Hukuk yoluna başvurdular

Sağlık-Der, kamu görevlilerinin çalışma hayatları ve emeklilikleri arasındaki ücret uçurumu için hukuk yoluna başvurdu.

Hukuk yoluna başvurdular

Sağlık-Der, kamu görevlilerinin çalışma hayatları ve emeklilikleri arasındaki ücret uçurumu için hukuk yoluna başvurdu.  

Haksızlığın giderilmesi için adaletin kapısını çalan sağlık çalışanları, adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına çok sayı da memur da destek verdi. 
Sağlık-Der Genel Başkanı Dr. Kasım Sezen, burada yaptığı açıklamada “Kamu görevlilerinin çalışırken elde ettiği ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması, özellikle emekli kamu görevlilerini yoksulluk sınırında yaşamaktan kurtarmak amacıyla, memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye ve ek ders gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için; her çalışanın eline geçen ücret ile orantılı emekli maaşı  almasının sağlanması için hukuk mücadelemizi Sağlık-Der olarak başlatmış bulunuyoruz” dedi. 
Adliye önünde yapılan basın açıklaması şöyle: “Kamu personeli arasında her bakımdan büyük eşitsizlikler olduğu, her kademede memur ile amiri arasında büyük ayrımlar olduğu tüm toplumumuzun malumudur. Bu açıklamamızda bir cümleyle belirttiğimiz ama etkin ve yetkin makamlarda bulunanların bunun ne demek olduğunu çok iyi bildikleri kamu görevlileri arasındaki adaletsiz uygulamalardan sadece biri açısından Sağlık-Der olarak hukuk mücadelemizi başlatmış bulunuyoruz. 
Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde başlatılan hukuki değişiklikler maalesef toplumumuza mutluluk getirmemektedir. Yapılan değişikliklerle özellikle alt tabakadaki kamu görevlilerinin hakları halkımız farkında olmadan elinden alınmakta, maaş oranları düşürülmekte, emeklilik yaşı ülkemizdeki ortalama ömür düşünüldüğünde mezara kadar uzatılmakta ve insanımızın ömrü hep bir ümitle tüketilmektedir. Bu olumsuzluğun içerisinde yapılan hizmetlerin karşılığı tam manasıyla verilmediği gibi emekli olunacağı zamanda kamu görevlilerinin yıllarını verdikleri bir kısım hizmetleri görmezden gelinerek özelliklede alt kademedeki kamu görevlilerinin düşük bir şekilde emekli maaşı almalarına neden olunmaktadır. Bizler Sağlık-Der olarak toplumumuzun her kesimine faydalı olmanın düşünce ve gayretiyle bundan önceki çalışmalarımıza bir yenisini daha ekleyerek bugün burada emekli maaşlarındaki adaletsizliğe bir nebze olsun engel olmak düşüncesiyle hukuk mücadelemizi başlatıyoruz. 
Bilindiği üzere 5434 s.T.C.Emekli Sandığı Kanunu’nun emekli keseneğine esas tutulacak aylık, ücret ve ödenekleri belirleyen 15.maddesi 01/10/2008 tarihinde 5510 s.yasanın 106/8.maddesi ile  iptal edilmiş olup, yerine yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Haliyle kamu personeline ödenen her türlü ücretlerin emekli keseneğine yansıtılmasını sınırlayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Buna rağmen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen kamu görevlilerinden, 1 Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlayan personelin gelir kalemleri arasında bulunan ek ödeme, ek ders, döner sermaye gibi sair ödemeler, emekli keseneğine esas kazanç kapsamı dışında bırakılmakta; söz konusu ödemeler, emekli maaşı hesaplanırken dikkate alınmamaktadır. Bu durum, kamu görevlilerinin çalışırken aldıkları maaşla emekliliklerinde alacakları maaş arasındaki çok büyük farklara neden olmaktadır. Bu nedenle birçok kamu görevlisi emekli olmaktan kaçınmakta, emekli olanlar ise düşük standartlarda, yoksulluk sınırında bir yaşama mahkûm edilmektedir. 
Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarını tek çatıda birleştiren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun hedefi, “Tüm vatandaşları sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından tek normla güvence altına almak ve norm ve standart birliği sağlamak” olarak belirlenirken; kanunun oluşturduğu diğer sıkıntılar şuan için konumuz dışında olmak üzere, tam tersine olarak uygulamada başta emekli aylığı bağlama oranlarının düşürülmesi olmak üzere birçok alanda kamu görevlilerinin hakları kısıtlanmış, kazanılmış hakları ellerinden alınmış, emekli maaşına esas kazanç ve emekli ikramiyesi hesabıyla ilgili kamu görevlileri adına ortaya çıkan adaletsizlik giderilmemiştir. Emeklilik hakkında ortaya çıkan bu çelişki; aynı brüt ücreti alan bir işçi ile bir memur kıyaslandığında, çok büyük farklarla memurlar aleyhine bir durum meydana getirmiştir. 
Ortaya çıkan bu ve benzeri adaletsizliklerin giderilmesi, Anayasamızda belirtilen gerek Sosyal Devlet gerek Kanun Önünde Eşitlik gerek Ücrette adaletin sağlanması ve gerekse de Sosyal güvenlik ilkelerinin tam ve gerçek manasıyla hayata geçirilmesi açısından da bir zarurettir. 
Belirttiğimiz bu gerekçeler ışığında kamu görevlilerinin çalışırken elde ettiği ücret ile emekli olduğu zaman alacağı maaş arasındaki uçurumun ortadan kaldırılması, özellikle emekli kamu görevlilerini yoksulluk sınırında yaşamaktan kurtarmak amacıyla, memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye ve ek ders gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dâhil edilerek, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için; her çalışanın eline geçen ücret ile orantılı emekli maaşı  almasının sağlanması için hukuk mücadelemizi Sağlık-Der olarak başlatmış bulunuyoruz.”
 
 
Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2014, 18:26
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER