Eğitimde Tarihi teklif!

Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet BURAN, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, Liselerde Osmanlıca dersi yerine, Türkçenin tarihi dönemlerinde kullanılan bütün alfabelerin öğretileceği TÜRK YAZI SİSTEMLERİ adılı bir ders konulmasını önerdi.

Eğitimde Tarihi teklif!
Fırat Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet BURAN, Milli Eğitim Bakanlığına çağrıda bulunarak, Liselerde Osmanlıca dersi yerine, Türkçenin tarihi dönemlerinde kullanılan bütün alfabelerin öğretileceği TÜRK YAZI SİSTEMLERİ adılı bir ders konulmasını önerdi.
 
Buran, Günışığı’na yaptığı açıklamada, Türk tarihinin sadece Osmanlı döneminden ibaret olmadığını, Osmanlıdan önce Selçuklular, Karahanlılar, Uygurlar ve Göktürkler dönemlerinin var olduğunu ve bu dönemlerin bir bölümünde farklı alfabelerin kullanıldığını hatırlattı.
 
Okullarda sadece Osmanlı Türkçesinin okutulmasının yeterli olmayacağını vurgulayan BURAN, “Osmanlıca” adı verilen dönem, Türk dilinin sadece Anadolu ve civar sahalarda konuşulan Oğuz kökenli yazı dilinin 16. yüzyılın başı ile 20. yüzyılın başı arasındaki dönemidir. Ancak biz, Arap alfabesini Osmanlılardan çok önce kullanmaya başlamıştık. 10. Yüzyılda, Karahanlılar döneminde kullanılmaya başlanan Arap alfabesi, Selçuklular döneminde ve Osmanlı öncesi Eski Türkiye Türkçesi dediğimiz dönemde de kullanıldı.  Kudadgu Bilig, Divanu Lügati’t-Türk, Atebetül Hakayık, Satıraltı Kuran Tercümeleri, Ahmet Yesevi’nin şiirleri  (Hikmetler) Osmanlılardan çok önce Arap alfabesiyle yazıya geçirilmiş idi. Dil özellikleri bakımından da bu dönemler farklıdır. Osmanlı dönemini bilen kişilerin bu dönem metinlerini anlamaları mümkün değil.  Ayrıca öğrenilmesi gerekir.
“Osmanlıca”  dersi, Osmanlıca diye okutulduğu takdirde, Beylikler devri, Eski Türkiye/ Eski Anadolu Türkçesi, Selçuklu ve Karahanlı dönemi metinlerini kapsamıyor. Dolayısıyla, tarihimizi, geçmişimizi okumak, bilmek ve anlamak ise maksat, Osmanlıca dersi bu maksada tam anlamıyla hizmet edemez” dedi.
 
“TÜRK YAZI SİSTEMLERİ DERSİ İÇİNDE DÖRT ALFABE SEÇMELİ OLARAK ÖĞRETİMELİ”
Eski bilgi-yeni bilgi ilgisini kuramayan toplumlarda tarihin ve geleneğin oluşamayacağını ifade eden BURAN, şöyle konuştu: “Osmanlıca dersi için ifade edilen gerekçeler genellikle doğrudur. Tarihimizden kopmadan, değerlerimizden kopmadan geleceğe yürümek, millet olmanın en önemli özelliğidir. Eski bilgi-yeni bilgi ilgisini kuramayan toplumlarda tarih ve gelenek oluşmaz. Tarih ve geleneğin olmadığı yerde değerlerden ve dolayısıyla milletten söz edilemez.
Bizim tarihimiz, 10. Yüzyılda başlamıyor. Dilimizin yazılı metinleri daha eskilere gitmektedir diyen BURAN, “10. Yüzyıldan öncesine ait metinlerimizin, alfabelerimizin de okunup incelenmesi gerekir.  Türk diline ait metinlerin yazıldığı tek alfabe Arap alfabesi değildir. Biz başlangıçta özgün bir Türk alfabesi olan Göktürk alfabesini kullanmışız. Göktürk alfabesinden sonra Uygur alfabesini kullanmışız. Uygur alfabesinden sonra, yani 10. Yüzyıldan itibaren Arap alfabesine geçmişiz. 20. Yüzyılın başlarına kadar Arap alfabesi ile gelmişiz. 20. Yüzyılın başlarında 1928’de Latin harflerine geçmişiz. Latin harflerinden kısa bir süre sonra özellikle Sovyetler Birliği döneminde 1936’lardan sonra da Sovyetler birliğindeki Türk toplulukları da Kiril alfabesini kullanmaya başlamışlar. Türkçe toplam olarak 17 alfabeyle yazıya geçirilmiştir. Ancak bunların bir bölümü çok az sayıda metinde kullanılmıştır. Bu alfabeler arasında beş tanesi önemlidir; Bunlar Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleridir. Biz Latin alfabesini zaten öğreniyoruz ve öğretiyoruz. Dolayısıyla geriye 4 alfabe kalıyor. Göktürk, Uygur, Arap, Kiril.  Liselere Osmanlıca dersi yerine Türk Yazı Sistemleri diye bir ders konulmalı, bu dört alfabe Türk Yazı Sistemleri dersi içinde öğrencilere seçmeli  olarak öğretilmelidir. İsteyen öğrenci Göktürk, Alfabesini, isteyen Uygur, İsteyen Arap, isteyen de Kiril alfabesini öğrenmelidir.”
               
“EN ZOR ALFABE ARAP ALFBESİ”
Söz konusu alfabeler arasında en zor öğrenilen alfabenin Arap alfabesi olduğunu belirten BURAN, “Alfabeler arasında zoru Arap alfabesidir. Çünkü başta, ortada sonra ayrı yazılıyor. Bitişen bitişmeyen harfler var, yazılan yazılmayan sesler  var. Dolayısıyla Arap alfabesini okumak ve yazmak zordur. En kolayı tabii Latin, sonra Kiril alfabesidir. Kiril alfabesi sistem ve işaretlerinin bir bölümü bakımından Latin alfabesine benzer. Göktürk ve Uygun alfabeleri de  Arap alfabesi kadar zor olmasa da, Kiril ve Latin alfabelerine göre biraz zor olabilir.” dedi.
Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2014, 19:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER