İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı Açıklandı

Elazığ İl Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Erkaya Yırık başkanlığında olağanüstü toplandı.

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı Açıklandı

Toplantıda, Koronavirüs salgın hastalığına karşı alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Hıfzıssıhha Meclis Toplantısında alınan kararlar şöyle;

İlimizdeki internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kurallara bağlı kalmak kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmelerine, bu işyerlerinin işletmecileri tarafından temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere ilgili tüm tedbirleri eksiksiz şekilde almalarına,

İlimizdeki internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin İşletmecileri tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planının hazırlanmasına, müşteri kapasitesinin mesafe kuralına göre belirlenmesine, kapasite bilgisinin işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılmasına ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul etmelerine,

Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişlerinin işletmeci tarafından internet kafelerin/salonlarının ve elektronik oyun yerlerinin girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılmasına,

İlimizdeki İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlamanın (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde işletmeci tarafından yapılmasına, aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulmasına, bu mesafenin yer işaretleriyle belirlenmesine, tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe bırakılmasına,

İlimizdeki internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirlerin alınmasına,

6-İlimizdeki İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışanın alınmamasına, İçeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilmesine, kullanılmış maskelerin kapaklı çöp kutusuna atılarak ve çöp kutusunun düzenli olarak boşaltılmasına,

İlimizdeki İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun  işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısında tedbirin alınmasına,  dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyicinin (kapının her iki tarafından tutturularak asılmasına, basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulmasına, İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,

İlimizdeki İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun  işyerlerinde müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmasına, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali (POS cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenmesine/dezenfekte edilmesine, masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve malzemelerin her müşterinin kullanımından sonra %70’lik alkolle silinmesine,

Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılmasına, kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmemesine, çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemelerin kullanılmasına,

İlimizdeki İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve servis alanlarının işletmeci tarafından, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi hükümlerine ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenmesine,

İlimizde faaliyete başlayacak olan internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin ayda en az iki kere Valilik koordinasyonunda; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı personelinden oluşan komisyon tarafından denetlenmesinin sağlanmasına,

İlimizde alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezlerinin de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesinde belirtilen esaslar dahilinde hizmet verebilmesine,

İçişleri Bakanlığının 26.06.2020 tarih ve E.10202 sayılı İnternet Kafeleri Salonları ve elektronik Oyun Yerleri konulu genelgesinde Personele Yönelik Önlemler, Müşterilere Yönelik Önlemler, Temizlik ve Hijyene yönelik önlemler  başlıkları altında belirtilen tüm kurallara ve önlemlere işletmecilerce uyulmasının sağlanmasına,

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince 3.150 TL idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

İlimizde düzenlenecek muhtar/halk toplantılarının 01.07.2020 tarihinden itibaren başlatılmasına, toplantı  sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasına,

İlimizde toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına temizlik, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz uyulmasına,

İlimizdeki toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;

a) Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeninin alınmasına (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),

b) Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 38 0C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,

c) Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınmasına ve toplantı boyunca maske kullanmasına, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulmasına,

d) Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılmasına,

e) Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,

f) Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulmasına, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencerelerin açılarak ortam havalandırmasının yapılmasına,

g) Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih edilmesine,

h) Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,

ı) Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmamasına, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan  Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,

i) Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlein (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,

j) Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesine/dezenfekte edilmesine ve havalandırılmasına,

k) Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesine, temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,

l) Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılmasına, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesine,

m) Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanmasına,

n) Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanmasına,

İlimizde “tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri” nin temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan  Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Koronavirüs Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile  1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmesine,

İlimizde, faaliyete başlayacak olan tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezlerinin ayda en az iki kere Valilik koordinasyonunda; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığı personelinden oluşan komisyon tarafından denetlenmesinin sağlanmasına,

Kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3.150 TL (maske takmayanlara her ihlal için 800 TL) idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar  verildi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
22°
açık
Namaz Vakti 08 Mayıs 2021
İmsak 03:34
Güneş 05:11
Öğle 12:25
İkindi 16:15
Akşam 19:28
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 37 81
2. Fenerbahçe 37 76
3. Galatasaray 37 75
4. Trabzonspor 37 64
5. Sivasspor 37 58
6. Alanyaspor 38 57
7. Hatayspor 37 57
8. Gaziantep FK 37 54
9. Göztepe 37 51
10. Karagümrük 37 51
11. Konyaspor 37 45
12. Rizespor 37 45
13. Antalyaspor 38 43
14. Başakşehir 37 43
15. Malatyaspor 37 41
16. Kasımpaşa 37 40
17. Kayserispor 37 39
18. Ankaragücü 37 38
19. Erzurumspor 38 37
20. Gençlerbirliği 37 35
21. Denizlispor 37 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 34 80
2. M. United 33 67
3. Leicester City 35 63
4. Chelsea 34 61
5. West Ham 34 58
6. Tottenham 34 56
7. Liverpool 33 54
8. Everton 33 52
9. Arsenal 34 49
10. Aston Villa 33 48
11. Leeds United 34 47
12. Wolverhampton 34 42
13. Newcastle 35 39
14. Crystal Palace 33 38
15. Brighton 34 37
16. Southampton 33 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 34 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 34 76
2. Real Madrid 34 74
3. Barcelona 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Granada 34 45
9. Athletic Bilbao 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Osasuna 34 40
12. Cádiz 34 40
13. Levante 34 38
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 34 31
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 34 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 34 26
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@