DOSİAD Mayıs Ayı Bülteni Yayımlandı

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Mayıs ayı Erzurum ekonomisi Bülteni yayımlandı.

Erzurum 10.07.2018, 11:28 10.07.2018, 11:28
159
DOSİAD Mayıs Ayı Bülteni Yayımlandı

Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Mayıs ayı Erzurum ekonomisi Bülteni yayımlandı.

DOSİAD araştırma Merkezince gerçekleştirilen Erzurum ekonomisi raporunda, Erzurum’a ilişkin taşıt, konut, mükellef, teşvikli yatırım, kurulan şirket ve şirket sermayeleri, gelir, gider, bütçe dengesi, marka-patent-faydalı model üretimi, zamanında ödenen çek, ihracat, toplam dış ticaret verileri değerlendirildi.

DOSİAD VURGULARI

DOSİAD Araştırma Merkezi Erzurum’da gözlenebilir boyutta bir refah düzeyi artışı olduğu, bu durumun konut, taşıt tercihlerini değiştirdiği gibi, il yaşayanlarının hayat kalite ve yaşam üslubunu da etkilediği kaydedilerek, ‘Erzurum’da sosyo ekonomik boyutta çok hızlı bir şekilde değişim ve dönüşüm’ yaşandığına dikkat çekildi.

YENİ DÖNEM

Ovit Tünelinin ulaşıma açılması, Lojistik Köy’ün hizmet üretmeye başlamasıyla birlikte ilde özellikle dış ticaret bazında ciddi bir atılımın beklendiğinin belirtildiği DOSİAD bülteninde, ilde son 16 yılda kaydedilen tarım ve sanayi altyapısının ekonomiye olumlu bir yansıma gösterdiği, bunun özellikle istihdamda yeni imkanlar oluşturulduğu bildirildi.

KATMA DEĞER ÜRETİMİ

Erzurum’da inşaat sezonunun mevsimsel şartlar nedeniyle çok kısa olduğu, normal sezonun haziran ayının ilk haftasında başladığına dikkat çekilen DOSİAD raporunda, ‘inşaat sezonu kısalığı handikapına rağmen Erzurum’da Mayıs ayı içinde kaydedilen ekonomik gelişmeler, bir sektöre bağımlılığın olmadığı, ekonomide katma değer üreten bir sektör çeşitliliğin ortaya çıktığını ortaya koymaktadır.’ denildi.

MOTORLU KARA TAŞITI VARLIĞI

Erzurum’da bin kişiye düşen motorlu kara taşıtı sayısı 115, otomobil sayısı ise 77 oldu. İl trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bakımından Türkiye illeri sıralamasında 44, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise 3’üncü sırayı aldı. İl trafiğindeki kayıtlı araç sayısının ülke payı yüzde 0,52, bölge payı ise yüzde 15,51 olarak hesaplandı.

DOSİAD ANALİZİ

TÜK verileri üzerinden DOSAD araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen analize göre, mayıs ayı bazında trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Erzurum’da 118 bin 555, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 192 bin 262, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 318 bin 397, Doğu Anadolu Bölgesinde 766 bin 296 oldu. Dönemde trafiğe kayıtlı otomobil sayısı ise Erzurum’da 58 bin 711, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde93 bin 86, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 125 bin 689, Doğu Anadolu Bölgesinde 336 bin 872 olarak kaydedildi.

MAYIS AYI ERZURUM DIŞ TİCARET

Ekonomi Bakanlığı mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Erzurum’da ay içinde 7.5 milyon dolarlık ihracat, 14.0 milyon dolarlık ithalat olarak toplam 21.6 milyon dolarlık dış ticaret gerçekleştirildiği bildirildi. Mayıs ayı ölçeğinde ihracatta yüzde 16.1’lik artış, ithalatta ise yüzde 45.8 oranında azalma değerlendirildi.

ERZURUM İHRACAT

Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Erzurum’da ocak- mayıs döneminde 35 firma tarafından 7.5 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yapan firma sayısı yüzde 6.1, kaydedilen ihracat değeri ise yüzde 16.1 oranında arttı.

ERZURUM İTHALAT

İlde bu yılın ocak- mayıs döneminde 26 firma tarafından 14.0 milyon dolar tutarında ithalat kaydedildi. 2017 yılının aynı dönemine göre ithalat yapan firma sayısı yüzde 3.7, kaydedilen ithalat değeri ise yüzde 45.8 oranında düşüş gösterdi.

ERZURUM DIŞ TİCARET

İlde 2018’in ocak-mayıs ayları arasında 35 ihracat, 26 ithalat olmak üzere 61 firma tarafından 21 milyon 689 bin dolarlık dış ticaret gerçekleştirildi. İlde dış ticaret yapan firma sayısı yüzde 1.6 oranında gerilerken, kaydedilen dış ticaret değeri ise ithalattaki azalmaya bağlı olarak yüzde 30.5 oranında düşüş gösterdi. Erzurum’da geçen yıl 60 firma 32.5 milyon dolarlık dış ticaret yapmıştı.

ERZURUM İHRACAT

TİM verileri ölçeğinde, Erzurum’da haziran ayında 1.3 milyon, 2018’in ilk yarısında ise 10.6 milyon dolarlık ihracatın gerçekleşti. Bölge illeri içinde ihracat performansı bakımından 7’inci sırayı alan Erzurum’un bölge ihracat payı yüzde 2.52 olarak açıklandı. Erzurum’da 2018’in ilk altı ayında en fazla ihracatın kaydedildiği dönem 2.9 milyon dolarla Mart ayı oldu. İlden ocak ayında 1.2 milyon, şubat ayında 1.1 milyon, mart ayında 2.9 milyon, nisan ayında 2.2 milyon, mayıs ayında 1.6 milyon ve haziran ayında da 1.3 milyon dolarlık ihracat kaydedildi.

ERZURUM ŞİRKETLEŞME PERFORMANSI

Erzurum’da mayıs ayında 18, ocak-mayıs ayları arasında ise 119 yeni şirket kurulumu gerçekleşti. İlde bu yılın ilk beş ayında kurulumu gerçekleştirilen şirket sayısı 2017 yılının ilk beş aylık dönemine göre yüzde 31 oranında artış gösterdi.

TOBB verilerine göre, Erzurum’da ocak-mayıs ayları arasında 119 şirket, 2 kooperatif ve 53 de gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 16 şirket, 4 kooperatif tasfiye işlemi gördü. 5 aylık kapsamda 13 şirket, 6 kooperatif ve 23 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetine son verdi. Erzurum’un bölge toplamında kurulan şirket sayısı payı yüzde 11’e ulaştı.

ERZURUM ŞİRKET SERMAYE PERFORMANSI

Bu yılın ilk 5 ayında 119 yeni şirketin kurulduğu Erzurum’da, şirketlerin sermaye büyüklüğü 23.6 milyon TL olarak açıklandı. İl kurulan şirketler sermaye büyüklüğü bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 5’inci olurken, bölge sermaye payı yüzde 6.49 olarak kaydedildi.

119 ŞİRKET SERMAYESİ 23.6 MİLYON

Yılın ilk 5 ayında Erzurum’da kurulan 119 şirketin kuruluş sermayesi 23.6 milyon olurken, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 205 şirket sermayesi 41.4 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 340 şirket sermayesi 81.4 milyon ve Doğu Anadolu Bölgesi illerinde kurulan bin 132 şirketin sermayesi ise 364.7 milyon TL olarak hesaplandı.

ERZURUM FAAL MÜKELLEF VERİLERİ

Erzurum’da mayıs ayında ekonomik büyüme devam etti, pozitif gelişme faal vergi mükellefi sayılarına da yansıdı. Aylık bazda nisan ayına göre Gelir Vergisi, Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Stopaj Vergisi, Katma Değer Vergisi faal mükellef sayısı artarken, sadece GMSİ mükellef sayısında düşüş yaşandı.

GELİR İDARESİ VERİLERİ

Maliye Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı 2018 mayıs ayı faal mükellef sayısı verileri bazında, Erzurum’da nisan ayına göre Gelir Vergisi mükellefi sayısında yüzde 0.29, Basit usulde Vergilendirilen Gelir Vergisi mükellef sayısında yüzde 0.09, Kurumlar Vergisi mükellef sayısında yüzde 0.63, Gelir Stopaj mükellef sayısında yüzde 0.32, KDV’de yüzde 0.37’lik artış gözlendi.

İBRAZINDA ÖDENEN ÇEK VERİLERİ BAZINDA ERZURUM’UN DURUMU

Erzurum ekonomisindeki olumlu sürece ilişkin bir sonuç da ibrazında ödenen çek verileri oldu. İl zamanında ödenen çek tutarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde ilk sırayı aldı. Erzurum’da zamanında ödenen çek sayısı bölge toplamında yüzde 16.1’lik seviye gösterdi. Bu sonuç Erzurum’da çekle ödeme yapan ticaret sektörünün de emin olduğunu ortaya koydu.

TBB VERİLERİ

Erzurum’da bu yılın mayıs ayında 12 bin 341, yılın ilk beş ayında ise 65 bin 342 çek ödemesi gerçekleşti. TBB Verilerine göre ilde ocak ayında 19 bin 404, şubat ayında 10 bin 607, mart ayında 14 bin 746, mayıs ayında 12 bin 341 çek ödemesi kaydedildi. 5 aylık düzeyde KUDAKA bölgesinde 87 bin 437, Kuzeydoğu’da 153 bin 170, Doğu Anadolu’da ise 404 bin 52 çek zamanında ödendi.

ERZURUM PATENT

Erzurum patent üretim ve başvurusu bazında Doğu Anadolu Bölgesinde rekor düzeydeki atılımlarını sürdürüyor. Mayıs ayında 1, ocak-mayıs ayları arasında ise 13 patentin üretildiği Erzurum patent üretim sayısı bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 21’inci sırayı aldı.

Sanayi ve Teknolojik vizyonu ifade eden patent üretimi bakımından bölgesinin rakipsiz ili durumu karıyan Erzurum’da bu yılın ilk 5 aylık periyodunda 13 patent çıkarıldı. TÜRK PATENT verilerine göre Erzurum’dan ocak ayında 3, şubat ayında 3, mart ayında 4, nisan ayında 2 ve mayıs ayında da 1 patent başvurusu kaydedildi.

ERZURUM FAYDALI MODEL

Patent üretiminde Doğu Anadolu Bölgesinin lideri olan Erzurum Faydalı Model üretiminde de lider il konumunu sürdürdü. Erzurum Türkiye illeri faydalı model sayısı yüksekliği sıralamasında 15’inci olurken ilin bölge toplamında faydalı model payı yüzde 43.47 olarak açıklandı. Erzurum’da bu yılın mayıs ayında 2, ocak-mayıs ayları toplamında ise 10 faydalı model üretildi. İlde ocak ayında 3, şubat ayında 1, mart ayında 3, nisan ayında 1 ve mayıs ayında da 2 faydalı model başvurusu kaydedildi. Erzurum’un ürettiği faydalı model sayısı ülke toplamında yüzde 0.82’ye ulaşırken KUDAKA payı yüzde 100, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi payı ise yüzde 90.9 oldu.

DOSİAD ÇIKARIMI

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen çıkarıma göre, mayıs ayında Erzurum’dan 2, KUDAKA ve Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 2, Doğu Anadolu Bölgesinden 4; bu yılın ocak-mayıs ayları diliminde ise Erzurum’dan 10, KUDAKA Bölgesinden 10, Kuzeydoğu Anadolu’dan 11, Doğu Anadolu Bölgesinden ise 23 faydalı model başvurusu yapıldı.

ERZURUM MARKA

Erzurum’dan mayıs ayında 13, bu yılın ocak-mayıs ayları toplamında ise 91 marka başvurusunun yapıldığı kaydedildi. İlin 5 aylık süreçte kaydettiği marka başvuru sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15’lik pay edindi. Erzurum’dan bu yılın mayıs ayında 13, ocak-mayıs ayları diliminde ise 91 marka başvurusu yapıldı. TÜRKPATENT verilerine göre, Erzurum’dan ocak ayında 21, şubat ayında 17, mart ayında 20, nisan ayında 20, mayıs ayında ise 13 marka başvurusu kaydedildi. Erzurum marka başvurusu sayısı itibariyle iller sıralamasında 38’inci oldu. TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD Araştırma Merkezi tarafından yapılan analize göre, mayıs ayında Erzurum’dan 13, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 22, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 31, Doğu Anadolu Bölgesinden 113; ocak-mayıs ayları ekseninde ise Erzurum’dan 91, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 133, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 176, Doğu Anadolu Bölgesinden 630 marka başvurusu yapıldı.

ERZURUM KAMU HİZMET HARCAMALARI

Erzurum kamu yatırımlarında olduğu gibi, kamu kurumları hizmet harcamalarında da bölgedeki lider il konumunu sürdürdü. İl 5 aylık kamu hizmet harcamaları ve sağlık hizmetleri giderlerinde bölge illeri içinde liderliğini devam ettirdi. Erzurum’da kamu harcamaları toplamı içinde ilk üç sırayı eğitim, sağlık ve sosyal dayanışma ve güvenlik hizmetleri oluşturdu. Kamu harcamaları toplamında sağlık giderleri yüzde 8,69, eğitim giderleri yüzde 30,84’lük dilim oluşturdu.Mayıs ayında Erzurum’da 635.8 milyon ekonomik iş ve hizmetler, 576 bin TL çevre, 3,9 milyon TL toplum refah ve iskanı, 198,6 milyon TL sağlık, 69.9 milyon TL din ve kültür, 704,8 milyon TL eğitim, 71,4 milyon TL de sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetlerinde olmak üzere 2,2 milyar TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.

ERZURUM KONUT SATIŞ PERFORMANSI

Erzurum’da mayıs ayında 612, 2018’in ocak-mayıs ayları döneminde ise 2 bin 918 konut el değiştirdi. İlde gerçekleştirilen konut satışları bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 10,1, 5aylık ölçütte ise yüzde 13,54 oranında düşüş gösterdi.

ERZURUM EKONOMİSİ DENGE

Erzurum’da yılın ilk 4 ayında kişi başına düşen il geliri 1,8 bin TL, kişi başına yapılan kamu harcaması ise 3,0 bin TL’ye ulaştı. İl, Doğu Anadolu Bölgesi illeri düzeyinde nisan ayı gelir bazında Van’ın ardından 2, tahsil edilen gelir ve kamu hizmet harcamaları ise ilk sırada yer aldı. İl gelirin gideri karşılama oranı bakımından ise 3’üncü sıraya yükseldi.

DOSİAD ANALİZ SONUÇLARI

DOSİAD araştırma Merkezi analizlerine göre, 5 aylık düzeyde toplam gelir Erzurum’da 1.8 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri toplamında 2.3 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 3,7 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 11,9 milyar TL oldu. Kamu harcamaları ise Erzurum’da 2,2 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgeleri toplamında 3,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 5,4 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 14,7 milyar TL oldu.

ERZURUM VERGİ PERFORMANSI

Erzurum’da mayıs ayı ölçeğinde tahakkuk eden 872,9 milyon TL tutarındaki verginin 44,4 milyon TL’lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 50,91’e yükseldi. İl tahsilatın tahakkuka oranı yüksekliği bakımından bölge illeri sıralamasında 5’inci sırada yer aldı DOSİAD Araştırma Merkezi analizlerine göre, yılın ilk 5 ayında tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 872,9 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 1,1 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 2,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 6,8 milyar TL oldu. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı KUDAKA Bölgesinde yüzde 73.1, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 43,62, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 12,79 olarak hesaplandı

ERZURUM TEŞVİK

Erzurum’da mayıs ayında 2 bölgesel, bu yılın ocak-mayıs ayları arasında 8 genel, 2 bölgesel bazlı 10, 2001-2018 yılları kapsamında ise 102’si bölgesel, 298’i genel toplam 400 yatırım teşvik belgesi aldı. Teşvikli yatırım toplamında bölgesel yatırım payı yüzde 25.5 oldu.Yatırım teşvik bülteni mayıs 2018 verilerinden yapılan çıkarıma göre, Erzurum’da teşvikli yatırım sayısı 400’e ulaştı. Bu yılın mayıs ayında 2 bölgesel yatırım teşvik kapsamına girdi. Teşvik belgeli yatırım için 17 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirilirken, yatırımla kaydedilecek istihdam alanı 17 kişi olarak belirlendi.

OCAK-MAYIS DÖNEMİ ERZURUM VERİLERİ

Erzurum’da bu yılın ocak - mayıs ayları arasında 8 bölgesel, 2 de genel olmak üzere toplam 10 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 84 milyon, genel yatırımlar için de 49 milyon toplam 132 milyon TL tutarında harcama yapıldığı açıklandı. Bölgesel yatırımlarda 458, genel yatırımlarda ise 24 olmak kaydıyla toplam 482 kişilik istihdam alanı oluşturuldu.

2001-2018 ERZURUM VERİLERİ

2001-2018 yılları arasında ilde 102 bölgesel, 298 de genel olarak toplam 400 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 1.1 milyar, genel teşvikli yatırımlar için 1.7 milyar olarak toplam 2.8 milyar TL tutarında harcama kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 3 bin 817, genel yatırımlarda ise 3 bin 993 kişi iş edindi.

Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 11 Ağustos 2020
İmsak 03:53
Güneş 05:27
Öğle 12:33
İkindi 16:21
Akşam 19:30
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@