Burada açıklama yapmak yasak

Elazığ Valiliği, PTT meydanı ve bazı alanlarda basın açıklaması yapılmasını yasakladı.

Burada açıklama yapmak yasak

Elazığ Valiliği, PTT meydanı ve bazı alanlarda basın açıklaması yapılmasını yasakladı.

Valiikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “İnsan hak ve özgürlükleri, ülkemizde olduğu gibi uluslararası toplumun da ortak değer ölçüsü haline gelmiştir.

Bilindiği gibi Anayasamız, İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında Devletimizi insan haklarına saygılı ve demokratik, laik bir hukuk devleti olarak nitelemekte ve İnsan hak ve özgürlükleri kapsamında düşünce ve kanaat hürriyeti önemli bir yer tutmaktadır.

Anayasamız, “VII. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti” başlıklı 25. Maddesinde “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir...” ve “VIII. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” başlıklı 26. Maddesinde yine “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir...” şeklinde belirtmektedir.

Ancak, Anayasamızın 26. Maddesinin ikinci fıkrasında “Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.” şeklinde belirtmektedir.

5442 sayılı İl İdare Kanununun II. Maddesinin (C) bendinde, İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin valinin ödev ve görevlerinden olduğu, bunları sağlamak için valinin gereken karar ve tedbirleri alacağı, bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde (Kabahatlar Kanununun 32. Maddesi) hükmünün uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca; İçişleri Bakanlığının 02.11.2012 tarih ve 2012/64 sayılı genelgesinin 2. Maddesinde, “Basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yerden başka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamaz” hükmü ile 3. Maddesinde de “Kamu düzeni ve güvenliğinin korunabilmesi amacıyla Mülki İdare Amirliği tarafından yargı kararlarıyla ile oluşan içtihat çerçevesinde, basın açıklaması yapılamayacak yerler önceden belirlenebilir. Bu halde belirlenen yerler uygun vasıtalarla kamuoyuna duyurulur.” denilmektedir.

İlgi (b)’de kayıtlı Valilik Kararı yürürlükten kaldırılarak, ilimizde “Huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması” amacıyla;

1-Valilik Binasında, müştemilatında ve çevresinde,

2-Emniyet Müdürlüğü Binalarında ve müştemilatında,

3-Adliye Binasında ve müştemilatında,

4-Mabetlerde ve müştemilatında,

5-Siyasi Partilerin bulunduğu binaların önünde, (Siyasi Parti Temsilcilerinin kendi parti binaları önünde yapacakları basın açıklamaları hariç)
6-Halkın günlük yoğun olarak kullandığı, burada toplanıldığı zaman genel asayişi bozabileceği ve
vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırabileceğinden dolayı İzzetpaşa Meydanında (PTT Meydanı),

7-Kamu düzeni ve trafiğin akışını engelleyecek şekilde ana caddelerde ve ara sokaklarda, basın açıklaması yapılması yasaklanmıştır.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2014, 10:54
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER