İl Pandemi Kurulu Kararları Açıklandı

Elazığ İl Pandemi Kurulu Vali Erkaya Yırık Başkanlığında toplandı. Toplantıda Koronavirüs salgını ile mücadelede yeni kararlar alındı.

ELAZIĞ GÜNCEL 13.08.2020, 15:37 Günışığı Gazetesi
1378
İl Pandemi Kurulu Kararları Açıklandı

İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

Bulaş sürecinin hızla arttığı bugünlerde;

1. Hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;

• Hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınıp evlerine teslim edilmesi,

 • Pandemi bulaş süreci ve izolasyonun senkronize bir çalışma olmasından dolayı izolasyon süreçlerinin evde izlenmesine,

• İlimiz ve bağlı ilçelerindeki tüm 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimlerinde ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin kurumlarımız tarafından ivedilikle karşılanmasına,

• Filyasyon döneminde Covid-19 semptomları olmayan fakat Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların evde takip edilmesine,

• HES kodu olmayan hastaların izolasyon süreçleri boyunca ikametlerinden çıkmamaları; Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından izolasyonda tutulan hasta listelerinin Emniyet ve Jandarmaya günlük olarak bildirilmeleri, bildirilen hastaların Emniyet ve Jandarma tarafından evde denetimlerinin yapılması,

• Maske denetimlerinin daha sıklıkla yapılmasına, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerinin etkili olmaması durumlarında ceza etkinliğinin faal durumu getirilmesine;

• A tipi Filyasyon ekip sayılarının artırılmasına;

• Hastalık belirtisi gösteren kişilerin hastaneye nasıl başvuru yapacakları ve nasıl hareket edecekleri konularında gerekli bilgilendirme yöntemleri ( yerel basın, radyo yayınları, afiş vb.) kullanılarak hastaneye geliş gidişlerinin kolaylıkla yapabilmelerinin sağlanmasına,

• Mücavir alan dışında ikamet eden hastaların nakillerinin yapılabilmesi için gerekli prosedürlerin derhal çözüme kavuşturulmasına;

• Salgın Denetim Merkezinin ivedilikle kurularak faaliyetlerine başlamasına;

• Salgın ile ilgili olarak temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığınca vatandaşlarımıza anons yöntemi kullanılarak (sesli) gerekli duyuruların yapılmasına;

• “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları”nın oluşturulmasına ve derhal faaliyetlerine başlamasına; ( STK’larında bu kurula dahil edilmesine)

• Taziye Evlerinde, Evlerde ve Açık Alanlarda taziye yapılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, konu ile ilgili olarak gerekli duyuruların ve bilgilendirmelerin vatandaşlarımıza yapılmasına,

• Salgın ile ilgili olarak Camilerimizde gerekli önlemlerin alınmasına, hutbe ve vaazlarda cami cemaatinin temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına;

• Çay ocaklarında, toplu olan mekânlarda yanaşık düzen değil sosyal mesafe kuralının uygulanması için gerekli uyarıların ve denetimlerin sıklıkla yapılmasına;

• Tarama Test Merkez sayısının artırılması ve her vatandaşımızın hizmet alacağı mesafede kurulmasına özen gösterilmesi ve Tarama Merkez yerlerinin vatandaşlarımızın bilgisine sunulması;

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında izinlerin asgari seviyede tutulmasına; izin alan personellerimizin il dışına çıkıp bulaş riskinin artırmalarının engellenmesi için izinlerin 10 günü geçmemesi,

• İzolasyonda olan şüpheli vakalara; uymaları gereken kurallar ve ilgili birimler tarafından yapmaları istenen kurallara riayet etmeleri için maddeler halinde tebliğtebellüğ yapılmasına;

 • Sivrice Hazar Gölüne giriş çıkışların kontrollü yapılması için gerekli tüm önlemlerin alınmasına; Diyarbakır’daki artan vakalar nedeniyle Gezin ve Sivrice Hazar Gölüne giriş ve çıkışların kısıtlanması için gereken tüm önlemlerin alınmasına,

• Denetim ekiplerine, denetim yapılan yerlerin Oda Başkanlarının da dahil edilerek sonuç alınacak denetimlerin olmasının sağlanmasına,

2. İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerinden temin edilen izolasyona tabi kişi bilgilerinin özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali Yardımcısı/Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,

3. İllerde Vali Yardımcısı ve İlçelerde Kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,

4. 112 Acil Sağlık Hizmetleri yetersiz kaldığında kurumlardan araç temin edilmesine,

5. Batman ve Tunceli illerindeki vakaların testlerinin ilimizde sonuçlandırıldığı ve iş yükünün arttığı, bu yüzden ilave tedbirlerin (ek makine vb.) alınması, elinde PSR test makinesi bulunan ilgili kurumlardan istenilmesi,

6. Hasta nakillerinin tek noktadan yapılmasına,

 7. Salgın denetim merkezi kurulmasına,

8. HES Kodu olmayan hastaların seyahat ederek hastalığı bulaştırmalarının engellenmesine,

9. Hastalığın erken dönemde tespiti ve izolasyon sürecinin başlatılabilmesi için vatandaşlarımızın kendilerinde ilk belirtileri hissettikleri anda sağlık kuruluşlarına başvurmaları yönünde bilgilendirilmelerine,

10.Basın açıklamalarında, konuşmalarda ve diğer iletişim platformlarındaki paylaşımlarda temizlik, maske ve mesafe vurgusunun yapılmasına,

11.Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulmasının hastalığın yayılım hızını azalttığı göz önünde bulundurularak denetimde bulunan personelin örnek olmasına yönelik gerekli uyarıların yapılmasına, 12.Maske denetimlerinin sıklıkla yapılması ve ceza etkinliğinin faal hale getirilmesine,

13.Covid-19 hastalarının hastaneye geliş-gidişleri esnasındaki sıkıntıların giderilmesine,

14.İl bazında hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bizzat takip edilerek artış ve azalışlara göre gerekli tedbirlerin alınması,

15.Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden kritik illerde ilave tedbirlerin ve denetim faaliyetlerinin en üst seviyede uygulanmasına,

16.Covid­19 denetim faaliyetlerinin etkinliğinin ve görünürlüğünün artırılmasına,

17.Tedbir ve denetimlerin Emniyet Müdürlüğü tarafından sesli uyarılarla yapılmasına, 18.Uyarıların görsel uyarılarla desteklenmesine (Görsel Basın vb.),

19.İş yeri denetimlerinin sıklaştırılmasına,

20.Çay ocaklarında, cafe vb. insanların toplu halde bulunduğu işletmelerde mesafe kurallarına uyulmasına ve gerekli denetimlerin yapılmasına,

21.Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;

• Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine,

• Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesi, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına, ilgili kurumların gözetiminde denetim ekiplerinin oluşturulmasına,

• Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesine,

• Birinci ihlalde uyarı,

• İkinci ihlalde idari para cezası,

• İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına,

• Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına,

• Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına, 22. Toplu taziye uygulamasının olduğu İlimizde;

• Taziye evlerinde,

• Evlerde,

• Açık alanlarda taziye yapılmamasına, denetimlerin sıklaştırılmasına ayrıca bu hususa ilişkin aşağıdaki metnin camilerde hutbelerde ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons edilmesine, “Kıymetli Hemşehrilerimiz, Salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab­ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin.” 23.Salgınla mücadelede gelinen bu yeni dönemde;

• Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulması, • İhlallere dair her türlü şikâyet ve ihbarların yapılabileceği bir çağrı sisteminin kurulması,

• Denetlenen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgilerin kaydedileceği merkezi bir veri tabanının teşkil edilmesi,

• Tüm kurumların personel ve araç desteği ile yetkilendirilmiş uyarıcı ve uzman denetim ekipleri oluşturulması,

• İlimiz Valiliği bünyesinde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için kurul oluşturulması,

• Oluşturulan kurullarda STK’ların kesinlikle yer almasına,

• İşyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilerde Hayat Eve Sığar “Güvenli Alan” sisteminin kullanımının yaygınlaştırılması ve vatandaşların sistem üzerinden gelen salgın kurallarına uyumu değerlendiren geri bildirimlerine göre denetimlerin yoğunlaştırılması; bu süreç sonunda tedbirlere uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi ve diğer işyerlerinin teşvik edilmesi amacıyla art arda yapılan üç denetim sonucunda Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığı denetim formlarında belirtilen kurallara uyduğu tespit edilen işyerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere “Güvenli Alan” logosu verilmesi, aşamalarını içeren ve pilot olarak Kırıkkale İlinde başlatılması öngörülen “Koronavirüs İl Denetim Uygulaması Modeli”nin elde edilecek sonuçlara göre İlimizde de yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara başlanılması hususlarında planlamaların yapılmasına, Kaymakamlıklar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslara göre uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Ocak 2021
İmsak 06:01
Güneş 07:25
Öğle 12:41
İkindi 15:23
Akşam 17:47
Yatsı 19:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@