Elazığ'da Sıkı Tedbir Kararları Alındı  

Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi, Elazığ Valisi Erkaya Yırık başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artışın önlenmesi yönelik tedbir kararları görüşüldü. 

ELAZIĞ GÜNCEL 22.10.2020, 08:01 22.10.2020, 15:14 Günışığı Gazetesi
7975
Elazığ'da Sıkı Tedbir Kararları Alındı  

Toplantıda 11 maddelik yeni tedbir kararı alınarak, bu önlemlerin uygulanmasına karar verildi. 
Toplantıda alınan kararlar şöyle: 
1. Genel Hükümler;
a. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve sosyal mesafe ihlallerinin sık olarak yaşandığı lokanta, kafe, restoranlar ve benzeri yerleri ile toplu ulaşım araçlarında denetimlerin etkinliğinin arttırılmasına,
b. Evlerinde izolasyona tabi tutulan kişilere yönelik olarak koordine edilen denetim faaliyetlerinin etkinliğini arttıracak tedbirlerin alınması ve izolasyonu ihlal ettiği tespit edilen kişilere gerekli idari ve adli işlemlerin yapılmasına,
2. 7 Gün 7 Konu 7 Denetim;
a. 19.10.2020 Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca Covid-19 denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanarak, bu denetimlerin etkinliğinin ve görünürlüğünün arttırılmasına,
b. Denetimler sırasında vatandaşlarımıza yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilmesine,
c. Denetimler sonucunda; hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı, süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde bir gün, dördüncü ihlalde üç gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerinin iletilmesine,
d. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar eden işyerleri için ise 15 güne kadar faaliyet durdurma cezası tekliflerinin iletilmesine,
3. Anons ve Duyuruların Etkinliği;
Gerek belediyelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslar gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin ve çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir.
a. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılmasına,
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.
b. Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin belediyelerin/kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile cami hoparlöründen ve diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyon, gazete, sosyal medya gibi) anons edilmesinin sağlanmasına, “Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”
c. Covid-19 sebebiyle vefat edenlerin defin ve morg işlemlerinin mutlak surette kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesine, cenaze namazlarının camide kılınmamasına, mezarlık şartlarında sınırlı sayıda katılımla defnedilmesine,
d. Cenaze merasimlerinde özellikle maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği, bu konuda din görevlilerinin cenaze sahibini ve cemaati kurallara uygun şekilde yönlendirmesine,
e. Cuma hutbelerinde salgın tehlikesinin devam ettiği, toplu şekilde hiçbir ortamda bulunulmaması gerekliliği ve Covid-19 ile ilgili konunun hassasiyetinin vatandaşlara bizzat iletilerek vatandaşların duyarlılığa davet edilmesine,
4. Yerel Basının Aktif Bir Şekilde Kullanımı;
İlimizdeki yazılı ve görsel basın pandemi sürecinde etkin ve aktif bir şekilde kullanılmalıdır.
Bu amaçla ;
a. Elazığ il Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlarımızın pandemi ile ilgili sorunlarına 7 gün 24 saat cevap vermek üzere kurulan Pandemi Çağrı Merkezi’nin (0424 606 27 90 -91 92)  tanıtımı yönünde kamu spotu oluşturulmasına,
b. Elazığ yerel televizyon kanallarında temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı bilincini izleyiciye aktarımının sağlanmasına,
c. Takip, Denetim, Uyarı ekseninde vatandaşlarımızın kurallara uymasını sağlayacak kamu spotları oluşturulmasına,
5. Temaslı Bildiriminin Önemi;
Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tanı konulan vatandaşlarımızın, yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz bir şekilde vermeleri önem taşımaktadır. Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir
a. Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince 3150 TL idari para cezası uygulanması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
6. Şehir İçi Toplu Ulaşım HES Entegrasyonu; 
İçişleri Bakanlığının 29.09.2020 tarihli ve 15993 sayılı Genelgesinde her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması talimatlandırılmıştır.
a. Şehir içi toplu taşıma araçlarında, HES kodunun sorgulanması zorunluluğunun getirilmesine ve (HES) kodu olmayanların toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına,
7. Denetim Ekipleri;
a. Vaka sayılarının artış hızını engellemek amacıyla denetim ekiplerinin toplum sağlığını etkileyen kişilere gerekli cezai işlemlerin yapılmasına,
b. Çay ocaklarının, kahvehanelerin ve kıraathanelerin aktif denetimlerinin yapılması amacıyla zabıta/emniyet/jandarmadan oluşan 25 uzman denetim ekibi kurulmasına,
c. Temel gıda/temizlik maddelerinin satışının yapıldığı pazar yerlerinde etkin şekilde denetim yapılması amacıyla zabıta/emniyet/jandarmadan oluşan sabit “Pazar denetim ekipleri” kurulmasına,
d. Gazi Caddesi, Vali Fahribey Caddesi, Hürriyet Caddesi’nde sigara içilmesinin kısıtlanmasına; denetimlerin kolluk kuvvetlerince ve sigara denetim ekiplerince yapılmasına, aykırılık durumunda 900 TL idari para cezası uygulanmasına,
8. Apartman / Siteler, Köy Konakları;
a. İnsanların fazlaca buluştuğu kapalı alanlar olan site içinde / toplu olarak evlerde, köy konaklarında koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla toplantılara / buluşmalara ikinci bir emre kadar izin verilmemesine,
b. Apartman ve Sitelerin ortak alanları, sosyal tesisleri ve spor alanları ile çocuk parklarının, ikinci bir emre kadar kapatılmasına,
c. Apartman/Sitelerin asansör tuşları, merdiven tırabzanları, bağımsız bölüm zil tesisatı/tuşları gibi yerlerin hijyeninin sağlanmasına, bina girişlerinde dezenfektan bulundurulmasına,
9. Kamu Kurum ve Kuruluşlar;
a. Kamu görevlilerinin PCR testleri sonuçlanıncaya kadar idari izinli sayılmalarına,
b. Kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılmasına,
c. Kamu kurum ve kuruluşlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının kurum amirleri/müdürleri tarafından takip edilmesi, kurallara aykırı davrananlar hakkında gerekli disiplin işlemlerinin başlatılmasına; söz konusu kuralların sık sık denetlenmesi ve devamlılığının sağlanması adına kurum amirlerinin denetimlerde etkin bir şekilde rol almasına,
d. Kamu kurum ve kuruluşlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığının takibi için ayrı denetim ekibi oluşturulmasına,

10. Eğitim ve Öğretim;
a. Okulların açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü’nün etkin iletişim içerisinde bulunması gerektiği, okul müdürlerinin HES kodu ya da T.C. kimlik numarası ile öğrencilerin Covid-19 testi pozitif ya da temaslı olup olmadığını okula geliş tarihinden bir gün öncesi il Sağlık Müdürlüğü’ne kontrol ettirerek girişlerin sağlanmasına, b. İl genelinde lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki beceri eğitimi/ders uygulamaları/stajları seyreltilmiş bir şekilde ilgili kurum müdürleri tarafından planlanmasına,
11. Ek Önlemler;
a. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-12.00 saatleri arasında Pazar yerlerinde alışveriş ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak sağlanmasına,
b. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarının kullanımlarının; sabah 06.00 10.00 saatleri ile akşam 16.00-20.00 saatleri arası kısıtlanmasına,
c. 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hastane hizmetlerine ihtiyaç duyması halinde belediye tarafından sabah 08.00-10.00 saatleri, belirlenen saatler dışındaki ihtiyaçlarda Vefa Sosyal Destek Ekiplerince servis hizmetinin sağlanmasına,
d. Şehir merkezinde bulunan piknik alanlarının 23.10.2020 Cuma gününden itibaren bir ay süreyle kapatılmasına,
e. Vakaların çalışan kesim oranlarına bakıldığı zaman en çok etkilenen mesleklerden birisi olan esnafların, kurallara riayet etmesi yönünde denetimlerin artırılmasına,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Yorumlar (2)
Esnaf 23 2 ay önce
Yine laflarda kalacak bir durum siz önce soytarı gibi sokakta maskesiz gezen bir uyarıda bulunsak bizi öldürecekmiş gibi bakan serserilere maske takmayı öğretin maskenizi takın mobeseden görüyorlar işlem yapmak zorunda kalıyoruz demekle olmuyor bu işler
Selda dağ 2 ay önce
ELAZIĞDA BIR TANE ADAM YOK SAHİPSİZ ELAZIĞ ŞEREFSIZLERLE DOLU OTURUP MAAŞ ALIYORLAR IŞTE KORONA OLMUŞ KADIN EVDE GEBERIYOR SEVIM SEVIM KADINI DENETLEYEN YOK KADIN HER GÜN DISARDA HERKESE YAYIYOR YAZIKK ÇOK YAZIK
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Aralık 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:19
Öğle 12:19
İkindi 14:47
Akşam 17:09
Yatsı 18:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Gaziantep FK 10 15
6. Kasımpaşa 11 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Tuzlaspor 11 21
4. Samsunspor 11 20
5. Adana Demirspor 10 18
6. İstanbulspor 11 18
7. Altay 10 17
8. Giresunspor 11 17
9. Bursaspor 12 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Ümraniye 12 13
13. Adanaspor 9 12
14. Menemen Belediyespor 10 12
15. Bandırmaspor 11 11
16. Ankaraspor 11 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. West Ham 10 17
6. Southampton 10 17
7. Wolverhampton 10 17
8. Everton 10 16
9. M. United 9 16
10. Aston Villa 9 15
11. Man City 9 15
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 11 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Eibar 11 13
13. Deportivo Alaves 11 13
14. Celta de Vigo 12 13
15. Valencia 11 12
16. Real Betis 11 12
17. Osasuna 10 11
18. Real Valladolid 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@