Elazığ TSO 2020 Faaliyet Raporu Yayınlandı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, tarafından 2020 Yılı Faaliyet Raporu dijital yayın olarak hazırlanarak Oda Web Sitesi üzerinden yayınlandı. Yayın hakkında bilgi veren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Oda yönetiminde şeffaflığın esas alındığını belirterek, “İlimiz ve tüm dünya açısından çok zor bir yılı geride bırakmış olmamıza rağmen, ilimizin kalkınma ve gelişmesi için belirlemiş olduğumuz Stratejik Plana sadık kalarak ağır ilerlemiş olmasına rağmen tüm çalışmalarımızı şeffaf bir şekilde üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Elazığ TSO 2020 Faaliyet Raporu Yayınlandı

ZOR BİR YILI GERİDE BIRAKTIK

Başkan Arslan Yayının Önsözünde yaptığı değerlendirmede şu bilgileri verdi: 

2020 Yılı Odamız Faaliyet Raporunu takdirlerinize arz ederken, öncelikle yeni yılın ilimiz, ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

Malumunuz olduğu üzere, 2020 yılı ilimiz için yüzyılda bir görülebilecek büyük bir deprem felaketi ile başladı. Depremin yaralarının sarılması ve ilimizin normalleşme sürecine geçmesi için tüm gücümüzle çalışmalarımızı yürütürken, tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemisi başladı. Bu salgın maalesef Elazığ depremini ülke gündeminin dışına itti.

İş dünyamızın ve ilimizin deprem ve COVİD-19 sürecinde karşı karşıya kaldığı sorunların çözümü ve iş dünyasının çarklarının dönmesi için çok yönlü olarak devletimizin en zirvesinden yerel yönetimlere kadar çok ciddi çalışmalar ve girişimlerde bulunduk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu Odamızın tüm bu mücadelelerinde bizlerin her zaman yanında yer alarak tüm taleplerimizi hazırlanan raporlar başta olmak üzere ilgili bakanlıklara ve devletimizin zirvesi olan Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar taşıyarak çok önemli katkılar sağladı. Tüm bu girişimler neticesinde Teşvik Yasasında süre uzatımı başta olmak üzere, iş dünyasının sorun ve beklentilerinin bir çoğuna çözüm ürettik. Ancak sözlerimin başında ifade etmiş olduğum gibi COVİD-19 süreci Elazığ depreminin önüne geçtiği için bazı taleplerimizde istediğimizi elde edemedik.

KRİZİ BAŞARIYLA YÖNETTİK

Deprem sonrası Odamız, Elazığ Ticaret Borsası, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifleri Birliği ve bünyesinde 198 STK’yı bulunduran Elazığ Sivil İnisiyatif Platformu’nun 14 Maddeden oluşan “Deprem Sonrası Elazığ’ın Beklentileri” Raporumuz devletimizin zirvesinden ilgili bakanlıklar, yerel yönetimler, TOBB ve ilgili tüm kurumlara gönderilerek, rapor içeriği medya ve kamuoyu ile paylaşılmış ve tüm toplumun yoğun ilgisini görmüştür. Raporumuzda yer alan bazı maddeler karşılık bulmuş, bazı maddeler kısmen, bazıları da değerlendirmeye alınmamıştır.

Deprem ve COVİD-19 sürecinde Odamız tarafından yapılan anket çalışmaları ve kamu kurum ve kuruluşları ile TÜİK verilerinden istifade edilerek hazırlanan iki ayrı rapor yine ilgili kurumlarla paylaşılmış ve kamuoyunun dikkatine sunulmuştur. Bu raporlarda ilimiz ekonomi ve sanayisinin bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında daraldığı görülmüş ve iş dünyasının ayakta kalabilmesi için çok yönlü yoğun girişimler başlatılmıştır. Bu doğrultuda özellikle iş dünyasından gelen yoğun finansmana erişim sorunu dikkate alınarak buraya odaklanılmış Kredi Garanti Fonu kefaletinin artırılması, KOSGEB Acil Destek Kredi miktarı ve sürelerinin uzatılması, bankaların sicil affına giderek ipotek ve teminatlarda sorun çıkarmaması ve KOGEB üzerinden Elazığ’a pozitif bir ayrımcılık yapılarak Acil Destek Kredilerinde sektör ayrımı yapılmaması girişimleri bu hizmet dönemimizin önceliğini oluşturmuştur. Tüm bu girişimlerimizden kısmen başarılı olunmuşsa da istediğimiz neticeler maalesef elde edilememiştir. Buna rağmen; iş dünyamıza 2 miyar 200 milyon civarında bir destek sağlanması gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı başında ise KOSGEB tarafından Elazığ’a özel yeni bir destek paketinin sözü alınmış olup bu uygulama ile iş dünyamızın bir nebze de olsa nefes alacağını ümit etmekteyiz.

ELAZIĞ STRATEJİK PLAN KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

2018 Nisan ayında göreve başlamamızın ardından, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın ilin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınma ve gelişmesinde lokomotif görev üstlenmesi gerektiğini görümüş ve bu doğrultuda yönetişim modelini esas alarak hiçbir alanı ve sektörü ihmal etmeden çok yönlü bir çalışma sürecine girdik. 2018 yılı işin doğrusu daha çok Odamız kurumsal altyapısının kurulması ve Projelerimizin paydaşlarla birlikte analiz süreciyle geçti. 2019 yılında ise çok yönlü olarak çalışmalara koyulduk. 2018 yılında başlayan süreç sonunda;

1.         Kooperatif ve Birliklerin Kurulması

2.         Elazığ Fuar ve Kongre Merkezi

3.         Sektörel Sanayi Siteleri

4.         Savunma Sanayi Çalışmaları

5.         TEKNOVA (Elazığ 2. OSB)

6.         Sera OSB Ve Jeotermal Turizm

7.         Tarıma Dayalı Besi OSB

8.         KGKM İpekböcekciliği Projemiz

9.         Kovancılar-Palu-Karakoçan Karma OSB

10.       Coğrafi İşaretli Ürünlerle İlgili Çalışmalar

11.       Gastronomi ve Turizm Alanındaki Çalışmalar

12.       Tekstil Vadisi ve Yeni Yatırım Girişimleri

13.       İŞGEM ve TEKNOKENT’in Kapasitesinin Geliştirilmesi

14.       KÜSİ Çalışmaları

15.       AB başta olmak üzere yerel ve uluslararası tüm kaynaklardan istifade edilerek Üyelerimize ve şehrimize değer katacak hibe projelerden istifade edilmesi.

16.       Elazığ TSO Hizmet Binasının Efektif Kullanım Çalışmaları 2019 yılında başlatılmış, 2020 yılında yaşanan tüm felaketlere rağmen yavaşlamış olmasına rağmen tavizsiz sürdürülmüştür.

İlimizin kalkınma ve gelişmesi, kaynakların ekonomiye kazandırılması, işsizliğin önlenmesi, ihracatımızın bir milyar dolar seviyesine yükselmesi ve ilin bölgede yatırımlar açısından bir çekim merkezine dönüştürülmesi için tüm bu altyapılar ve organizasyonlar Elazığ’ın geleceğidir.

Önceliklerimizi oluşturan bu 16 maddenin şehrimizin ‘Kırmızı Kitabı’ olmasını arzu etmekteyiz. Çünkü geçmişten bugüne kadar ilimiz için atılan bir çok değerli adımın yönetimlerin değişmesi ile birlikte rafa kaldırıldığını görmekteyiz. Bu nedenle, atanmışların, seçilmişlerin, kurum yöneticilerimizin, STK’larımızın yönetimlerinin değişmesi halinde bile bu 16 maddenin güncelliğini koruyarak ilerlemesini sürdürmesi için kurumsal bir yapı oluşturma gayretinde olduk. Şehrimizin ve ilgili paydaşlarımızın sahiplenmesi ve bu zor dönemde kararlılıkla süreçlerin devam etmesi gelecek adına bizleri umutlandırmaktadır.

ELAZIĞ TSO TARİHİ YENİDEN TESCİL ETTİRİLDİ

2020 yılında Odamızın kuruluşunun 100. Yılını kutlamayla ilgili hazırladığımız etkinlik takvimimizi deprem ve ardından başlayan pandemi nedeniyle erteleme durumunda kaldık. Ancak bu süreçte Odamız tarafından oluşturulan profesyonel bir ekip tarafından 6 ay süren araştırma ve onlarca yayın ile Osmanlıca resmi evrakın tetkiki sonucu Odamızın kuruluş tarihinin 1920 değil 1884 olduğunu Ticaret Bakanlığı ile TOBB nezdinde tescil ettirdik. Yine 2006 yılından beri TOBB Akreditasyon sistemi içerisinde C sınıfı Oda statüsündeki Odamızı B sınıfına yükseltme başarısı gösterdik. 2020 yılı Aralık ayı içerisinde yapılan ön izleme ziyaretinde ise Odamızın A sınıfına yükselme hedefinde emin adımlarla yürüdüğü bağımsız denetçi tarafından iade edilmiştir. İnşallah 2021 yılında Odamızı Türkiye’de sayılı odanın sahip olduğu A sınıfına yükselterek hizmet kalitemizi de bu seviyeye taşıyacağız.

Yine bu hizmet dönemimiz içerisinde Odamızın ve siz değerli üyelerimizin TOBB nezdinde bir çok prestijli komisyon ve kurullarda temsil edilmesi bizlere nasip olmuştur. Bizlere emanet ettiğiniz bu makamda iş dünyamıza ve ilimize en üst düzeyde hizmet vermenin tüm yönetim birimlerimiz ile birlikte sorumluluğu ve gayretinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

FAALİYET RAPORUNUN TÜM DETAYLARI ELAZIĞ TSO WEB SİTESİNDE

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız Stratejik Planı doğrultusunda, 2020 yılı faaliyetlerini 4 Ana başlık altında toplayarak gerçekleştirmiştir. Bu raporda bu ana başlıklar altında yapılan çalışmalar ve hizmetler özet olarak ve bir kısmı başlık olarak yer almaktadır.  Ancak Odamız Web sitesinde her bir başlığın detaylı bilgisine ulaşmak mümkündür. Ayrıca Odamızın ilgili birimlerince oluşturulan istatistikler de yine yayınımızda yer almaktadır.

136 yıllık mazisi ile toplum içerisinde hep saygın bir yeri olan ve kanaat önderliği yapmış bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası üstlenmiş olduğu misyon gereğince, üyelerinin kurumsal kapasitelerini geliştirme, şehrin ekonomi ve sanayi gelişimine katkı sağlama, kaynakların ekonomiye kazandırılmasında öncülük etme, etkin lobi faaliyetleriyle toplumun beklentilerine çözüm üretme ve şehrin gelecek projeksiyonlarını oluşturma hususlarında çok önemli adımlar atmış ve süreçleri başlatmıştır.

Odamızın tüm yönetim organları ve profesyonellerimizle birlikte yüksek bir motivasyon ve heyecan ile çok yönlü olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şeffaf ve hesap verebilirliği esas alan ve tüm iletişim kanallarını açık tutan Odamız ile ilgili sorun, beklenti, öneri ve taleplerinizi bizlere ulaştırmanız tüm bu çalışma ve gayretlerimize değer katacaktır.

2020 Faaliyet Raporumuzda ayrıca Odamız hizmet birimlerinin 2018/2019/2020 yılı istatistikleri de paylaşılmıştır.

Bu düşüncelerle, yeni hizmet dönemimizin iş dünyamıza, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor; bu raporda yer alan tüm çalışmaların mutfağında yer alan Odamız Yönetim Organlarına, Kurumlarımıza, Paydaşlarımıza, Profesyonellerimize ve siz çok değerli Üyelerimize teşekkür ediyor, en derin saygılarımı sunuyorum.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 07 Mart 2021
İmsak 05:19
Güneş 06:40
Öğle 12:39
İkindi 15:54
Akşam 18:29
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 27 60
2. Galatasaray 27 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 28 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Denizlispor 27 24
20. Ankaragücü 26 23
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 25 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Adana Demirspor 25 45
5. Altınordu 25 45
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 25 32
11. Ümraniye 24 31
12. Menemenspor 25 27
13. Adanaspor 24 26
14. Boluspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 25 16
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. Leicester City 28 53
3. M. United 27 51
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 26 40
10. Arsenal 27 38
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 28 35
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 27 33
15. Burnley 28 30
16. Brighton 27 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 26 56
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 25 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 26 28
14. Cádiz 26 28
15. Getafe 26 27
16. Real Valladolid 26 25
17. Elche 25 24
18. Eibar 26 22
19. Deportivo Alaves 25 22
20. Huesca 25 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@