Milli Eğitim Müdürü Çetin göreve başladı

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Reşat Çetin, bugün görevine başladı.

Milli Eğitim Müdürü Çetin göreve başladı
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Reşat Çetin, bugün görevine başladı.

Çetin, yayınladığı mesajda, Elazığ gibi köklü tarihi, kültürü ve medeniyeti olan bir şehirde bulunmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

Memleketin her köşesinin bir hizmet alanı olduğunu belirten Çetin, mesajında şunları söyledi: " Fakat bazı şehirler vardır ki tarih içindeki rolü ile diğer bütün şehirlerden ayrılırlar. Elazığ gibi kültürlerin ve medeniyetlerin harmanlandığı maddi olduğu gibi manevi olarakta büyük kıymete haiz bir şehirde böylesine önemli bir göreve talip olmak, eğitim adına bu şehrin sorumluluklarını üstlenmek bizim için büyük bir onurdur.

Bu mukaddes görev bize tevdi edilirken en büyük güvencem,fedakarlığına tecrübesine ve birikimine inandığım Elazığ’daki eğitim yöneticileri ve öğretmen arkadaşlarımın yanı sıra Elazığ halkının eğitime olan inancı olmuştur. Birlikte yürüyeceğimiz bu yolda akla, bilme ve vicdana ehemmiyet vererek her zaman bir adım önde ve bir adım önce olarak milli ve manevi kültür ile bezenmiş başarıda sınır tanımayan çizgi üstü model kurumlar ve bireyler yetiştirme heyecanı ve gayreti ile çalışmalarımıza yön vereceğimizi bilmenizi isterim.İstanbul’dan Elazığ’a gelerek Sizlerin gayret ve heyecanına bir şeyler katabilirsek kendimizi bahtiyar addederiz…
Cumhuriyetimizin kurucusu ,ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimiz için çizdiği “Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak” vizyonunu gerçekleştirmek için bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonrada olağan üstü gayret ve fedakarlıklarınızdan taviz vermeyeceğinize inancım tamdır.Atatürk’ün ifade ettiği gibi : “Vatanının en çok seven, görevini en iyi yapandır!”. Bize düşen sorumluluklarımızı zamanında ve layıkıyla yerine getirmektir. Eğitim gibi kutsal bir savaşın neferleri olarak mücadelemizi, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu hedefler, ilke ve inkılapları doğrultusunda devam ettirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bizlerin bu sorumluluktan bir an geri durmamız, ülkemizi sonu felaket olan bir yola götür. Eğitimdeki ihmalin ve sorumsuzluğun telafisi hiçbir zaman mümkün olamaz. .. İnsanı merkez almayan eğitim politikaları ve anlayışlarının hiçbir anlamı olmadığını hepimiz biliyoruz.Şeyh Edibali’nin dediği gibi “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” tüm sistemler insan içindir. İnsan ile anlam kazanır.O halde yapacağımız iş ;çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmek olacaktır.İçinde bulunduğumuz çağın kendine özgü koşulları, kritik düşünebilen sorun çözmede farklı yaklaşımlar geliştirebilme gücü kazanmış bireylerin yetiştirilmesini gerektirmektedir.
 
Bu noktada geleneksel eğitimli insan tanımı da değişmek zorunda kalmaktadır. Geleneksel anlamda eğitimli insan denildiğinde okuma, yazma bilen, aritmetik bilgileri olan kişi anlaşılmaktadır. Bilgi toplumunda ise, eğitimli insan kendini bilen, kendileri ile ilgili gelişmeleri ve değişimleri takip edebilen,bildiklerini yaşama uygulayabilen, sorgulayan, yaratıcı,gelişime açık, bilgi teknolojilerini aktif olarak kullanabilen bir kişi anlamına gelmektedir.Artık okullarımızda her şeyi bilen öğretmen modelinden klasik anlatım yöntem ve tekniklerden, homojenlikten kurtulmadır.Bunun yerine bireye özgü eğitim programı,bireyin ilgi istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek farklı eğitim ortamları, eğitim teknolojileri, eş boyutlu- eş zamanlı konu işlenimi esas alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğunu, herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesinin farklı olduğunu, uygun öğrenme olanağı sağlandığında öğrenemeyecek birey olmadığı anlaşılmıştır. Böylece yeni eğitim paradigmasında insan temelli yaklaşımların ön planda olduğu görülmektedir.

Bunun için okuldaki sosyal faaliyetleri artırmak, İl düzeyinde bu faaliyetleri yaygınlaştırmak öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır. Öğrencilerimize yeteneklerini ve birikimlerini geliştirmeleri için gerekli ortamları hazırlamak her bireyin ilgi,istidat ve kabiliyetlerini keşfedecek öğretim ortamlarının oluşturulması her okulun başlıca görevleri arasında olacaktır. Bunun için Proje Şenliği, Kariyer Günleri, çeşitli kültür,spor ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesi bir diğer hedefimizdir. Bundan böyle Okullarımız SBS ve YGS-LYS’deki başarılarının yanı sıra bilimsel projeler, sosyal ve sportif faaliyetleri ile de değerlendirmeye alınacaktır. Her okulun bu özelliklerini gösteren bir performans belgesi olacaktır. Eğitimde asıl başarı bu bütüncül yaklaşımın hayata geçirilmesi ile yakalanacaktır.

Toplumun gerisinde kalanların topluma yön vereceğini düşünmek sadece bir hayalden ibarettir. Çağın gerisinde kalan bir eğitimcinin geçmişin birikimini geleceğe taşıması inanın mümkün değildir. Bilimi bizlere en büyük rehber olarak sunan Mustafa Kemal’in bu düşüncesinin tam zıddı olarak bilimsel ve teknolojik yeniliklerden uzak durmak, izahı mümkün olmayan bir anlayıştır.. Öğretmenler olarak bilimsel gelişmelere, teknolojik yeniliklere açık olmak, bu gelişmeleri hayatımızın her alanında hakim kılmak zorundayız.Unutmayalım ki günümüzde her şey değişiyor. Değişmeyen tek gerçek değişimin kendisidir. Bilginin de değiştiği ve yenilenmeye ihtiyaç olduğu muhakkaktır.Her öğretmen arkadaşımın hayat boyu öğrenmeyi kendisine prensip ettiğinden ve mesleki gelişmeleri takip etmesinden asla şüphem yoktur.

Cumhuriyeti koruyacak ve yaşatacak olan yeni neslin mimarı olan öğretmenler elbette bu bilinç ve uygulamada olup her türlü saygıya layıktırlar. Bizim yapacağımız bütün çalışmalardaki tek güvencemiz de bu “muhterem unsurlardır.”

Bu meyanda İlimizdeki üniversite, bilimsel, akademik ve entelektüel birikimi ile kamu kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin deneyim, birikim, imkân ve uzman personelleri ile sinerji oluşturup “ortak akıl” ve “mevcut imkânların en verimli şekilde toplum yararına kullanılması” ilkesiyle Elazığ’ımızı Türkiye genelinde eğitim öğretim bağlamında layık olduğu yere taşımak en önemli görev ve sorumluluğumuz olacaktır.

Bu duygu ve anlayış içerisinde müdürlüğümüzde benden önce büyük bir fedakarlık içerisinde görev yapmış müdürlerime,halen üstün hizmet anlayışı içerisinde görev yapan her kademedeki yönetici arkadaşlarıma ,öğretmenlerime,öğrencilerime ve velilerime en içten sevgilerimi iletir;başarı dileklerimi sunarım."
Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2012, 22:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER