DSİ'DEN YATIRIM ATAĞI

RÖPORTAJ: MUSTAFA EKİNCİ - DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Devlet Su İşleri'nin Elazığ'da 2020 yılında yürüttüğü çalışmalar ve 2021 yılında hayata geçireceği projelere ilişkin Günışığı Gazetesi'ne bilgiler verdi.

ELAZIĞ GÜNCEL 23.12.2020, 16:30 23.12.2020, 16:05 Günışığı Gazetesi
1306
DSİ'DEN YATIRIM ATAĞI

DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Devlet Su İşleri'nin Elazığ'da 2020 yılında yürüttüğü çalışmalar ve 2021 yılında hayata geçireceği projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dündar, yaptığı açıklamada, Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki illeri kapsayan ve Türkiye’nin alan olarak yüzde 5’ini, nüfus olarak %2,11’ini oluşturan alanda baraj, gölet, sulama, içmesuyu, taşkın koruma ve arazi toplulaştırma hizmetlerini yürüttüklerini kaydetti.

4 TESİSİN AÇILIŞI YAPILACAK

2020 yılında Elazığ'da yapımı tamamlanan toplam maliyeti 1 Milyar 19 Milyon Lira olan Elazığ İçmesuyu İsale Hattı, İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kanatlı Barajı ve Kanatlı Sulama Tesisinden oluşan 4 adet tesisin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağını belirten Dündar, ayrıca, 13 adet yeraltı barajı ve suni besleme projesinin 9 adedini Elazığ'da gerçekleştirdiklerini aktardı. Elazığ'da 506.230 dekar alanda arazi toplulaştırma projelerini yürüttüklerini belirten Dündar, 13 adet yeraltı barajı ve suni besleme projesinin 9 adedini Elazığ ilimizde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

YAĞIŞ YÜZDE 11 AZALDI

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da yaşanan kuraklığa değinen Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen ortalama yıllık yağış miktarının 2019 yılına göre yüzde 11 daha yağış aldığını belirterek, bu durumun depolamalı tesislere yansıdığını, ancak Hazar Gölünün 2019 yılına göre yüzde 6 daha fazla bir doluluğa sahip olduğunu belirterek, "Bundan sonraki süreçte meydana gelmesini beklediğimiz yağışları aldığımız takdirde, inşallah 2021 yılını da sorunsuz bir şekilde geçeceğini öngörüyoruz." dedi.

DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar ile yaptığımız röportaj şöyle:

Sizleri Tanıyarak Başlayabilir miyiz?

1991 yılında DSİ bünyesinde başladığım çalışma hayatımda 29 yıldır ülkemizin 30 ilini kapsayan DSİ’nin 7 Bölge Müdürlüğünde görev yaptım. Bunlardan Van DSİ 17. Bölge, Ilısu Projesi 16. Bölge, Ankara DSİ 5. Bölge, Kars DSİ 24. Bölge ve şimdi de Elazığ DSİ 9. Bölge Müdürlüklerimizde 13 yılı aşkın bir süredir fiilen Bölge Müdürü olarak görev yapmaktayım. Ağustos 2020 tarihinden bu yana ise DSİ 9. Bölge Müdürü olarak bölgemize hizmet etmek için çalışıyoruz. Bu görevlerim sırasında ülkemizin en önemli projelerinden biri olan Ilısu Projesinin yanında birçok tesisi tamamlayarak milletimizin hizmetine sunmayı nasip eden Allah’a şükrediyorum.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünü Tanıtır mısınız?

DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz 1954 yılında kurulmuş olup, Elazığ ili merkez olmak üzere Malatya, Tunceli, Bingöl illeri ile Erzincan ilinin Kemaliye ilçesini kapsayan alanda hizmet vermektedir.

 Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanındaki illeri kapsayan ve Türkiye’nin alan olarak %5’ini, nüfus olarak %2,11’ini oluşturan alanda baraj, gölet, sulama, içmesuyu, taşkın koruma ve arazi toplulaştırma hizmetlerini yürütmektedir.

2020 yılında sağlanan ilave ödeneklerle yapımı tamamlanan tesislerin açılışı Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilecektir.

2020 yılında Elazığ ilimizde yapımını tamamladığımız toplam maliyeti 1 milyar 19 milyon lira olan Elazığ İçmesuyu İsale Hattı, İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kanatlı Barajı ve Kanatlı Sulama Tesisinden oluşan 4 adet tesisin açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle inşallah açılışını gerçekleştireceğiz.

DSİ şehirlerin uzun vadeli içmesuyu ihtiyacını karşılayacak projeleri yürütüyoruz.

Elazığ İçmesuyu Projesi

Elazığ İçmesuyu Projemizde su kaynağı olan Hamzabey Barajının inşaatı tamamlanmıştır.

Elazığ il merkezinin, Palu ve Kovancılar ilçelerinin ve Merkez Akçakiraz, Yazıkonak, Yurtbaşı, Mollakendi Beldelerinin ve Şahinkaya ve Sarıçubuk köylerinin 2045 yılına kadar içmesuyu ihtiyaçlarının temin edilmesi amacıyla yapımı tamamlanan çağı 1000-1500 mm arası değişen 81 km uzunluğundaki Elazığ İçmesuyu İsale Hattı İnşaatı tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Günlük 160.000 m3 suyu arıtma kapasitesine sahip İçmesuyu arıtma tesisi de tamamlanarak geçici kabulü yapılmış olup, Mayıs ayından beri Elazığ ilimize 320 l/s arıtılmış su verilmektedir. İhalesi yeni gerçekleştirilen Elazığ İçmesuyu İsale Hattı 2. Kısım İnşaatı kapsamındaki imalatlarda tamamlandığında belirtilen yerleşim birimlerinin 2045 yılına kadar ihtiyacı olacak İçmesuyu ihtiyacı memba kalitesinde karşılanmış olacaktır. Palu ve Kovancılar İçmesuyu deposu ve isale hattı %70 oranında tamamlanmış olup, 2021 yılında yapımının tamamlanması planlanmıştır.

Elazığ Uluova Sulaması Projesi

Elazığ ilimizin bir diğer önemli sulama projesi olan Uluova Sulaması Projesinin 146.560 dekar alanı kapsayan Uluova Sulaması 1.Kısım yapım işi 14.656 ha muhtelif çaplarda 5.328 metre CTP Boru döşenmiş fiziki olarak %15 gerçekleşme sağlanmıştır. İş devam etmektedir. 

Elazığ ilimizin en önemli verimli tarım arazilerine sahip Uluova'nın cazibeli basınçlı borulu sulama şebekesi ile sulanmasını sağlayacak projeler geliştirilmiş olup, çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede proje yapımı ihalesi 17 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen Hatunköy Barajı ve planlama çalışmaları devam Elazığ Merkez Gökçe Barajından alınacak su ile bu alanların cazibeli sulanması temin edilecektir. Devam eden sulama projeleri ile barajların birbirine paralel yürütülmesi suretiyle sulamanın daha kısa zamanda hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.   DSİ 2020 yılında 70.920 dekar alanı sulamaya hazır hale getirdik.

  

Elazığ Kanatlı Projesi

Kanatlı Barajı temelden 79 metre yüksekliğinde, kil çekirdekli yarı geçirimli dolgu tipinde ve 4,9 milyon m3 gövde dolgu hacmine sahip olup, barajda depolanacak 43,90 milyon m3 su ile arazi toplulaştırması da tamamlanan Elazığ İli Karakoçan ve Kovancılar ilçe sınırlarında bulunan Demirci ve Kuşcu Ovaları ile 19 köyün içinde bulunduğu 70.920 da tarım arazisinin cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile 2021 yılı sulama sezonuyla birlikte sulanması temin edilecek ve yılda 79 milyon TL tarımsal sulama faydası ve 21.000 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır.

 Söz konusu Kanatlı Barajı Sulama alanının da içinde olduğu Kovancılar ve Karakoçan ilçelerine bağlı 28 köyde ve toplam 19.185 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları sayesinde, bu alandaki çok hisseli arazi sorunları çözülmüştür. Sınır ihtilafları ve işgal sorunları çözüme kavuşturularak, bütün parselleri yolla irtibatlandırılmıştır. Böylece, tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenleyerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlamak suretiyle, üretim faktörlerinden en iyi biçimde yararlanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliği arttırılması ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarının yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Elazığ ilimizde 506.230 dekar alanda arazi toplulaştırma projelerini yürütüyoruz.

Elazığ Uluova AT ve TİGH Projesi:

Elazığ Merkez ilçeye bağlı 32 yerleşim biriminde toplam 19.386 hektar alanda yürütülmektedir. Bu iş kapsamında 5 yerleşim yerinde tapu tescilleri yapılarak yeni tapular hak sahiplerine dağıtıldı. 10 yerleşim yerinde parselasyon planlaması askı çalışmaları tamamlandı, kadastro onayını müteakip tapu tescilleri yapılacaktır. 17 yerleşim yerinde parselasyon planı çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu iş kapsamında 758 km tarla içi yol açılmıştır.

Kovancılar-Karakoçan AT ve TİGH Projesi:

Kovancılar ve Karakoçan ilçelerine bağlı 28 köyde toplam 19.185 hektar alanda yürütülmektedir. Bu iş kapsamında12 köyün tapu tescilleri yapıldı, 2 köy tapuda, 8 köy tescil hazırlığında, 6 köy Parselasyon planı çalışmaları devam etmektedir.

Elazığ 1. Kısım AT ve TİGH Projesi:

Karakoçan ilçesi Sarıcan Beldesi ile beraber toplamda 6 yerleşim biriminde yaklaşık 3.500 hektar alanda yürütülmektedir.Bu iş kapsamında 5 köyün kadastro sayısallaştırma ile toprak etüt çalışmaları devam ediyor. Blok planları tamamlanıp, parsel planlaması 1. askı çalışmaları yapılacaktır.

Devam Eden ve Planlanan Projelerden Bahseder misiniz?

Elazığ ilimize ait 2020 yılı yatırım programımızda maliyeti 2 milyar 900 milyon lira maliyetli 85 adet proje yer almaktadır. Bu tesisler;  2 adet Baraj ve Gölet, 5 adet Sulama Tesisi, 7 adet İçmesuyu Tesisi, 3 adet Arazi Toplulaştırma Projesi, 3 adet Taşkın Koruma Tesisinden  65 adet planlama ve proje yapımı işlerinden oluşmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan etti. DSİ cazibeli borulu sulama şebekelerini hayata geçiriyor. 2021 yılında 21.890 dekar alanı daha sulamaya açmayı planladık.

Elazığ Karakoçan Bazlama Göleti ve Sulaması

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 34 metre yükseklikteki Elazığ Karakoçan Bazlama Göleti, rezervuarında depolanacak olan 940.000 m³ su ile Yeşilbelen ve Kavalcık Köylerine ait 2.330 dekar tarım arazisi cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecektir. Bu sayede dekar başına 1.291 TL gelir artışı, milli ekonomiye de yılda 2.661.000 TL katkı sağlayacaktır. %55 fiziki gerçekleşme sağlanan inşaattın 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Elazığ Baskil Odabaşı Göleti ve Sulaması

Elazığ Baskil ilçesine 5 km uzaklıkta Beşik Çayı üzerinde, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden 65 metre yüksekliğinde ve 2,4 milyon m³ depolama kapasitesine sahip yapımı tamamlanan Baskil Odabaşı Göleti ile sulama inşaatı ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan sulama şebekesi ile 5.350 dekar tarım arazisinin cazibeli basınçlı borulu sulama sistemiyle sulanması sağlanacaktır. Söz konusu sulama şebekesinin 2021 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.

Elazığ Kovancılar Tatar Göleti ve Sulaması

Elazığ Kovancılar ilçesinin 20 km kuzeydoğusunda Kamışlık Deresi üzerinde yapımı tamamlanan kil çekirdekli homojen dolgu tipinde, temelden 30 metre yüksekliğinde ve 1,950 milyon m3 depolama kapasitesine sahip Tatar Göleti ile sulama şebekesi ihalesi yapılarak sözleşmesi imzalanan cazibeli borulu sulama şebekesi ile 1.380 dekar tarım arazinin sulanması sağlanacaktır. Söz konusu sulama şebekesinin 2021 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanmıştır.

Elazığ Karakoçan Sarıcan Göleti ve Sulaması

Karakoçan Sarıcan Göleti 2018 yılında tamamlanmıştır. Sarıcan Göletinde sulama inşaatı kapsamında yapılacak derivasyon ile birlikte depolanacak 4,513 milyon m3 su ile Sarıcan Sulamasına ait 11.870 dekar tarım arazisinin cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması sağlanacaktır. Bu iş için temin edilen ilave 15.000.000 TL ödenek ile vana ve boru temini sağlanmış olup, 2021 yılında sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.

Elazığ İl Merkezi Gümüşkavak Mahallesi (Şorşor Deresi) Taşkın Koruma 2. Kısım

Maliyeti yaklaşık 40 milyon lira olan 5 km uzunluğundaki Elazığ Merkez Gümüşkavak Mahallesi (Şorşor Deresi) 2. Kısım inşaatı işi için Tarım ve Orman Bakanlığımızın verdiği izin çerçevesinde yapım ihalesi 20 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Akabinde çalışma sezonunda yapımına başlanacaktır. Elazığ ilimizin ve özellikle dere çevresinde ikamet eden vatandaşlarımızın en önemli beklentilerinden birini daha inşallah gerçekleştirmiş olacağız.   

TÜM TÜRKİYEDE 2023 YILINA KADAR İLK 100 YERALTI BARAJI VE SUNİ BESLEME PROJELERİNDEN 13 ADEDİ DSİ 9. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ. 

Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ 'nin katılımıyla 22 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilen "Cumhuriyetimizin 100. Yılına Yakışan 100 Eser" tanıtım toplantısında; 2023 Yılına Kadar 100 adet Yeraltı Barajı ve YAS Suni Besleme Projesi' nin tamamlanarak işletmeye alınması kararı çerçevesinde, Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde yapılması taahhüt edilen 13 adet yeraltı barajı ve suni besleme projesinin 9 adedini Elazığ ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bunlardan 3 adet yeraltı besleme projesini;

1-Baskil Odabaşı Akifer Suni Besleme Projesi

2-Baskil Çavuşlar Akifer Suni Besleme Projesi-1

3-Baskil Çavuşlar Akifer Suni Besleme Projesi-2

Aralık 2020 sonuna kadar tamamlamış olacağız. 2021 ve sonrasında ise diğer 6 adedini yapacağız. Bunlar;

1-Elazığ Baskil Pınarlı Yeraltı Barajı

2-Elazığ-Baskil Şahaplı Yeraltı Barajı

3-Elazığ-Keban Altıyaka Yeraltı Barajı

4-Elazığ Uluova Akifer Suni Beslemesi  (YSB1)

5-Elazığ Uluova Akifer Suni Beslemesi  (YSB2)

6-Elazığ Uluova Akifer Suni Beslemesi  (YSB2)

 Ancak bizim amacımız bu sayıyı 2023 yılına kadar daha fazla artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

YAĞIŞ VE DEPOLAMALI TESİSLERİN DOLULUK ORANI

Uzun yılların ortalaması ve 2019 yılına göre yağış durumu, barajlarımızın ve Hazar gölümüzün doluluk oranını değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. Elazığ ilimizde 2020 yılında meydana gelen ortalama yıllık yağış miktarı 2019 yılına göre %11 daha az bir yağış aldığımız görülüyor. Doğal olarak bu durum depolamalı tesislerimize de yansıyor. Ama ilimizin en önemli değerlerinden olan Hazar Gölümüz ise 2019 yılına göre %6 daha fazla bir doluluğa sahiptir. Bundan sonraki süreçte meydana gelmesini beklediğimiz yağışları aldığımız takdirde, inşallah 2021 yılını da sorunsuz bir şekilde geçeceğini öngörüyoruz.

DSİ KENDİ İŞ MAKİNESİ VE PERSONELLERİYLE DERE YATAKLARININ ISLAHINI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Elazığ Merkez Haringet Deresi Makinalı Çalışma İle Islah Ediliyor.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğümüz 2019 ve 2020 Yılı Toplu Makineli Çalışma Programında yer alan Elazığ Merkez Mollakendi Belediyesi içerisinde kalan Haringet Deresi Islahı işi Bölge Müdürlüğümüz iş makineleri ve personelleri marifetiyle yapılmakta olup, bugüne kadar çift taraflı toplam 10.000 metre sedde teşkili ve 8.000 metre taş tahkimatı için 40 km mesafedeki taş ocağından nakledilen kaya ile 22.000 m3 taş tahkimat yapılmıştır.

Yünlüce köyü ve Mollakendi Beldesi içinde geçen derenin taş tahkimat işi bitmiştir. Doğankuş ve Bahçekapı Köylerinde geçen derenin kalan kısımlarının istifli taş tahkimat işi yapılmaya devam etmektedir. 2020 yılı sonuna kadar söz konusu 10.000 metre taş tahkimatlı sedde imalatı tamamlanmış olacaktır. Yapılan bu çalışma ile 5.000 dönüm tarım arazisi taşkından korunmuş olacaktır.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

DSİ olarak milletimizin hizmetine sunduğumuz ve sunacağımız tesislerin hayata geçirilmesi noktasındaki desteklerinden dolayı desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye, Bakan Yardımcımız ve Elazığlı hemşerimiz Sayın Mehmet Hadi Tunç’a, Milletvekillerimize, DSİ Genel Müdürümüze, Valimize ve bunların yapımını gerçekleştiren DSİ ve yüklenici firma çalışanlarına ve emeği geçen herkese en kalbi teşekkürlerimizi sunuyorum. Su gibi aziz olun.

      

Yorumlar (5)
Mertan Akarcalı 1 yıl önce
Birde karayolları Bölge Müdürlüğü ne gidin bakalım size ne anlatacaklar. Son 8 senedir Karayolları Elazığ da hangi çalışmayı yürütüyor doğrusu merak ediyorum. Çıplak gözle göremediğimiz çalışma olabilir belki onu da Karayolları anlatır.
Ferhat Özay 1 yıl önce
Sayın müdürüm Maden hatunkoy baraj programi ne durumda acaba bilgi verirseniz memnun uruz
Aytaç 1 yıl önce
yeni kamu lojmanı mı yapacaklar acaba yine
Zülküf ÇİÇEK 1 yıl önce
Sayın müdürüm Elazığ merkez Karaali köyünde yapılması planlanan sulama barajı çalışmaları hakkında hiç bir bilgi paylaşmamış , acaba yapılması düşünülen bu baraj gündemden düştümü bizi bu konuda aydınlatırsa çok memnun oluruz saygılarımla
vatandaş 1 yıl önce
uluova kapalı sulama sistemi nerden suyu alacak karar verildimi her yıl faklı farklı kaynaklardan söz ediliyor
Namaz Vakti 20 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@