İLK AYAK; TARIM

Geçtiğimiz günlerde basın kuruluşlarıyla bir araya gelerek yaptığı açıklamada Elazığ’ın Kurtuluş Planı adıyla bir çalışma yaptıklarını kamuoyu ile paylaşan Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi (HAZARSAM) Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, üzerinde çalıştıkları 10 sektörden biri olan Tarım ve Hayvancılık sektörünün gelişmesine ilişkin projeleri hakkında bilgi verdi.

İLK AYAK; TARIM

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, HAZARSAM tarafından hazırlanan 'Elazığ'ın Kurtuluş Planı' isimli raporunun tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili bölümü hakkında açıklama yaptı.

Tarım ve hayvancılıktaki verimliliğin en üst düzeye çıkarılabilmesi için hazırladıkları projeleri aktaran Prof.Dr. Bilal Çoban,Elazığ’da tarım ve hayvancılık alanında öncelikli olarak hayata geçirilmesi gereken projeler hakkında bilgiler verdi. 

YETERİ KADAR SULANABİLİR TARIM ALANLARIMIZ YOK

 “2023 Türkiye, 2034 Elazığ” sloganıyla başlatmış olduğu Elazığ Kurtuluş Planının ilk maddesini tarım ve hayvancılık olarak açıklayan, Prof. Dr. Bilal Çoban, Elazığ'ın su kaynakları ile çevrili olmasına rağmen yeteri kadar sulanabilir tarım alanları olmamasına dikkat çekti.

SULANABİLİR TARIM ALANLARI 568.000 DEKAR

Çoban; “Elazığ ili, büyük ovaları 650 ile 1700 rakım aralığında tarımsal faaliyetlere konu olan 1.867.000 dekar tarım arazisi varlığı, 2.689.000 dekar mera alanları ve etrafı su kaynakları ile çevrili tarım ve hayvancılık kentidir. İlimizin etrafı su kaynakları ile çevrili olmasına rağmen sulanabilir tarım alanları 568.000 dekardır."dedi.

MEYVECİLİK İLE İLGİLİ BAĞCILIK ÖNEMLİ BİR SEKTÖR

Türkiye ortalamasına göre tarımsal üretim içerisinde, Elazığ'ın düşük seviyelerde olduğunu ifade eden Prof.Dr. Bilal Çoban, İlde tarımsal üretim yapan 39 bin çiftçimizin olduğunu hatırlattı. 2020 yılı verilerine göre ağırlıklı tarla ürünlerinden buğdayın 133.533 ton, arpanın 131.883 ton ve şeker pancarının ise 180.184 ton üretimle öne çıkan ürünler olduğunu kaydeden Çoban açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü.

Meyvecilik ile ilgili bağcılık önemli bir sektör olup üzüm üretimi 94.463 ton, kayısı 50.786 ton ve dut ülkemizde en fazla plantasyona sahip il konumunda olup 5.579 ton, sebzecilikte domates 78.840 ton, karpuz 20.102 ton ve kavun 17.620 ton üretim yetiştiricilikte öne çıkan ürünlerdir.”

BİTKİSEL ÜRETİM PAYI DÜŞÜK SEVİYEDEDİR

Geçmişe oranla tarımsal üretimden elde edilen ürün bazlı çıktılar miktar bağlamında çoğalmış gibi görünse de; ilin Türkiye’deki toplam bitkisel üretim içerisindeki payının düşük seviyede olduğuna vurgu yapan Bilal Çoban;"2021 Elâzığ Tarımsal Yatırım Strateji Belgesi’nde, Türkiye’deki tarımsal üretim içerisindeki payımız tüm alanlarda (tahıl, şekerpancarı, meyve, sebze vb.) yüzde 1’in dahi altındadır.”Dedi.

MERALARIN ETKİN ŞEKİLDE KULLANILMASI

Prof.Dr. Çoban, Elazığ'ın coğrafi yapısının hayvancılık için önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyerek, Hayvansal üretimde en büyük girdi maliyetlerinin yem giderlerinden oluştuğunun ve bu nedenle meraların etkin şekilde kullanılmasının büyük önem arz ettiğinin altını çizdi.

MERALARININ DOĞAL YAPISI BOZULMUŞ

Meralarının büyük bir kısmının zayıf ve orta sınıf meralardan oluştuğunu söyleyen Prof.Dr. Çoban, meralar konusunda yaşanan sıkıntılara da değinerek; “İldeki meralar meyilli, engebeli ve taban suyu derinde olan kıraç araziler olmakla birlikte uzun yıllar boyunca aşırı otlatılmaya maruz bırakılmış ve doğal yapısı bozulmuştur. Sonuç olarak il meralarının büyük bir kısmını zayıf ve orta sınıf meralar oluşturmaktadır. İldeki hayvancılığın mevcut durumunun belirlenmesi, sorunlarının ele alınması ve çözüm önerilerinin ortaya konulması hayvancılık sektörünün daha iyi anlaşılması açısından önem taşımaktadır” dedi.

MERALAR HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ BİR POTANSİYEL

Elazığ'da çayır ve mera alanlarının geliştirilebilir olduğunu ifade eden Prof.Dr. Bilal Çoban;Şehrimizde ekonomik olarak sulanabilir alanların artırılması, bitkisel üretim açısından hem çeşitlilik hem de miktar bağlamında önemli gelişmelerin yaşanmasına ortam sağlayacaktır diyerek şunları kaydetti:

“Örneğin mevcut durum açısından düşünüldüğünde ilimizde 2021 yılı itibariyle sulanabilir tarım arazilerinin yalnızca yüzde 36 gibi bir kısmını su ile buluşturabilmiştir.  Özellikle sulama projelerinin aktif bir şekilde hayata geçirilmesi mümkün olduğunda, sulak alanların artmasına paralel olarak kaba yem ihtiyacının önemli bir kısmının bu alanlardan sağlanabilmesini mümkün kılacaktır. Dolayısıyla ilimizde potansiyel çayır ve mera alanlarının varlığı ve geliştirilebilir olduğu düşünüldüğünde, hayvancılığı destekleyecek önemli bir potansiyelin mevcudiyetinden söz edilecektir."

KANATLI HAYVAN SEKTÖRÜNE ÖNEM VERİLMELİ

Kanatlı hayvancılık sektöründe yatırımların Elazığ'ın menfaatine olacağını da dile getiren Prof. Dr. Bilal Çoban’ın Tarım ve Hayvancılığın gelişmesi ile ilgili projelerini şu ifadelerle sürdürdü. “Kanatlı hayvan varlığı ve mevcut işletmelerin bu alanda en modern üretimi yapabilecek kapasitede olması, bu alana ilişkin geçmiş yıllarda önemli yatırımların olması şehrimizin menfaatinedir. Şu an ilgi ve alaka gösterilmesi gereken birincil öncelikli alan kanatlı sektöründe ilimizin sahip olduğu potansiyelin aktif hale getirilmesidir.”

YÖREYE HAS BİTKİSEL ÜRETİMLER

Ayrıca Elazığ’ da yetiştirilen bitkisel üretimlerin (üzüm, kayısı, badem, boya bitkileri (endemik Hazar çiviti, muhabbet çiçeği, rubia sp. Kök boya) yöreye has tür ve çeşitler olması, geniş doğal yetişme alanlarının bulunmasının avantajlı olduğu bilinmelidir.

SERTİFİKALI ÜRETİMLER YAYGINLAŞTIRILMAsI

İlimizin Doğu ve Batı arasındaki transit geçiş güzergahları üzerinde bulunması ve gelişmiş ulaşım ağlarına (hava yolu, karayolu, demir yolu,) sahip olması itibariyle, ülkenin toplam ihracat kapasitesini artıracak Ortadoğu pazarı üzerinde hakimiyet kurma bağlamında bir fırsat merkezi olarak önemli roller üstlenebilir.

TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMELERİNİN YETERSİZLİĞİ

Tarım ve tarıma dayalı sanayi işletmelerinin sayısı bakımından ilimiz hala yeterli gelişme düzeyine ulaşmamış olmakla birlikte özellikle su ürünleri işleme, katı ve sıvı yağ bitkisel üretimi, fermente ve salamura ürün üretimi, nişasta ve nişasta mamulleri üretimi, bisküvi, çikolata, kakaolu ürünler üretimi, makarna ve irmik üretimi, hazır çorba ve bulyon, puding, tozkarışımlar, mayonez, sos vb. üretimi gibi alanlar girişimciler için birer fırsat alanı olarak kendisini göstermektedir.

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN SAHİP OLDUĞU POTANSİYEL

Bu alandaki yatırımların gerek ilimiz gerekse yatırımcılar açısından birçok potansiyeli barındırdığı açıktır.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLERİN PAZAR AÇIĞI

Tıbbi Aromatik Bitkilerin yüzde 75’lik pazar açığı olmasının sektör için önemli bir fırsat olduğu unutulmamalıdır. İlimizde potansiyel taze meyve ve sebzelerin kurutulmasıyla mevcut yeterli kalitede olmayan ürünlerin kurutma ve paketlenmesiyle katma değer katılarak değerlendirilmesi, tarıma dayalı sanayinin (meyve sebze kurutma, işleme, meyve suyu, pekmez, pestil, vb.) gelişmesi ile tarımsal gelirin artırılması ve üreticilerin gelirlerinin yükseltilmesi.

SERTİFİKALI ÜRETİMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI,

Organik ve doğal ürünlere eğilimin çok arttığı günümüzde ilimizde kirlilik problemi olmayan arazilerde değer katacak sertifikalı üretimlerinin yaygınlaştırılması, tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sektörün gelişmesi amacıyla tesis kurulumu, yem bitkileri ekiliş desteği, sulama sistemleri gibi konularda verilen hibeler, doğal mera alanlarında bitki çeşitliliğinin fazla olması, tıbbi ve aromatik bitkilerden arıcılık için faydalanılması, artan tarımsal üretim girdilerine alternatif ve ucuz olan hayvansal atıkların (gübre gibi) tarımsal üretimde kullanılması. Fırsata çevrilmesi gereken önemli hususlardır.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE SANAYİSİ

Hayvancılık organize sanayi bölgesinin cazip hale getirilmesi elzemdir. Gerekli alt yapının kurulması, kolaylaştırıcı ve teşvik etmesi adına; yeni teşvik düzenlenmesinde; tarım hayvancılık – süt ve süt ürünleri üretimi ve sanayisi desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Hayvancılık organize sanayi bölgesi revize edilerek bu konudaki eksiklikleri giderilmeli ve cazip hale getirilmelidir.

F.Ü’DE GEREKLİ GÖRÜLECEK BÖLÜMLERİN AÇILMASI

Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi'ni destekleyici, Ziraat Fakültesi (zootekni, yem bitkileri üretimi, süt ve süt ürünleri teknolojileri, hayvancılık teknolojileri fakültesi ve gerekli görülecek fakülteler ile; tekniker ve teknisyen ve uzman seviyesinde meracılık, çobanlık, peynircilik ve gerekli görülecek bölümlerin açılması, tarım hayvancılık il müdürlüğünün süt inekçiliği ve veya süt hayvancılığını geliştirmek için, cins ırk üretimi veya ithalatı için kanuni alt yapıyı hazırlaması (hollanda, seanen keçi vs) gerekmektedir.“

ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI

Tarım ve hayvancılık gelişim projesine uygun üretici birliklerinin kurulması (koyun, keçi, sığır, süt, peynir üretici birlikleri gibi) oluşturulan bu birlikler sayesinde nitelik ve nicelik bakımdan etkin olacak bu birliklerin temsil ve yaptırım gücünün yetkin olması, bu birliklerin örnek tesis kurarak tanıtım ve pazarlamaya katkı sağlaması, finans problemlerinin çözülmesi için gerekli banka ve/veya finans kuruluşları ile alt yapıyı sağlayarak finans problemine çözüm bulunması gerekiyor.

YEM FABRİKALARININ KURULMASI GEREK

Gerekli tanıtımın (tv, radyo, bilboard, toplantı, ulusal medya, sosyal medya vb) tarım il müdürlüğü, valilik, ticaret oda ve borsası, belediye, üniversite ile birlikte yapması, organik peynir üretimini geliştirmek ve bu konuda marka olan şirketlerin Elazığ’a çekilmesi, bu STK’ların, Elazığ ilinin tarım hayvancılık köyleri ile bu konuda üretim yapan mezra – köy- belde – ilçe vs gibi 7 ayrı bölgeye bölerek yerinden yönetim ile etkin bir yapı kurması, kurulacak bu 7 bölge ile üreticinin bilgilendirilmesi ve gerekli alt yapı hizmetlerinin verilmesi, yem fabrikalarının kurulması gerekmektedir.

Yorumlar (2)
Şaban'a 7 ay önce
Beden eğitimi öğretmeni olarak,sen kendi işine baksan,daha inandırıcı olursun.6. şart haddini bilmektir.Yine amuda kalktın,moron.
Şaban'a 7 ay önce
Beden eğitimi öğretmeni olarak,sen kendi işine baksan,daha inandırıcı olursun.6. şart haddini bilmektir.Yine amuda kalktın,moron.
Namaz Vakti 01 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@