Taşeron işçilere müjdeli haber

MHP Elazığ Milletvekili Enver Erdem, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’dan karayoları taşeron işçileri için söz aldı .

ELAZIĞ GÜNCEL 21.02.2013, 19:42 21.02.2013, 19:42
7512
Taşeron işçilere müjdeli haber

MHP Elazığ Milletvekili Enver Erdem, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’dan karayoları taşeron işçileri için söz aldı .


Milletvekili Erdem’in taşeron işçiler için verdiği sözlü soru önergesini yanıtlayan Bakan Yıldırım, “Yargı kararı mutlaka yerine getirilecek” ifadesini kullanarak taşeron işçilere kadro verileceğinin sinyalini verdi.
 
MHP Elazığ Milletvekili Enver Erdem’in Karayoları Genel Müdürlüğüne Bağlı Taşeron Olarak Çalışan İşçilerin Sorunları Hakkındaki sözlü soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı şöyle:
 
ENVER ERDEM (Elâzığ) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürlüklerinde taşeron işçisi olarak çalıştırılan, ancak açtıkları davalar sonucunda Karayolları Genel Müdürlüğünün sürekli personeli olduğu tescillenen 9 bin civarındaki işçinin yaşamış oldukları sorunları bir kez daha gündeme getirmek üzere söz almış bulunmaktayım, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı bölge müdürlükleri bünyesindeki iş yerlerinde yıllardır Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre hizmet alımı yapılmaktadır. Ancak, yapılan bu ihalelerde Kamu İhale Kanunu'nun 4'üncü maddesinde tanımlanan şekilde bir hizmet satın alınmadığı, yapılan işin işçi temin etmekten öteye bir işlem olmadığı ve yapılan işin sadece primleri yatırmaktan ibaret bir işlem olduğu ortaya çıkmıştır. Bu şekilde istihdam edilen işçilerin zamanla kalifiye hâle geldikleri, ihaleyi kazanan firma hangisi olursa olsun aynı işçileri çalıştırmaları yönünde kurumlarınca kendilerine telkinde bulunulması sonucunda Karayolları bölge müdürlüklerinde çalışan, sayıları bugün 9 bin civarında olan, asli hizmetler yürüten bir işçi topluluğu ortaya çıkmıştır.
Çok zor şartlar altında çalışan bu işçiler "taşeron işçi" olarak görüldüğü için Karayolları Genel Müdürlüğünün kadrolu işçilerine tanınan yasal hak ve imkânlardan mahrum oldukları gibi, çalıştıkları iş yerlerindeki benzer işi yapan diğer işçi arkadaşlarının istifade ettiği toplu iş sözleşmesinden doğan haklardan da mahrumdurlar.
Bu haksızlıkları ortadan kaldırmak için yargıya giden taşeron işçiler sürekli işçi olduklarına dair yargı kararlarını almış, Yargıtaya da bu kararlarını tescil ettirmişlerdir. Almış oldukları bu yargı kararlarına rağmen, söz konusu işçilere kadro verilmemiş, yargı kararlarının gereği yerine getirilmemiştir. Yargı kararları doğrultusunda işlem yapılmak üzere Ulaştırma Bakanlığının Maliye                                                      Bakanlığına yazmış olduğu yazıya da maalesef, Maliye Bakanlığı olumlu bir yanıt vermemiştir. Mahkeme kararlarına rağmen, bahse konu işçilerin kadroya alınmaması hem uluslararası sözleşmelere hem Anayasa'ya hem de çalışma yasalarına aykırı olduğu kadar, hakkaniyete ve adalet ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir.
Değerli milletvekilleri, bu işçilerin hizmet alımı yoluyla çalıştırılmalarının devlete olan maliyeti yaklaşık olarak 192 milyon lira civarındadır. 12'nci dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin Ek 1/B skalasının 1'inci derecesinin 1'inci kademesine göre çalıştırılmaları hâlinde maliyetleri sadece 201 milyon lira olacaktır yani devlete ilave bir yük gelmeyecektir. Yine, bu işçilerin işten çıkarılması hâlinde ödenecek rakamın 675 milyon lira olduğu göz önünde bulundurulursa bu taşeron işçilerin sorunlarının bir an önce çözülmesi ehemmiyet arz etmektedir. 94 sayılı ILO Sözleşmesi'nde kamu kuruluşlarının ihaleyle iş verdikleri işveren işçilerine -ya da hizmet alımı yoluyla- yüklenici firma işçilerine asıl iş yerlerinde uygulanan, toplu sözleşmelerinde yer alan haklarından daha az haklar verilemeyeceğini hükme bağlamıştır. Buna rağmen bizde bu kural hâlâ göz ardı edilmektedir.
Değerli milletvekilleri, 9 bin aileyi yakından ilgilendiren bu sorunun çözümü bir yana, maalesef, bugün Hükûmet bu taşeron işçilerin çalıştıkları işlerde, işin tamamını ihaleye çıkararak, bu insanların durumlarının düzeltilmesi bir yana, mevcut işlerini de kaybetmeyle karşı karşıya bırakmıştır.
Bu insanların sorunlarının araştırılması ve sorunlarının çözümü için bir Meclis araştırması önergesi de vermiş bulunmaktayım. Bu soruna Meclisimizin bigâne kalmaması için Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili olarak bir kez de bu kürsüden dile getirmenin doğru olacağına inanmıştım, onun için söz aldım. İlgili bakanlıkların üzerine düşen görevleri yerine getirerek, bu taşeron işçilerin sorunlarını çözerek bu sorunun ortadan kaldırılmasını temenni ediyor, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)
 
 
BAKAN BİNALİ YILDIRIM'IN CEVABI CEVABI;
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (İzmir) - Sayın Başkan, yüce Meclisimizin değerli milletvekilleri; Karayollarında hizmet alımı suretiyle çalışan işçilere yönelik, değerli milletvekilimizin gündem dışı konuşması için söz almış bulunuyorum, yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Evet, Karayollarında olduğu gibi belediyelerde ve bütün bakanlıklarda, kısaca tüm kamu idarelerinde memur, sözleşme karşılığı çalışanlar KİT'lerde, kamu işçisi şeklinde istihdamlar mevcuttur. Ayrıca, zaman zaman ihtiyaçtan dolayı hizmet alımı şeklinde de bazı işler dışarıdan firmalara yaptırılmaktadır. Bu kapsamda, hizmet alımıyla gerçekleştirilen işlerde çalışan işçiler olmaktadır. Piyasada taşeron işçiler diye de anılan bu statüde çalışanların, konuşmacının da ifade ettiği gibi, Karayollarında ve diğer bazı kurumlarda mahkemeye müracaat ederek, aslında Karayollarıyla bir sözleşme dâhilinde çalışmalarına rağmen Karayollarının asli kadrolarındaki çalışanlarla aynı işi yaptıklarını ve İş Kanunu'na göre bir muvazaa söz konusu olduğunu dile getirerek dava açmışlar ve Karayollarında, TKİ'de farklı birkaç kurumda bu davalar da lehlerine sonuçlanmış bulunmaktadır.
Aslında sorun sadece Karayollarıyla sınırlı değildir. Bu şekilde kamuda, belediyelerde, bakanlıklarda, bütün kamu idarelerinde 650-700 bin civarında çalışan mevcuttur. Bu gelişme karşısında, bu statüde olan bütün çalışanlara yönelik yeni bir düzenlemeye ihtiyaç hasıl olmaktadır.
Kamuda işe başlamanın, kamuda çalışmanın şartları, mevzuatı bellidir. KPSS'yle veya İŞKUR marifetiyle yarışma suretiyle kamuda istihdam öteden beri uygulanan bir yöntemdir. Ancak, bu yargı kararıyla meydana çıkan durumun çözüme kavuşturulması ve sayıları 700 bini bulan bu şekilde çalışanın durumunun hakkaniyete uygun bir şekilde çözümü için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklar bir çalışma yürütüyoruz. Buradaki amacımız, üretilecek çözümün hakkaniyet içerisinde, davaya konu bu çalışanlarımızla kamu arasında bir çözüm temelinde buluşturulmasıdır.
 
İddia; İş Kanunu'na göre muvazaalı bir durum var, mahkeme de bunun muvazaalı bir durum olduğuna hükmetmiş. E tabii, davayı kazananlar için bunu uygulamanız yetmiyor. Bu durumda olan -az önce ifade ettiğim gibi- büyük bir rakam var, bunun topyekûn ele alınması lazım, bunun kamudaki karşılığının, maliyetinin hesap edilmesi lazım, bu konuya da çözüm getirilmesi lazım. O yüzden, ben, fotoğrafın daha büyük olduğunu ifade etmek istiyorum.
 
ENVER ERDEM (Elâzığ) - Yargı kararı yerine getirilmek zorunda değil mi?
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI BİNALİ YILDIRIM (Devamla) - Efendim, yargı kararı mutlaka yerine getirilecek ama az önce ifade ettim, 700 bin kişiyi ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz yani büyük bir alım söz konusu. Buna bir çözüm üretilecekse hepsi için aynı çözümün üretilmesi lazım. İki hafta önce bu konuyu ele aldık, daha önce tabii girişimlerimiz var ama iki hafta önce, bu konuda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızın koordinasyonunda bir çalışma başlatıldı. Bir çözüm mutlaka bulmamız gerekir, bunda şüphe yok ama bu çözümün hakkaniyet içerisinde olması da önemli. Yani aksi hâlde, kamuya KPSS'yle, sınavla giren ve birçok elemeden geçen insanlarla bu yollarla girmeyenlerin aynı şekilde değerlendirilmesinin de başka sakıncaları ortaya çıkaracağı aşikârdır. Burada yapılması gereken, hem yargı kararının uygulanabilmesine imkân sağlamak hem de bundan sonra buna benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri ortaya koymaktır.Arz ederim

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 26 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@