İLK AYAK; TARIM

Geçtiğimiz günlerde basın kuruluşlarıyla bir araya gelerek yaptığı açıklamada Elazığ’ın Kurtuluş Planı adıyla bir çalışma yaptıklarını kamuoyu ile paylaşan Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, üzerinde çalıştıkları 10 sektörden biri olan Tarım ve Hayvancılık sektörünün gelişmesine ilişkin projeleri hakkında bilgi verdi.

İLK AYAK; TARIM

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, HAZARSAM tarafından hazırlanan 'Elazığ'ın Kurtuluş Planı' isimli raporunun tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili bölümü hakkında açıklama yaptı.

Tarım ve hayvancılıktaki verimliliğin en üst düzeye çıkarılabilmesi için hazırladıkları projeleri aktaran Prof.Dr. Bilal Çoban,Elazığ’da tarım ve hayvancılık alanında öncelikli olarak hayata geçirilmesi gereken projeler hakkında bilgiler verdi. 

YETERİ KADAR SULANABİLİR TARIM ALANLARIMIZ YOK

 “2023 Türkiye, 2034 Elazığ” sloganıyla başlatmış olduğu Elazığ Kurtuluş Planının ilk maddesini tarım ve hayvancılık olarak açıklayan, Prof. Dr. Bilal Çoban, Elazığ'ın su kaynakları ile çevrili olmasına rağmen yeteri kadar sulanabilir tarım alanları olmamasına dikkat çekti.

SULANABİLİR TARIM ALANLARI 568.000 DEKAR

Çoban; “Elazığ ili, büyük ovaları 650 ile 1700 rakım aralığında tarımsal faaliyetlere konu olan 1.867.000 dekar tarım arazisi varlığı, 2.689.000 dekar mera alanları ve etrafı su kaynakları ile çevrili tarım ve hayvancılık kentidir. İlimizin etrafı su kaynakları ile çevrili olmasına rağmen sulanabilir tarım alanları 568.000 dekardır."dedi.

MEYVECİLİK İLE İLGİLİ BAĞCILIK ÖNEMLİ BİR SEKTÖR

Türkiye ortalamasına göre tarımsal üretim içerisinde, Elazığ'ın düşük seviyelerde olduğunu ifade eden Prof.Dr. Bilal Çoban, İlde tarımsal üretim yapan 39 bin çiftçimizin olduğunu hatırlattı. 2020 yılı verilerine göre ağırlıklı tarla ürünlerinden buğdayın 133.533 ton, arpanın 131.883 ton ve şeker pancarının ise 180.184 ton üretimle öne çıkan ürünler olduğunu kaydeden Çoban açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü.

Meyvecilik ile ilgili bağcılık önemli bir sektör olup üzüm üretimi 94.463 ton, kayısı 50.786 ton ve dut ülkemizde en fazla plantasyona sahip il konumunda olup 5.579 ton, sebzecilikte domates 78.840 ton, karpuz 20.102 ton ve kavun 17.620 ton üretim yetiştiricilikte öne çıkan ürünlerdir.”

BİTKİSEL ÜRETİM PAYI DÜŞÜK SEVİYEDEDİR

Geçmişe oranla tarımsal üretimden elde edilen ürün bazlı çıktılar miktar bağlamında çoğalmış gibi görünse de; ilin Türkiye’deki toplam bitkisel üretim içerisindeki payının düşük seviyede olduğuna vurgu yapan Bilal Çoban;"2021 Elâzığ Tarımsal Yatırım Strateji Belgesi’nde, Türkiye’deki tarımsal üretim içerisindeki payımız tüm alanlarda (tahıl, şekerpancarı, meyve, sebze vb.) yüzde 1’in dahi altındadır.”Dedi.

MERALARIN ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMASI

Prof.Dr. Çoban, Elazığ'ın coğrafi yapısının hayvancılık için önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, Hayvansal üretimde en büyük girdi maliyetlerinin yem giderlerinden oluştuğunun ve bu nedenle meraların etkin şekilde kullanılmasının büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

MERALARININ DOĞAL YAPISI BOZULMUŞ

Meralarının büyük bir kısmının zayıf ve orta sınıf meralardan oluştuğunu söyleyen Prof.Dr. Çoban, meralar konusunda yaşanan sıkıntılara da değinerek; “İldeki meralar meyilli, engebeli ve taban suyu derinde olan kıraç araziler olmakla birlikte uzun yıllar boyunca aşırı otlatılmaya maruz bırakılmış ve doğal yapısı bozulmuştur. Sonuç olarak il meralarının büyük bir kısmını zayıf ve orta sınıf meralar oluşturmaktadır. İldeki hayvancılığın mevcut durumunun belirlenmesi, sorunlarının ele alınması ve çözüm önerilerinin ortaya konulması hayvancılık sektörünün daha iyi anlaşılması açısından önem taşımaktadır” dedi.

MERALAR HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL

Elazığ'da çayır ve mera alanlarının geliştirilebilir olduğunu ifade eden Prof.Dr. Bilal Çoban;Şehrimizde ekonomik olarak sulanabilir alanların artırılması, bitkisel üretim açısından hem çeşitlilik hem de miktar bağlamında önemli gelişmelerin yaşanmasına ortam sağlayacaktır diyerek şunları kaydetti:

“Örneğin mevcut durum açısından düşünüldüğünde ilimizde 2021 yılı itibariyle sulanabilir tarım arazilerinin yalnızca yüzde 36 gibi bir kısmını su ile buluşturabilmiştir.  Özellikle sulama projelerinin aktif bir şekilde hayata geçirilmesi mümkün olduğunda, sulak alanların artmasına paralel olarak kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmının bu alanlardan sağlanabilmesini mümkün kılacaktır. Dolayısıyla ilimizde potansiyel çayır ve mera alanlarının varlığı ve geliştirilebilir olduğu düşünüldüğünde, hayvancılığı destekleyecek önemli bir potansiyelin mevcudiyetinden söz edilecektir."

KANATLI HAYVAN SEKTÖRÜNE ÖNEM VERİLMELİ

Kanatlı hayvancılık sektöründe yatırımların Elazığ'ın menfaatine olacağını da dile getiren Prof. Dr. Bilal Çoban’ın Tarım ve Hayvancılığın gelişmesi ile ilgili projelerini şu ifadelerle sürdürdü. “Kanatlı hayvan varlığı ve mevcut işletmelerin bu alanda en modern üretimi yapabilecek kapasitede olması, bu alana ilişkin geçmiş yıllarda önemli yatırımların olması şehrimizin menfaatinedir. Şu an ilgi ve alaka gösterilmesi gereken birincil öncelikli alan kanatlı sektöründe ilimizin sahip olduğu potansiyelin aktif hale getirilmesidir.”

YÖREYE HAS BİTKİSEL ÜRETİMLER

Ayrıca Elazığ’ da yetiştirilen bitkisel üretimlerin (üzüm, kayısı, badem, boya bitkileri (endemik Hazar çiviti, muhabbet çiçeği, rubia sp. Kök boya) yöreye has tür ve çeşitler olması, geniş doğal yetişme alanlarının bulunmasının avantajlı olduğu bilinmelidir.

SERTİFİKALI ÜRETİMLER YAYGINLAŞTIRILMAsI

İlimizin Doğu ve Batı arasındaki transit geçiş güzergahları üzerinde bulunması ve gelişmiş ulaşım ağlarına (hava yolu, karayolu, demir yolu,) sahip olması itibariyle, ülkenin toplam ihracat kapasitesini artıracak Ortadoğu pazarı üzerinde hakimiyet kurma bağlamında bir fırsat merkezi olarak önemli roller üstlenebilir.

TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMELERİNİN YETERSİZLİĞİ

Tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinin sayısı bakımından ilimiz hala yeterli gelişme düzeyine ulaşmamış olmakla birlikte özellikle su ürünleri işleme, katı ve sıvı yağ bitkisel üretimi, fermente ve salamura ürün üretimi, nişasta ve nişasta mamulleri üretimi, bisküvi, çikolata, kakaolu ürünler üretimi, makarna ve irmik üretimi, hazır çorba ve bulyon, puding, tozkarışımlar, mayonez, sos vb. üretimi gibi alanlar girişimciler için birer fırsat alanı olarak kendisini göstermektedir.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SAHİP OLDUĞU POTANSİYEL

Bu alandaki yatırımların gerek ilimiz gerekse yatırımcılar açısından birçok potansiyeli barındırdığı açıktır.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN PAZAR AÇIĞI

Tıbbi Aromatik Bitkilerin yüzde 75’lik pazar açığı olmasının sektör için önemli bir fırsat olduğu unutulmamalıdır. İlimizde potansiyel taze meyve ve sebzelerin kurutulmasıyla mevcut yeterli kalitede olmayan ürünlerin kurutma ve paketlenmesiyle katma değer katılarak değerlendirilmesi, tarıma dayalı sanayinin (meyve sebze kurutma, işleme, meyve suyu, pekmez, pestil, vb.) gelişmesi ile tarımsal gelirin artırılması ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi.

SERTİFİKALI ÜRETİMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI,

Organik ve doğal ürünlere eğilimin çok arttığı günümüzde ilimizde kirlilik problemi olmayan arazilerde değer katacak sertifikalı üretimlerinin yaygınlaştırılması, tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sektörün gelişmesi amacıyla tesis kurulumu, yem bitkileri ekiliş desteği, sulama sistemleri gibi konularda verilen hibeler, doğal mera alanlarında bitki çeşitliliğinin fazla olması, tıbbi ve aromatik bitkilerden arıcılık için faydalanılması, artan tarımsal üretim girdilerine alternatif ve ucuz olan hayvansal atıkların (gübre gibi) tarımsal üretimde kullanılması. Fırsata çevrilmesi gereken önemli hususlardır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE SANAYİSİ

Hayvancılık organize sanayi bölgesinin cazip hale getirilmesi elzemdir. Gerekli alt yapının kurulması, kolaylaştırıcı ve teşvik etmesi adına; yeni teşvik düzenlenmesinde; tarım hayvancılık – süt ve süt ürünleri üretimi ve sanayisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Hayvancılık organize sanayi bölgesi revize edilerek bu konudaki eksiklikleri giderilmeli ve cazip hale getirilmelidir.

F.Ü’DE GEREKLİ GÖRÜLECEK BÖLÜMLERİN AÇILMASI

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi'ni destekleyici, Ziraat Fakültesi (zootekni, yem bitkileri üretimi, süt ve süt ürünleri teknolojileri, hayvancılık teknolojileri fakültesi ve gerekli görülecek fakülteler ile; tekniker ve teknisyen ve uzman seviyesinde meracılık, çobanlık, peynircilik ve gerekli görülecek bölümlerin açılması, tarım hayvancılık il müdürlüğünün süt inekçiliği ve veya süt hayvancılığını geliştirmek için, cins ırk üretimi veya ithalatı için kanuni alt yapıyı hazırlaması (hollanda, seanen keçi vs) gerekmektedir.“

ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI

Tarım ve hayvancılık gelişim projesine uygun üretici birliklerinin kurulması (koyun, keçi, sığır, süt, peynir üretici birlikleri gibi) oluşturulan bu birlikler sayesinde nitelik ve nicelik bakımdan etkin olacak bu birliklerin temsil ve yaptırım gücünün yetkin olması, bu birliklerin örnek tesis kurarak tanıtım ve pazarlamaya katkı sağlaması, finans problemlerinin çözülmesi için gerekli banka ve/veya finans kuruluşları ile alt yapıyı sağlayarak finans problemine çözüm bulunması gerekiyor.

YEM FABRİKALARININ KURULMASI GEREK

Gerekli tanıtımın (tv, radyo, bilboard, toplantı, ulusal medya, sosyal medya vb) tarım il müdürlüğü, valilik, ticaret oda ve borsası, belediye, üniversite ile birlikte yapması, organik peynir üretimini geliştirmek ve bu konuda marka olan şirketlerin Elazığ’a çekilmesi, bu STK’ların, Elazığ ilinin tarım hayvancılık köyleri ile bu konuda üretim yapan mezra – köy- belde – ilçe vs gibi 7 ayrı bölgeye bölerek yerinden yönetim ile etkin bir yapı kurması, kurulacak bu 7 bölge ile üreticinin bilgilendirilmesi ve gerekli alt yapı hizmetlerinin verilmesi, yem fabrikalarının kurulması gerekmektedir.

Yorumlar (2)
Şaban'a 1 ay önce
Beden eğitimi öğretmeni olarak,sen kendi işine baksan,daha inandırıcı olursun.6. şart haddini bilmektir.Yine amuda kalktın,moron.
Şaban'a 1 ay önce
Beden eğitimi öğretmeni olarak,sen kendi işine baksan,daha inandırıcı olursun.6. şart haddini bilmektir.Yine amuda kalktın,moron.
Namaz Vakti 03 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@