08.09.2021, 12:52 209

EYLÜL AYI VE 2021-2022 YILI EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Hani zaman zaman diyoruz ya bizde. Biz Aziz Türk Milleti’nin nezdinde ayların, her ayın kendine özgü bir yeri ve değeri vardır diye.

Evet;

İçerisinde bulunduğumuz Eylül Ayı bir başka farklı, bir başka farkla kendine özgü bir ay olduğunu söyleyebiliriz.

Üşüyen ruhların ve ısınmaya muhtaç gönüllerin ısınmasına sebep olan güneşin farklılığını göstermesi ve güllerin açışını sağlayan İlkbaharın ve sonrasında tabiatın tümüyle kendini insanların hizmetine sunup ortamın bir başka güzelleşmesini sağlayan Yaz mevsimi sonrası havaların yavaş yavaş soğuyarak tabiatın kabuğuna çekilmesini gösteren, geleceklerini teminat altına alma gayret ve çabası içerisinde olup eğitimlerine yeniden başlayan gençlerin ve eğitim hayatına yeni başlayacak olan mini mini yavruların ilk adımlarını attıkları eğitimin başladığı birazda tarihi mecrada yaşanan olumsuz hadiselerin yaşanarak yarattığı hüzünle geçip kış ayına perde aralayarak hafızalarda yer etmiş bir aydır Eylül Ayı.

Eylül Ayı; yukarıda ifade ettiğimiz üzere eğitim ve öğretimin başladığı bir aydır. 2021-2022 Yılı Eğitim ve Öğretim’ in başladığı bir aydır Eylül Ayı. Eylül Ayı’nın hafızalarda yer etmesinin ayrı bir sebebi daha var ki O’da darbelerin, ihtilallerin yaşandığı, yaşanırken hakkaniyetin uygulanmayarak vatan ve millet sevda ve sevgisiyle kavrulan onlarca insanın haksızlığa uğrayıp hüznün yaşatılıp yaşandığı bir ay olduğudur. Bir taraftan hayata cıvıl cıvıl başlayan mini yavruların eğitime ilk adımlarını attıkları mutluluk yaşanırken diğer taraftan çok geçmeden geçmiş dönemlerde yaşanan acı ve hüznün hatırlanmasını sağlayan bir ay olma özelliğine de sahip bir aydır Eylül Ayı.

Evet;

2021-2022 Eğitim ve Öğretim’ in başladığı bu dönemin çokta sağlıklı başladığını söyleyemeyiz maalesef. Çünkü geçmiş birçok dönemde olduğu gibi bu dönemde de başlayan eğitim ve öğretim yine eksik ve aksaklıklarla başladı.

Kimi okulların henüz açılmadığı,

Açılmış olanlara öğretmenlerin atanmadığı,

Atanmış öğretmenlerin sağlıklı olup olmadıkları noktasında bir inceleme ve bir araştırmanın yapılmadığı,

Öğrenci ve velilerin geçen yıl başlayıp dünyanın geneline sıçrayıp ortalığı kasıp kavuran ve ülkemizde de kendini fazlasıyla hissettiren Covid-19 bir diğer adıyla Pandemi dolayısıyla ne yapacaklarını bilememeleri nedeniyle tereddüt yaşayıp birazda olsa hüznü yaşamaları,

Özel okulların bazılarının ki bunlardan biri olan Elazığ’da ki Bahçe Şehir adlı özel okulun bazı özel durumları olan ve herkesin ihtimam göstermesi gereken çocuklarımızdan birine karşı ön yargılı davranıp okula almamaları yetmezmiş gibi birde hem öğrenciyi ve hem de ailesini rencide edici tarzda dışlamaları…,

Kırtasiye malzemelerinin bu işi yapan kırtasiyeciler dışında önüne gelen marketlerin satış yaparak eğitimin bir parçası olan ticaret ahlakını ihlal etmeleri,

Yıllardır bir türlü düzeltilmeyen parçalanmış öğretmen ailelerin bir araya gelmediği için moral ve motivasyonlarının sağlıklı işlemediği,

Öğrencilerin servis sorunlarının yaşandığı ve gibi daha birçok aksaklığın devam ettiği bilgilerini aldığımız eksik ve aksak bir eğitim yılı diyebiliriz bu yılki eğitim ve öğretim için üniversitelerde ki yaşanan aksaklıklar da hariç.

Öyle veya böyle pandeminin de hızını arttırarak devam ettiği 2021-2022 Yılı, yani bu yıl ki Eğitim ve Öğretim’ in ülkemize, milli ve manevi duygu ve düşünceler içerisinde olup eğitim ve öğretime başlayan tüm öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını, zihin ve ufuklarının açık olup başarı çıtasını yükselterek hedefe ulaşmalarını temenni ederken ailelere de kolaylıklar dileriz.

Netice itibariyle bu yıl ki Eylül Ayı’da hüzünle ve sıkıntılarla, eğitimdeki aksaklıkların kendini fazlasıyla hissettirdiği bir ay olarak başladı ve öylede devam edeceği gibi görülen bir ay olacak gibi.

Allah; ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve beladan, ülke ve millet düşmanı musibet insanlardan, şer ve şer güçlerden muhafaza etsin, sonumuzu, son gün ve anımızı hayreylesin.

Amin, Aminnn, Aminnnnn, Aminnnnnnn…..

AYETLER

*Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya, bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu -sanki dün de yokmuş gibi- kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için âyetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Yunus:24

*Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Yunus:25

*Güzel yapanlara daha güzeli, bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde ne toz toprak bulaşığı olur ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır, kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Yunus:26

*Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı, dengi olan cezadır; bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar, kendilerini Allah’ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir, kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Yunus:27

*Bir gün ki, onların hepsini bir araya getireceğiz sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, “Siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyin!” diyeceğiz, böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, “Siz bize tapmıyordunuz, sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir” diyecekler. Yunus:28-29

*İşte o gün her şahıs, dünyada yaptığının karşılığını görecek, gerçek mevlâları olan Allah’ın huzuruna götürülecekler ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır. Yunus:30

*De ki: Size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? “Allah” diye cevap verecekler. “Öyleyse (O’na ortak koşmaktan) sakınmıyor musunuz?” de. Yunus:31

*İşte O Allah sizin gerçek rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Yunus:32

*Böylece günahkârlık batağına saplananlarla ilgili olarak rabbinin verdiği, “Onlar artık iman etmeyecekler!” şeklindeki hüküm gerçekleşti Yunus:33.

*“O sizin tanrılaştırdığınız varlıklar arasında, bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı?” diye sor. De ki: “İlkten yaratan da yaratmayı tekrar eden de Allah’tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz!” Yunus:34

*Tanrı diye taptıklarınız içinde hakka götüren biri var mı?” diye sor. De ki: “Hakka götüren yalnız Allah’tır.” Öyleyse hakka götüren mi izlenmeye daha lâyıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile âciz olan mı? Size ne oluyor, nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Yunus:35

*Onların çoğu sadece zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah, onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir! Yunus:36

*Bu Kur’an Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir; o, kendisinden önceki kitapları (asıllarını) doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır; bunda kuşku yoktur, O âlemlerin rabbindendir. Yunus:37

*Yoksa “Onu Muhammed uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer iddianızda doğru iseniz, o zaman onun benzeri bir sûre de siz getirin bakalım; Allah’tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın!” Yunus:38

*İşin gerçeği şu ki onlar, mahiyetini bilemedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı; ama bak zalimlerin sonu nice oldu!.. Yunus:39

*Onların arasında bu Kur’an’a inanan da var inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Yunus:40

*Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: “Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir; siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim.” Yunus:41

*İçlerinde seni dinleyenler de var; ama sağırlara -üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa- gerçeği sen mi duyuracaksın? Yunus:42

*Onların arasında sana bakanlar da var; ama eğer görmüyorlarsa körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Yunus:43

*Gerçek şu ki Allah insanlara zerrece kötülük etmez, fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar. Yunus:44

*Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki (dünyada) sadece günün bir saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını sanacaklardır. (İşte o vakit) Allah’ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar hüsrana uğramış olacaklar. Yunus:45

*Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya (görmeden) seni vefat ettiririz; ama sonuçta dönüşleri bizedir; sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Yunus:46

*Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir, haksızlığa uğratılmazlar. Yunus:47

*“Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit?” diyorlar. Yunus:48

*De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler.” Yunus:49

*Şunu da söyle: “Ne dersiniz, ya O’nun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse!” Günah içinde boğulmuş olanların böyle âcilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? Yunus:50

*Olacaklar olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda, öyle mi? Hani azabın çarçabuk gelmesini istemiştiniz! Yunus:51

*Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir: “Tadın bitmeyen azabı! Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz?” Yunus:52

*“Sahi bu doğru mu?” diye sana soruyorlar. De ki: “Elbette! Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz!” Yunus: 53

*Haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şey kendisinin olsa (o gün) kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek, kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Yunus:54

*Elif-lâm-râ. Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından âyetleri sağlam kılınmış, sonra da şu şekilde açıklanmış bir kitaptır: Hud:1

*Allah’tan başkasına ibadet etmeyin. -Kuşkusuz ben de O’nun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.- Hud:2

*Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra O’na tövbe edin. Allah da sizi belirlenmiş bir süreye kadar dünya nimetlerinden güzelce yararlandırsın, fazlasını yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin başınıza gelecek o dehşetli günün azabından korkarım. Hud:3

*Dönüşünüz yalnız Allah’a olacaktır; O her şeye kadirdir. Hud:4

*Bakınız! O inkârcılar içlerindekini O’ndan gizlemek için sırtlarını dönerler. Bilesiniz ki elbiselerine büründükleri zaman dahi Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarını da bilir; çünkü O kalplerin içini bilendir. Hud:5

GÜZEL SÖZLER

*Özü sözü doğru olan tacire; cennet kapıları kapanmaz. Hz. Muhammed s.a.s

*Allah için ticaret yapın ve kazanın. Hz. Osman

*Ticaret ahlakının en kuvvetli müeyyidesi, halk terbiyesidir. R. Necdet Evrimer

YAZ

-Abdurrahim Karakoç’ a-

“Ne yazayım?” diye şikâyetin var,

Hesaba kitaba gelmeyeni yaz.

Sitemler gönderir sana duyanlar,

“Hasan’a Mektup”ta olmayanı yaz.

Neresinden baksan kaynıyor dünya,

Adımlar uçurum, bakışlar rüya.

Biz de bu vadide insanız güya,

İnsanlık yolunu bilmeyeni yaz.

Aklımız dünyanın derdinde kaldı,

Gönlümüz yılların ardında kaldı,

Mutluluk masallar yurdunda kaldı,

Hayatta bir kere gülmeyeni yaz.

Öyle insan var ki yüzlerinde nur,

Öylesi de var ki her yanı kusur.

Sanki ara yerde çelikten bir sur,

Surdan nasibini almayanı yaz.

Bazen dalımıza bir yaban kuşu,

Konar da kirlenir göğün nakışı.

O zaman akıtıp al kanlı yaşı,

Düşmanı toprağa çalmayanı yaz.

Kendini bilmeyen bakar körlere,

El gömleği giyen sahte erlere,

Fitne fesat saçan bütün yerlere,

“Karakoç” misali dalmayanı yaz.

Yusuf Dursun/Yozgat-İst.

GURURLANMA EY İNSAN

Gururlanma ey insan,

Ölmemene çaren mi var?

Kefen denen cepsiz bezi

Giymemene çaren mi var?

Nerde evlat nerde iyalin?

Nerde makamı mülkün?

Son durağın kara toprak

Girmemene çaren mi var?

M. Dursun Aksoy/Elazığ-Karakoçan

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 16 Eylül 2021
İmsak 04:34
Güneş 05:58
Öğle 12:23
İkindi 15:54
Akşam 18:39
Yatsı 19:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@