Arslan: "İş Dünyası Olarak 2021 İçin Ümitli ve Heyecanlıyız"

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomide yeni dönem kapsamında üretim, istihdam ve ihracatımız için alınan bir dizi tedbirlerinin, özel sektörümüzün dayanıklılığını artıracağını yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapması için çok kıymetli olacağına inandığını söyledi. Başkan Arslan, TOBB üzerinden başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgili bakanlara iletilen talepler için de iş dünyasının heyecanlı bekleyişinin sürdüğünü ifade etti.

Arslan: "İş Dünyası Olarak 2021 İçin Ümitli ve Heyecanlıyız"

2021’e Dirayetli Başlangıç İçin Önemli Destekler Sağlandı

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Yeniden Yapılandırma Yasası, Ekonomi ve Yargıda Reform düzenlemeleri ile iş dünyasının 2121’e yüksek bir moral ile gireceğine işaret ederek, “Hükümetimiz, Covid19'un ekonomik hayata etkilerini azaltmak için yıl boyunca çeşitli desteklerinin ardından son olarak önemli bir adım daha attı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlükte olan istihdam teşviklerinin süresi uzatıldı. Normalleşme desteğinin 3 ay olan yararlanma süresi 6 aya çıkarıldı. Bu desteğin süresi 30 Haziran 2021'e, artı 1 olarak bilinen ilave istihdam ve kadın-genç istihdamını teşvik de 2022 sonuna kadar sürecek. Bu teşvik ile bir önceki yılın ortalama sigortalı sayısına ilave istihdam edilenler için sağlanan prim desteği uygulaması sürecek. Kadın, genç, mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına uygulanan teşviklere ilişkin de düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bu teşvikin süresi de 31 Aralık 2022'ye kadar sürecek. Ayrıca daha önce başvurmayan işyerleri kısa çalışma kapsamına girebilecek. Başvurmuş iş yerleri yeni işçileri için ödenek talep edebilecek. Yine sigortalı veya sigortasız çalıştırırken işten çıkardığı işçisini işe alan işverene ayda bin 324 lira destek verilecek. Daha önce işten çıkardığı veya halen çalıştırdığı sigortasız işçisini sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren geçmişe dönük cezai yaptırımlardan kurtulacak. Tüm bu düzenlemeleri çok değerli buluyoruz” dedi.

Elazığ TSO’nun 2021 Teması: Daha Fazla Yatırım, Üretim, İhracat ve İstihdam

24 Ocak depremi ve ardından pandemi sürecinin Elazığ iş dünyasını ciddi manada sarstığını ve tüm göstergeler itibarı ile önemli ekonomik kayıplar yaşandığını belirten Başkan Arslan, iş dünyasının 2021’e daha yüksek moral, dayanıklılık ve heyecanla girmesi için Elazığ TSO’nun hükümetten acil beklentilerini maddeler halinde sıraladı. Başkan Arslan değerlendirmesinde, “24 Ocak depremi ve Covid-19 sürecinde gerek ilimiz ve gerekse ülke genelindeki Odalarımızın talep ve beklentilerini TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu sözlü ve yazılı olarak devletimizin en üst makamlarına kadar taşımış ve bu sorunların çözümü için her platformda yoğun bir mücadele vermiştir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim bu süreçteki taleplerimizin tümünü ilgili mercilere taşıyarak veya doğrudan bizim dile getirmemiz için fırsatlar sağlamıştır. Bu süreçte çok sayıda talebimiz de uygun görülmüştür. Bu vesile ile hem tüm hükümet yetkililerimize ve TOBB Başkanımıza kalbi şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşanan büyük depremin ardından, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak 150 yıla yaklaşan tarihi geçmişimiz ve bu mirasın bizlere yüklemiş olduğu misyon gereğince, iş dünyasının ve şehrin sesi olma, talep ve beklentileri raporlayarak ilgili birimlere sunma sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmeye gayret gösterdik. Bu süreçte, tüm paydaşlarımız ve ilin yöneticileriyle birlikte üzerinde hassasiyetle durduğumuz şehrimizin ‘Kırmızı Kitabı’ diye adlandırdığımız yol haritasından tavizsiz çalışmalarımıza aynı heyecanla devam ettik. Odamızın 2021 Temasını ise; ‘Daha fazla yatırım, üretim, ihracat ve istihdam’ olarak belirledik. Bu hedefe ulaşma noktasında, öncelikli olarak yatırımlar için altyapıların kurulması, yüksek moral, kollektif çalışma, mevcut işletmelerimizin dayanıklılığın yükseltilmesi, iş dünyamızın tabiri caiz ise yokuş kalkış desteği ile toparlanması için talep ve beklentilerimizi temsil ettiğimiz kitle adına ilgili birimlere sunmaya ve dile getirmeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hukuk ve diğer alanlardaki reformlara hız verilmesine ve ekonomiyle ilgili düzenlemeler 2021 için umutlarımızı ve beklentilerimizi yükseltmiş ve iş dünyası olarak bizleri heyecanlandırmıştır. Son açıklanan tedbir ve destekler çok değerli olmuş ve memnuniyetle karşılanmıştır.”

Elazığ İş Dünyasının Beklenti ve Önerileri

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Odanın 2021 Teması olan, ‘Daha Fazla Yatırım, Üretim, İhracat ve İstihdam’ için yerelde tüm paydaşlar ve iş dünyası ile birlikte hazır olduklarını ifade ederek, beklentilerini maddeler halinde açıkladı. Başkan Arslan Elazığ iş dünyasının yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapması, kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, yeni yatırımların önünün açılması, yüksek katma değerli ürünlerle ihracatın büyütülmesi, iç ticaretin canlanması, mevcut işletmelerin ayakta kalabilmesi, aktif ticaretin içinde görülmesine rağmen deprem ve Covid-19 nedeniyle pasif olan işletmelerin yeniden aktif hale getirilmesi ve istihdam sorunun çözümü için beklentilerini maddeler halinde dile getirdi.

Başkan Arslan Tarafından Açıklanan Talepler:

Sosyal izolasyon kuralları gereği kapalı olmasına karar verilen işyerlerinin kapalı kaldıkları dönem için beyanname verme, bildirim ve ödeme gibi vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması ve bu işletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen karları tutarında faizsiz kredi desteği verilmesi.

Vergi yapılandırmasına ek olarak, matrah artırımı ile stok, kasa ve sicil affı iş dünyamızın can kulağıyla beklediği düzenlemelerdir. Bu hususta KOSGEB Acil Destek Kredisine başvuru yapmış olan yaklaşık 14 bin işletmeden ancak 6 bin 400’ü destek alabilmiştir. Bu destekten istifade edemeyenler için 2021 yılı başında yeni bir düzenleme çok ivedi bir ihtiyaç ve beklentidir.

Genelge ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmeler başta olmak üzere kiracı durumunda olan tüm işletmelerimize kira bedelleri tutarında bir kısmı hibe olmak üzere, faizsiz veya düşük maliyetli kira yardımı sağlanması, ayrıca bir süre için kira stopaj oranının sıfıra indirilmesi de kayda değer bir destek olacaktır.

Pandemi sebebiyle oluşan iş kaybını telafi etmek üzere ilave olarak işe alınan çalışanımızın ‘deneme süresi’ ile sınırlı olmak üzere işten çıkarma yasağı kapsamına dahil edilmemesinin özellikle sanayi sektöründe yeni istihdamın önünü açacağı kanaatindeyiz.

İş dünyamızın medikal ve müteahhitlik başta olmak üzere birikmiş kamu alacaklarının var olan kamu borçlarından mahsup edilmesi ve bu alacakların teminat olarak değerlendirilmesi veya ödenmesi özel sektörün finansman talebini ciddi ölçüde azaltacak bir düzenleme olacaktır. Bu düzenlemenin faiz oranlarının geri gelmesi sürecine de katkı sunacağını ön görmekteyiz.

Deprem sonrası ve Pandemi sürecinde yapmış olduğumuz anket çalışmalarında kapanan veya ciddi ciro kaybı yaşayan işletmelerimizin başta finansmana ulaşma olmak üzere ilave desteklere ihtiyaç olduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. Bu işletmelere kira vb giderleri için doğrudan destek verilmesi ile birlikte, vergi, prim, kredi ödemelerinin de ertelenmesi hayati öneme sahiptir.

Odamızın 2021Teması olan ‘Daha Fazla Yatırım, Üretim, İhracat ve İstihdam’dır. Bu hedeflere ulaşmak için,

Elazığ 2.OSB’nin altyapı ihale süreçlerine kaynak aktarılarak çalışmaların hızlandırılması,

Tarıma Dayalı Besi OSB’nin altyapı ihale süreçlerine kaynak aktarılarak çalışmaların hızlandırılması,

Elazığ Jeotermal Sera OSB’nin kurulumu için kaynak aktarımı yapılması,

Karakoçan, Palu, Kovancılar Karma OSB için kaynak aktarımı yapılması,

Sektörel Sanayi Siteleri için kaynak aktarımı yapılması,

Tarım ve Hayvancılık için büyük önem taşıyan sulama projelerinin sonuçlandırılması,

Elazığ TSO ve Paydaşlar öncülüğünde kurulumu yapılan 5 ayrı üretim Kooperatifi ve Birlik için altyapıların kurulması ve sürdürülebilir haline getirilmesi için kaynak ve ihtiyaçlarının karşılanması,

FKA ve KOSGEB üzerinden Elazığ özelinde yeni destek paketleri oluşturulması.

Ülke Ekonomisine Değer Katmak İstiyoruz

Başkan Arslan bu taleplerinin karşılanması ile birlikte ülke ekonomisine çok ciddi manada katma değer üretecek yapıların oluşabileceğini ifade ederek, “Tüm bu taleplerimiz ile birlikte sektörlerin diğer sorun ve önerilerinin tamamını başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve diğer ilgili kurumlarımıza Odamız ve TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu takdim etmiştir. İlimiz potansiyelleri ve kaynakları ile ülke ekonomisine değer katacak birikim ve zenginliklere sahiptir. Bu taleplerimizin karşılanması ile birlikte Elazığ için 2021 yılı tarihi bir sürecin başlangıcı olacaktır. Elazığ iş dünyası olarak umutlu ve heyecanlı bekleyişimiz devam etmektedir” değerlendirmelerinde bulundu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Namaz Vakti 17 Ocak 2021
İmsak 06:06
Güneş 07:32
Öğle 12:38
İkindi 15:12
Akşam 17:34
Yatsı 18:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Sivasspor 18 23
11. Başakşehir 18 23
12. Konyaspor 18 22
13. Göztepe 18 22
14. Kasımpaşa 17 22
15. Malatyaspor 17 21
16. Rizespor 17 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Man City 16 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@