BULUT : 'ELAZIĞ BİR TARIM KENTİDİR'

Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı, Elazığ Milletvekili Metin Bulut 2002 yılından itibaren yapılan yatırımlar ve çalışmalarla Elazığ’ın tarım konusunda yükselen bir evme yakaladığını belirttti.

ELAZIĞ GÜNCEL 25.12.2018, 16:51 25.12.2018, 16:51
675
BULUT : 'ELAZIĞ BİR TARIM KENTİDİR'

Yapılan yatırımları görmek adına Rakamlara bakmanın yeterli olacağının altını çizen Milletvekili Bulut: “İlimizin sahip olduğu arazi varlığı, iklim koşulları, doğal kaynakları dikkate alınarak hükümetimizin ve Tarım Bakanlığımızın 2002 yılından bugüne kadar sağlamış olduğu destekler ve geliştirdiği projelerle birlikte tarımsal potansiyeli sürekli bir pozitif ivme halinde gelişmekte olup yeni destekleme programlarıyla birlikte daha da ileriye taşıma noktasındaki çalışma ve hedefler devam edecektir” dedi. 

RAKAM RAKAM KAYISI VE BADEM ÜRETİMİ
İlimizde 286.000 ha tarım arazisi ve 225.000 ha mera varlığı bulunmaktadır diyen Bulut, Kayısı ve Badem üretimi hakkında da bilgiler vererek sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bilindiği üzere Dünya Yaş ve Kuru Kayısı üretiminde Türkiye 1.sıradadır. Türkiye kurutmalık kayısı üretiminin %80-85’ini Elazığ-Malatya illeri üretmekte ve Elazığ’ın Baskil ilçesi bu üretimin yaklaşık %15’i ileTürkiye 3. Sırasında olup yaklaşık 100 bin dekar alanda ortalama 60 bin ton yıllık taze kayısı üretimi yapmaktadır. Kayısı üretiminde 2002 yılından bu yana ilimiz % 175 oranında büyüme göstermiştir.

2017 Yılında Badem üretimi 2 bin 171 tondur. 2017 TUİK verilerine göre badem üretim miktarı bakımından Elazığ ilinin Türkiye üretimindeki payı % 2.4 olup 17. sırada yer almaktadır. Son yıllarda Hükümetimiz ve Bakanlığımız destekleriyle Ağın ilçemizde yaklaşık 8.000 da alanda kurulan modern kapama badem bahçeleri ile badem yetiştiriciliği büyük bir ivme kazanmıştır.”

ÜZÜMDE BİRİNCİ SIRADAYIZ
Tarım yatırımlarıyla ilgili değerlendirmesinde üzümde birinci sırada olduklarını belirten Milletvekili Bulut şöyle konuştu:
“Aziz şehrimiz Elazığ kendine has Öküzgözü ve Boğazkere üzümü Coğrafi işaret belgesi bulunan yaklaşık 110.000 da alanda yıllık ortalama 85.000 ton civarında üretimiyle Türkiye 10. Sırasında ve TRB1 illeri arasında % 77’lik oranla 1. Sırada yer alan bir üzüm kentidir.
TRB1 illeri (Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl) arasında Sebze üretim miktarına baktığımızda TRB1 illerinde yetiştirilen Domatesin % 65.4‘ü, biberin % 61.4’ü, fasulyenin % 64.2’si, taze soğanın % 83.7’si Elazığ ilimizde üretilmekte olup ilimiz bölgenin sebze ihtiyacını karşılayan bir üs konumundadır. Bölgenin tek salça fabrikasına sahip olan ilimiz domates üretimi ile binlerce kişiye istihdam sağlamaktadır.”

ŞEKERPANCARI ÜRETİMİ 54 BİNDEN 110 BİN TON’A ÇIKMIŞTIR

Tarımla ilgili yapmış olduğu değerlendirmesinde şekerpancarı üretim miktarları ve sulama alanları hakkında da rakamlarla detaylı bilgiler veren AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, şu görüşlere yer verdi:
“Şeker Fabrikasının ilimizde olması büyük bir zenginlik olup İlimizde üretimi yapılan önemli bir ürün olan şekerpancarı üretimi 2015 yılında 54 bin ton iken üretimimiz 2017 yılında 110 bin tona ulaşmıştır.
İlimizde 568 bin 200 da alan sulanabilmektedir. Hükümetimizin yatırım programlarında yer alan ve inşaları devam eden sulama projeleri ile Uluova 220.000 da, Kanatlı 80.000 da ve Kuzova 50.000 da olmak üzere toplam 350.000 da alanda projelerin bitimiyle birlikte sulu tarım yapılacaktır.
350.000 da alanın sulu tarıma açılmasıyla bağcılık, meyvecilik, yem bitkileri, şeker pancarı, tıbbi bitkiler, sebze ve kısmen sulu tahıl yetiştiriciliği sonucunda verim artışı bu verim artışı ile birlikte önemli katma değer üretilerek tarımsal ürünlerin ihracatının da önü açılacaktır.  
Bu mevcut alanda kuru tarım yapılırken arazinin yarısı nadasa bırakılmak suretiyle elde edilen üretim değeri 73.012.500 TL iken ; Alanın sulu tarıma kavuşmasıyla 5. yılda elde edilecek üretim değeri 406.535.500 TL olacağı hesaplanmıştır. Dolayısıyla ilave gelir artışı 333.523.000 TL artması beklenmektedir. Katma değer yaklaşık 5 kat artacaktır.”

HİBELERLE ÜRETİCİMİZE DESTEK OLDUK
Konuşmasında organik Gezin fasulyesi hakkında da yapılacak olan yatırımlar ve üreticiye verilen hibe oranlarıyla da alakalı kamuoyuna bilgiler aktaran Bulut; “İlimizin önemli ovalarından birisi olan Bermaz Ovasında Bakanlığımızın desteklemiş olduğu 514.000 TL’lik kaynakla önemli ürünümüz olan Gezin Fasülyesi Organik Yetiştiriciliği Projesi ile ovamız yeniden hayat bulacaktır” diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Organik fasulyenin hükümetimiz destekleriyle paketleme ünitesinin hayata geçirilmesi ile büyük bir katma değer oluşturulacaktır. Ayrıca ilimizde 231 çiftçiyle 23.328 dekar alanda Organik Tarım çalışmaları yürütülmüş ve 980.470 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilerek çiftçimizin daha fazla kazanması sağlanmıştır.
İlimizde kullanılamayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla 2014-2017 yılları arasında 795 çiftçi, 48.429 dekar alan ÇATAK kapsamına alınmış, 7.451.821 TL hibe ödemesi yapılmıştır.
İyi Tarım Uygulamaları kapsamında 2014-2017 yılları arasında 451 çiftçi, 24.995 dekar alan İyi Tarım Uygulamaları kapsamına alınmış, 1.028.677 TL hibe ödemesi yapılmıştır.
Hükümetimiz ve Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen, köylerden şehre göçü azaltmak ve tarımsal üretimi arttırmak amacıyla Genç Çiftçi Projesi kapsamında 669 projeye 20.070.000 TL hibe ödemesi yapılmıştır.”

SADECE 102 PROJEYE 21 MİLYON DESTEK VERDİK

“Hükümetimiz ve Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 2006-2017 yılları arasında uygulanan Ekonomik Yatırımlar kapsamında 102 projeye 21.354.401,92 TL hibe ödemesi yapılmıştır” şeklinde konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut değerlendirmesini şöyle detaylandırdı:

“Hükümetimiz ve Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 2007-2018 yılları arasında uygulanan Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteklemesi kapsamında 121 projeye 1.650.000 TL hibe ödemesi yapılmıştır.
Hükümetimiz ve Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 2014-2018 yılları arasında uygulanan DAP Desteklemesi kapsamında toplam 163 ahıra 16.163.504 TL destek verilmiş, 258 boğaya 2.076.480 TL ve 326 koça 391.200 TL hibe ödemesi yapılmıştır. Toplamda 18.631.184 TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiştir.”

ELAZIĞ KANATLI ET ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELDİ
“İlimiz aynı zamanda hayvansal üretimde de son yıllarda gelişme gösteren bir il olmuştur” diyen Milletvekili Metin Bulut; özellikle kanatlı et üretiminde Elazığ’ın bir üs haline geldiğini kaydederek sözlerini şöyle tamamladı: 
“İlimizde 159.135 baş ile ülkemizdeki büyükbaş hayvan varlığının % 1’ini, 5.367.697 adet/dönem kümes hayvanı ile %1.9’unu, 603.377 adet ile küçükbaş hayvan varlığının % 1.4’ünü, 682 ton bal üretimi ile de ülkemizde üretilen balın % 0.6’sını üretmektedir.
2004 yılında 119.133 olan büyükbaş hayvan sayımız bugün 159.135’e çıkarılmıştır. Yine aynı şekilde 2004 yılında 374.172 olan küçükbaş hayvan sayımız 603.377’ye çıkarılmıştır.

ALABALIKTA TÜRKİYE BİRİNCİSİYİZ
Elazığ da yapılan su ürünleri çalışmaları ve alabalık üretimi hakkında da bilgiler veren AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Metin Bulut; “Elazığ ilimiz sahip olduğu 68.000 ha su potansiyeli ile alabalık yetiştiriciliği açısından çok önemli bir yerdedir. 161 yetiştiricilik tesisi, 8 yavru balık üretim tesisi (kuluçkahane) olmak üzere 34.280 ton/yıl porsiyonluk alabalık, 190 milyon yavru alabalık üretimi kapasite mevcuttur.  2017 yılı verileriyle yaklaşık 17.500 Kg alabalık üretimi ile Türkiye’ deki yetiştirilen 109.657 ton alabalığın yaklaşık % 18’ini üreterek 1. sırada yer almıştır. İlimizde 10.000 ton/yıl kapasiteli 1 adet balık işleme değerlendirme tesisi bulunmaktadır.
2017 yılında çoğunluğu Avrupa ülkelerine olmak üzere yaklaşık 2.553 ton ihracat yapılmış ve ülkemiz ekonomisine 6.900.000 Euro (31.000.000 TL)  katkı sağlanmıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 1500 kişinin istihdamı bu sektörden sağlanmaktadır. Su ürünlerine 2002-2017 yılları arasında 75 milyon destekleme ödemesi yapılmıştır”dedi.

300 PROJEYE 240 MİLYON HİBE 

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere “coğrafi işaret” denir. Elazığ ilimizde yetiştiriciliği yapılan;
Öküzgözü üzümü, (Alındı.) 
Boğazkere Üzümü,
Ağın Leblebisi, (Alındı.)
Elazığ Vişne Dondurması,
Gezin Fasulyesi,
Şavak Tulum Peyniri,
Orcik,
Ürünlerinin Coğrafi İşaret Belgesi süreci devam etmektedir.
İlimizde tarımsal üretimin arttırılması amacıyla tarımsal destekler verilmektedir. 2002 yılında Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 13.5 milyon destekleme ödemesi yapılırken 2018 yılında 84.397.336 TL destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. İlimize 2002-2018 yılları arasında toplam 746 milyon destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir.
Yine Tarım ve Orman Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Elazığ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü tarafından 2012 yılından itibaren 300 projeye 240 milyon hibe desteği verilmiştir.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR
Açıklamasının son kısmında yatırımların devam ettiğinin altını çizen Milletvekili Bulut açıklamasını şöyle tamamladı:

“Yine ilimizde bölgede tek olma özelliği taşıyan 500 başlık gebe düve üretim merkezi ile koç-teke geliştirme merkezi inşaatları devam etmektedir.
İlimizde mevcut bulunan küçük parçalı tarım alanlarının daha randımanlı olarak tarımsal üretime katılmasını sağlamak amacıyla 68 yerleşim biriminde 413 bin dekar tarım alanında toplulaştırma çalışması yapılmıştır. Toplulaştırma kapsamında 36,5 milyon TL kaynak kullanılmıştır.
 

Yorumlar (0)
20°
açık
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 23 Haziran 2021
İmsak 03:01
Güneş 04:52
Öğle 12:30
İkindi 16:25
Akşam 19:59
Yatsı 21:41
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@