ilim adamlarının katılımı ile düzenlenecek açık oturum düzenlenecek açık oturumda yâd edilecek. Fuzûlî’nin Harput Musîkisi tarzında bestelenmiş eserleri sunulacak.

Elazığ ve Diyarbakır valiliklerinin himâyesinde, Elazığ ve Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Manas Yayıncılık, Türk Edebiyatı Vakfı ve Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musîki Derneği’nin düzenlemesiyle 14 – 15 – 16 Mart günlerinde yapılacak etkinlik, Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Dil Kurumu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Muhammed Fuzûlî Elyazmaları Enstitüsü, Millet Yazma Eser Kütüphanesi ve TRT Diyarbakır Radyosu’nun katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlik çerçevesinde Divan’ü Lugât’it Türk’ün Ali Emîrî Efendi tarafından bulunuşu ve bastırılması ile ilgili tarihî hakâkâtlerden hareketle Tiyatrocu Reşat Bulut tarafından 2 perdelik “İstanbul’da Diyarbakırlı Bir Âlîm” adlı 2 perdelik oyun sahnelenecek; Manas Yayıncılık tarafından Ali Emîrî Efendi hatırasına hazırlanan 10 kitabın da tanıtımı yapılacak.

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi’nce Elazığ Valisi Muammer Erol’a “Azerbaycan Edebiyatı’nın Dostu Diploması” sunulacak. Türk Edebiyatı  Vakfı da etkinliğe varlıklarıyla destek veren 4 edebiyat emekçisine “Türk  Edebiyatı’na Hizmet Beratı” verecek. Final Gecesi TRT Avaz’dan naklen yayınlanacak.

Cihan Devleti Osmanlı’nın 3 kıt’adaki vatan topraklarında memur olarak bulunurken, hazine değerinde yazma eserleri toplayan, Elazîz vilayetinde defterdarlık ve vali vekilliği görevlerinde de bulunan Diyarbekirli “Ali Emîrî Efendi’ye Saygı” etkinlikleri çerçevesinde; “Türk Dünyası’nın Şeydâ Bülbülü” Büyük Şairimiz Muhammed Fuzûlî de Türkiye ve Azerbaycan’dan ilim adamlarının katılımı ile düzenlenecek açık oturumda yâd edilecek.
14 Mart Perşembe saat 14.00’te Fırat TV Stüdyosu’nda başlayacak ilk etkinlik, oturum Başkanlığını Prof. Dr. Şener Demirel’in yapacağı “Fuzûlî ve Azerbaycan’da Fuzûlî Araştırmacılığı” konulu açık oturum. Toplantının konuşmacıları Prof. Dr. Paşa Kerimov, Prof. Dr. Kemal Eraslan, Prof. Dr. Gülşen Eliyeva-Kengerli, Doç. Dr. Zülfi Güler, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulucan, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın.. Fuzûlî’nin Harput Musîkisi tarzında bestelenmiş eserleri usta sanatçılar Paşa Demirbağ ve Mustafa Döner tarafından sunulacak.

Etkinliğin ilk gecesinde Türkçe’nin Kaşgarlı Mahmud tarafından 11.yüzyılda kaleme alınan ilk muhteşem sözlüğü Divan’ü Lugât’it Türk’ün, 20. asır başında Ali Emîrî Efendi tarafından bulunuşu ve bastırılması ile ilgili tarihî hakâkâtlerden hareketle, Tiyatrocu Reşat Bulut yönetiminde 2 perdelik “İstanbul’da Diyarbakırlı Bir Âlîm” adlı 2 perdelik oyun sahnelenecek; Manas Yayıncılık tarafından Ali Emîrî Efendi hatırasına hazırlanan 10 kitabın da tanıtımı yapılacak.

Fırat Üniversitesi Bahaeddin Ögel Konferans Salonu’nda 15 Mart günü saat 14’te başlayacak Ali Emîrî Efendi açık oturumunu, katılımı halinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen idare edecek. Bu toplantıda da Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Prof. Dr. Kemal Eraslan, Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Melek Gençboyacı, Yrd. Doç. Dr. Sadık Yazar, Okt. Mustafa Uğurlu Arslan konuşacaklar.
Final gecesinde, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Müstâkil Alimler Birliği ve Nizamî Edebiyat Enstisü Alimler Birliği’nce, Elazığ Valisi Muammer Erol’a “Azerbaycan Edebiyatı’nın Dostu Diploması” sunulacak. Türk Edebiyatı Vakfı da “Umum Türk Edebiyatı’na hizmetlerinde dolayı” bu etkinliğe de varlıklarıyla destek veren 4 edebiyat emekçisine, Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Muhammed Fuzulî El Yazmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Paşa Alioğlu Kerimov, Nizamî Edebiyat Enstitüsü Emekdaşı Prof. Dr. Asif Rüstemli, Kültür ve Turizm Bakanlığı Millet Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü Melek Gençboyacı ve Manas Yayıncılık Genel Koordinatörü Şener Bulut’a “Türk Edebiyatı’na Hizmet Beratı” verecek. Sinevizyon gösterisi sonrasında, Şef Öğr. Gör. Servet Zeki Ersoy yönetimindeki TRT Diyarbakır Radyosu Mahallî İcra Topluluğu ile Elazığlı mahallî sanatçıların sahne alacağı bu final gecesi, TRT Avaz’dan naklen yayınlanacak. Konserin solistleri Paşa Demirbağ, Hayri Yoldaş, İbrahim Macit, Nihat Kazazoğlu, Osman Bulut, Yalçın Turhan, Lütfü Yıldız.

“Ali Emîrî’ye Saygı” etkinliği, 16 Mart günü saat 11.00’de, Diyarbakır Ahmet Arif Edebiyat Müzesi’nde yapılacak sohbet toplantısı ve akâbinde Diyarbakır gezisi ile sona erecek.
 
 
ALİ EMÎRÎ EFENDİ’YE SAYGI PROGRAMI
14 MART 2013 PERŞEMBE
AÇIK OTURUM:
FUZÛLÎ VE AZERBAYCAN’DA FUZÛLÎ ARAŞTIRMACILIĞI
Yer: Fırat TV Konferans Salonu
Saat: 14.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şener Demirel
Konuşmacılar: Prof. Dr. Paşa Kerimov, Prof. Dr. Kemal Eraslan,
Prof. Dr. Gülşen Eliyeva-Kengerli, Doç. Dr. Zülfi Güler, Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Ulucan, Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın
Harput’ta Fuzûlî Gazelleri
Paşa Demirbağ - Mustafa Döner
 
MANAS’TAN ALİ EMÎRÎ EFENDİ HATIRASINA KİTAPLAR:
Yer: Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi
Saat: 19: 00
 
Açılış Konuşmaları
 
“İstanbul’da Diyarbakırlı Bir Âlim” (Tiyatro 1. Perde)
Yönetmen: M. Reşat Bulut
 
Harput Efsaneleri (Ejderha Taşı)
Yazan: Ahmet Kabaklı
Azerbaycan Türkçesine Aktaran: Prof. Dr. Asif Rüstemli
 
Harputlu Dîvân Şâirleri
Dr. M. Naci Onur
 
Harput Ağzı
Doç. Dr. Zülfi Güler
 
Halk Türküleri
Osman Çolak, Ahmet Remzi Erdoğan, Fethi Açıkgöz
 
Kurbağa Avcıları, Bin Beyaz Karanfil
Şemsettin Ünlü
 
Diyarbakır Müziği ve Folkloru
Vedat Güldoğan
 
Kördüğüm
Doç. Dr. Tarık Özcan
 
Azerbaycan Fuzûlî Araştırmacılığı
Yazan: Prof. Dr. Gülşen Eliyeva-Kengerli
Türkiye Türkçesine Aktaran: Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın
 
Elazığ İli Yer Adları Üzerine Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şenel
 
Elazığ ve Yöresinde Ziyaret Yerleri
Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir Kıyak
 
Bizim Şehrin Dîvâneleri
Necati Kanter
 
İstanbul’da Diyarbakırlı Bir Âlim (Tiyatro, 2. Perde)
 
15 MART 2013 CUMA
 
 Harput Gezisi
AÇIK OTURUM:
ALİ EMÎRÎ EFENDİ
Yer: Fırat Üniversitesi Bahaettin Ögel Konferans Salonu
Saat: 14:00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa İsen
Konuşmacılar: Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, Prof. Dr. Kemal Eraslan,
Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik, Melek Gençboyacı,
Yrd. Doç. Dr. Sadık Yazar, Okt. Mustafa Uğurlu Arslan
 
ALİ EMÎRÎ EFENDİ’YE SAYGI GECESİ
Yer: Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi
Saat: 19: 00
Açılış Konuşmaları
 
Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Müstâkil Alimler Birliği ve
Nizamî Edebiyat Enstisü Alimler Birliği’nin Elazığ Valisi Muammer
Erol’a “Azerbaycan Edebiyatı’nın Dostu Diploması”nın takdîmi
 
Türk Edebiyatı Vakfınca “Türk Edebiyatı’na Hizmet
 Beratları”nın takdîmi
 
Sinevizyon: Ali Emîrî Efendi
 
Diyarbakır-Harput Türküleri
TRT Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu ve Elazığlı Mahallî Sanatçılar
 Konseri
Şef: Öğr. Gör. Servet Zeki Ersoy
Paşa Demirbağ, Hayri Yoldaş, İbrahim Macit,
Nihat Kazazoğlu, Osman Bulut, Yalçın Turhan, Lütfü Yıldız
 
16 MART 2013 CUMARTESİ
 
SOHBET TOPLANTISI:
ALİ EMÎRÎ EFENDİ VE DİYARBAKIR 
Yer: Ahmet Arif Edebiyat Müzesi Saat: 11.00
 
Diyarbakır Gezisi
 
 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 24 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@