KADİM ŞEHİRDE İLLEGAL İŞLER!

Son haftaların en çok tartışılan konusu olan Elazığ 3. Sanayi Sitesinin yapılması düşünülen yer ile alakalı yaptığı açıklamayı yasal dayanaklara bağlayan Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı aynı zamanda Mera Uzmanı Mehmet Karaca’dan ilgililere ültimatom gibi çağrı: “Kadim şehri illegal işlere bulaştırmayın.”

ELAZIĞ GÜNCEL 03.06.2022, 15:34 Editör
656
KADİM ŞEHİRDE İLLEGAL İŞLER!

Haftalardan beridir tartışılan, gündeme geldiğinden bu yana da iki ayrı komisyon kararının olduğu iddia edilen Elazığ 3. Sanayi Sitesinin yapılacağı yer ile alakalı STK Temsilcileri aksiyon almaya başladı. Saadet Partisi dışında diğer muhalefet partilerinin gündemlerine almadığı ancak günlerden beridir Elazığ medyasının da gündemi olan Bağdere (Ancuz) köyüne yapılması düşünülen 3. Sanayi Sitesi ile ilgili Elazığ Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı aynı zamanda Mera Uzmanı Mehmet Karaca yazılı açıklama yaparak ilgili ve yetkililere; “Kadim şehri illegal işlere bulaştırmayın.” Diyerek ikazda bulundu.

YASALARDA AÇIKÇA BELİRTİLMİŞTİR

Yasalarda belli olmasına rağmen ilgili kurumların böyle bir tasarrufta bulunmasını eleştiren Elazığ Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Mehmet Karaca, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi…

"Son günlerde basında tartışılan konu ile ilgili olarak tarım, hayvancılık, çevre ve doğal yaşam alanları ile ilgili olan kısımları bir kenara bırakarak konuyu hukuksal açıdan değerlendirecek olursak; 4342 Sayılı Mera Kanunun 14. Maddesinde mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının hangi durumlarda tahsis amacı ile değiştirileceği açıkça belirtilmiştir.”

KAMU YATIRIMI DEĞİL ÖZEL MÜLKİYET İŞİ

Sanayi Sitesi yapımının bir kamu yatırımı olmadığını ileri süren Başkan Karaca; ilgili ve yetkililere; “Kooperatif/Özel Mülkiyet işi olmasına rağmen nasıl oluyor da kamu yatırımı kapsamında değerlendiriyorsunuz?” diye sordu.

“Yapılacak yatırım veya giderler ile ilgili ilk duruşmada reddedilecek bu değişiklik talebi için şehrin kaynaklarının heba edilmesine nasıl göz yumuyorsunuz?" diyen Başkan Karaca benzerinin geçmişte yine merkez köylerden Körpe Köyünde yapıldığını örnek vererek yanlıştan dönülmemesi halinde yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

İL MERA KOMİSYONUNUN KAFASI KARIŞIK

Açıklamasında; “Kadim şehri illegal işlere bulaştırmayın.” diyen Elazığ Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Mehmet Karaca’nın Bağdere (Ancuz) Köyü yerleşkesinde yapılması düşünülen Elazığ 3. Sanayi Sitesi ile ilgili açıklamalar ve yasal dayanaklar şu cümlelerle ifade edildi…

"Son günlerde kamuoyunda Elazığ Üçüncü Karma Sanayi Sitesi yapımıyla ilgili olarak yapılacak yer tartışılmaktadır. Basından aldığımız bilgilere göre bu amaçla Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından Bağdere (Ancuz) Köyü sınırları içerisinde bulunan 113 ada 2 No'lu mera parselinin 1.030.767,49 m² lik kısmının tahsis amacı değişikliği Mera Kanununun 14. Maddesinin c bendi kapsamında talep edilmiştir. Mart ayı içerisinde yapılan talep; o tarihte yapılan İl Mera Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olumsuz algı oluşmuş, ancak olumlu veya olumsuz herhangi bir karar alınmamıştır."

HUKUKSAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE

"Son günlerde basında tartışılan konu ile ilgili olarak tarım, hayvancılık, çevre ve doğal yaşam alanları ile ilgili olan kısımları bir kenara bırakarak konuyu hukuksal açıdan değerlendirecek olursak; 4342 sayılı mera kanunun 14. Maddesinde mera, yaylak ve kışlak gibi orta mallarının hangi durumlarda tahsis amacı değiştirileceği açıkça belirtilmiştir.

Kanunun 14. Maddesinde; “Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera, yaylak ve kışlaktan bu kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Ancak, bu kanuna veya daha önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlak olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden beri bu amaçla kullanılan arazilerden; c) Kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan, Yerlerin, ilgili müdürlüğün talebi, komisyonun ve defterdarlığın uygun görüşü üzerine, valilikçe tahsis amacı değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin tescilleri Hazine adına, vakıf meralarının tescilleri ise vakıf adına yaptırılır.” denilmektedir."

KAMU YATIRIMI KONUSU DEĞİLDİR

"Kanun açısından bakıldığında söz konusu Karma Sanayi Sitesi yapımı, kamu yatırımı kapsamına girmemekte, devlet eliyle yapılan bir yatırım olarak değerlendirilmemekte ve özel mülkiyete geçecek bir yatırım olmaktadır. Her ne kadar yapılacak faaliyet kamu yararına da olsa konu kamu yatırımının konusu değildir ve hatalıdır. (Bakanlığın bu konudaki Talimatları halen yürürlükte ve nettir)."

İL ÖZEL İDARENİN YETKİ ALANINDA DEĞİL

"İkinci olarak; İlgili Müdürlüğün talep etmesi gereken bir durum söz konusu iken talep Elazığ İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından yapılmış olup sanayi sitesi yapım işi ve talebi İl Özel İdarelerinin yetki ve sorumluluk alanında değildir.

ŞEHRİN DOKUSUYLA BİRLİKTE GELECEĞİNİ KARARTMAK

Şöyle ki; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 3. Bölümü, 6. Maddesinde görev ve sorumlulukları net olarak belirlenmiştir. Sanayi Sitesi yapımı ile ilgili bir görevi olmadığı gibi maddenin son paragrafında “4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.” hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda da talep hukuka aykırı ve usulen bile reddedilmesi gereken bir durumdur. Elazığ’da son yıllarda kanunlara aykırı olarak hülle ile yapılan işler şehrin dokusuyla birlikte geleceğini karartmaktadır.  Şehir olarak yatırım istemekteyiz ancak kanunsuz, yasa dışı hiçbir faaliyet talebimiz bulunmamaktadır."

KÖRPE KÖYÜNDE DE BENZERİ BİR TAVIR VARDI

"Son yıllarda genel yönetimsel davranış olarak benimsenen bu tür çetrefilli uygulamalar bir süre sonra İlin başına bela olarak dönecektir. Şöyle bir hafızamızı yoklarsak Körpe Köyünde yapımı devam eden Organize Sanayi Bölgesi işinde de benzer bir tavır sergileyen İdare talebi yine İl Özel İdaresi tarafından yapmış İlgili Müdürlüğün talebi göz ardı edilmekle de kalınmamış Tahsis Amacı Değişikliği işlemleri 14. Maddenin f bendi kapsamında yapılmıştır. Yani “f) Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan” yerlerin tahsis amacı değişikliği yapılması gereken madde üzerinden hülle ile dönemin Valisinin emri ile yapılmıştır.  Peki neden? Kanun gereği ödenmesi gereken 20 yıllık ot gelirinin Mera Gelir Hesabına yatırılmasının önüne geçmek için. Şimdi konuya dönüp tarım, hayvancılık, mera yönetimi, şehir ve devlet adına soruyoruz; İl Özel İdaresinin görev ve sorumluluk alanı olmadığı halde Bağdere Köyü 113 ada 2 No'lu mera parselinin 1.030.767,49 m² lik kısmının tahsis amacı değişikliği talebini nasıl ilgili müdürlüğün talebi olarak kabul edebiliyorsunuz?

HEBA EDİLMESİNE NASIL GÖZ YUMUYORSUNUZ?

Karma Sanayi Sitesi yapımı kamu yatırımı olmayıp Kooperatif/Özel Mülkiyet işi olmasına rağmen nasıl oluyor da kamu yatırımı kapsamında değerlendiriyorsunuz? Yapılacak yatırım veya giderler ile ilgili ilk duruşmada reddedilecek bu değişiklik talebi için şehrin kaynaklarının heba edilmesine nasıl göz yumuyorsunuz?"

ELAZIĞ’I NEDEN YASA DIŞI İŞLERE SEVK EDİYORSUNUZ?

"Körpe Köyünde yapılan Organize sanayi bölgesi alanı ile ilgili olarak 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında özel madde (i) olmasına rağmen neden yasaya aykırı şekilde “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.” Denilen Özel İdarenin talebini ilgili müdürlük olarak kabul edip (f) bendi kapsamında değiştiriniz. Mahkeme kararı ile bu kararlar iptal edilirse kamunun zararı kim veya kimler tarafından karşılanacaktır? Kadimden beri devletine ve kanunlara saygı ile yaklaşan Elazığ’ı ısrarla niye yasa dışı işlere sevk ediyorsunuz? Meralar ile ilgili olarak kanunda yeri olmamasına rağmen “Vasfını kaybetmiş” söylemleriyle neden kamuoyunun dikkatini dağıtmaya çalışıyorsunuz."

VALİ TARAFINDAN ONAYLANMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

"Konunun tarım, hayvancılık, mera ve çevre ile olan ilgisiyle alakalı açıklamamızın baki kaldığını beyanla; usulsüz tahsis amacı değişikliği işlemlerinin takipçisi olduğumuzu, Sayın Vali tarafından usulsüz/kanuna aykırı talebin onaylamayacağına inandığımızı ve aksi durumda yargı yolunu kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunar; İlimizle ilgili olarak yapılacak olan kanunlar çerçevesindeki her yatırımın da destekçisi olduğumuzu saygı ile bildiririz." 

Yorumlar (3)
Zirratt 1 ay önce
Mal bulmuş magribi gibi hemen atlamış,bay dişlek.Tahsis amacını değiştirir,istediğini yapar.Sonra da i.o.i nin yetkisi ayrı Meclisinin yetkisi ayrı eyyi oku,adam
Kuş 1 ay önce
Tipe bak ,otur çay demle!
Vatandaş 4 hafta önce
Adam doğruları söyleyince işinize gelmiyor tabi. Talana alışmışsınız bir kere.
Namaz Vakti 04 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@