MÜSİAD’TAN BÜYÜME TAHMİNİ

2022 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin, piyasa tahminlerini aşarak yüzde 5 civarında gerçekleşeceğini öngördüklerini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Her yılın son ayında MÜSİAD üyelerinin katılımıyla hazırlanan ‘Ekonomi Anketi’ sonuçları da Türkiye’nin büyüme hamlesini destekliyor” açıklamasında bulundu.

ELAZIĞ GÜNCEL 05.01.2022, 15:20 Editör
64
MÜSİAD’TAN BÜYÜME TAHMİNİ

Asmalı, 20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘TL’yi Özendirme Paketi’nin ardından, iş dünyasının 2022 yılına çok daha pozitif bir algıyla girdiğine dikkat çekti. 11 Eylül 2021’de gerçekleşen MÜSİAD 26’ncı Olağan Genel Kurulu’nun ardından, 100 günü geride bıraktıklarını söyleyen MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Bu süreç zarfında ülkemizi yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil ettik. Farklı ülkelerle global iş birliklerine imza attık. Ticaret ve ihracat sürecimizi geleceğe taşıyacak, inovatif iş modelleri geliştirdik. Yurt içinde 88 şubeye, yurt dışında ise 74 ülkede, 81 irtibat noktasına ulaştık. Değişik sektörlerde faaliyet gösteren 12 bin üyemiz ve 60 bin firmamız ile 1 milyon 800 bin kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

“2022 Projeksiyonu, 7 Strateji Üzerine Kurulu”

 2022 projeksiyonlarını yedi stratejik başlık altında kurguladıklarını ifade eden Asmalı, bu maddeleri şöyle özetledi: “G-20 ülkelerinin tamamında, MÜSİAD ofislerini güçlendirerek ve ticari diplomasi faaliyetlerini artıracağız. Körfez İşadamları İrtibat Ofisi’nin kurulması, yurt dışında en az bir MÜSİAD Expo Fuarı’nın düzenlenmesi, MÜSİAD Uluslararası Tahkim Merkezi’nin kurulması, mikro ihracatın desteklenmesi, bu doğrultuda her üyemizin lojistik, insan kaynakları, ödeme sistemleri gibi altyapı süreçlerinin güçlendirilmesi, ekonomi diplomasisi faaliyetleriyle, büyükelçi ve ticari ataşelerin Anadolu’daki iş insanlarıyla bir araya getirilmesi ve MÜSİAD Ticaret Ofisi’nin (MTO) kurulması gibi projelerimiz bulunuyor.”

242 Milyar Dolarlık İhracata 2022 Yılında Rahatlıkla Ulaşabileceğine İnanıyoruz”

2021’in, Türkiye’nin global arenada her yönüyle ayrıştığı ve öne çıktığı bir yıl olduğunu dile getiren Mahmut Asmalı; “Değişim parametrelerinin başında istihdam potansiyeli geliyor. 2021 yılı üçüncü çeyreği itibariyle hizmet, tarım, sanayi ve inşaat sektörlerinin istihdam süreçlerini, salgın öncesindeki seviyelerin üzerine çıkardıklarını gözlemliyoruz. Türkiye, 2021 yılı ihracat hedefi olan 211 milyar doları aştı ve 2021’i 225,4 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattı. OVP kapsamında 2023 yılı için hedeflenen 242 milyar dolarlık ihracata 2022 yılında rahatlıkla ulaşabileceğine inanıyoruz. 2022 yılı ve sonrasında Türkiye ekonomisinde döviz girdi sorununun büyük oranda aşılacağına ve kalıcı bir şekilde cari fazla veren bir yapıya kavuşacağımıza eminiz. Türkiye; üretim, hizmet ve dağıtım potansiyeliyle lojistik alanında global bir hub olma yolunda ilerliyor. MÜSİAD olarak Türkiye ekonomisinin özellikle hizmet ihracatının artması ile 2022 yılında, 250 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağına inanıyoruz.”dedi

Olumsuz Beklentiler, TL’yi Özendirme Paketinin Ardından Hızla Pozitife Döndü

Küresel düzlemde, bütün ülkelerin başlıca sorunu olan enflasyonun, 2022’de öncelikli gündem maddeleri olacağına değinen Asmalı, “Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 20 Aralık 2021’de açıkladığı TL’yi Özendirme Paketi sonrasında, döviz karşısında hızlı bir değer kazanan Türk Lirası, iç piyasada fiyatlar üzerindeki maliyet enflasyonu baskısını ciddi oranda azalttı. Bu sürecin Türkiye ekonomisi için bir milat olduğuna inanıyoruz. Türkiye ekonomisinin, 2022 yılına yönelik olumsuz beklentilerinin, TL’yi Özendirme Paketi’nin ardından hızla pozitife döndüğünü gözlemliyoruz. Üreticilerimiz, sanayicilerimiz, yatırımcılarımız ve girişimcilerimiz 2022’ye çok daha umutlu girdi.

 Yüksek ihracata dayalı, cari açığı azaltıcı ve refah sisteminin, toplumun tamamına yansıtıldığı, yeni bir ekonomik model inşa edildi. Bu süreçte MÜSİAD olarak, üstümüze düşen her sorumluluğu yerine getireceğiz. TL mevduatlarındaki getirinin, kur artışı karşısında korunacak olması dolarizasyonu ciddi anlamda önleyecek. Bu düzenlemenin yanı sıra; BES’te devlet katkısının artırılması, DİBS’e yönelik stopaj affı ve yastık altı olarak tabir edilen altın yatırımları için, geliştirilecek yatırım araçları, vatandaşlarımıza döviz karşısında alternatif yatırım alanları sunacak. Söz konusu önlem paketiyle birlikte döviz kurunu yukarı yönde baskı altında tutan birçok unsur bertaraf edilecek ve TL üzerindeki algı manipülasyonu da sona erecek” dedi.

Türkiye İçin Çalışmalarımızı Sürdüreceğiz.”

“2022, Türkiye ekonomisi için güçlü büyüme sürecinin devam ettiği bir dönem olacak” diyen Asmalı; sözlerine şöyle devam etti: “İç talep, net dış talep ve yatırımlardaki değişimlerin her birinin büyümeye pozitif destek vereceğine inandığımız 2022 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin, piyasa tahminlerini aşarak yüzde 5 civarında gerçekleşeceğine inanıyoruz. Söz konusu önlemlerin etkilerinin, piyasaya tamamen yansımasıyla, 2022’nin ikinci yarısı itibariyle, fiyatlar genel düzeyindeki artışların normal seviyelere yaklaşacağını öngörüyoruz. Üreten ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi

2021’de İç Satışlar Yükseldi

MÜSİAD üyesi 895 işadamının katılımı ile yapılan Ekonomi Anketi kapsamında, sorulan sorular ve verilen cevaplar ise şu yönde oldu; ilk olarak ‘2021 yılında iç satışlarının, önceki yıla kıyasla ne yönde değiştiği’ soruldu. Ankete katılan üyelerin %46’sı bu soruya arttı cevabını verirken, azaldı yanıtını verenlerin oranı ise %37 oldu. 2021’in ilk 9 ayına ilişkin %11,7’lik GSYİH büyümesinde iç tüketimin katkısı 8,2 puan olmuştu. Bu bağlamda ankete katılan üyelerin %46’sının, Türkiye ekonomisinin iç talep kaynaklı büyümesine destek verdikleri dikkat çekti.

MÜSİAD Üyeleri’ne yöneltilen ikinci soru ise; 2020’ye kıyasla kapasite kullanımlarının ne yönde değiştiği oldu. Üyelerin %41’i kapasite kullanımlarının artış kaydettiğini, %35’i azaldığını, %24’ü ise değişmediğini ifade etti. Bu veriler; Türkiye’de 2021 yılının başında %75,4 seviyesinde olan imalat sanayi kapasite kullanımının, yıl sonu itibariyle %78,7’ye yükselmesini teyit etti.

%19’u İhracatlarının Azaldığını İfade Etti

Üyelere, ihracat süreçlerinin önceki yıla kıyasla ne yönde değiştiği sorulduğunda, %36’sı bu soruya arttı cevabını verirken, %19’u ihracatlarının azaldığını, %45’i ise değişmediğini ifade etti. Önceki yıla göre ithalat seyrinin değerlendirilmesi noktasında ise anket katılımcılarının %25’i “arttı”, %22’si “azaldı”, %53’ü ise “değişmedi” cevabını verdi.

Üyelerin %39’unun Yatırımları Arttı

 Üyelerin %39’u önceki yıla göre yatırımlarının arttığını, %35’i ise azaldığını ifade etti. Yeni yatırımların önündeki en büyük engel olarak, öne çıkan yüksek faiz oranlarının, Türkiye ekonomisindeki büyümeyi sınırladığı dikkat çekti. Üyelerin %59’u öz sermaye, %32’si kredi, %9’u ortaklık, %0,5’i ise halka arz yöntemiyle yatırımlarını artırdığını vurguladı.

10 Ayda İlave 1.9 Milyon İstihdam Alanı Oluşturuldu

Ocak 2021’de 27.7 milyon düzeyinde olan toplam istihdam, Ekim 2021 dönemi itibariyle 29.6 milyona yükseldi. Böylece 10 ayda ilave 1.9 milyon istihdam alanı oluşturuldu. Bir önceki yıla göre istihdam süreçlerini değerlendiren MÜSİAD üyelerinin yüzde 35’i istihdamlarının arttığını, yüzde 28’i ise azaldığını ifade etti.

Olumlu Etkileyecek Cevabı Verenlerin Oranı %52

 Ekonomi Anketi’nde üyelere ‘Yeni Ekonomi Modeli’ kapsamında düşük faiz/rekabetçi dolar kurunun, 2022 yılında işlerine nasıl yansıyacağı da soruldu ankete katılan üyelerden; olumlu etkileyecek cevabı verenlerin oranının %52 olduğu görülürken, “olumsuz etkileyecek” diyenlerin oranı ise %17’de kaldı.

Azalış Beklentisi %28’e Seviyesinde Gerçekleşti

Yurt içi satışlarının 2022 yılındaki muhtemel seyri analiz edildiğinde, Ekonomi Anketi’ne katılan üyelerin %46’sı 2022’de yurt içi satışlarının artacağını ifade ederken, azalış beklentisi ise %28’e seviyesinde gerçekleşti. Böylece TL’yi Özendirme Paketi’nin, yurt içi satışlara yönelik beklentiler üzerinde de oldukça olumlu bir tesiri olduğu gözlemlendi.

İhracat Potansiyeli Güçlenecek

2022 yılında, ihracat potansiyellerinin artacağını belirten MÜSİAD üye sayısı yüzde 58 olurken, üyelerin yalnızca, yüzde 9 ihracat süreçlerinin azalabileceği, %33 değişmeyeceği yanıtını verdi.

TL’yi Özendirme Paketi’nin reel sektör beklentileri üzerindeki en olumlu etkilerinden biri de ‘2022 yılının şirketiniz açısından 2021 yılına göre nasıl geçmesini bekliyorsunuz?’ sorusuna ankete katılan üyelerin %58’i bu soruya “daha iyi”, %20’si 2021 ile benzer şekilde, %22’si ise “daha kötü” yanıtı verdikleri gözlemlendi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@