Aydemir: 'Asla müsaade etmeyeceğiz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kardeşlik, birlik ve beraberlikten asla ödün vermeyeceklerini belirterek, 'Haddini bilmeyenler, Kürt kardeşlerimize düşmanlık edenler, Kürtler üzerinden onları mağdur edenlerin Kürt kardeşlerimizi kullanmaya kalkışmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. ' dedi.

Erzurum 15.11.2018, 14:11 15.11.2018, 14:11
83
Aydemir: 'Asla müsaade etmeyeceğiz'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, kardeşlik, birlik ve beraberlikten asla ödün vermeyeceklerini belirterek, ‘Haddini bilmeyenler, Kürt kardeşlerimize düşmanlık edenler, Kürtler üzerinden onları mağdur edenlerin Kürt kardeşlerimizi kullanmaya kalkışmalarına asla müsaade etmeyeceğiz. ‘ dedi.

AYDEMİR’DEN DIŞ POLİTİKA TESPİTLERİ

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Plan ve Bütçe Komisyonu 2019 Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde söz alarak, Türkiye’nin dış ilişkilerde izlediği ‘hak eksenli’ siyaseti paylaştı. Türkiye7nin AK Parti dönemiyle birlikte küresel boyutta dik duruşlu ve insanlık vicdanını uyandırıcı bir yol haritası izlediğine işaret Eden Aydemir, Tortum, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde sahada yaptığı istişareleri aktararak dadaşların dış politikadaki izzetli duruşa minnettar bulunduklarını kaydetti.

DIŞ POLİTİKADA AK EKSEN

‘Bizim ak anlayışın her sahada olduğu gibi, dış politikada da çok özel, çok hususi duruşu var. Dış politikadaki duruşumuzu ifade eden kavramlar, haysiyet, onur, izzet, iffet, bunlar üzerine dizayn edilmiş, şekillendirilmiş bir dış politikamız var. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bu hâlde berdevam olan bütün kadroya, özellikle şükran duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. ‘takdiminde bulundu.

AKİF’İN TARİFİNİ KAYDEDEN DURUŞ

Türkiye’nin AK dönemle birlikte küresel çapta geniş yankı, ilgi ve teveccüh bulan dış politikasını İstikla Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ifadeleriyle kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bu duruşu aslında merhum Akif çok güzel tarif etmiş, diyor ki: “Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz/Gelmişiz, cihana milliyet nedir öğretmişiz.” ve devam ediyor “Kapkaranlıkken bütün afakı insaniyetin/Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin.” Ne kadar net bir tarif. İşte dış politikadaki hâlimiz Akif’in bu tarifinde netlik buluyor. Bu hâli anlamayanlar elbette vardır yani bir izan noksanlığı olacaktır yahut bizim duruşumuzdan uzak düşmüşler bu hâli anlamayabilirler. Bunu biz mazur görüyoruz, makul buluyoruz. ‘ yorumunu yaptı.

‘GÜÇLÜDEN DEĞİL HAKTAN YANAYIZ’

Milletvekili Aydemir, ‘Yüzlerce yıl yeryüzüne insanlık, adalet ve huzur taşıyan bir milletin evlatları yeryüzündeki tüm insanlara yaratılmışların en şereflisi gözüyle bakan muhteşem ecdadın torunları olarak hak eksenli bir politika izliyoruz. Bir mütefekkirimizin takdimiyle dünyayı prensiplerinden menfaatsiz olarak faydalandıran ecdadın, insanlık, şefkat ve adalet ölçeğinde oluşturduğu bir dış politika, diplomaside tarihî bir ibret vesikası, tarihî gerçekleri bir yol haritası olarak kabul eden bir anlayış, yeryüzündeki her türlü ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve soykırımı reddeden bir anlayış, küresel insanlık sorunlarını çıkar endişe ve hesabıyla değil, adalet, merhamet yaklaşımıyla çözmeyi amaçlayan ve bu yolda güçlülerin değil, haklıların yanında olan bir Türkiye var bugün, şükür. ‘dedi.

‘DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya Beşten Büyüktür’ vecizesini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Güçlülerin haksızlıkları karşısında tüm mağdur ve mazlum milletler adına “Dünya 5’ten büyüktür.” haykırışıyla küresel dessaslık ve tezgâhları bozmayı hedefleyen bir Türkiye, komşularına karşı vefa siyaseti, vefa diplomasisi yürüten bir Türkiye, yeryüzünü kan gölü hâline getirmek isteyen insanlık düşmanlarının karşısında hakkı, adaleti savunan ve bu yolda kararlı bir tutum izleyen bir Türkiye, ak Türkiye’yi, ak Türkiye’nin dış politikadaki duruşunu tarif ediyorum. ‘ seslenişinde bulundu.

KARDEŞLİK VE İSTİKRAR

Türkiye’nin dış politikada izlediği yolun akılcı, ecdadın ifade ettiği değerleri vurgulayıcı olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Geçmişte olduğu gibi bugün de yeryüzünde ve özellikle bölgesinde barış, huzur, kardeşlik ve istikrarın tesisi yolunda bir siyaset izleyen Türkiye var. Myanmar’dan Suriye’ye, Erbil’den Gazze’ye insanlığın sükût ettirildiği mazlum coğrafyalara adalet taşımayı, hakkı hâkim hâle getirmeyi amaçlayan bir Türkiye var. Yeryüzündeki tüm mağdur ve mazlumların hamisi, temsil ettiği değerlerle cihanda hakkın sesi olan bir Türkiye var. Elbette ki bu tarihî süreci bir insanlık dersi olarak cihana belletmeye kararlı ecdat yadigârlarına vefalı, ecdat izlerini koruma yolunda sadık bir lider var. Türkiye’yi içe kapanıklıktan, güçlüler önünde suskun durmaktan kurtarıp dünyaya zılgıt çeken bir yiğit lider var. tabii ki ak lider bu. ‘ tarifine yer verdi.

KARAYAZI, TORTUM, HINIS’IN MESAJI

Sunumunda Türkiye’nin küresel duruşuna değgin dadaşların takdir hislerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘Ben, tabii, dış politika üzerine bilimsel herhangi bir görüş serdetmeyi doğru bulmuyorum, onu bilim insanları elbette ki kayda geçerler. Ben, millî irade bağlamında bize yansıyan düşünceleri de bu vesileyle aktarmak istiyorum. Temsilcisi olmaktan müftehir olduğum ilimizin bir ilçesi var, Karayazı. Arkadaşlar, 7 Haziran seçimlerinde yani 2015 seçimlerinde HDP’nin yüzde 98,5 oy aldığı bir ilçe burası. Şimdi, orada Çok yiğit insanlar, mert, vatansever insanlar her gün bizi arıyorlar, şu dış politikaya duydukları saygıyı ve burada kendilerini bulmaktan dolayı bize olan şükranlarını ifade ediyorlar. Ben de onlardan aldığım ilhamı size aktarıyorum. Size minnettar insanlarımız. Aynı şey, Hınıs ilçemiz için geçerli, ayın şey Tortum ilçemiz için geçerli. Dışişleri Bakanımıza teşekkürleri var,

dış politikamıza şükranları var. Biz, bir kadroyuz, ak bir kadroyuz, her alanda yekpare davranıyoruz,

elhamdülillah. Onun için de başarıda zirvelerdeyiz. ‘ ifadesini kullandı.

2023 HEDEFİ VE DEMOKRASİ

Milletvekili Aydemir, ‘Bizim dış politikamızı Sayın Cumhurbaşkanımız çok özel tarif ediyor. “Geleceğin dünyasında sadece demokrasinin, özgürlüklerin, güvenlik ve refah anlayışının bulunduğuna inanıyor, biz de bu istikamette çalışıyoruz.” diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. 2023 hedeflerimiz sadece ekonomide değil demokraside de dünyanın en ileri ülkelerinden biri hâline gelme kararlılığımızı ifade ediyor. ‘ dedi

‘ONE MİNUTE HATIRLATMASI’

Milletvekili Aydemir, ‘Yine, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir beliğ ifadesini ilave edeceğim:

“Bizim demokraside de ekonomide de hak ve özgürlüklerde de insani değerlerin korunması hususunda da asıl mücadele alanımız Batı’dır.” Bunun için “Dünya 5’ten büyüktür.” diyoruz. Bunun için “one minute” diyoruz. Bunun için “Tüm insanlık güvende değilse kimse güvende olamaz.” diyoruz. Bunun için 3,5 milyon Suriyeliyi ülkemizde barındırıyoruz. Bunun için, Myanmar’daki nehirlerin ve Akdeniz’in kararlık sularında boğulan mazlumların sızısını yüreğimizde

hissediyoruz. Bunun için, insani yardımlarda dünyada ilk sırada yer alıyoruz.’ Bu emsalsiz ve eşsiz bir yaklaşımdır.’ kaydını düştü.

GAGAVUZ TÜRKLERİNE VERİLEN DESTEK

Sunumunda İnayet ve Nusret kavramlarına değinen Milletvekili Aydemir, Gagavuz Türklerine verilen desteklere eleştiri getirenleri kınayarak, ‘Bir kavram Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın tarifi bağlamında söylüyorum: “İnayet” diye bir mefhum var. Eğer insanlığı bir görürseniz “öteki” diye bir kavramı zihninize yerleştirmezseniz, Cenabı Hakk’ın inayeti, nusreti sizi kuşatıyor, tıpkı şu an ak anlayışı kuşattığı gibi, tıpkı şu an ak yaklaşımın dünyaya nizam verme noktasında zirve bulduğu gibi. Size de tavsiyem budur: Kafanızda “öteki” olmasın. Gagavuzlara yapılan yardımı gerekçe gösterip burada bölücü dil kullanmayın. ‘ tepkisinde bulundu.

AYIRIMCILIĞA TEPKİ

Konuşmasının son bölümünde Kürt, Türk kardeşliğine değinen ve ayırımcılık yapanları sert bir dille eleştiren Milletvekili Aydemir, ‘Arkadaşlar, burada, özellikle Kürtler adına siyaset yaptığını söylemek hadsizliktir, edepsizliktir. Benim, Kürtler adına siyaset yapan benim. Kürtler benim kardeşim. Ben, orada, onlardan oy almışım. Haddini bilmeyenler, Kürtlere düşmanlık edenler, Kürtler üzerinden onları mağdur edenler bir daha asla bu zeminlerde Kürtleri kullanmamalılar. Buna müsaade etmeyeceğiz. ‘ dedi.

EBEDİ KARDEŞLİK VURGUSU

Terörü ülke gündeminden çıkararak ebedi kardeşliği koruyacaklarını belirten Milletvekili Aydemir, ‘

En nihayetinde şunu söylüyorum: Dış politikamızın da zemininde şu var: Terörü bütün bütün ülke gündeminden çıkaracağız, bitireceğiz. Nereye kaçarsa kaçsın bu imansızlar, başlarında bomba olup patlayacağız, yok edeceğiz. ‘ ifadesini kullandı.

Yorumlar (0)
açık
Namaz Vakti 28 Şubat 2021
İmsak 05:29
Güneş 06:50
Öğle 12:41
İkindi 15:49
Akşam 18:21
Yatsı 19:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Antalyaspor 26 34
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. Altınordu 24 44
4. İstanbulspor 23 43
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 23 31
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 24 39
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 26 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Granada 24 30
11. Celta de Vigo 24 29
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 24 25
16. Eibar 25 22
17. Deportivo Alaves 25 22
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@