23.09.2020, 11:22 462

ELAZIĞ VE İLÇELERİNİN SORUNLARI

İnsanın olduğu yerde, hele de adı insan ancak ruh dünyasıyla insanlıktan nasiplenmemiş insan görünümlü müsveddelerin olduğu yerde her şeyin güzel, anlamlı ve insanı mutlu eden gelişmelerin olduğunu söylemek çokta doğru olmasa gerek.

Aksi söylenmiş olsa bile söyleyen kişi veya kişiler safdillilik yapmış olur.

Sorunlu dünyada sorunlu ülke yok desek yanlış bir şey söylememiş oluruz her halde çünkü dünyayı ve dolayısıyla ülkeleri ve bünyesinde ki illeri ve ilçeleri sorunlu kılan insan da ondan.

Sorunlu dünyanın sorunlu ülkelerinden biri de Türkiye, Türkiye’de ki sorunlu illerden biri de ne yazık ki Elazığ ve ilçeleridir.

Türkiye’nin sorunları asırlardan beri var olan ve bugünlere kadar gelen, hatta ve hatta Türkiye ve Türk Milleti var oldukça (Allah’ın izni ve inayetiyle hepte var olacak) sorunları bitmeyen bir ülke konumunda kalacak bir ülkedir.

Tarihi derinlere dayanan, kültür zenginliği tartışılmaz olan, bünyesinde var olan zenginliği gün be gün artan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir milletin yaşadığı ve yaşayacak olan bir ülke her zaman sorunlu bir ülkedir.

Tabi hemen her ülkenin kendine göre birtakım sorunları vardır ülkemizin var olan sorunları gibi.

Ancak; ülkemizin sorunları diğer ülkelerin sorunlarından çok farklıdır.

Şöyle ki; üretimsizlik, ekonomi ve ekonomiye dayalı işsizlik, istihdam alanlarının azlığı ve gibi sorunlardan öte;

Bunların, bu sorunların azalması yerine her geçen gün artarak fazlalaşmasını sağlayan dış güç patentli terör ve yine dış güçlerin şımarık çocukları komşu devletlerin haddini aşması,

Devlet idaresinde görev yapanların uzun vadeli ve planlı düşünmeleri yerine günü birlik düşünmeleri sonucu alt yapı yetersizliği ve birazdan öte çok fazla tedbirsizlikten kaynaklı beklenmedik deprem, sel, çığ, toprak kaymaları gibi sorunları var olan bir ülke.

Dolayısıyla ülkede var olan bu ve benzeri sorunlar bünyesinde ki illere yansımakta ve yaşanmaktadır.

Tarihi derin, kültür zenginliği tartışılmaz, milli ve manevi değerleri her şeyin üstünde tutan aziz milletin,

Tüm değerleriyle bir bütün olan Aziz Türk Milleti’nin var olduğu ve Allah’ın izni ve inayetiyle ilelebet var olacağı ülke Türkiye’nin aynı değerlere sahip sorunlu illerinden biri de ne yazık ki son on yıldan beridir yukarıda ifade ettiğimiz üzere Elazığ ve ilçeleridir.

Sebep;

Yukarıda ifade edilen değerler ve bu değerlerin kıymeti harbiyesinden bihaber insanın, bir avuçta olsa değerlerine karşı duyarsız bir takım insanların var oluşu, bu ülkenin, bu ilin, bu ilçelerin sahibiyiz, sorunlarının çözüm noktasıyız deyip hiçbir şey olmayan hadsizlerin var oluşudur.

Elazığ;

Yıllar önce var olan fabrikaları zaman içerisinde tek tek elden çıkmış,

Büyük bir işlev gören (Kültür Bakanlığı Yayın evi ile altı bölgede var olan Bölge Şeflikleri ve her ilde bulunan Milli Eğitim Yayınevi) Devlet Kitapları Bölge Şefliği ve Milli Eğitim Yayınevi ve benzeri kurumları kapatılmış,

Akıl almaz boyutta anlamsız göç almış, alınan göçler üzerinden herhangi bir rehabilite çalışması yapılmadığı gibi kapatılan fabrika ve iflas eden işyerleri nedeniyle baş gösteren işsizlik sonucu kaliteli dış göçe maruz kalmış,

Bünyesinde üretilen elektrikten bırakın faydalanmayı katma değer ve gibi anlamsız ödemelerle zarara uğramış,

Halen daha birçok fakültesi ve bölümü olmayan bir üniversite ile yetinir durumda kalmış olmanın yanında arazisine göz dikilmiş ve kısmen konut bahanesiyle Toki’ye devredilmiş,

Tarıma el verişli ovalarında ki arazilerin susuzluktan ekilir ve biçilir olmaktan çıkıp çoraklaşmış,

İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde yani 24 Ocak ta yaşanan depremin açtığı yaraların kapanması yerine yine tedbirsizlik ve alt yapı yetersizliği sonucu evinden barkından olan vatandaşlar evlerine yerleştirilmeden yıkım kararı verilmiş binaların yıkılarak birçok vatandaşın daha mağdur duruma düşürülmesi, ev sorunu ve olan evlerin de kiralarının fahiş fiyata verilerek mağduriyet çıtasının yükselmiş olması,

Hasarlı olmayan binaların hasarlı olan yan binaların yıkılması adına hasarlı çıkarılarak yıkılması ve sonucunda vatandaşların büyük çoğunluğunun ne yapıp ne yapmayacaklarını bilemez durumda olmaları.

Yıkılan evler nedeniyle yıkım esnasında sulama yapılmamış olmasıyla oluşan tozdan, patlayan su borularından akan suların kirlilik yaratması, foseptik kapaklarının açık bırakılarak pis kokunun yayılması sonucu yaşanan sıkıntı,

Alınan duyumlarla deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşların birçoğunun kira bedelleri ile sigortalı olanların ise sigorta paralarının alamadıklarının söylenmesi,

Asrın hastalığı Covid-19 denilen illet nedeniyle ölümlerin birden fazla yaşandığı il ve ilçelerinde yeterli yatak sayısının henüz daha istenilen düzeyde olmaması yanında aşının da yetersiz olduğu,

Yıllar önce başlatılan ve Uluslararası boyut kazanıp isimlendirilen Uluslararası Hazar Şiir Akşamları’ nın inkıtaya uğraması,

İlçelerine geldiğimizde;

Ağın ilçesinden başlayacak olursak; Ağın’ın en büyük sorunu mahrumiyet bölgesi olması yani en düşüğünden buğdayını una çevirecek bir değirmenin olmayışı, Ak Topraklar ve Cennet misali yeşillik ve mavilikte olan Ağın insanının bağında bahçesinde çalıştıracak eleman bulamıyor olması. Bunun sebebi sosyal hizmetlerin olur olmaz herkese bedavadan maaş verip yeşil kart sahibi yapması ve birçok insanın birden fazla emekli maaşı almış olması vesilesiyle insanlarının çalışmıyor olmasıdır. Ağın’ın yetiştirdiği şairimiz Dayıhan mahlaslı H. Ergün Yılmaz Bey’in ifadesiyle

Arıcak ilçesi oldum olası terörden dolayı sorunlu bir ilçe olmanın yanında turizme ve ekonomiye kazandırılması gereken Ters Lale’nin istenilen düzeyde değerlendirilmemesi,

Baskil ilçesi oldum olası var olan sorunları (Susuzluk-Kayısı patentinin Malatya’ya kaptırılması ve gibi..) nın giderilmemiş ve istihdam alanlarının oluşturulmamış olunması,

Keban ilçesi; bağrında barındırdığı barajın bırakın nimetlerinden istifadesini zararını görmekte, ilin ve diğer ilçelerinin olduğu gibi kendisinin de olması gereken nimetlerden faydalanmadığı, var olan madenin işletilmediği, yeterli halde turizme kazandırılmamış olunması ve gibi daha nice sorunların olduğu bir ilçe. Bunu bizlerin bilmesi yanında ilçenin yetiştirdiği değer şair Ahmet Demir’in ifadesi de doğrulamaktadır.

Karakoçan; Kalecik Sulama Barajı’na gerekli önlem alınmadığı için suyu azalmaya doğru giden ve sulanacak arazinin kurumaya yüz tuttuğu, Golan Kaplıcası ile Kızılca Köyü’nde çıkan sıcak suyun kaderine terk edilmesi, Özlüce Barajının nimetlerinden mahrum kalması ve gibi sorunların olduğu açık ve net. Bunu tarihi derin ilçemizin yetiştirdiği bizlerin yakinen bilmesi yanında sorunlar noktasında ki bilgi birçok insan gibi eğitimci M. Kaya Aydın, Ali Polat, Mustafa Gürbüz Bey ve gibilerin ifadesiyle…,

Maden; ilçesinde yaşanan mağduriyetin kaderine terk edildiği,

Sivrice; ilçesinin merhum Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle ‘’Doğunun Yalovası’’ olmasını bir tarafa bırakın deprem nedeniyle ilçe olmaktan çıkıp köy görüntüsü vermesi, halkın barınma ve sağlık sorunu yaşadığı,

Evet; sorunlu dünyanın sorunlu ülkesi Türkiye’nin sorunlu ili Elazığ ve İlçelerinden bazılarının sorunlarını azda olsa dile getirmeye çalıştık sahibiyiz biz bu ülkenin, sahibiyiz biz bu ilin deyip de millete test önerenlerin bilgilerine sunmak adına.

Yukarıda ifade etmiş ve demiştik insanın olduğu yerde sorun yok demek yanlış ve haksızlık olur diye. İlla sorun vardır ama az ama çok.

Gönül ister ki hiç olmasın sorun ama ne çare insanın kendisi sorun,

Dili sorun,

Vicdanı sorun,

Duyarsızlığı sorun,

Sorun da sorun…

En büyük sorunlardan biri ihanet ve başkaldırı, vefasızlık ve sadakatsizliktir bu ülkeye ve bu ülkenin gerçek sahiplerine ve de bu ülkeye gerçek manada hizmet etmiş ve edenlere karşı.

Bir hususu belirtmekte yarar var diye düşünüyoruz.

Hiçbir devlet,

Hiçbir şer güç,

Hiçbir kurum ve kuruluş,

Hiçbir kişi veya kişiler bu milleti, asırlardır kardeşçe bir arada yaşamış ve yaşamakta olup tüm unsurlarıyla bir bütün olan, İslam’ın bayraktarı Aziz Türk Milleti’ni test etmeye ve kan tahlilini istemeye kalkmasın,

Yetmez bu haddi de kendinde bulmasın,

Ayranını kabartmasın hele de milli ve manevi değerlerine sadakatle bağlı gerçek Elazığlıların hiç mi hiç…

AYETLER

*Gerçek şu ki Allah’ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız haydi onlara dua edin de karşılık versinler! A’ raf:194

*Yürüyebildikleri ayakları mı var onların; tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların! De ki: "Haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın, A’ raf:195

*Ama bilin ki benim velim, kitabı indiren Allah’tır. O, iyileri koruyup kollar. Sonra bana karşı planınızı kurun, göz açtırmayın bana! A’ raf:196

*Allah´ın dışında taptıklarınızın ne size yardıma güçleri yeter ne de kendilerine yardım edebilirler. A’ raf:197

*Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar, sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler." A’ raf:198

*Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma! A’ raf:199

GÜZEL SÖZLER

*Adalet, sizin en kadim dostunuzdur. Adalete, O’nun dostluğuna bağlı kalınız. Bedrettin Keleştimur

*UNUTMA..! Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince, diğerleri de yanlış gider. Gideceğin yeri bilmiyorsan, varacağın yerin bir önemi yoktur. Cemil Karabulut

*Tarihi derinlere dayanan, kültür zenginliği tartışılmaz olan, bünyesinde var olan zenginliği gün be gün artan, milli ve manevi değerlerine bağlı bir milletin yaşadığı ve yaşayacak olan bir ülke her zaman sorunlu bir ülkedir. M. Dursun Aksoy

ELAZIĞ’IN SAHİP MESELESİ

Tansiyonum çıktı sardı her yanım

Test sonucum bayrak oldu kanım

Vatan ve devletin yanında canım

Sitemim bomboş laf eden diledir

Asalet kanımda değişmez huyum

Türk kürdü alevi zaza ben buyum

Ben afetle yanıp pişen gakgoyum

Aşkım Vatan ömrüm dertli çiledir

Geçince Sivrice Maden dağından

Sorun Keban Baskil Palu Ağın’dan

Kanımız kırmızı Türk bayrağından

Kerbela can ruhum Çanakkale’dir

Soralım Harput’a vekil seçenden

Geçti Kovancılar Karakoçan’dan

Arıcak kül olmuş kucak açandan

Alacakaya’m suç mutsuz güledir

İnsafsız mecburiyetten ne anlar

Ev kiramız iki bin dört yüz canlar

Fırsat kolluyor vicdansız adamlar

Dar günde sanki kul kula köledir

Ahmet’im kendinin sen ol sahibi

Söylenmiş bu söz mebusun ayıbı

Korkmadan yazarım aslanlar gibi

Bakanın olmazsa durum böyledir

Ahmet DEMİR/Elazığ-Keban

Ö L Ü M

Ölüm, temel gerçek,

Bir sırrın saçılmasıdır.

Kapandı sanılan tüm kapıların,

Göklere doğru açılmasıdır.

Kafesten uçmaya meyyal,

Ruhun dışarıya çıkmasıdır.

Bir dikdörtgendeki dik açının,

Sonsuzluğa doğru kol açmasıdır.

Dünyanın bitmez kasvetinin,

Son bulup da bitmesidir.

Çaresiz bir hasta canın,

Ab-ı hayat içmesidir.

Değeri bilinmez zamanın,

Boyutsuza geçmesidir.

Kabul makamındaki duanın,

Yolunu ölçüp biçmesidir.

Pervanenin yandığı ateşine,

Vuslat olup göçmesidir.

Hayallerin beşinci mevsimine,

Yüreklerin gitmesidir.

Yazısı ve kalemiyle,

Bir şiirin bitmesidir.

Halis BİLGİN/Elazığ-Palu

EL-AZİZ-ELAZIĞ

Maneviyat okunur her hecesinden,

Tevhit sesleri duyulur her köşesinden.

İlim, irfan membaı, evliyalar yurdu,

Bir başında Harput, bir başında Palu

Medreselerinde yetişmiş nice umman,

Süt Kalesi’nden uzanır, Ulucami’ ye zaman.

Bir altın çağdır, Belek Gazi’ye varan,

Kadim şehir Harput tarihi aşan.

Murat Nehri içinde zamana akarken Palu,

Köprüsünden geçer tarihi İpek Yolu.

Sümerler, Urartular, Osmanlı, Selçuklu…

Nice medeniyetin buradan geçmiş yolu.

Alacakaya’da çıkar vişneçürüğü mermer,

Arıcak’ta yetişir eşsiz ters laleler.

Harput’tan Sivrice’ye bir sanat eser,

Her katresinde bu şehrin bir güzel eser.

Nice emek görülür iğne oyalarında,

Musiki ve eğitim yaşar Kürsübaşı’ n da.

Çayda Çıra senindir bunu sakın unutma,

Bul değeri, manayı sekiz köşe şapkada

Ruçhan (Ali) POLAT/Elazığ-Kovancılar

SONBAHARDA RENKLER
Sarıdan kırmızıya kayar gözler
Güzün mor desenine doyar gözler
Gök kubbe, dağlar, nehirler tuval'im;
Gönül kalemiyle boyar gözler.

Bedrettin KELEŞTİMUR

Yorumlar (3)
Ahmet DEMİR 1 yıl önce
Çok kıymetli yazar kardeşim bu muhteşem güzel makalenizde keban ilçesi bölümünde ismimin geçmesi ayrıca şiirimin paylaşılması beni onure ve mutlu etmiştir daha nice güzel yazılar yazmanız dileğiyle sağlık sıhhat diliyorum selâm saygı ve sevgilerimle Allah'a emanet olunuz
Bedrettin KELEŞTİMUR 13 ay önce
Tebrikler Dursun Bey'im. İlçelerin problemlerini bizatihi ilçede yaşayanların anlatımıyla dile getirmeniz bir belge niteliği taşıyor aynı zamanda... Artık bu konuların konuşulması, tartışılması, hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum selam ve muhabbetle
M.kaya AYDIN 1 yıl önce
Teşekkürler hocam. ilimizin ve ilçelerimizin herkesçe bilinen eksiklerini çok güzel yazmışsınız elinize sağlık.iyiki varsınız.
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 24 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 6 14
3. Hatayspor 6 13
4. Fenerbahçe 6 13
5. Altay 6 12
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@