Tarım ve hayvancılık gelişiyor

Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, kurum olarak Elazığ’da yaptıkları çalışmalarla ilgili Günışığı Gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

ELAZIĞ GÜNCEL 17.08.2016, 18:13 17.08.2016, 18:13
1902
Tarım ve hayvancılık gelişiyor
RÖPORTAJ: BERİTAN KARAGÖZ
Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, kurum olarak Elazığ’da yaptıkları çalışmalarla ilgili Günışığı Gazetesine özel açıklamalarda bulundu.
 
Karahan yaptığı açıklamada, Elazığ’ın arazi varlığının 511.043 hektar olduğunu, bunun 286.044 hektarının tarım arazisi, 225.000 hektarının ise çayır-mera arazisi olduğunu kaydetti.
Elazığ arazilerinin büyük bölümünün susuz ve kıraç araziler olduğunu belirten Karahan, “Arazi varlığımız 286.044 ha olmasına karşın, dikili meyve ağaçları (bağ ve meyve ağaçları) hariç bu arazilerin %40’ı nadasa bırakılmakta veya 1 yıl boş bırakılmaktadır.” dedi.
 
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Elazığ’da arazi toplulaştırma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Karahan, bu kapsamda "Uluova Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi"nin merkez ilçede 34 yerleşim biriminde 19.250 hektar alanda, "Kovancılar ve Karakoçan AT ve TİGH projesi" adı altında ise 28 yerleşim biriminde yaklaşık 15.500 hektar alanda fiilen toplulaştırmanın yapıldığı kaydetti.
 
TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLERİ
Bakanlığın tarım ve hayvancılık sektörlerine önemli destekler verdiğini belirten Karahan, bu desteklerin bitkisel üretim destekleri, hayvancılık destekleri, hayvan başı destekleri, tiftik üretimi, ipek böceği, hayvan gen kaynaklarını koruma destekleri, sürü yöneticisi istihdamı ve aşı desteği, kırsal kalkınma destekleri, IPARD kapsamında verilen AB hibe destekleri, bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi, faiz indirimli krediler olduğunu ifade etti.
 
ELAZIĞ’DA SU ÜRÜNLERİ
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, Elazığ’da su ürünlerinin mevcut durumu ile ilgili bilgiler de verdi. Elazığ’da alabalık tesisi sayısının 158 adet olduğunu belirten Karahan, yıllık yetiştiricilik kapasitesinin 32.180 ton, yavru üretim kapasitesinin 193.000.000 adet olduğunu söyledi. . Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde yetiştiricilik faaliyetini sürdüren toplam 151 adet ağ kafes işletmesinin, yıllık 31.435 ton (% 99,84) kapasitesi olduğunu belirten Karahan, ayrıca, iki adet toplam kapasitesi 45 ton/yıl (%0,16) olan alabalık havuz işletmesi bulunduğunu belirtti.
 
ELAZIĞ İLİ BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYILARI
Elazığ’ın hayvan potansiyeli hakkında bilgiler de veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, kentte 106 Bin 851 adet büyükbaş, 443 Bin 652 adet küçükbaş hayvan yetiştirildiğini kaydetti. Karahan, Elazığ’daki kanatlı hayvan sayısının da 5 Milyon 650 Bin olduğunu kaydetti.
 
 
Elazığ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, ile yaptığımız röportaj şöyle;
 
-Sayın Karahan Elazığ’ın tarım arazileri ile ilgili bilgi verir misiniz?
-İlimiz arazilerinin büyük bölümü, susuz- kıraç arazilerdir. Arazi varlığımız 286.044 ha olmasına karşın, dikili meyve ağaçları (bağ ve meyve ağaçları) hariç bu arazilerin %40’ı nadasa bırakılmakta veya 1 yıl boş bırakılmaktadır.
İlimizde Dikili Tarım Arazisi 95.162 ha olup içerisinde bağ ve meyve ağaçları tesisleri bulunmaktadır. Buralarda öne çıkan ürünler sofralık ve şaraplık üzüm yetiştiriciliği, kayısı, elma, kiraz, ceviz ve bademdir.
Tarım arazilerimizin 190.882 ha’lık alanında tarla tarımı yapılmaktadır. Burada öne çıkan ürünler buğday arpa nohut fasulye ve kırmızı mercimektir. Hayvancılığın yapıldığı yerlerde yem bitkileri ekilişleri (fiğ, mürdümük, silajlık mısır, yonca, burçak ) öne çıkmaktadır.
Uluovada elektrik borcu nedeniyle devlet eliyle yapılan sulamanın iptal olması nedeniyle tarımsal sulama yapılamadığından mevcut alanlar sulanabilir alan içerisinde görüldüğü halde sulanamamaktadır.
 
-Sayın Karahan Elazığ’da arazi toplulaştırma çalışmaları hangi aşamada?
- Bakanlığımızca, İlimizde halihazırda iki adet arazi toplulaştırma çalışması yürütülmektedir. Bunlardan "Uluova Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri projesi" merkez ilçede 34 yerleşim biriminde 19250 hektar  alanda (bu alan fiilen toplulaştırmanın yapıldığı alan olup ihaleye çıkılan alan ise 26500 ha.'dır)  yürütülmekte olup diğeri ise Kovancılar ve Karakoçan ilçelerinde "Kovancılar ve Karakoçan AT ve TİGH projesi" adı altında 28 yerleşim biriminde yaklaşık 15500 hektar alanda (bu alan fiilen toplulaştırmanın yapıldığı alan olup ihaleye çıkılan alan ise 14250 ha.'dır) yürütülmektedir. Söz konusu projeler 2012 yılının son çeyreğinde ihale edilmiştir.
Uluova AT ve TİGH projesi kapsamında projesi İl Özel İdaresince hazırlanan 6 köyün (Yedigöze, Gözebaşı, Hoş, Kıraç, Ballıca ve  Çağlar) kanalizasyon altyapısı tamamlanmış olup, parselasyon (ağırlıklı olarak 2. askılara çıkılmıştır) ve tarla içi yol çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar ışığında projenin 2017 yılının haziran ayında tamamlanması hedeflenmiştir. Uluova AT ve TİGH projesinin uygulama alanının sulanması amacıyla DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce "Uluova Rehabilitasyon Sulama Projesi"  adı altında proje hazırlığı yapılmış ancak henüz ihaleye çıkarılamamıştır.
Kovancılar ve Karakoçan AT ve TİGH projesi kapsamında ise 2 köyün (Aşağıovacık ile Yukarıovacık) kanalizasyon altyapısı tamamlanmış olup, parselasyon (ağırlıklı olarak 1. askıya  çıkılacak) ve tarla içi yol çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar ışığında projenin 2017 yılının eylül ayında tamamlanması hedeflenmiştir. Söz konusu projenin uygulama sahasının yaklaşık 7092 ha'lık kısmında ise DSİ tarafından Kanatlı Projesi adlı sulama projesi ihale edilmiş olup çalışmalar Müdürlüğümüzce yürütülen toplulaştırma projesi ile birlikte senkronize olarak devam etmektedir.
 
-Sayın Karahan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın üreticilere sunduğu desteklerden bahseder misiniz?
-Tarımsal destekleri şöyle sıralayabiliriz;
- A-) BİTKİSEL ÜRETİM DESTEKLERİ:
1 – Mazot, Gübre ve toprak analiz  Desteği
2 – Fındık Desteği
3– Fark ödemesi (Prim) desteği
4 – Sertifikalı Tohum, Fide ve Fidan desteklemeleri
5-  Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Destekleri
6 –Telafi Edici Ödeme Destekleri
 
B-) HAYVANCILIK DESTEKLERİ:
 Yem Bitkileri, Arıcılık , Su Ürünleri Süt tozu desteklemeleri
Yem Bitkileri Desteği
Arıcılık Desteği
Su ürünleri desteği
Balıkçı Gemisi Desteği
Süt primi desteği
Çiğ sütün değerlendirilmesine yönelik destekleme
 
C-) HAYVAN BAŞI DESTEKLERİ
Buzağı/Malak desteği
Besilik materyal üretim desteği
Anaç koyun-keçi desteği
Atık desteği
Hastalıklardan ari işletme desteği
Onaylı süt çiftliği desteği
Hayvan hastalığı tazminatı desteği
GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Desteği
 
D-) TİFTİK ÜRETİMİ, İPEK BÖCEĞİ, HAYVAN GEN KAYNAKLARINI KORUMA DESTEKLERİ:
Tiftik desteği
İpek böceği desteği
Hayvan gen kaynakları desteği
E-) SÜRÜ YÖNETİCİSİ İSTİHDAMI VE AŞI DESTEĞİ
Sürü yöneticisi istihdamı desteği
Aşı desteği
F-) KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ:
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı:
Ekonomik yatırımlar kapsamındaki destekler
Bireysel Sulama Yatırımlarının desteklenmesi
Genç Çiftçi projelerin desteklenmesi
 
G-) IPARd KAPSAMINDA VERİLEN AB HİBE DESTEKLERİ
H-) BİTKİSEL ÜRETİM YAPAN KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNİN DESTEKLENMESİ
Meyve, Sebze, Süs bitkileri ve Itri-tıbbi aromatik bitkiler desteklemeleri
I-) FAİZ İNDİRİMLİ KREDİLER:
Düşük faizli yatırım ve işletme kredisi uygulamaları desteği
İ-) DİĞER DESTEKLEMELER
Tarım Sigortaları(TARSİM) prim desteği
Biyolojik mücadele desteği
Çiftlik Muhasebe veri ağı
Çevre amaçlı tarım arazilerin korunması(ÇATAK) desteği
AR-GE desteği
Tarımsal Yayım ve danışmanlık desteği
 
-Sayın Karahan, Elazığ’da su ürünlerinin mevcut durumuyla ilgili bilgi verir misiniz?
-Elazığ İlindeki alabalık tesisi sayısı 158 adet olup, yıllık yetiştiricilik kapasitesi 32.180 ton ve yavru üretim kapasitesi 193.000.000 adettir. Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde yetiştiricilik faaliyetini sürdüren toplam 151 adet ağ kafes işletmesinin, yıllık 31.435 ton (% 99,84) kapasitesi vardır. Ayrıca, iki adet toplam kapasitesi 45 ton/yıl (%0,16) olan alabalık havuz işletmesi bulunmaktadır.
 
 
 
 
YERLER
ADET 
KAPASİTE (TON/YIL)
YAVRU
(ADET/YIL)
Keban
101
17.960
193.000.000
Merkez
26
8.250
Baskil
14
3.750
Ağın
16
2.200
Palu
1
20
 
TOPLAM
158
32.180
193.000.000
 
Ağ kafes işletmeleri Karakaya Baraj Gölünün 8, 9 ve 10. Avlak Sahası ile Keban Baraj Gölünün 2, 3 ve 6. Avlak Sahasında faaliyet göstermektedir. Karakaya Baraj Gölünün 10. Avlak Sahası su özellikleri açısından, tüm sezon boyunca alabalık yetiştiriciliğine elverişlidir. Bu bölge, Keban Baraj Gölünün dip kısmından gelen ve sıcaklığı tüm mevsimlerde sabit olan soğuk suyun etkisinde kalmaktadır. Karakaya Baraj Gölü 10. Avlak Sahası dışında kalan işletmelerde, su sıcaklığı yaz mevsiminde 30 °C’ye kadar çıktığı için periyodik yetiştiricilik yapmaktadır. Periyodik yetiştiricilik yapan işletmelerde, kasım ayında su sıcaklığının 18 °C ’nın altına düşmesiyle kafeslere stoklanan 5-20 gramlık yavrular, sonraki yılın haziran ayında su sıcaklığının 20 °C °olmadan pazara sunulması gerekmektedir.
Elazığ İlinde balık işleme kapasitesi toplam olarak 14.500 ton/yıl olan iki adet balık işleme ve değerlendirme tesisi bulunmaktadır. Elazığ İlinde yetiştirilen alabalıklar; başta Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki iller olmak üzere bütün Türkiye’ye pazarlanmaktadır.
Su Ürünleri Desteklemesi kapsamında yetiştiricilere 0,65 TL/Kg destekleme ödemesi yapılmaktadır. İlimizde 2015 yılı itibariyle toplam 32.430 ton kapasiteli olarak faaliyet gösteren alabalık tesislerimizde; 9.756 Ton alabalık üretimi gerçekleşmiş olup, yetiştiricilerimize 5.930.898 Türk lirası destekleme ödemesi yapılmıştır.
Ayrıca ilimiz sınırları dâhilinde bulunan Keban Baraj Gölü 2.(Ağın),3.(Keban) ve 9.(Güzelyalı) Bölge avlak sahalarında 2015 yılında toplam 15.300 Kg Kerevit avlanmıştır. Avlanan Kerevitler İl dışından gelen aracı firmalar tarafından toplanarak yurt dışına ihraç edilmektedir.
 
-Sayın Karahan, Elazığ’da çeşitli bitki türlerinin üretim denemesini gerçekleştiyorsunuz. Bunlardan biri de Kinoa bitkisi. Bununla ilgili bilgi verir misiniz?
-Kinoa bitkisi, vitamin, mineral maddeler ve protein bakımından zengin bir bitkidir. Tohumlar glütensiz olup bulgur ve pirinç gibi tahılların kullanıldığı şekilde kullanılır. NASA’nın Uzay araştırmalarında astronot yiyeceği kullanıldığı bilinmektedir. Güney Amerika da yoğun yetiştiriciliği yapılan ve tahıl olarak kullanılan önemli bir bitkidir. Ülkemizde Kinoa yetiştiriciliği yeni yapılmakta olup İlimiz yetiştiricilik ve üretim alanı olarak önemli bir merkez konumundadır.
Kinoa bitkisinin tohumlarının küçük olması sebebiyle iyi hazırlanmış toprak yüzeyi ve yeterli nemin olduğu dönemlerde başarılı çimlenip dekara yaklaşık 1 kg tohum ekim yeterli gelmektedir. İlimiz Kinoa bitkisi gerek rakım gerek toprak yapısı bakımından yapmış olduğumuz demonstrayon çalışmaları sonucuna göre yetiştiriciliği için çok uygun olduğu gözlemlenmiştir.
İlimiz toprakları iklimi, rakımı ve toprak yapısı bakımından Kinoa yetiştiriciliğine uygundur. Kinoa, yetiştiriciliği ve bakımının kolay, dekara alınan verim miktarının yüksek, içerdiği besin maddeleri (vitaminler ve proteinler) bakımından kaliteli bir yiyecek diyetisyenler tarafından her fırsatta önerilen bir yiyecek olması yanı sıra üreticiler açısından da pazarının hazır bulunması ve gelirinin yüksek olması nedenleriyle ilimiz için alternatif bir bitki özelliği taşımaktadır.
2016 yılında ilimiz Baskil, Kovancılar, Maden ve Merkez ilçelerinde değişik yükseltilerde sulu ve susuz şartlarda toplam 98da alanda Kinoa yetiştiriciliği yapılmıştır. Bunların bir kısmında hasat işlemi tamamlanmış ve bazı bölgelerde de dekara verimler ortaya çıkmıştır. Buna göre yetiştiriciliği yapılan kinoa bitkisinden; kıraç arazilerde susuz olarak dekara 80-100kg verim alındığı, sulu şartlarda ise dekara verim 300-400kg ulaşmaktadır.
 
Sayın Karahan, Elazığ’daki hayvan varlığı hakkında bilgiler verir misiniz?
-İlimizde 106 Bin 851 adet büyükbaş, 443 Bin 652 küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. İlimizdeki kanatlı hayvan sayısı toplamı da 5 Milyon 650 Bindir.
Elazığ merkez ve ilçelerimizdeki hayvan sayıları şöyledir;
 
Büyükbaş
Elazığ merkez: 47.097
Karakoçan : 22204
Alacakaya :2741
Baskil: 3715
Keban: 530
Arıcak: 43
Kovancılar: 18920
Ağın: 545
Sivrice: 2746
Maden:  3299
Palu: 5038
 
Küçükbaş
Elazığ merkez: 226.273
Karakoçan: 32.885
Alacakaya:5.731
Baskil: 8.004
Keban: 7.153
Arıcak:0
Kovancılar:111.176
Ağın:11.415
Sivrice: 20.568
Maden:2.7886
Palu: 17.651
 
Kanatlı hayvan sayısı
Yumurtalı: 850.000
Etlik: 4.800.000
 
 
 
 
 
 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@