KORKUNÇ SENARYO! MADEN'DE KIRMIZI ALARM!

Haber: Vedat Yetik - Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz ve MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Maden ilçesindeki heyelan tehlikesine ilişkin ortak açıklama yaptı.

ELAZIĞ GÜNCEL 19.09.2019, 17:30 20.09.2019, 10:50 Günışığı Gazetesi
929
KORKUNÇ SENARYO! MADEN'DE KIRMIZI ALARM!

 Açıklamada, "Yaklaşık olarak 30 milyon tonluk bir kütlenin hareketi tahmin edilmektedir. Bu muazzam büyük kütle hareket edip aşağı doğru aktığı takdirde, riskli alanda bulunan tüm yapıların enkaza döneceği bir gerçektir." görüşüne yer verildi.

Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz ve MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, Maden ilçesindeki heyelan riski hakkında Ülkü-Tek Elazığ Şube Başkanlığına teknik inceleme yaptırdı. Ülkü-Tek'in raporunda çıkan detaylar bölgedeki tehlikenin büyüklüğünü bir kez daha ortaya çıkardı.

Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz ve MHP Elazığ İl Başkanı Semih Işıkver, yaptıkları ortak açıklamada, Maden ilçesindeki heyelan tehlikesinin korkutucu boyutunu kamuoyu ile paylaştı.

Yavuz ve Işıkver, Günışığı Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, maden işletmesinin Camiikebir mahallesinin üst kısmında bulunan düzlük alana hafriyat boşaltmasından dolayı meydana gelen toprak kayması riskinin en üst seviyeye tırmandığını vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İÇ BÜNYEDE KIRILMALAR GÖZLENMİŞTİR"

“Yıllar boyunca maden işletme faaliyetlerinden dolayı zeminde tahribatlar ve iç bünyede gerilmeler, çatlaklar ve kırılmalar olmuştur. Günümüzde ise toprak kayması riski en üst seviyeye tırmanmıştır.

Genel meyanda, ilçedeki özel sektöre (Yıldızlar SSS Holding) ait maden işletmesi tarafından çıkarılan cevherin hafriyatı (pasa) önceki Belediye Başkanının şifahi ifadesine göre 2014 - 2015 yıllarında atık sahasına değil de; Camiikebir mahallesinin üst kısmında bulunan düzlük alana boşaltmasından dolayı heyelan riski tetiklenmiş ve hızlanmıştır.Yıllarca göz yumulan bu uygulama, zeminin üst yapısında doğal olmayan ekstra bir basınç oluşturmuş ve bu basınç, zeminin içyapısında gerilmelere sebep olmuştur. İç gerilmelere bağlı olarak da zemin üst yüzeyinden topuk bölgesinde yaklaşık 47 metre, son noktada ise 15-20 metre derinde iç bünyede kırılmaların gözlendiği raporlarda belirtilmiştir.”

HEYELAN RİSKİNİN ORTADAN KALDIRILMASI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

"İlçemiz sosyo-ekonomik olarak, dar gelirli vatandaşlardan oluşan ve işsizliğin temel problem olduğu vatansever kimliği ön planda bir Anadolu kasabasıdır. İlçede kiralık ev bulunmamaktadır. Bu bilgi önemlidir, çünkü:Maden Kaymakamlığı 09.05.2019 tarih ve E.456 sayılı yazı ile vatandaşların evlerini 5 gün içinde boşaltmadıkları takdirde yerel hizmetlerin durdurulacağını, ısrarı halinde suç duyurusu yapılarak zorunlu tahliyenin gerçekleştirileceğini ilan etmiştir."

30 MİLYON TONLUK KÜTLE HAREKET HALİNDE

"Yaklaşık olarak 170 dekarlık bir alanda kopma tehlikesi bulunmaktadır. Topuk bölgesinde 47 metre derinliğe sahip olan bu kütlenin, mevcut pasanın ve riskli alanda bulunan yapıların ağırlıkları da ağırlığı dâhil edildiğinde yaklaşık olarak 30 milyon tonluk bir kütlenin hareketi tahmin edilmektedir.

Bu muazzam büyük kütle hareket edip aşağı doğru aktığı takdirde, riskli alanda bulunan tüm yapıların enkaza döneceği bir gerçektir. Ayrıca İlçe merkezinden geçmekte olan ve hemen riskli alanın altında kalan Dicle Nehrinin olası bir heyelan sonucunda dolacağı ve bir nev’i baraj vazifesi göreceği, ilçenin heyelan ve sonucunda su taşkını tehlikesi de yaşayacağı öngörülmektedir. Bu senaryo gerçekleştiği takdirde hem karayolunun hem de demiryolunun su taşkını sebebiyle ulaşıma kapanacağı ve bu durumun felaketin büyümesinde ciddi anlamda olumsuz rol oynayacağı tahmin edilmektedir. Kapanması olası olan karayolu ve demiryolunun ilçeye giriş ve çıkışları engelleyeceği, can kayıplarının artacağı, neredeyse tamamı riskli alanın altında bulunan kamu kurumlarının kullanılmaz hale geleceği, ilçenin kendi içerisinde bir kriz merkezi oluşturmasının ve ilçe içinden de bir müdahalenin bile çok zor olacağı ön görülmektedir.

Karayolu ve demiryolunun ulaşıma kapanması Doğu ve Güneydoğu arasındaki köprünün yıkılması demektir. Stratejik açıdan da dikkatle irdelenmesi gerekir. Bu bağlamda mevcut heyelan riskinin ivedilikle ortadan kaldırılması için teknik çalışmalara zaman kaybedilmeden başlanması gerekmektedir."

ALINABİLECEK TEDBİRLER

"İlçemiz Camiikebir Mahallesindeki heyelan riskini ortadan kaldırmak mümkündür. Bunun için öncelikle riskli alan ilan edilen Camiikebir Mahallesi tamamen boşaltılmalı, Nehir ıslah edilmeli (öneri 1 ya da öneri 2) daha sonra heyelan sahasında uygun aralıklarla diyafram duvar yapılmalı ve aşama aşama mevcut pasa alınarak risk tamamen sıfırlanmalıdır. Burada en büyük problem Dicle Nehrinin tam olarak riskli alanın hemen altından akıyor olmasıdır. Heyelan tehlike bölgesinde 366 metre boyunca seyreden Dicle Nehrinin 50 metre öncesinden başlamak ve 50 metre sonrasına kadar devam etmek koşulu ile yaklaşık 466 metre uzunluğunda kutu menfez inşa etmek düşünülebilir.

İnşa edilecek menfezin boyutlandırılmasında kullanılacak parametreler son 100 yıldaki en büyük debi, su yüksekliği ve taşınan çökelti malzeme miktarı olmalıdır. Ayrıca son kararda %10 güvenlik payı da eklenerek boyutlara karar verilmelidir. Basınç ve kesme kuvvetleri hesaplanırken menfeze etki edecek dış kuvvetler ile olası heyelanın sisteme uygulayacağı tüm yükler hesaplanmalı, demir, beton hesapları buna göre yapılmalıdır. Yapılacak menfez ve heyelan riskinin bulunduğu alan arasına ise menfeze etki edecek aktif kuvvetleri absorbe etmesi için güvenli bir mesafede fore kazık uygulaması yapılmalıdır. Minimum Ø 100 cm çapında ve 25 metre derinliğinde planlanması gereken bu heyelan kazıkları 366 metre boyunca çakılmalıdır. Fore kazık yapım işleri bittikten sonra bütün kazıkları üstten bağlayacak şekilde fore kazık başlık kirişi yapılmalıdır."

HEYELAN RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMAK POLİTİK BİR MECBURİYETTİR

"İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın İsmail ÇATAKLI beyefendi bu süreçte ilçemize teşrif etmiş ve tüm paydaşların da bulunduğu ortamda Maden İlçesinin tamamının taşınması ile ilgili bir konun gündemlerinde olmadığını ifade etmiştir. Anlaşılan odur ki Maden yerinde kalacaktır.

Mademki taşınma konusu Devletin gündeminde değil; o zaman heyelan riskinin önlenmesi ve mağdur vatandaşlarımıza konut ve iş yeri yapılıp tahsis edilmesi için gerekli adımların atılması elzem bir hal almıştır. Milliyetçi Hareket Partisi İl Teşkilatı ve Maden Belediye Başkanlığı olarak ortak talebimiz Maden İlçesinin tümünün Kentsel Dönüşüm Programına dâhil edilmesi ve TOKİ Başkanlığının harekete geçirilmesidir. İlçemiz sosyo-ekonomik olarak, dar gelirli vatandaşlardan oluşan ve işsizliğin temel problem olduğu vatansever kimliği ön planda bir Anadolu kasabasıdır. Mevcut heyelan riskinin oluşmasında hiçbir sorumluluğu olmayan vatandaşlarımıza yasalarla belirlenen çerçevede olabilecek en düşük miktarın yansıtılması hakkaniyetli bir çözüm olacaktır. İlçemizde mağduriyet her konuda had safhaya ulaşmıştır. Örneğin henüz 4-5 yıl önce 2,2 milyon TL bütçe ile yapımı tamamlanmış lisenin riskli alanda kalmasından dolayı okul boşaltılmıştır. Lise gençlerinin eğitimi için ilçemizdeki diğer ilköğretim okullarında derslikler aranmakta ancak eğitim-öğretim döneminin başlamasına rağmen bu konuda tatmin edici bir çözüm bulunamamıştır. Örnekleri artırmak ziyadesi ile mümkündür. Stratejik olarak incelendiğinde ise, Maden İlçesi doğudan gelebilecek her türlü terör tehlikesine karşı tampon bölge vazifesi görmektedir. Bu nedenle “Yılgın Maden” ilimiz ve ülkemiz adına ciddi bir iç güvenlik meselesidir. Tüm ilçe halkını etkileyen heyelan riskinin ortadan kaldırılması ve Maden İlçesinin tamamının Kentsel Dönüşüm Programına dâhil edilmesi, insani, siyasi ve askeri bir mecburiyettir. Vatansever Maden Halkını Güvenli bir Maden’de ikamet ettirme zorunluluğumuz vardır. Dolayısıyla heyelan riskini ortadan kaldırmak politik bir mecburiyettir. "

TOKİ HAREKETE GEÇİRİLMELİ

"İl Başkanlığımız ve Maden Belediye Başkanlığımızın talepleri doğrultusunda ÜLKÜ-TEK Elazığ Şube Başkanlığı teknik ekipleri saha çalışmalarını yapmış, heyelan riskinin sona erdirilmesi ve kentsel dönüşüm uygulaması adına olayın teknik boyutunu çalışmışlardır.

Ayrıca İl Başkanlığı olarak sık sık heyelan sahasına gidilmiş, gözlemler yapılmış, mağdur vatandaşlar ve sorumlularla görüşülmüştür. Tüm bunların sonucunda konu ile ilgili oluşan kanaatlerimiz aşağıda sunulmuştur: Riskli alanda yaşayan yaklaşık 3 bin nüfuslu Camiikebir Mahallesinde bulunan 278 konut ve 232 işyeri olmak üzere, toplam 512 yapının kesinlikle ve ivedilikle tahliye edilmesi gerektiği,

Ancak bu tahliyenin gerçekleşebilmesi için aşağıdaki krokilerde belirlenen sahalardan birinin kentsel dönüşüm kapsamı içine alınarak İlçemizin tarihi ve kültürel dokusunu muhafaza edecek şekilde yeni bir yerleşim sahasının ivedilikle inşa edilmesi gerektiği, bu amaç doğrultusunda TOKİ’nin harekete geçirilmesi,

Geneli dar gelirli vatandaşlardan oluşan ilçemizde işsizliğin temel problem olması göz önüne alınarak; yapılacak tüm imarın Firma ya da Devlet tarafından veyahut ortaklaşa bir model geliştirilerek karşılanması, toprak kaymasında hiçbir kusuru olmayan vatandaşlarımıza mümkünse hiçbir ücretin yansıtılmaması.

Kentsel Dönüşüm Kapsamının yerinde ve Maden İlçesinin tamamına uygulanmasının diğer önerilere göre daha ekonomik olduğu,

Kentsel Dönüşüm Kapsamının yerinde ve Maden İlçesinin tamamına uygulanmasının siyasi geri dönüşlerinin oldukça olumlu olacağı ve bu geri dönüşlerin tüm Elazığ’ı ve il dışında yaşan Elazığlıları da kapsayacağı,

Heyelan riskinin tamamen ortadan kaldırılmasının maliyetinin 3 bin kişinin hayatının güvence altına alınması karşılığında oldukça makul ve kabul edilebilir olduğu kanaatleri hâsıl olmuştur.

Maden kaderine terk edildiği zaman ilçemizde bulunan ve Sultan Abdülhamit Han tarafından yaptırılan Hükümet Konağı, saat kulesi gibi tarihi eserlerin de yok olup gideceği gerçeği tarihimize ve kültürümüze ihanet olacaktır.

Heyelan riskinin ortadan kaldırılması, Maden İlçesinin tamamının Kentsel Dönüşüm kapsamına alınması, gerekli ödeneğin temini Partimiz, Belediyemiz, Madenli vatandaşlarımız, Elazığ ve Ülkemiz için büyük önem taşımaktadır."

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@