banner74

GÖZDEN Mİ KAÇTI, KASIT MI VAR?

Haber: Faik Akgün - Elazığ Belediyesi’nin 14 Ekim 2021 (Yarın) tarihinde gerçekleştireceği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yeraltı Otopark İhalesi’ne firmaları davet ederken ciddi bir ilginçliğe imza attığı ortaya çıktı.

ELAZIĞ GÜNCEL 13.10.2021, 21:05 13.10.2021, 21:32 Günışığı Gazetesi
5588
GÖZDEN Mİ KAÇTI, KASIT MI VAR?

İlgili ihaleye davet edilen firmalar arasında davalı iki firmadan birine davetiye gönderilip diğerine gönderilmemesi gözden mi kaçtı, kasıt mı var sorusunu gündeme getirdi.

Elazığ Belediyesi, davetiye usulü ile yapacağı ihaleye, daha önce aynı proje dolayısıyla davalık olduğu iki firmadan, Çetin İnşaat’ı davet etmezken, diğer firmayı ihaleye davet etti. Bu durum, akıllarda soru işareti uyandırırken, kamuoyunda ihalenin adrese teslim yapılacağı yönünde yorumlar yapılmasına neden oldu. İhaleye saatler kala Çetin İnşaat’tan yapılan açıklamada, ihalenin inatla  Özsal İnşaat’a verilmeye çalışıldığı iddia edildi.

“Kamu İhale Kurulu’nun  Kararı Belediyeye Tebliğ Olmuş Çetin İnşaat’ın,  Haklı Olduğu Ortaya Çıkmıştır”

Çetin İnşaat tarafından yapılan açıklamada,  Elazığ Belediyesi’nin ikinci kez ihaleye çıktığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Yapım İşi ile ilgili süreç ayrıntılarıyla anlatıldı. Çetin İnşaat tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu işin ilk ihalesi ve katılanları yukarıda yer almaktadır. İlk ihalede Evrensel Yol+Özsal İnşaat iş ortaklığı, aşırı düşükte kalmış, işi; Çetin İnşaat almıştır. Fakat Elazığ Belediyesi Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı’nın yanlış hazırlanmış olan aşırı düşük savunmasını, kabul etmiş işi, Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı’na vermiştir. Bunun üzerine; Çetin İnşaat, Kamu İhale Kurumu’na itirazda bulunmuş ve kamu ihale kurumunca, Çetin İnşaat, haklı bulunarak işin Çetin İnşaat uhdesine verilmesine, Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı’nın aşırı düşük savunmasının hatalı olduğu kararını vermiştir.

Çetin İnşaat işe başlamış ve bir kısım iş yaptıktan sonra, Bölge İdare Mahkemesi kararıyla; iş durdurulmuş, yeni ihale kararı yayınlanarak iş; Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı’na  verilmiştir. Her yeni ihale kararı, ihaleyi ilk günkü haline döndürdüğünden, Çetin İnşaat’ın Elazığ Belediyesine itiraz hakkı tekrar doğmuştur .

Çetin İnşaat, belediyeye tekrar itirazda bulunmuş fakat Elazığ Belediyesi, ihale kararında, ‘10 gün içerisinde itirazda bulunabilirsin’ denilmesine rağmen, Çetin İnşaat’a, ‘itiraz hakkın yoktur’ diyerek itirazı red etmiştir. Yapım işinin Çetin İnşaat ile olan sözleşmesi tasfiye edilerek, Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı ile sözleşme imzalanmış, işin yapımına Evrensel Yol+Özsal İnşaat İş Ortaklığı ile devam edilmiştir.

Çetin İnşaat,  tekrar Danıştay’a itirazda bulunup davayı kazanmış, Kamu İhale Kurulu’nun 18.08.2021 gün ve 2021/mk-367 sayılı kararı ile belediyeye tebliğ olmuş ve Çetin İnşaat’ın,  haklı olduğu ortaya çıkmıştır. Bütün yargı yolları kapanmıştır. Nitekim olaylar sonucunda teklif geçerlilik süreleri dolmuş ve iş tasfiye edilerek, yeni ihale yapılması sonucuna ulaşmıştır. Elazığ Belediyesi İhale Komisyonu’nun iş bilmezliğinden bu iş bir yıldır yapılamamakta mahkemelerde sürünmektedir. Fiyat farkları ve fiyat  artışları ile  Elazığ Belediyesi, kendi ihale komisyonunun yanlış kararlarıyla, zarara uğratılmaktadır.” denildi.

“Elazığ Belediyesi Bu İşi Neden Özsal İnşaat’a Vermek İstiyor!”

 Çetin  İnşaat tarafından yapılan açıklamanın devamında, Elazığ Belediyesi’nin kendilerine ihale davetiyesi verilmediği ancak Evrensel Yol + Özsal İş Ortaklığı’nın, pilot ortaklarına ve diğer ortaklarına davetiye verildiği kaydedildi. Çetin İnşaat İhalenin Özsal İnşaata verilmek istendiğini vurgulayarak açıkalmasında şu ifadelere yer verdi;

“Kaldı ki; bugün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Meydan Düzenlemesi Ve Yer Altı Otoparkı Yapımı İkmal İhalesi işinde, davetiye usulü ile çağrı yapılarak ihaleye çıkılmıştır. Davetiye verilen firmalar arasından, ilk ihaleye giren firmaların bazıları bulunmamaktadır.

Elazığ Belediyesi, mahkemeyi kaybeden; Evrensel Yol + Özsal İş Ortaklığı’nın,  pilot ortağı olan Evrensel Yol’a davetiye göndermiştir. Fakat mahkemece haklı bulunan firmaya davetiye vermemiştir.  Elazığ Belediyesi, iki firmaya da davetiye vermeseydi; adil olmuş olacaktı.

Fakat mahkemeyi kazanan firmaya davetiye vermedi, kaybeden firmanın  iş ortaklığının pilot ortağına ve iş ortaklığının özel ortağı olan Özsal İnşaat’ın Oğlu Murat Özcan ve yine Özsal İnşaat’ın, kent meydanındaki iş ortağı olan İmaj Alt Yapı’ya neden davetiye verdi? Elazığ Belediyesi bu işi neden Özsal İnşaata vermek istiyor? Mahkemece haksız bulunan firmalara ve yan firmalarına davetiye gitmiştir.”

“Gizlilik Arz Eden Davetiye Listesi Neden Herkes Tarafından Bilinmektedir?”

Elazığ Belediyesi’nin gizlilik ihalesine aykırı hareket edildiğinin vurgulandığı açıklamada Çetin İnşaat, “Elazığ Belediyesi’nce verilen davetiyelerin, kimlere verildiği bilgisi, her müteahhidin elinde dolaşmaktadır. İhaleden önce, şirketler tarafından hangi firmalara davetiye çıkarıldığına dair firma isimleri ve adresleri dahi herkes tarafından bilinerek, ihale öncesi gizlilik ilkesi ihlal edilmiştir.

Gizlilik arz eden davetiye listesi, neden herkes tarafından bilinmektedir? Elazığ Belediyesi’nin yanlış kararları sonucu, bu aşamaya gelen bir işte neden hala yanlışlar yapılmaya devam ediyor? Neden mahkemece haklı bulunan firmaya davetiye verilmiyor da Evrensel Yol+Özsal İnşaat  İş Ortaklığı’nın  pilot ortağı olan; Evrensel Yol’a, Özsal İnşaat’ın  Oğlu ve Yetkilisi olan Murat Özcan’a, Özsal İnşaat’ın kent meydanındaki iş ortağı; İmaj Alt Yapı’ya,  ihaleye hiç katılmamış olmasına rağmen Özsal İnşata yakın olduğu için KRB yoluyla neden davetiye veriliyor?

İlimizin yerel firmalarına  neden davetiye verilmiyor?  Elazığ Belediyesi, neden eşitlik ilkesi ve rekabeti sekteye uğratan bir ihale yapmaya çalışıyor?” sorularını yöneltti.

“Elazığ Belediyesi Organik Bağı Olduğunu Bile Bile Neden Bu Firmalara Kırımsız  İşi Alma Alt Yapısı Oluşturuyor ?”

Açıklamanın devamında, Elazığ Belediyesi’nin ihale davetiyesi verdiği firmalar arasında organik bağ olduğunu ifade eden Çetin İnşaat yetkilileri, “Çetin İnşaat Firması, Elazığ Belediyesi’ne yaptığı başvuruda;  firmasının tüm yeterlilik şartlarını sağladığını ve kendilerine davetiye verilmesi halinde; %25 tenzilatla teklif vereceklerini dilekçe ile Elazığ Belediye Başkanlığı’na bildirmesine rağmen, davetiye alamamıştır. İnşallah, davetiye alan firmalar, Çetin İnşaat’ın tenzilatından daha yüksek tenzilat yaparak, belediyeyi daha fazla zarara sokmadan ihaleyi alırlar.

Elazığ Belediyesi Evrensel Yol+Özsal İnşaat’ın davetiye alan,( Murat Özcan,   Evrensel Yol, İmaj Altyapı ) birbiri ile organik bağı olduğunu bile bile, neden bu firmalara kırımsız  işi alma alt yapısı oluşturuluyor?”sorusunu yöneltti.

“İşi Tekrar Bu Firmaların Alacaklarının İşaretidir.”

Elazığ Belediyesi’nin, yeni ihale ile zarara uğratıldığını ve ihale de ortaya konan uygulamalarla, belediyenin daha fazla zarar edeceğini ifade eden Çetin İnşaat, 15 Temmuz Meydanı inşaat alanında, sökülmeyen tabelaların, ihalenin bu firmalara verileceğinin kanıtı olduğunu iddia etti. Çetin İnşaat, “ Elazığ Belediyesi tarafından, ilk ihalede yapılan hata dolayısıyla bu iş  süresi içinde bitirilemediği gibi, meydana gelen fiyat artışları dolayısıyla da; Elazığ Belediyesi, kendi komisyonunun yanlışlarından ötürü; en az 10 milyon lira  zarara uğratılarak yeni ihaleye çıkılmıştır.

Firmalar arasındaki rekabet tam sağlanmadan, davetiye listesi gizli tutulması gerekirken neden açık edildi? Firmaların rekabet etmemesi halinde; Elazığ Belediyesi 5 milyon lira daha zarara uğrayacaktır. Murat Özcan, Evrensel Yol ve İmaj Altyapı’nın birbiri ile organik bağı olduğu, ihale öncesi şeffaflığın ve rekabet ortamının ortadan kalktığı açıktır.  İhale öncesi firmalar, rekabet ortamının ortadan kalktığı ve kamu zararının ortaya çıkabileceği bir ihale yapılmak istenmektedir. Ayrıca davetiye giden firmalardan Evrensel Yol +Özsal İş Ortaklığı’nın  firma tabelası nasıl oluyor da; Danıştay kararı sonrası tasfiye edilen  15 Temmuz Meydanı’nda  halen sökülmemiştir. Bu da işi; tekrar bu firmaların alacaklarının işaretidir. Elazığ Belediyesi’ni, bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz” dedi.

Yorumlar (3)
Huzeyfe 2 hafta önce
Tarih öğretmeni Başkan,bu yardimcilarin mühendislerden kurtul,batıyorsun.Bu kaçıncı oldu.İşbilmez,kanun,yönetmelik bilmezlerle,bilinmeze yol sliyorsun ,haberin ola.5 aydır,şehrin göbeği oyuk bekliyor Reva mi?
Mevlüt Dayı. 2 hafta önce
AKP demek ihalelere fesat karıştırmak demektir.
Burhan Gökhan 2 hafta önce
Firma nezaket göstermiş iş bilmezlik demiş. Bu iş bilmezlik falan degil resmen ihaleye fesat karıştirmak, hırsızlık ve yolsuzluğa zemin hazırlamaktır. İlgililer hakkında derhal suç duyurusunda bulunulmalı ve görevden alınmalılar.
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Ekim 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 21
2. Sevilla 10 21
3. Real Betis 11 21
4. Real Sociedad 10 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Osasuna 11 19
7. Atletico Madrid 9 18
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 10 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Cádiz 11 8
18. Granada 9 7
19. Levante 10 5
20. Getafe 10 2
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@