ÜNİDAP Çalıştayı YÖK Başkanı Saraç Başkanlığında Atatürk Üniversitesinde gerçekleşti

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Çalıştayı Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşti.

Erzurum 20.04.2018, 10:21 20.04.2018, 10:21
137
ÜNİDAP Çalıştayı YÖK Başkanı Saraç Başkanlığında Atatürk Üniversitesinde gerçekleşti

Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Çalıştayı Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Ömer Bilen’in yanı sıra, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Necip Yardım, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ömer Pakiş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ile ÜNİDAP yetkilileri katıldı.

Birçok konuda toplumun önünü açacak çalışmalar yapma ve etkin bir iş birliği mekanizması oluşturmak amacıyla düzenlenen çalıştayda; tarım ve hayvancılık, sanayi, beşeri-sosyal sermaye ve sosyal altyapı, kurumsal kapasite, altyapı ve çevre konularına değinilerek bu konularla ilgili üniversitelerle yapılan iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Ömer Bilen’in gündeme ilişkin konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, DAP Üniversiteler Birliği Toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Küreselleşme, 21. Yüzyılın İlk Çeyreğini Tanımlayan En Önemli Kavramlardandır”

Ülkelerin gerek sosyokültürel gerekse ekonomik gelişimlerini etkileyen çok sayıda değişkenden birinin de eğitim-öğretim kurumları olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Rektör Çomaklı: “Üniversiteler öncelikle kuruldukları bölgenin gelişimlerine katkı sağlamakta ve bu katkılar süreç içerisinde ülke çapına yayılmaktadır. Bölgesel kalkınmanın önemli temel unsurlarından bir diğeri de kültürdür.

Ciddi ve hızlı bir dönüşüm sürecine girmiş bulunan Üniversitemiz, bugüne kadar ağırlıklı olarak sadece kültürel arz edici olma konumunun dışına çıkarak kültürel talep oluşturma üzerine de önemli çalışmaları planlamıştır. Sayın başkanımızın da çeşitli vesilelerle ifade ettikleri gibi "Küreselleşme, uluslararası politik ekonomi açısından 21. yüzyılın ilk çeyreğini tanımlayan en önemli kavramlardandır.

Doğu Anadolu bölgesi, hızlı bir kalkınma sürecini sağlayacak tüm temel şartlara sahiptir. Bu şartlara uygun projeler geliştirip hayata geçirerek özellikle halka mâl etmek durumundayız. Memnuniyetle ve gururla söyleyebilirim ki Atatürk Üniversitesi de rektörlük sorumluluğunu üstlendiğimiz tarihten bugüne hızlı bir planlama ile bu hedefe kilitlenmiş durumdadır. Geleceğe dönük güçlü bir pozisyon sergileyebilmek için organizasyonel yapısında ciddi değişimleri göze alan bir planlamanın önemli bölümünü somutlaştırmıştır. ” dedi.

“Dikkatlerimizi İlimizin Sahip Olduğu Potansiyeller Üzerine Çevirmiş Durumdayız”

‘3. Rol’ olarak tanımlanan üniversitelerin küresel gelişmeleri takip ederek küresel olma eğilimlerinin en önemli hedefler arasında yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Sahip olduğumuz bilgi, deneyim ve uzmanlıkların karşılıklı yararlılığa dayalı olarak araştırılması, uygulanması ve paylaşılması için paydaşlarımızla birlikte yapılması gereken her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Bugün gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı ortak akıl, etkileşim, iş birliği başlıkları çerçevesinde, sürdürülebilir bölgesel kalkınma adına analiz ve sentezlerin bir zemini olması bakımından çok önemsiyorum. Gerek üst yönetimde görev alan çalışma arkadaşlarım ve gerekse akademik birimlerimizde yer alan uzman akademisyenlerimizle birlikte, dikkatlerimizi ilimizin sahip olduğu potansiyeller üzerine çevirmiş durumdayız. Geçmiş iki toplantıda alınan kararlar ve tanzim edilen raporlar bize yön vermiştir.

Bu bağlamda çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, bölgenin kalkınmasına katkı sunabilecek, yön verecek, yeni biçimlenmeyi hızla tamamlamak en büyük hedefimizdir. Bölge illerine has sorunların ele alınacağı, çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı, fikir alışverişlerinin gerçekleştirileceği, yatırımların ve hizmetlerin doğru, planlı, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilebilmesi için görüşmelerin yapılacağı toplantımızın verimli geçmesini temenni ediyor, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

“Doğu Anadolu’nun Bu Müstesna Şehrinde Bulunmak Beni Her Zaman Heyecanlandırmıştır”

Türkiye Cumhuriyeti’nin en kıdemli, en saygın üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi’nde ve cesareti, derin bir saygıyı, vatanperverliği ifade eden dadaşların diyarında olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek sözlerine başlayan YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç: “Tarihi milattan önce 4 bin yılına kadar ulaşan ülkemizin ve Doğu Anadolu’nun bu müstesna şehrinde bulunmak beni her zaman heyecanlandırmıştır. Toplantıya ev sahipliği için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın şahsında Atatürk Üniversitesine teşekkürlerimi sunuyorum ve siz tüm rektörlerimizi ve toplantının tüm üyelerini muhabbetle selamlıyorum.

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir.

Bu da, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Bölgesel Gelişimde Üniversitelerin Ana Aktörler Olmaları Beklenmektedir”

Küreselleşmenin, uluslararası politik ekonomi açısından 21. yüzyılın ilk çeyreğini tanımlayan en önemli kavramlardan biri olduğuna değinen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: “Türkiye gibi hızla gelişen ve yükselen güçler kategorisinde değerlendirilen ülkeler, küresel dünyaya hızla yayılan uluslararası çalışmaların gereklerini yerine getirme gayreti ile birlikte, küreselleşmenin önemli aşamalarından biri olan bölgesel bağları ve bölgesel kalkınmayı geliştirmeyi ve bu alanda entegrasyon sağlamayı da önemle hedeflemektedirler.

Sürdürülebilir kalkınmada üniversitelerin oluşturduğu etki sadece kendi bulundukları çevreye değil yakın coğrafi bölgelere de hızla yayılmaktadır. Üniversitelerin hem küresel gelişmeleri takip ederek küresel olma, hem de bölge ile bağlantı kurarak bölge sorunlarına odaklanarak bölgesel olma eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerin bölgesel ekonomiye ve sosyal yapıya etkilerinin arttırılması “3. Rol” olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram gerçekten son on yılın ortaya çıkardığı ciddi bir bakıştır. Burada ana hedef olarak, sunulan bilgi, deneyim ve uzmanlıkların karşılıklı yararlılığa dayalı olarak araştırılması, uygulanması ve paylaşılmasını ifade etmektedir. Yani bölgesel gelişimde üniversitelerin ana aktörler olmaları beklenmektedir.” dedi.

“Çalışmalarımızı Daha Planlı, Daha Kapsamlı ve Hevesle Götürebilme Kararlılığını İfade Etmek İçin Buradayız”

Bu bağlamda 15 ilimizin 16 üniversitesi, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve yerel kalkınma ajansları ile bir arada olduklarını belirten Prof. Dr. Yekta Saraç: “Yükseköğretim Kurulu olarak bu 16 üniversitemizdeki toplam 6.031 öğretim üyemizle ortak akıl, etkileşim, iş birliği başlıkları çerçevesinde, sürdürülebilir bölgesel kalkınma adına gerçekleştirebileceğimiz projelerimizi, geleceği ön görebilmek başlığında analiz ve sentezleri ortaya koyabilme çalışmalarını daha planlı, daha kapsamlı ve hevesle götürebilme kararlılığını ifade etmek için buradayız. Bu vesile ile Kalkınma Bakanlığımızın Sayın Genel Müdürü, Değerli Rektörlerimiz, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından, Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) Çalıştayı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı M.A. Yekta Saraç’ın başkanlığında, Doğu Anadolu Projesi illerinde bulunan 16 ÜNİDAP üyesi Üniversitenin katılımıyla gerçekleşti.

Çalıştayın ardından Başkan Saraç, Rektör Çomaklı’yla birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalışmalar yürüten Proje Destek Ofisini ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini (BAP) ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 19 Eylül 2021
İmsak 04:34
Güneş 05:58
Öğle 12:23
İkindi 15:54
Akşam 18:39
Yatsı 19:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@