"Sizin gibi ortak düşman başına“

Haber: Faik Akgün - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları faaliyet raporu görüşmeleri sırasında kendisini eleştiren MHP grubuna "Sizin gibi ortak düşman başına..."dedi.

ELAZIĞ GÜNCEL 02.04.2021, 22:06 02.04.2021, 23:39 Günışığı Gazetesi
1954

Elazığ Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantıları’nın son oturumu yapıldı. Son oturumda faaliyet raporu  görüşüldü. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ Belediyesi’nin iki yılda gerçekleştirdiği faaliyetlerin sunumunu yaptı. Başkan Şerifoğulları’ nın sunumunun ardından MHP Grubu adına söz alan MHP Elazığ Belediye Meclis Üyesi Burak Düzenli faaliyetlere yönelik eleştirilerini dile getirdi.

“Bütçe Hedef Ve Gerçekleşmeleri İle Meydana Gelen Sapmaların Faaliyet Raporunda Açıklanmadığı Görülmüştür”
MHP Grubu adına açıklamalarda bulunan MHP Elazığ Belediye Meclis Üyesi Burak Düzenli 2020 Yılı Elazığ Belediyesi Faaliyet Raporu görüşmelerinde MHP grubu adına söz almış bulunuyorum. 2020 Yılı gerçekleşen bütçe performansının %81,76 olarak gerçekleştiği ancak bu bütçe performansının daha iyi olacağını düşünüyoruz.2020 Mali yılı bütçesinin gerçekleşen yatırım harcamaları miktarı 136.954.872.00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yatırım payına düşen bütçe oranı % 19.45 olarak görülmektedir. Öz kaynaklarımızı artırıp yatırım oranımızı yükseltmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların faaliyet raporunda açıklanmadığı görülmüştür. Yönetmeliğin 18’inci maddesine göre, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerinin, hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmediğini düşünmekteyiz. Örnek verecek olursak,  Bilgi İşlem Müdürlüğü %39.36 – Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü %46.97 – Yapı Kontrol Müdürlüğü %53.41…  Bütçe gerçekleşmelerinde sapmaların nedenleri açıklansa idi başlangıç ödenekleri dikkate alınarak açıklama yapılması gerekirdi.”dedi

“Genel Faaliyet Raporunda, Bütçeden Yardım Alan Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık Ve Benzeri Teşekküllerin Faaliyetlerine İlişkin Değerlendirmelere Yer Verilmesi Gerekmektedir”
 Ödeneklerin faaliyet raporunda ayrıntılı bir şekilde sunulmadığını dile getiren Düzenli, “Ödenek aktarmaları ve diğer ödenek işlemlerine ilişkin cetveli değerlendirdiğimizde, müdürlükler arasında yapılan ödenek aktarımları ile ödenek ekleme ve yedek ödenekten kullanıma ilişkin cetveller Genel Faaliyet Raporu eklerinde ayrıntılı bir şekilde sunulmamıştır. Bu durum tam açıklama ilkesini zedeleyebilecek nitelikte olduğundan Genel Faaliyet Raporu’nda bu hususa ilişkin bilgiye ayrıca yer verilmesinin uygun olacağı düşünüyoruz.  Cari transferler adı altında kamu dairelerince hazırlanacak faaliyet raporları hakkında yönetmeliğin 15’inci maddesi birinci fıkrası hükmü uyarınca Genel Faaliyet Raporunda, bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerekmektedir. Faaliyet Raporunda da bu kapsamda yardım yapılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmemiştir. Bu durumun hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğu düşünüyoruz. Faaliyet Raporunda iç ve dış mali denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile iç ve dış mali denetim sonuçları hakkında bilgilere yer verilmediği görülmüştür. İdaremizde tespit edilen iç denetçi kadrosunda personel olmadığı ve bu birimin belediyemiz faydasına olduğunu düşündüğümüz iç denetçi birimimizin faal hale gelmesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.
“ Öz Kaynaklarımıza Düşen Oranın %31 Gibi Düşük Bir Oranda Kaldığı Görülmektedir”  Elazığ Belediyesi’nin gelirlerinin sadece %31’nin öz kaynaklardan karşılandığına dikkat çeken Düzenli, “Faaliyet raporunda hedef ve göstergelere ilişkin sapmaların açıklanmadığı görülmektedir. 2020 yılı gerçekleşen gelir bütçesini oluşturan,  İller Bankası payı: 325.000.000,00 TL  arsa satışları : 73.209.263,00 TL olmak üzere iki kalemin toplamı 398.209.263,79 TL olup toplam gelirin  yaklaşık %69’una tekabül etmektedir. Burada da görüldüğü gibi öz kaynaklarımıza düşen oranın %31 gibi düşük bir oranda kaldığı görülmektedir. Bu oranı yükseltmek için önleyici tedbirlerin ve üretim politikamızı geliştirmemizin gerektiğini düşünüyoruz. 2020 yılında şehrimizde yapılan asfaltlama ve yama çalışmalarının özellikle mahalleler aralarında yetersiz olduğunu düşünüp asfalt üretim tesisimizin ve asfalt dökme araç envanterimizin çoğaltma yollarını arayıp bu çalışmayı yaptıktan sonra, asfalt dökme, serme ve yamalama işini ihale usulü ile değil de büyük ölçüde kendi bünyemizce yapmamızın hizmet kalitesini artırıp konu ile alakalı maliyetlerimizin düşürülebileceğine inanıyoruz.”dedi

“Yetki Alınan Kredi Miktarı 16 Milyon TL Olup Kullanılmayan 10 Milyon 933 Bin  TL’nin  Alınmayan Araçlarda Kullanılıp Kullanılmayacağının Bilgisinin Faaliyet Raporunda  Verilmediği Görülmüştür”
Elazığ Belediye Meclisi’nin 16 Milyon lira kredi kullanılması için başkan Şerifoğulları’na yetki verdiğini hatırlatan Düzenli, “Elazığ Belediye Meclisi’nin 04.08.2020 tarih 2020/131 K. Sayılı kararı ile  asfalt yol kaplanması çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet dozer, 3 adet damperli kamyon, 1 adet kamyonet, 1 adet loder kepçe, 1 adet asfalt plent makinası alımı için 16 milyon TL kredi kullanılması için yetki verilmiş olup, 1 Adet dozer 3milyon 465bin  TL, 1 Adet loder kepçe 1milyon 602 bin TL’ye alınmıştır. Yetki alınan kredi miktarı 16 Milyon TL olup kullanılmayan 10 milyon 933 bin TL’nin  alınmayan araçlarda kullanılıp kullanılmayacağının bilgisinin faaliyet raporunda  verilmediği görülmüştür. Yapmış olduğumuz gider incelemesi sonucunda 63 milyon TL enerji giderimizin olduğu görülmektedir. Enerji maliyetlerimizin düşürülebileceği bir Ar-Ge çalışması yapılması gerektiğini düşünüyor ve çalışmasını başlattığımız GES projesinin bir an önce hayata geçirilmesi ile birlikte  ilave GES projelerinin de yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Geçtiğimiz ay meclis gündemine gelen, 75 adet temizlik aracının alınması için kullanılacak ve meclisten onay alınan 40 milyon TL kredinin,   belediyeyi borçlandırıp kredi kullanacağımıza malum yaşamış olduğumuz 24 Ocak depremi de göz önünde bulundurulduğunda alınması planlanan 75 adet temizlik aracının bakanlıklar ve mahalli idareler düzeyinde hibe çalışmalarının yapılması veya yakın gördüğümüz, ilişkilerimizin iyi olduğu belediyelerden konu ile alakalı hibe çalışmalarının yapılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.”ifadelerini kullandı

“İttifak Ortağıyız Ancak Sizin Gibi Ortak Düşman Başına” 
Düzenli’nin MHP grubu adına yaptığı açıklamalar sonrasında değerlendirmelerde bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, çok sert bir çıkış yaparak MHP Grubu’na “Sizin gibi ortak düşman Başına…’ dedi. Şerifoğulları, “ “2020 yılı içerisinde yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri anlattık.Depreme ya da pandemiye sığınmadık. Amasız fakatsız yapmış olduğumuz projeleri aktardık. Çok güzel işler yaptığımızı bizler de meclis üyesi arkadaşlarımız da biliyor.Şehrimizde yapmış olduğumuz çalışmalardan gayet mutlu… Siz sadece düşünmekle kalmışsınız. Konuşmanızda düşünüyoruz, düşünüyoruz dediniz. Sizler düşünürken cetvele takılmışsınız, sapmaya takılmışsınız. Düşünürken analize takılmışsınız.Sizler düşünürken biz bütçeyi 571 milyon lira çıkartmışız, Sizler düşünürken bizler denk bütçe yapmışız.Yyine sizler düşünürken biz 88 dönüm arsa satıp bin 640 dönüm araziyi belediyemize kazandırmışız. Yine sizler düşünürken Kapalı Çarşı’yı bitirmişiz. Şehirlerarası otobüs terminaline başlamışız, kent meydanlarına başlamışız. Sayamadığımız caddeleri bulvarları yapmaya başlamışız. Bunları yaparken de hiçbir bahanenin arkasına sığınmamışız. Elazığ Belediyesi’ni tarihinin en büyük gelirine ulaştırmışız. İnşallah bu çalışmalarımız 2021 yılında da devam edecek. Keşke düşünürken yapmış olduğumuz çalışmaları da görseydiniz. İttifak ortağıyız ancak sizin gibi ortak düşman başına diyeceğim. Beni bunu dedirtmek zorunda bıraktınız.”dedi. Şerifoğulları açıklamalarının ardından söz talep eden MHP Meclis Üyesi Burak Düzenli’ nin talebini geri çevirerek meclisin önümüzdeki ay toplanacağı gün ve saati belirleyerek meclisi kapattı.

Yorumlar (2)
Korkut 3 hafta önce
Muhalefet edenin ,partiden ayrılması lazım.Elestiriye evet,muhalefet ise Parti genel merkezine karşı tavırdır ki adamın derhal atılması lazım.Çunkü Türkiye gerçeğinden habersiz,sefilin biri.
ggg 3 hafta önce
ortak olundumu elestirilmiyecekmisiz
18°
açık
Namaz Vakti 23 Nisan 2021
İmsak 03:59
Güneş 05:29
Öğle 12:27
İkindi 16:11
Akşam 19:14
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 34 66
4. Trabzonspor 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Hatayspor 34 53
7. Gaziantep FK 34 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 35 37
17. Başakşehir 34 36
18. Kayserispor 34 35
19. Erzurumspor 35 34
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 33 77
2. M. United 32 66
3. Leicester City 32 59
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 31 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 32 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 32 73
2. Real Madrid 32 70
3. Barcelona 31 68
4. Sevilla 32 67
5. Real Sociedad 32 50
6. Real Betis 32 49
7. Villarreal 32 49
8. Granada 31 42
9. Osasuna 32 40
10. Athletic Bilbao 31 38
11. Levante 32 38
12. Celta de Vigo 32 38
13. Cádiz 32 36
14. Valencia 32 35
15. Getafe 32 31
16. Deportivo Alaves 32 30
17. Real Valladolid 31 28
18. Huesca 32 27
19. Elche 32 27
20. Eibar 32 23
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@