TARIMA DA DEVA OLACAĞIZ

HABER: GÜLÇİN TURGUT- Geçtiğimiz günlerde gazetemize açıklamalarda bulunarak muhalefet partilerini ülke tarımıyla ilgili bir politika üretmemekle eleştiren işadamı Ramazan Ayhan’a yanıt Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Kangal’dan geldi… 

ELAZIĞ GÜNCEL 26.05.2022, 16:47 Editör
132
TARIMA DA DEVA OLACAĞIZ

Geçtiğimiz günlerde gazetemize açıklamalarda bulunarak ülke tarımı konusunda muhalefetin de bir düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum diyen işadamı Ramazan Ayhan’a muhalefet partilerinden biri olan DEVA partisinden yanıt geldi. Partinin İl Başkanı Av. Mehmet Kangal yaptığı açıklamada üreticinin derdine deva olmak için iktidara geleceklerini söyledi.

DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal yaptığı açıklamada; üreticinin derdine deva olmak için iktidara geleceklerini söyleyerek, ”Tarım Bakanlığı’nı tarım sektörünün gelişmesine köstek değil destek olan, öncülük eden bir kurum haline getireceğiz." dedi.

Elazığlı işadamı Bitki Koruma ve Besleme Uzmanı Ramazan Ayhan’ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; mevcut tarım politikalarının değişmesi gerektiğini söyleyerek sadece iktidarın değil, muhalefetin de tarımda yetersiz olduğunu savunmuştu.

Ayhan’ın açıklamalarının ardından bir açıklama yapan DEVA Partisi İl Başkanı Av. Mehmet Kangal da, Ramazan Ayhan'ın eleştirilerine karşılık, seçimlerden sonra iktidara gelmeleri durumunda, ilk 90 ve 360 günde yapacakları eylem planlarını açıkladı. Kangal, eylem planının ayrıntılarını Gazetemiz Günışığı’yla paylaşırken işe ilk olarak tarım sektörüyle başlayacaklarını ifade etti.

TARIM, DEVA’NIN ÖNCELİKLERİ ARASINDA

Başkan Kangal, her konuda çok detaylı hazırlık yaptıklarını, ilk eylem planının ise tarım alanında yapıldığını söyleyerek, “1. Tarım Eylem Planı, 2. Afet Eylem Planı, 3. Sosyal Politikalar Eylem Planı, 4. Demokrasiye Geçiş Eylem Planı, 5. Yarına Atılım Eylem Planı (Dijital Dönüşüm), 6. Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Eylem Planı, 7. Yükseköğretim Eylem Planı ve 8. KHK Mağduriyetleri Eylem Planı’nı açıklamış bulunmaktayız. İlerleyen günlerde hukuk, eğitim ve gençlik gibi daha pek çok konuda eylem planları yayınlanacağı bizzat Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan ve gece gündüz demeden çalışan değerli Genel Başkan Yardımcılarımız tarafından ifade edilmiştir.” dedi.

YENİLİKÇİ BİR TARIM HEDEFİ

Her zaman çiftçiyi düşündüklerini ifade eden Başkan Kangal, “DEVA Partisi, Tarım Eylem Planı’nda ilkemiz; insana, toprağa, çevreye saygılı, üretici ve tüketicinin haklarını koruyan, sağlıklı ve sürdürülebilir üretimi esas alan, veriye ve bilime dayalı, yüksek katma değer üreten, rekabetçi, yenilikçi bir tarım sektörü oluşturmaktır.” dedi.

EĞİTİMLİ ÇİFTÇİLERE SAHİP BİR TARIM

DEVA Partisi olarak tarımda hedeflerini anlatan Kangal,  açıklamasına şöyle devam etti;  “Vatandaşlarımızın güvenli, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslendiği, arz talep ve fiyat dengesinin gözetildiği, gıda ve tarım alanında ihracat potansiyelini ciddi ölçüde yükseltmiş, gıda güvenliğini önceleyen, gıda endüstrisinde kullanılan tahıl ve yağlı tohumlar başta olmak üzere kendine yeterli, protein açığını kapatmış, finansal olarak güçlü ve teknoloji ile donatılmış tarımsal işletmeler ile eğitimli çiftçilere sahip bir Türkiye oluşturmaktır.”

MAZOT ÖTV’SİNİ GERİ VERECEĞİZ

Kangal, mazot, tohum, gübre ve ilaç gibi maliyetlerdeki artışların başlı başına çiftçiye sorun teşkil ettiğini belirterek, “Çiftçilerin borçlarını en az 2 yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. Çiftçilerin kullandığı mazot ÖTV’sini geri vereceğiz. Çiftçilere kullandığı gübre maliyetinin %50’sini destek olarak geri vereceğiz. Çiftçilerin toprağına, traktörüne haciz gelmeyecek, üretimi aksamayacak. Elektrik çiftçiye daha ucuz verilecek. Tarım desteklerini üretim yapılan yıl açıklayacak ve aynı yıl içinde ödemelerini gerçekleştireceğiz. Sadece aracıların değil çiftçilerin de kazandığı bir sistem oluşturacağız.” İfadelerini kullandı.

DIŞA BAĞIMLILIĞA SON

Döviz kurlarının sürekli ivme kazanmasıyla birlikte maliyetlerin de artığını söyleyen Başkan Mehmet Kangal, ”Çiftçilerimiz ürün ekme konusunda zorlanmakta ve hatta ürün ekmek bile istememektedir.“ diyerek üretimin önemine de dikkat çekerek, “Tarımda ithalat yerine, içeride üretimi destekleyeceğiz. Sözleşmeli tarımın yasal altyapısını güçlendirip, üretici-sanayici işbirliğini etkin hale getireceğiz. Küçük üreticilerin pazarlama problemlerini çözeceğiz. Tarımda özellikle ihtiyaç fazlası ürünlerde ihracatı destekleyecek, keyfi ihracat yasaklarına son vereceğiz. Başta tohum olmak üzere tarım girdileri ve ürünlerde dışa bağımlılığı azaltacağız. Üreticiler ürününü değerine satacak, emeğinin karşılığını alacak. Tarım sigortası kapsamını genişleterek çiftçilerimizi risklere karşı daha iyi koruyacağız.” dedi.

ÜRETİCİNİN ÖDEMELERİNE PLANLAMA

Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara da destek olacaklarını kaydeden Başkan Kangal , ”Et ve süt üreticilerine ödemelerini zamanında ve planlı şekilde yapacağız. Yerli üretimi destekleyerek yem bitkilerini ithalata bağımlı olmaktan kurtaracağız. Yem bitkilerinin kullanımına %50’ye kadar destek vereceğiz. Hayvancılık sektörünü destekleyeceğiz, mera alanlarını geliştireceğiz.

ARICILIĞA ÖZEL TEŞVİKLER

Terk edilen yaylaları yeniden üretime kazandıracağız. Organize Hayvancılık Bölgelerini teşvik ederek, hızla kuracağız. Doğa dostu hayvancılığı destekleyeceğiz. Ülkemizin flora zenginliğine sahip bölgelerinde arıcılığa özel teşvik ve destek vereceğiz. Çevreye duyarlı balık üretme çiftliklerini yaygınlaştıracağız. Üniversiteler ile iş birliği yaparak yeni balık türlerinin geliştirilmesini ve üretimini sağlayacağız.” diye konuştu.

SULAMA YATIRIMLARI TAMAMLANACAK

Mehmet Kangal, partilerinin tarım politikalarını anlatırken, “Tarımsal sulama yatırımlarını tamamlayacağız. Kapalı devre, yağmurlama ve damlama sulamayı hızla yaygınlaştıracağız. Toprağı su ve teknoloji ile buluşturarak sulamada israfı önleyecek son teknolojileri teşvik edeceğiz. Sulu tarım yapan çiftçinin gelirini bilinçli sulama ve üretim planlamasıyla en az 3 kat artıracağız.”ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTLÜ ÜRETİME DESTEK

Çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin yanı sıra gıda güvencesini sağlayacaklarını ve üreticinin derdine deva olmak için iktidara geleceklerini söyleyen Başkan Kangal, ”Tarım Bakanlığı’nı tarım sektörünün gelişmesine köstek değil destek olan, öncülük eden bir kurum haline getireceğiz. Her köye Ziraat Danışmanı / Veteriner Hekim Projesini hayata geçireceğiz. Tarım ve tarımsal sanayiye dayalı organize sanayi bölgelerini hızla yaygınlaştıracağız. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsalarını yaygınlaştıracağız.

Depo kurulumunu tüm bölgelerde destekleme kapsamına alacağız. Havza bazlı tarımsal üretimi destekleyeceğiz. Çiftlikten sofraya gıda güvenliği ve gıda güvencesini sağlayacağız. Üretim planlaması yaparak, ürünleri tarlada çürümeye bırakmayacağız. İyi tarım ve organik tarım uygulamalarını hızla yaygınlaştıracağız. Mevsimlik geçici tarım işçilerinin başta ulaşım, sağlık ve çocuklarının eğitimi olmak üzere sosyal ve ekonomik şartlarını iyileştireceğiz. Örgütlü üretimi destekleyerek rekabet gücünü artıracağız.”dedi.

TEMİNAT PROBLEMLERİNE ÇÖZÜM

Ziraat Bankası'nın yeniden çiftçinin bankası olacağını vurgulayan, ”Ziraat Bankası, tekrar çiftçinin bankası olacak. Çiftçilerin teminat problemlerini çözeceğiz. Tarımsal krediler gerçek çiftçilere verilecek. Kredilerin geri ödenme zamanı ve süresini ürün hasat süresi ve dönemine göre belirleyeceğiz.”diye konuştu.

TARIM MESLEK LİSELERİ

Mehmet Kangal, Tarım liselerinin tekrar açacaklarını söyleyerek; “ Tarımda üretimi destekleyerek en az 1 milyon yeni istihdam sağlayacağız. Yeni Tarım Meslek Liseleri açacağız ve bu liseleri aynı zamanda Çiftçi Eğitim Merkezi yapacağız. Kadın çiftçileri köyüne, toprağına ve ailesine sahip çıkması için özel olarak destekleyeceğiz. Genç çiftçi projemizi hızla hayata geçireceğiz.”ifadelerini kullandı.

HER TÜRLÜ DOĞAL AFETLE MÜCADELE

Her türlü doğal afetle mücadele edeceklerini açıklayan Kangal şunları kaydetti, “Tarımda güncellenebilir veri tabanı oluşturacağız. Tarım işletmeleri için kayıt sistemi oluşturacağız. Başta kuraklık, çölleşme ve erozyon olmak üzere her türlü doğal afetle mücadele edeceğiz. Toplulaştırma ve arazi edinimi çalışmalarını hızla tamamlayacağız. Tarımsal alanların azalmasını engelleyeceğiz. Üretim dışı kalan parselleri üretime kazandıracağız. Yerinde üretim ve şehir tarımını teşvik edeceğiz. Doğa dostu tarımı destekleyeceğiz. Türkiye’ye ait doğal çeşitleri ve kaynakları koruyacak ve tanıtımını yaparak ekonomiye kazandıracağız.”

TEKNOLOJİK YATIRIMLARA DESTEK

Deva Partisi İl Başkanı Mehmet Kangal, son olarak tarımsal sanayinin önemine değinerek, ”Tarımsal sanayinin gelişmesine öncelik vereceğiz. Ürünlere katma değer kazandıracak markalaştırma çalışmalarına hız vereceğiz. Tarımda modern ve teknolojik yatırımları destekleyeceğiz. Tarımsal genetik ve biyoteknoloji çalışmalarını teşvik edeceğiz. Tarım sektöründe robotik teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasını teşvik edeceğiz. Yüksek Teknoloji Seracılığı jeotermal enerji kaynaklarının olduğu bölgelerde özel olarak destekleyeceğiz.” dedi.

Yorumlar (1)
Derman 1 ay önce
Kendine deva bul yeter.Aman uzak durun.
Namaz Vakti 27 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@